Informacje

Tymczasowa organizacja ruchu

  • 30-04-2020

Rozpoczęcie przebudowy ul. Chrobrego i Mieszka I

W środę (6 maja) konsorcjum firm ZUE i FDO rozpocznie przebudowę półtorakilometrowego odcinka drogi wraz z torowiskiem na ulicach Chrobrego i Mieszka I.
 
Prace zostaną zrealizowane w czterech etapach. W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu, każdy etap będzie podzielony na mniejsze podetapy.
 
Etap 1 będzie realizowany w trzech podetapach
 
 
Etap 1A. Wykonawca będzie realizował prace na ul. Chrobrego na odcinku od ul. 30 Stycznia do ul. Borowskiego oraz na ul. Mieszka I na odcinku od ul. Borowskiego do ul. Jagiellończyka. W tym podetapie możliwy będzie poprzeczny ruch przez ul. Chrobrego i Mieszka I takimi ulicami jak ul. 30 Stycznia, Borowskiego i Jagiellończyka. Zablokowany zostanie przejazd ul. Krzywoustego, która będzie drogą bez przejazdu zarówno od strony ul. Dąbrowskiego jaki i Armii Polskiej.
 
W ramach etapu 1A przewidziano następujące objazdy:
- z ul. Mieszka I do ul. Borowskiego przez ul. Jagiellończyka (lub wcześniej ul. Mickiewicza – objazd zalecany),
- z ul. Dąbrowskiego do ul. Armii Polskiej (omijając ul. Krzywoustego) będzie można dojechać ul. Borowskiego;
- z ul. Armii Polskiej do ul. Dąbrowskiego (omijając ul. Krzywoustego) również można będzie dojechać ul. Borowskiego;
 
 
Etap 1B. Zostanie rozszerzony o prace na skrzyżowaniu ul. Chrobrego, Mieszka I i Borowskiego. W konsekwencji ul. Borowskiego na odcinku od ul. Armii Polskiej do Mieszka I oraz od ul. Dąbrowskiego będzie drogą bez przejazdu. Istotną zmianą będzie odwrócenie kierunku ruchu na jednokierunkowej ul. Łokietka. Kierowcy będą poruszać się tą ulicą od ul. Dąbrowskiego w kierunku ul. Chrobrego i dalej do skrzyżowania z ul. Armii Polskiej.
 
 
Etap 1C. W tym etapie nastąpi odblokowanie przejazdu ul. Krzywoustego i Borowskiego. Zablokowany zostanie za to przejazd ul. 30 Stycznia i Jagiellończyka. Ulice te na dojeździe do ul. Chrobrego od obu stron będą drogami dwukierunkowymi bez przejazdu. W celu zapewnienia ruchu dwukierunkowego na ul. 30 Stycznia i Jagiellończyka dokonane zostaną zmiany oznakowania dotyczące sposobu parkowania.
 
O terminach i szczegółach dotyczących realizacji każdego z podetapów będziemy informować w kolejnych komunikatach prasowych z odpowiednim wyprzedzeniem.
 
Wykonawca w miarę możliwości zapewni przejazd ul. Chrobrego i Mieszka I przez plac budowy służbom miejskim, pojazdom zaopatrzenia do lokali handlowych i usługowych oraz mieszkańcom dojeżdżających do podwórek.
 
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją