Informacje

Aktualności

 • 12-02-2021

Raport w sprawie uwag do projektu przebudowy ul. Słonecznej

W ramach formuły "Małego Dialogu", w celu szybkiego zasięgnięcia opinii mieszkańców,w okresie od 4 do 18 listopada 2020r. zbierano uwagi i opinie dotyczące projektu przebudowy ul. Słonecznej.
Zebrano 53 uwagi i 3 opinie wyrażone zarówno przez mieszkańców ul. Słonecznej i okolic jak i członków Komitetu Rewitalizacji Osiedla Słonecznego oraz Stowarzyszenia na Rzecz Estetyki Miasta Gorzowa Wlkp. Dotyczyły one m.in. następujących kwestii:
 
 •     zwiększenia miejsc postojowych/chodników z możliwością parkowania,
 •     zachowania dotychczasowej zieleni oraz wykonania dodatkowych nasadzeń,
 •     zwiększenia liczby przejść dla pieszych,
 •     budowy zatok parkingowych,
 •     wyłożenia zieloną nawierzchnią wszystkich miejsc parkingowych,
 •     zwiększenia liczby studzienek do kanalizacji deszczowej,
 •    poszerzenia chodników,  ustawienia strefy zamieszkania,
 •     dodatkowego oznaczenia skrzyżowania,
 •     wymiany, uzupełnienia koszy na śmieci,
 •     remontu murków okalających zieleń przed urzędem Poczty Polskiej.
Zapraszamy do zapoznania się z przedmiotowym raportem.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki