Informacje

Budżet obywatelski 2017

  • 13-05-2016
  • Autor: Anna Zaleska

Sprawdź na jakie pomysły możesz zagłosować

Poniżej zamieszczamy mapy z zaznaczonymi pomysłami mieszkańców, które zostaną poddane pod głosowanie 23 maja - 7 czerwca. Zachęcamy do zapoznania się z nimi, przed dokonaniem wyboru.
Można także skorzystać z interaktywnej mapy przygotowanej przez Referat Geodezji i Informacji Przestrzennej. Znajdziemy tam opisy wszystkich zadań. Wystarczy wejść: www.dialog.gorzow.pl
 
Tym razem możemy oddać dwa głosy, jeden w kategorii rejonowej i jeden w kategorii ogólnomiejskiej. Oczywiście będzie można zagłosować drogą tradycyjną, czyli przez wypełnienie karty i wrzucenie jej do urny oraz przez internet. Głosują gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej (osoby urodzone przed 1 stycznia 2004 r.). Karty do głosowania będą udostępnione w zakładce Dialog Społeczny na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz przy 8 urnach zlokalizowanych:
w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), ul. Kazimierza Wielkiego 1 (hol Urzędu Stanu Cywilnego), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta), Galerii Manhattan, ul. Kombatantów 30 ( I piętro, przy windzie panoramicznej),  Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie) oraz Stowarzyszeniu Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, ul. Słoneczna 62-63 (Dział Pomocy Rzeczowej) i w wybranych gorzowskich placówkach oświatowych przy mobilnym punkcie do głosowania, zorganizowanym w ramach projektu „Obywatelscy Siłacze” przez Fabrykę Aktywności Młodych.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki