Informacje

Aktualności

  • 25-06-2020

Miasto Dla Pokoleń – powstaje strategia rozwoju Gorzowa

O tym jakie będzie miasto za dziesięć lat, zdecydują mieszkańcy, naukowcy i fachowcy działający w obszarach społecznych, gospodarczych i ekologicznych. Pomogą w tym rozmowy z mieszkańcami, ankiety, badania społeczne, warsztaty z ekspertami, konsultacje i analizy dokumentów.
 
Rozpoczęły się prace nad Strategią Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030. Miasto dla Pokoleń – to jej myśl przewodnia.
 
 
- Problemy demograficzne, rosnące koszty życia, zdrowie mieszkańców czy zmiany klimatu, to kwestie, które będziemy musieli rozstrzygnąć tworząc strategię rozwoju miasta. Dla nas rzeczą najważniejszą jest poprawa jakości życia mieszkańców. To będzie nasz cel nadrzędny – powiedział Jacek Szymankiewicz, zastępca prezydenta, odpowiedzialny za sprawy rozwoju miasta.
 
- Chcemy, by Gorzów był Miastem Dla Pokoleń. Takie jest nasze hasło, nasza myśl przewodnia strategii rozwoju miasta – dodał. – Chcemy tak zorganizować miasto, aby każdy mógł znaleźć równowagę między pracą, życiem rodzinnym i rozwojem osobistym. Dlatego skupiliśmy się na trzech obszarach – gospodarce, środowisku i sprawach społecznych – powiedział Szymankiewicz.
 
- Wszystkie inwestycje, wszystkie inwestycje infrastrukturalne realizujemy z myślą o naszych mieszkańcach – powiedziała Agnieszka Surmacz, zastępca prezydenta do spraw gospodarki. – W naszej strategii najważniejszym elementem, który musimy mocno podkreślać, to konieczność dostosowania naszego miasta do zmian klimatycznych. Coraz częściej doświadczamy skutków zmian klimatu, nawalnych deszczy, dużych burz, rosnących temperatur. Każda inwestycja musi być dostosowana, musi przewidywać skutki zmian klimatycznych, od których nie ma ucieczki. W naszych pracach musimy uwzględniać strategie sektorowe tworzone na poziomie Unii Europejskiej, na poziomie kraju. Musimy uwzględniać nasze lokalne opracowania, czyli na przykład plan adaptacji do zmian klimatu, który tworzymy – podkreśliła.
 
- W strategii musimy uwzględnić kolejny ważny aspekt – elektromobilność. To ważny aspekt przemiany, podnoszony na poziomie światowym, europejskim i krajowym. Te znajdzie odzwierciedlenie w naszych działaniach zarówno w inwestycjach, ale także w projektach miękkich – dodała Surmacz.
 
- Przygotowując strategię naszego miasta, chcemy wziąć pod uwagę wszystkich jego mieszkańców, począwszy od najmłodszych, poprzez uczniów, osoby pracujące, a skończywszy na seniorach – powiedziała Małgorzata Domagała, zastępca prezydenta do spraw społecznych. – Gorzów staje się miastem z bogatą i nowoczesną ofertą edukacyjną, pozwalającą rozwijać swoje umiejętności i kompetencje. Przykładem może być Zespół Szkół Gastronomicznych, czy właśnie budowane Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Chcemy wykorzystać nasz potencjał współpracy z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Dajemy dobre wykształcenie w dobrych szkołach, dajemy dobre podstawy do tego, by nie tylko wejść na nasz rynek pracy, ale również kształcić się na wyższych uczelniach. Dla tych, którzy powrócą do naszego miasta, chcemy stworzyć wygodne, bezpieczne i funkcjonalne miejsce do życia – podkreśliła.
 
- Chcemy zwiększyć aktywność kulturalną, artystyczną, rekreacyjną i sportową. Chcemy zapobiegać wykluczeniom społecznym. Chcemy dbać o naszych seniorów. Patrzeć na nich nie tylko pod kątem zdrowia i aktywności, ale również wykorzystać ich potencjał wiedzy, doświadczenie zawodowe i umiejętności. Pod hasłem Miasto dla Pokoleń chcemy zintegrować wszystkie środowiska i wszystkie organizacje, działające na terenie naszego miasta – dodała Domagała.
 
Iwona Olek, dyrektor Wydziału Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego UM będzie odpowiedzialna za koordynowane prac nad strategią. W czwartek zaprezentowała etapy prac nad strategią, rozpisane w precyzyjnym harmonogramie.  
Prace rozpoczynają się w czwartek (25.06) od warsztatów strategicznych z przedstawicielami środowisk nauki, biznesu, samorządu, kultury i organizacji pozarządowych. Potem zaplanowano badania ankietowe, kwerendy, analizy, spotkania z mieszkańcami i wiele innych działań o charakterze badawczym i analitycznym. Skompletowany dokument strategii powinien być gotowy za rok
 
W konferencji uczestniczyli przedstawiciele instytucji badawczych, które miasto zaangażowało do prac nad strategią. Artur Kotliński, prezes Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia, przyjechał do Gorzowa z Markiem Karłowskim i Karoliną Wołowską. To zespół, który będzie bezpośrednio zaangażowany w prace nad strategią miasta. IPC zajmuje się projektami badawczymi, służącymi do budowania, weryfikacji oraz wdrażania strategii instytucji. Uczestnikiem konferencji była też dr hab. Katarzyna Cheba, naukowiec i konsultant w ResPublic. To firma z Warszawy, doświadczona w tworzeniu strategii i programów rozwoju metodą uspołecznioną.
 
- Strategia będzie kompleksowa, będzie dotykała wszystkich sfer życia miasta i jej mieszkańców. Będzie też zawierała wykaz najważniejszych dla rozwoju przedsięwzięć strategicznych. Chcemy, aby strategia była dokumentem realizowanym z konkretnymi wskaźnikami. Będą w niej uwzględnione zarówno uwarunkowania globalne, jak i lokalne, a ważnym jej elementem będą oczekiwania mieszkańców – poinformowała dyrektor Olek.
 
- Informacja o postępach naszych prac będzie publicznie dostępna, zachęcamy do zapoznawania się tymi pracami – dodała.
 
Wiesław Ciepiela
Rzecznik prasowy
 
Fot. Łukasz Kulczyński

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją