Informacje

Budżet obywatelski 2017

 • 05-05-2016
 • Autor: Anna Zaleska

Zespół zakończył pracę

Raport wraz z wykazem zgłoszonych przez mieszkańców wniosków, zaopiniowanych przez Zespół Opiniujący, właśnie trafił do Prezydenta Miasta i niebawem zostanie upubliczniony.
 
Zespół Opiniujący zweryfikował zgłoszone przez mieszkańców wnioski i zaopiniował je  pozytywnie lub negatywnie. Oczywiście w każdym przypadku negatywnej opinii, pojawiło się dokładne uzasadnienie. Pozytywnie zaopiniowane wnioski trafią do głosowania, które odbędzie się od 23 maja do 7 czerwca do godz. 14.00. Poniżej podajemy skład Zespołu Opiniującego.       
 
 
 1. Jacek Szymankiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta ds. Rozwoju – Przewodniczący Zespołu,
 2. Anna Bonus-Mackiewicz, Dyrektor Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji,
 3. Agnieszka Kuźba, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego,
 4. Agnieszka Surmacz, Dyrektor Wydziału Inwestycji i Remontów Dróg,
 5. Marcin Kazimierczak, Dyrektor Biura  Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 6. Sylwia Bagińska, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich,
 7. Iwona Olek,p.o. Dyrektora Wydziału Strategii Miasta,
 8. Barbara Napiórkowska, Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Majątku,
 9. Dorota Sikorska, Dyrektor Wydziału Budżetu i Rachunkowości,
 10.  Eugeniusz Kurzawski, Dyrektor Wydziału Edukacji,
 11. Jerzy Oleksiewicz, Dyrektor Wydziału Geodezji i Katastru,
 12. Agata Dusińska, Dyrektor Wydziału Organizacyjnego,
 13. Ewa Pawlak, Dyrektor Biura Promocji,
 14. Irena Olszewska, Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych,
 15. Paweł Jakubowski, Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej,
 16. Małgorzata Stróżewska, Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury,
 17.   Ewa Hornik, Dyrektor Wydziału Kultury i Sportu.   
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją