Informacje

Strategia Rozwoju Sportu i Turystyki

  • 03-11-2015

Strategia rozwoju sportu i turystyki w Gorzowie Wlkp. do 2026 r.

Wydział Kultury i Sportu informuje, że 16 lutego 2016 roku na  sesji nadzwyczajnej  Rady Miasta doszło do podjęcia Uchwały w sprawie "Strategii  Rozwoju Sportu i Turystki Gorzowa Wlkp. do 2026 roku". Jest to dokument wskazujący kierunki rozwoju tej bardzo ważnej dziedziny życia w naszym mieście. Na jego podstawie powstaną akty wykonawcze, które w sposób bardzo szczegółowy określą wytyczone tam priorytety. Uchwała obowiązuje od dnia 16 lutego 2016r. a jej treść jest dostępna pod  linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/system/obj/6697_tresc_AP_nr_XXIII_291_2016.pdf .

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją