Informacje

Nieodpłatna pomoc prawna

 • 02-01-2018
 • Autor: Wioleta Szymczak

Nieodpłatna pomoc prawna w 2018 roku

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 2030).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186 ze zm.)
 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje następującym osobom uprawnionym:
 • które, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej;
 • posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatantom;
 • ofiarom represji wojennych i okresu powojennego lub weteranom;
 • które nie ukończyły 26 lat;
 • które ukończyły 65 lat;
 • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
 • która jest w ciąży
 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
 1. poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 3. udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach,
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.
 
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
 1. podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 2. z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 3. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Miasto Gorzów Wlkp.  prowadzi 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w następujących lokalizacjach :
 
Punkt
Lokalizacja - adres
Porad udzielają
Harmonogram przyjęć
Punkt nr 1
 
Budynek Wydziału Spraw Społecznych
Gorzów Wlkp.
ul. Teatralna 26,
I piętro, pok. nr 1
Radca prawny Małgorzata Duliniec
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek              08:00 - 12:00
środa                08:00 - 12:00
czwartek           08:00 - 12:00
piątek               08:00 - 12:00
 
 
Punkt nr 2
 
Budynek Zespołu Szkół nr 12
Gorzów Wlkp.
ul. Śląska 20
I piętro, pok. nr 16
(wejście od boiska)
Adwokat Paweł Jurewicz
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Maciej Szcześniak;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      13:00  - 17:00
wtorek              13:00 - 17:00
środa               13:00 - 17:00
czwartek          13:00 - 17:00
piątek               13:00 - 17:00
 
 
Punkt nr 3
 
Budynek Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
Gorzów Wlkp.
ul. Wełniany Rynek 3
III piętro, pok. nr 28
 
Adwokat Maciej Szcześniak
Zastępcy:
 • Adwokat Sebastian Duliniec;
 • Adwokat Paweł Jurewicz;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski;
 • Radca prawny Małgorzata Duliniec;
 • Aplikant radcowski Katarzyna Lorenc
 • Aplikant radcowski Ewelina Kondracka
 
poniedziałek      07:30  - 11:30
wtorek              07:30 - 11:30
środa                07:30 - 11:30
czwartek            07:30 - 11:30
piątek               07:30 - 11:30
 
 
Punkt nr 4
 
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1
 • Radca prawny Marta Paczkowska-Przypis;
 • Radca prawny Justyna Goćwińska;
 • Adwokat Paulina Kałkus;
 • Radca prawny Karolina Olechnowicz;
 • Adwokat Szymon Prawucki
 
poniedziałek      08:00  - 12:00
wtorek              08:00 - 12:00
środa                08:00 - 12:00
czwartek           08:00 - 12:00
piątek               08:00 - 12:00
 
Punkt nr 5
 
Budynek tzw. LAMUS
ul. Sikorskiego 5
pok. nr 1
 • Radca prawny Magdalena Gudzowska-Kolczyńska;
 • Radca prawny Sabina Ekiert;
 • Adwokat Aleksander Przybył;
 • Adwokat Iga Rój;
 • Adwokat Krzysztof Kłonowski
poniedziałek      14:00  - 18:00
wtorek              14:00 - 18:00
środa                14:00 - 18:00
czwartek           14:00 - 18:00
piątek               14:00 - 18:00
 
 
Punkty od 1 do 3 prowadzone są przez organizację pozarządową wybraną w ramach otwartego konkursu ofert:
Fundacja Czysta Woda, ul. 30 Stycznia 29, 66-400 Gorzów Wlkp.
Punkty 4 i 5 obsługiwane są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych przez Okręgową Izbę Adwokacką w Zielonej Górze oraz Okręgową Izbę Radców Prawnych w Zielonej Górze.
 
W dniu 19.11.2018 r. i 26.11.2018 r. punkty nr 4 i 5 będa czynne w godzinach:
- punkt nr 4: 07.00-13.00;
- punkt nr 5: 13.00-19.00.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją