Informacje

Regulamin

  • 31-12-2018

Zmiany w Regulaminie Konsultacji Społecznych

W dniu 5 września 2018r. Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego podjęła Uchwałę nr LXVIII/835/2018 zmianiającą uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Konsultacji Społecznych z Mieszkańcami Gorzowa Wlkp.
Zmiany dotyczą Planu Konsultacji Społecznych (zrezygnowano z konsultacji Planu Konsultacji). Pojawiła się również możliwość włączenia kampanii informacyjnej w czas trwania konsultacji pod warunkiem, że informacja o terminie i miejscu spotkań publicznych podana zostanie do publicznej wiadomości z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 dni.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki