Informacje

Lubuska Karta Dużej Rodziny

  • 30-10-2015

Lubuska Karta Dużej Rodziny

Województwo lubuskie jako jedno z pierwszych w Polsce wprowadziło wojewódzką kartę dużej rodziny! W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny wielodzietne z naszego województwa do korzystania z Lubuskiej Karty Dużej Rodziny. Program służy promocji modelu dużej rodziny i wprowadza system zniżek dla posiadaczy karty, którzy zyskują możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej na terenie całego województwa lubuskiego.
 
Wnioski można składać w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 36 lub w Wydziale Zamiejscowym Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp., ul. Dworcowa 13. Wnioskodawca może również przesłać wniosek pocztą. Wszelkie informacje na temat programu oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronach: www.lubuskie.pl, www.rops.lubuskie.pl.
 
Link do szczegółowych informacji na temat Lubuskiej Karty Dużej Rodziny: http://www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl/pl/Lubuska-Karta-Duzej-Rodziny.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją