Informacje

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

  • 09-09-2020

Harmonogram prac nad Strategią rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030

 
Główne etapy prac nad Strategią rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030
Główne elementy harmonogramu dot. opracowania Strategii rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030
 
L.p.
Zakres zadania
Planowany termin realizacji
1.
Analiza obowiązujących dokumentów strategicznych, przygotowanie informacji do diagnozy strategicznej (prace zespołu ds. aktualizacji strategii rozwoju miasta, ocena wyników prac przez eksperta zewnętrznego)
czerwiec  2019 – styczeń 2020
2.
Wyłonienie wykonawcy strategii: Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. z Wrocławia oraz wsparcia eksperckiego: ResPublic sp. z o.o. z Warszawy
maj 2020
3.
Warsztaty strategiczne z przedstawicielami różnych środowisk: nauki, biznesu, samorządu, mediów, kultury, organizacji pozarządowych itp.
czerwiec – lipiec 2020
 
4.
Projekt diagnozy strategicznej, w tym dialog społeczny
wrzesień/październik 2020
5.
Warsztaty zespołów ds. Strategii w tym wizja, cele, kierunki działań, zadania
październik 2020
 
6.
Badania, ankiety m.in. CAWI z mieszkańcami miasta, ukierunkowane na uzupełnienie diagnozy i konsultacje kierunków rozwoju
październik – listopad 2020
 
7.
 
Projekt Strategii
 
grudzień 2020
8.
Szerokie konsultacje społeczne projektu Strategii
styczeń – luty 2021
 
9.
Strategiczna Ocena Oddziaływa na Środowisko
 
grudzień 2020 – kwiecień 2021
 
10.
Przyjęcie strategii
czerwiec 2021
 
 
Monika Kryś
ZIP - Wydział ZIT i Programowania Strategicznego

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją