Informacje

Tymczasowa organizacja ruchu

  • 14-04-2020

Zamknięcie wjazdu w Żwirową

W środę (15 kwietnia) planowane jest rozpoczęcie prac na ulicy Żwirowej, związanych z budową kanalizacji i sieci wodociągowej. Na czas robót zostanie zamknięty odcinek ulicy Żwirowej między skrzyżowaniem z ul. Błotną i skrzyżowaniem z ul. Słowiańską – Roosevelta.
 
Przejazd z ulicy Żwirowej (od strony cmentarza) w Błotną będzie możliwy, podobnie wyjazd z ul. Błotnej w prawo, na cmentarz i w kierunku Chwalęcic.
 
Wykonawca przewiduje, że utrudnienia w ruchu na omawianym odcinku potrwają przez miesiąc, do 15 maja br.
 
Zamknięcie drogi wymaga zorganizowania objazdów oraz zmian w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Słowiańska – Roosevelta – Kazimierza Wielkiego - Żwirowa. Na ul. Roosevelta wprowadzony zostanie nakaz jazdy prosto lub w lewo. Analogiczne zakazy uniemożliwiające wjazd w ul. Żwirową wprowadzone zostaną na wlocie ul. Słowiańskiej i Kosynierów Gdyńskich.
 
Objazd do ul. Roosevelta wyznaczony zostanie po trasie: ul. Błotna, ul. Okrzei i ul. Kazimierza Wielkiego. Objazd w przeciwnym kierunku do ul. Żwirowej wytyczony zostanie po tej samej trasie. 
 
Z trasy objazdu korzystać będą także autobusy MZK obsługujące cmentarz i Chwalęcice. Dla autobusów jadących w kierunku cmentarza wyznaczony zostanie przystanek zastępczy na ul. Błotnej przed skrzyżowaniem z ul. Żwirową.
 
Na trasie objazdu wprowadzone zostaną czasowe zakazy zatrzymywania się lub postoju – dotyczy to ulicy Błotnej i Okrzei.
  
Rafał Krajczyński
Miejski Inżynier Ruchu
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją