Informacje

Obowiązujące

  • 20-01-2016
  • Autor: Paulina Nogieć

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorzowa Wlkp., uchwalone uchwałą Nr XII/131/2003 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 18 czerwca 2003 r., zmienione uchwałą Nr LXXIV/903/2006 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 sierpnia 2006 r., zmienione uchwałą Nr LXV/1046/2009 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2009 r., zmienione uchwałą Nr LXXVI/857/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 12 listopada 2014 r., zmienione uchwałą Nr XVII/175/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 września 2015 r., zmienione uchwałą Nr XXIII/410/2020 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 27 maja 2020 r.
 
Dokumenty do pobrania:
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją