Informacje

Aktualności

  • 16-10-2020

Prezydent Jacek Wójcicki zaprasza do udziału w warsztatach dotyczących przyszłości Gorzowa. To kolejne podejście do opracowania Strategii Rozwoju Miasta.

W przyszłym tygodniu kolejne spotkanie w sprawie przyszłości miasta. Będzie można się wypowiedzieć i coś dowiedzieć. To kolejne podejście do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa 2030. Każdy może przyjść, posłuchać i mieć wkład w rozwój Gorzowa.  
Prezydent Jacek Wójcicki, w związku z pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Gorzowa 2030, zaprasza do udziału w debatach publicznych – warsztatach dotyczących wizji i misji Gorzowa oraz celów strategicznych i priorytetów rozwoju.
 
W sumie będą dwa spotkania. 22 października (17.00-19.00, aula Akademii im. Jakuba z Paradyża, przy ul. Chopina 52) tematami będą: prezentacja podsumowania diagnostycznego, najważniejsze ustalenia wynikające z analizy SWOT oraz dyskusja na temat dotychczasowej wizji i misji Gorzowa, jej aktualności i konieczności zmiany lub przeniesienia do nowej Strategii.
 
29 października (w tym samym miejscu i godzinach) tematem spotkania będzie dyskusja i praca warsztatowa nad zdefiniowaniem wizji, misji, celów strategicznych i priorytetów rozwoju Gorzowa do 2030 roku, z perspektywą do 2050 roku.
 
Ze względu na obowiązujące obostrzenia sanitarne konieczne jest wcześniejsze zarejestrowanie udziału, telefonicznie pod nr 95 73 55 881 lub e-mailem: strategia@um.gorzow.pl do 20 października 2020r. Przy zgłoszeniu należy podać wybrany termin spotkania/spotkań oraz numeru telefonu do kontaktu.
 
Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest podpisanie załączonego „Oświadczenia” i „Zgody na przetwarzanie danych osobowych”. W związku z ograniczoną liczbą miejsc decydująca będzie kolejność zgłoszeń.
 
Udział mieszkańców planowany jest również w kolejnych etapach tworzenia strategii. Szczegóły znajdują się w załaczonym pliku.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki