Informacje

Plan konsultacji

  • 14-08-2019

Kolejna zmiana w Planie Konsultacji Społecznych na 2019r.

W załączonym Planie Konsultacji na 2019r. dodano konsultacje nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 
Planowany termin przeprowadzenia konsultacji: IV kwartał 2019r.

 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki