Informacje

Strategia Rozwoju Kultury do 2020 roku

  • 03-11-2015

Strategia Rozwoju Kultury do 2020 roku

Opracowanie strategii rozwoju kultury w Gorzowie Wlkp. było zadaniem wynikającym wprost ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020, przyjętej uchwałą Rady Miasta Nr LXVIII/1073/2010.
Na potrzeby opracowania niniejszej strategii realizowane były projekty badawcze przeprowadzone przez ekspertów Samorządowego Obserwatorium Kultury przy Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz ówczesny Wydział Kultury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (obecnie Wydział Kultury i Sportu). Projekt strategii został poddany konsultacjom społecznym we wrześniu 2012 roku.
 
Strategia Rozwoju Kultury do 2020 roku została przyjęta 23 stycznia 2013 r. uchwałą Rady Miasta Gorzowa Wlkp. nr XLII/474/2013.
 
W 2014 roku Miasto Gorzów zostało wyróżnione za przyjętą Strategią Rozwoju Kultury nagrodą  „Kogut Poloniady” w kategorii Kreator Kultury.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki