Informacje

Budżet obywatelski 2017

  • 28-09-2016
  • Autor: Anna Zaleska

Ulepszamy regulamin

Większa liczba rejonów, wprowadzenie podczas spotkań dyskusyjnych możliwości wyboru pomysłów do realizacji, przy jednoczesnej rezygnacji z głosowania. Takie dość rewolucyjne zmiany zaproponowali mieszkańcy podczas spotkania w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego.
 
Dyskusja, 27 września br. w dawnym Lamusie, chwilami była bardzo gorąca. Ponad dwudziestu uczestników oceniło tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy mówili o tym, co im się podobało oraz co należałoby poprawić.
 
Pozytywnie ocenili etap zgłaszania wniosków. Natomiast odnosząc się do ich weryfikacji zwrócili uwagę, by urzędnicy w przypadku pomysłów, którym grozi negatywna ocena, starali się uratować chociaż część wniosku. Mieszkańcy byli zgodni, co do zwiększenia liczby rejonów z 8 do 10 poprzez rozdzielenie Osiedla Słonecznego od Wieprzyc oraz wydzielenie Dolinek z Górczyna. Ich zdaniem podział na 10 rejonów: Zawarcie, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Osiedle Słoneczne, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn i Dolinki jest najbardziej sprawiedliwy i powinien być ostateczny. W związku ze zwiększeniem w przyszłym roku kwoty przeznaczonej na budżet obywatelski, zwiększenie liczby rejonów, nie będzie odczuwalne w przypadku środków przeznaczonych na jeden rejon. W bieżącym roku była to kwota 306.000 zł, a w przyszłym roku byłoby to 343.200 zł. Ponadto wiceprezydent Jacek Szymankiewicz zapowiedział, że przygotowany przez urzędników wykaz ulic nowego podziału na rejony, zostanie upubliczniony i będzie można  zgłaszać do niego uwagi.
 
Najwięcej emocji wzbudziła sprawa zasad głosowania oraz weryfikacji głosów. Podczas dyskusji stwierdzono, że wprowadzane, co roku zmiany w tym zakresie i tak wzbudzają uwagi, więc może podjąć próbę rezygnacji z głosowania gwarantując alternatywę - wybór zadań do realizacji podczas spotkań dyskusyjnych. To oznaczałoby, że mieszkańcy podczas takiego spotkania podejmują decyzję o rezygnacji z głosowania i w drodze porozumienia wybierają inwestycję lub inwestycje, które w ramach kwoty przeznaczonej na rejon, mają być zrealizowane. Podobnie dzieje się w przypadku kategorii oświatowej i takie rozwiązanie zostało pozytywnie przyjęte, zarówno przez mieszkańców, jak i środowisko oświatowe. Oczywiście nadal forma głosowania byłaby zachowana w przypadku zadań ogólnomiejskich oraz tych rejonów, których mieszkańcy nie chcieliby skorzystać z takiej opcji.  
 
Tematy poruszane podczas spotkania z mieszkańcami znajdą swoje odzwierciedlenie w ankiecie,  do wypełnienia której zapraszamy wszystkich!  Ankieta będzie dostępna od 10  do 23 października w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnach  usytuowanych  w siedzibach  (główny hol) Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4  oraz Myśliborskiej 34.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
               

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją