Informacje

Plan konsultacji

  • 31-12-2019
  • Autor: Małgorzata Tillmann

Znamy już Plan Konsultacji na 2020r.

Zapraszamy do zapoznania się z Planem Konsultacji Społecznych na 2020r.
Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych, procesy konsultacji społecznych, o przeprowadzeniu których zdecydowano w ciągu roku kalendarzowego, są wprowadzane na bieżąco do Planu Konsultacji Społecznych. Konsultacje takie mogą być prowadzone zarówno z inicjatywy własnej Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. lub na podstawie wniosku o przeprowadzenie konsultacji, skierowanego do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. przez:
1) grupę co najmniej 50 mieszkańców zamieszkujących na terenie Gorzowa Wlkp.,
2) co najmniej trzy organizacje pozarządowe działające na terenie miasta w zakresie prowadzonej przez nie działalności statutowej,
3) komisję Rady Miasta, której zakres działania obejmuje sprawę będącą przedmiotem wniosku o przeprowadzenie konsultacji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki