Informacje

Budżet obywatelski 2017

  • 29-09-2016
  • Autor: Anna Zaleska

Co zmienić w kategorii oświatowej?

Przedstawiciele gorzowskiego środowiska oświatowego ocenili tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego i zaproponowali zmiany, które miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
 
Ponad sześćdziesięciu przedstawicieli gorzowskiej oświaty rozmawiało, 29 września br. w magistracie,  o tym, jak ma wyglądać wybór zadań w ramach kategorii oświatowej. Starając się uszczegółowić obecne zapisy regulaminu budżetu obywatelskiego zaproponowano, by procedurę podzielić na następujące etapy: wypracowanie przez dyrektorów wspólnie z uczniami, rodzicami propozycji zadań twardych i miękkich, weryfikacja zadań przez Wydział Edukacji, dyskusja na temat wyboru zadań do realizacji. Dyskusje toczyłyby się w obrębie trzech grup: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne. Wstępnie zaczęto też rozmawiać o kryteriach, jakie byłyby uwzględnione podczas dyskusji. Tak, więc pod uwagę brane byłyby najważniejsze potrzeby placówek oświatowych. W przypadku przedszkoli dotyczą one budowy, remontów placów zabaw, jeśli chodzi o szkoły podstawowe i gimnazja - budowy i remontów boisk sportowych, a w szkołach ponadgimnazjalnych – budowy i remontów  boisk sportowych oraz budowy siłowni zewnętrznych. Przy wyborze zadań do realizacji ważne byłoby także, czy dana placówka już skorzystała ze środków z budżetu obywatelskiego.
 
Spotkanie ze środowiskiem oświatowym odbyło się w ramach ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2017. Przed nami jeszcze ankieta, którą będzie można wypełnić od 10  do 23 października. Będzie ona dostępna w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnach  usytuowanych  w siedzibach  (główny hol) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4  oraz Myśliborskiej 34.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją