Informacje

Budżet obywatelski 2017

  • 27-06-2016
  • Autor: Anna Zaleska

Obywatelscy zwycięzcy

W Parku Wiosny Ludów, 27 czerwca prezydent Jacek Wójcicki ogłosił  wyniki głosowania mieszkańców na pomysły zgłoszone do piątej edycji budżetu obywatelskiego.   
Mieszkańcy, od 23 maja do 7 czerwca br., łącznie oddali 15.340 kart. Ważnych kart było 11.664 (11.093 papierowych i 571 elektronicznych), a nieważnych - 3.676. Najczęściej popełniane błędy to: brak podpisu, oddanie więcej niż dwóch głosów na jednej karcie, oddanie dwóch lub więcej kart, błędne dane mieszkańców, zbyt niski wiek tj. poniżej 13 lat.   
W sumie gorzowianie oddali 10.065 ważnych głosów na 8 zadań w kategorii ogólno miejskiej  i 11.544  na 59 zadań w kategorii rejonowej. Najwięcej ważnych głosów oddano na zadania na Zakanalu – 2.401, a najmniej na Zawarciu  - 212. W pozostałych rejonach liczba oddanych ważnych głosów kształtuje się w następujący sposób: Piaski – 2.017; Górczyn – 1897; Staszica – 1.608; Manhattan – 1.148; Wieprzyce/Osiedle Słoneczne – 1.132; Śródmieście/Centrum – 1.129. Wykaz wszystkich zadań z liczbą zdobytych punktów w załączniku (tabela).
 
Kto głosował?
To kobiety zdecydowanie wykazały się większą aktywnością obywatelską i swoje głosy oddały 6.452 panie. Natomiast liczba głosujących panów wyniosła -  5.212.    
Najstarszą osobą głosującą była 100-latka ( głosy na zadania: 1. Wyznaczenie siedmiu wzgórz na terenie miasta oraz ich trwałe oznakowanie, 2. Wielopokoleniowa strefa rekreacji wzdłuż Kłodawki przy ul. Dąbrowskiego i Krasińskiego). Najbardziej aktywną grupą wiekową w głosowaniu były osoby powyżej 60 roku życia  (3.453 głosów) oraz 30-latkowie (2.061). Natomiast najmłodsi zdecydowali o zwycięstwie zadania pn. rozbudowa skateparku w Parku Kopernika, choć na to zadanie głosowali także starsi, w tym sześć osób z przedziału wiekowego 90-100 lat. Infografiki w załączniku.     
 
Zwycięzcy Budżetu Obywatelskiego 2017
Okazało się, że wszystkie zwycięskie pomysły zdobyły rekomendację mieszkańców podczas spotkań dyskusyjnych, uzyskując dodatkowe 83 punkty. Ponadto gwarancję realizacji w 2017 r., zgodnie z regulaminem, uzyskało jedno zadanie miękkie w kategorii ogólnomiejskiej.  Lista zwycięskich zadań, które zostaną zrealizowane w 2017 r. : 
Kategoria ogólnomiejska:
- Rozbudowa skateparku w Parku Kopernika (OG 1). Wnioskodawca: Wojciech Pięta. Liczba głosów: 2.597; 83 dodatkowe punkty; suma: 2.680 głosów. Koszt: 734.400 zł. Projekt polega na rozbudowie istniejącego skateparku. Zostanie zamontowana specjalna płyta, zmodernizowane stare urządzenia i pojawią się nowe.   
 
- Aktywne warsztaty kulturalne (OG 8 – zadanie miękkie). Wnioskodawca: Irena Gwiazdowska.  Liczba głosów:296. Koszt: 81.000 zł. Projekt obejmuje organizację zajęć letnich dla dorosłych w formie aktywnych warsztatów kulturalno-artystycznych. Zajęcia odbędą się w Parku Wiosny Ludów (4 godz. dziennie od poniedziałku do piątku przez dwa tygodnie).        
 
Kategoria rejonowa:
 
- Zawarcie: Uporządkowanie przestrzeni ul. Śląskiej (R2). Wnioskodawca: Jan Biernacki. Liczba głosów: 77; 83 dodatkowe punkty; suma: 160 głosów. Koszt: 190.000 zł. Projekt polega na odtworzeniu trawników, nasadzeniu drzew i krzewów na kilku stworzonych klombach, wyposażeniu w małą architekturę (ławki i kosze uliczne), malowaniu na ulicy znaków poziomych wytyczających strefę parkingową.
 
- Zakanale: Wielopokoleniowy plac zabaw przy ul. Strażackiej (R8). Wnioskodawcy: Angelika Zacierka i Albert Madej. Liczba głosów: 1171; 83 dodatkowe punkty; suma: 1.254 głosów. Koszt: 120.000 zł. Projekt polega na budowie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem, wyposażonego w wieżę ze zjeżdżalnią i siatką do wspinaczki, podwójną huśtawkę, huśtawkę wagową, ławeczkę, piaskownicę, 2 bujaki, karuzelę krzyżową oraz na budowie siłowni zewnętrznej  obok placu.
 
 - (Śródmieście/Centrum): Remont przejścia dla pieszych oraz schodów przy ul. Reymonta (R13). Wnioskodawca: Jadwiga Klimanowska.  Liczba głosów: 433; 83 dodatkowe punkty; suma: 516 głosów. Koszt: 270.000 zł. Projekt obejmuje rozebranie istniejącego chodnika i schodów oraz wykonanie nowego chodnika i schodów terenowych z kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia.
 
- Piaski: Utwardzenie ul. Kmicica (R 18). Wnioskodawca: Karina Kowalska.  Liczba głosów: 1003; 83 dodatkowe punkty; suma: 1086 głosów. Koszt: 293.374 zł. Projekt przewiduje utwardzenie kostką betonową ul. Kmicica.
 
 - Staszica: Przebudowa i budowa schodów oraz remont chodnika – ul. Matejki i Fredry (R 25). Wnioskodawcy: Helena Chłodnicka i Jan Majewski.  Liczba głosów: 692; 83 dodatkowe punkty; suma: 775 głosów. Koszt: 250.000 zł. Projekt polega na przebudowie schodów wraz z chodnikiem do ul. Żeromskiego, budowie nowych schodów do przejścia dla pieszych przy ul. Fredry, budowie schodów z chodnikiem do ul. Matejki oraz remoncie chodnika do ul. Dunikowskiego.
 
- Wieprzyce/Osiedle Słoneczne: Rewitalizacja skweru przy skrzyżowaniu ul. Kostrzyńskiej i Dobrej (R30). Wnioskodawca: Lucyna Kandel-Feliczak.  Liczba głosów: 565; 83 dodatkowe punkty; suma: 648 głosów. Koszt: 280.000 zł.  Projekt polega na utwardzeniu ścieżki prowadzącej przez środek skweru oraz wybudowaniu nowych ścieżek, na odrestaurowaniu zieleni, w tym dokonaniu nowych nasadzeń, wyposażeniu skweru w ławki, kosze oraz renowacji muru.
 
 
- Manhattan: Remont nawierzchni jezdni ul. Grota-Roweckiego (R 38). Wnioskodawca: Grzegorz Adamski.  Liczba głosów: 321; 83 dodatkowe punkty; suma: 404 głosów. Koszt: 220.000 zł. Projekt polega na korekcyjnym frezowaniu istniejącej podbudowy betonowej i wykonaniu nowej warstwy asfaltowej na odcinkach, które nie zostały przebudowane. Ponadto zostanie przeprowadzona regulacja włazów studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych.
 
- Górczyn: Przebudowa ul. Siewnej (R 50). Wnioskodawca: Zbigniew Tumiłowicz. Liczba głosów: 609; 83 dodatkowe punkty; suma: 692 głosów. Koszt: 302.000 zł. Projekt polega na wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej na odcinku 96 m oraz zamontowaniu trzech lamp solarno-wiatrowych.
 
Przypominamy także, że zgodnie z regulaminem pod głosowanie nie zostały poddane zadania oświatowe. Podczas dwóch spotkań dyskusyjnych do realizacji w 2017 r. wybrano cztery zadania z 39 zgłoszonych, tzn.:  1. budowę sportowo-rekreacyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 10, ul. Towarowa 21. Wnioskodawca: Urszula Niemirowska. Kwota: 350.000 zł, 2. budowę  boiska przy Zespole Kształcenia Specjalnego nr 1, ul. Dunikowskiego  5. Wnioskodawca: Joanna Fabisiak. Wnioskodawca:   Kwota: 146.149 zł, 3. przebudowę kompleksu boisk przy Zespole Szkół Elektrycznych ul. Dąbrowskiego 33. Wnioskodawca: Stanisław Jodko. Kwota: 300.000 zł, 4. montaż stojaków rowerowych wraz ze skrzynką na narzędzia,  ul. Dąbrowskiego 32- 33. Wnioskodawca: Wojciech Pięta. Kwota: 6.000 zł.
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r. do rozdysponowania było  4.080.000 zł, czyli 2.448.000 zł na kategorię rejonową oraz po 816.000 zł na kategorie ogólnomiejską i oświatową. W najbliższym czasie Prezydent Miasta zdecyduje - co  z ponad 500 tys. zł, które pozostały w kategorii rejonowej.   
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki