Informacje

Aktualności

  • 14-12-2015

Widzieli i zareagowali! – wyniki konkursu

Gorzowska drużyna zajęła IV miejsce w konkursie „Widzisz. Nie zgadzaj się. REAGUJ!” organizowanego przez Urząd Marszałkowski.
Autorami pracy pt. „Widzę. Nie zgadzam się. Reaguję!” są Oskar Piniewski, Mateusz Tyc oraz  Rafał Kowalski z Hufca Pracy w Gorzowie. Opiekunem zespołu jest Grzegorz Kwaśniewski.

Celem konkursu było promowanie właściwych postaw oraz uwrażliwienie Lubuszan na konieczność reagowania w sytuacjach, kiedy są świadkami prowadzenia pojazdów przez osoby po spożyciu alkoholu lub środków odurzających.

Konkurs był skierowany przede wszystkim do młodszych mieszkańców naszego województwa, którzy mieli za zadanie przygotować krótkie filmiki pokazujące, jak powinniśmy reagować, gdy widzimy pijanych kierowców lub osoby handlujące narkotykami. Gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wykazali się sporą pomysłowością i kreatywnością. Ostatecznie konkursowe jury wyróżniło 5 zwycięzców. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

Współorganizatorami konkursu byli: Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Biuro Prasowe

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją