Informacje

Kultura

  • 15-01-2021

Lubuskie Wawrzyny 2020

Upływa termin nadsyłania prac na konkurs "Lubuskie Wawrzyny 2020". Zgłoszenia przyjmowane są do 18 stycznia!
 
Lubuskie Wawrzyny mają już swoją wieloletnią renomę i cieszą się dużym zainteresowaniem pisarzy, naukowców i dziennikarzy.

Wawrzyn Literacki, organizowany przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, odbywa się w tym roku już po raz 27. Konkurs adresowany jest dla autorów związanych z województwem lubuskim, a także autorów książek wydanych w lubuskich oficynach.
 
Z kolei Wawrzyn Naukowy, w tym roku organizowany po raz 16., ma na celu promowanie książek naukowych oraz popularnonaukowych o tematyce regionalnej.
 
Natomiast Wawrzyn Dziennikarski służy promocji dziennikarzy prasy, radia, telewizji i mediów internetowych, twórców najlepszych utworów dziennikarskich, odnoszących się do obszaru województwa lubuskiego. W tym roku odbędzie się 8. edycja tego konkursu.
Zgłoszenia książek posiadających ISBN oraz materiałów dziennikarskich wydanych w 2020 roku przyjmuje główny organizator Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro – sekretariat). Warunkiem zgłoszenia książek do Lubuskiego Wawrzynu Literackiego i Naukowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą 3 egzemplarzy publikacji, natomiast do Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego wymagane jest dostarczenie 4 różnych publikacji dotyczących województwa lubuskiego opublikowanych lub wyemitowanych w danym roku kalendarzowym, skopiowanych w 3 egzemplarzach.
 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 18 stycznia 2021 r. Prosimy o dopisek na przesyłce „Lubuskie Wawrzyny” oraz określenie kategorii konkursu.

Zwycięzców tegorocznych Lubuskich Wawrzynów poznamy podczas Gali, zaplanowanej na 25 lutego 2021 r.
Laureaci Konkursu otrzymają statuetki "Srebrne Pióra" oraz nagrody pieniężne.
 
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z: dr Anną Polak (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Literackiego), tel. 880 509 324, e-mail: polakanna2@wp.pl; dr. Januszem Łastowieckim (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Naukowego), tel. 736 600 470, e-mail: j.lastowiecki@biblioteka.zgora.pl; Anną Polus (sekretarz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego), tel. 68 45 32 603, e-mail: A.Polus@wimbp.zgora.pl.

Jednym z warunków wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie deklaracji dołączonej do regulaminu i dostarczenie jej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wraz ze zgłaszanymi materiałami, bądź przesłanie jej skanu drogą elektroniczną na adres właściwego sekretarza. Podane dane osobowe zostaną wykorzystane wyłącznie w celach związanych z konkursem.

Szczegółowe zasady konkursu zostały zamieszczone w regulaminach Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego, dostępnych na stronie internetowej www.wawrzyny.norwid.net.pl.
 
Partnerami w organizacji Wawrzynu Literackiego są: Związek Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Oddział w Gorzowie Wielkopolskim.

Partnerami w organizacji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego są: Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Collegium Polonicum w Słubicach), Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim Filia Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, natomiast partnerem organizacyjnym Wawrzynu Dziennikarskiego jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich w Zielonej Górze.
 
Materiały prasowe
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją