Informacje

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

  • 10-11-2015
  • Autor: Paulina Nogieć

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp., jest podstawowym i jednocześnie najszerszym dokumentem planistycznym służącym realizacji polityki przestrzennej na poziomie lokalnym.
 
Każda gmina/ miasto posiada dokument, jakim jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Studium wskazuje, które tereny będą mogły zostać zabudowane (np. budynkiem jednorodzinnym, usługowym czy produkcyjnym), a które pozostaną wolne od zabudowy (np. park, las, pole uprawne). W Gorzowie Wlkp. obowiązuje dokument uchwalony w roku 2003 r. (z czterema zmianami punktowymi) STUDIUM OBOWIĄZUJĄCE, który wymaga aktualizacji.
 
Obecnie trwają prace nad opracowaniem nowej edycji Studium. 15 grudnia 2017 r. zakończył się etap składania wniosków. Kolejne etapy prac:
 
 
Jednocześnie, trwają prace nad dwoma zmianami punktowymi Studium:  STUDIUM W TRAKCIE OPRACOWANIA
 
W ramach prac nad  studium, Miasto bierze udział w projekcie MIASTOWIZJA, m.in. po to, abyśmy mogli uporządkować informacje uzyskane dzięki konsultacjom z mieszkańcami, analizując je na etapie prac nad studium uwarunkowańi kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz innych dokumentów planistycznych.
 
Pracownia urbanistyczna
Wydział Urbanistyki i Architektury
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją