Informacje

Aktualności

  • 17-02-2021

Bezrobocie nieznacznie spada

Pod koniec stycznia br. stopa bezrobocia w Gorzowie wynosiła 3,8% i była kolejny raz niższa jak w miesiącu poprzedzającym (w grudniu 2020 r. – 4%, w listopadzie – 4,1%.).
 
W powiecie gorzowskim bez zmian; stopa bezrobocia w styczniu, podobnie jak pod koniec ubiegłego roku, wynosiła 5,2% - poinformował Wojewódzki Urząd Pracy.
 
W Gorzowie wśród bezrobotnych nieznacznie więcej jest kobiet (55,1%), a w powiecie gorzowskim proporcja ta wynosi trzy do dwóch (58,2%) na niekorzyść pań.
 
Co piąty gorzowski bezrobotny (22,2%) nie ukończył 30 roku życia, co czwarty (26,9%) ma ponad 50 lat.
 
Prawie co dziesiąty (9,3%) bezrobotny z Gorzowa jest niepełnosprawny.
 
Stopa bezrobocia w styczniu w podregionie gorzowskim wynosiła 5,8%, natomiast w podregionie zielonogórskim 6,5%.
 
W styczniu w województwie lubuskim najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w powiatach: strzelecko-drezdeneckim (10,1%), międzyrzeckim (9,6%) i krośnieńskim (9,1%), a najniższą odnotowano w powiecie słubickim (3,7%), Gorzowie Wlkp. (3,8%) i Zielonej Górze (4%).
 
W styczniu 2021 r. do urzędów pracy zgłoszono 3 078 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Było ich o 1 100 mniej niż w grudniu. Najwięcej w Gorzowie Wlkp. (1094) i Zielonej Górze (434).
 
Na koniec stycznia 2021 r., w powiatowych urzędach pracy województwa lubuskiego zarejestrowanych było 24 852 bezrobotnych, w tym 13 967 kobiet, które stanowiły 56,2% ogółu bezrobotnych. W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych zwiększyła się o 1 178 osób (o 5%). W stosunku do stycznia 2020 r. liczba bezrobotnych była większa o 4 678 osób (o 23,2%).
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
Fot. Archiwum UM

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją