Informacje

Kultura

  • 04-01-2021

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w 2021 roku, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
 
Konkurs obsługiwany jest za pomocą platformy www.witkac.pl
 
Informacje na temat generatora:
 
Nabór trwa do 26 stycznia 2021 roku, do godziny 16:00.
 
Szczegóły konkursu zawarte są w treści ogłoszenia, dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury, ul. Okólna 2, e –mail: wku@um.gorzow.pl
 
Wydział Kultury
 
Fot. Łukasz Kulczyński
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją