Informacje

Tymczasowa organizacja ruchu

  • 22-05-2020

Kolejny etap przebudowy Myśliborskiej

We wtorek (26 maja) w godzinach popołudniowych wykonawca przebudowy ulicy Myśliborskiej planuje wprowadzić kolejny etap organizacji ruchu.
 
Planowane jest przełożenie ruchu na nowo wybudowaną jezdnię północną na odcinku około 450 m, na odcinku między budowanym rondem przy ul. Berlińskiej a rondem Europejskim oraz w rejonie skrzyżowania z ul. Mironicką i Dobrą.
 
 
Tym samym ruch po nowej jezdni ul. Myśliborskiej odbywał się będzie bez przerw na odcinku od budowanego zbiornika za skrzyżowaniem z ul. Dobrą i Mironicką do ronda Europejskiego, czyli ok. 1,3 km.
 
Na całym odcinku objętym pracami nadal obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h i zakaz wyprzedzania, a w rejonie budowanego ronda z uwagi na odgięcie toru jazdy dopuszczalna prędkość ograniczona zostanie do 30 km/h. Pasy ruchu oddzielone zostaną oznakowaniem poziomym barwy żółtej lub za pomocą czerwono-białych tablic kierujących.
 
W miejscach przekierowania ruchu zmieniona zostanie trasa przejazdu i zastosowane zostaną specjalne kierujące urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci zapór, tablic kierujących, wyposażonych w fale świetlną. Organizacja ruchu na rondzie Europejskim nie ulega zmianie, tzn. nadal przejazd na wprost przez rondo w kierunku Szczecina i węzła Gorzów Północ możliwy będzie wyłącznie prawym pasem ruchu.
 

 
W trakcie tego etapu realizowana będzie jezdnia południowa między ul. Dobrą i rondem Europejskim. Prosimy zachować ostrożność i zwracać uwagę na oznakowanie drogowe.
 
Rafał Krajczyński
Miejski inżynier ruchu
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją