Informacje

Organizator

  • 28-10-2015

Organizator

1 marca 2011 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1440). W ustawie tej określono organizatorów publicznego transportu zbiorowego oraz wyznaczono ich zadania.
Rolę organizatora transportu zbiorowego w Gorzowie Wielkopolskim sprawuje Prezydent Miasta poprzez Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego (WGT).
Miejski Zakład Komunikacji został natomiast przekształcony w spółkę prawa handlowego i jest podmiotem wewnętrznym, który realizuje usługi na zlecenie organizatora.
 
 
ORGANIZATOR
OPERATOR
Wydział Gospodarki Komunalnej
i Transportu Publicznego
Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.
ul. Myśliborska 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 735 57 32, 95 735 57 14
Miejski Zakład Komunikacji
w Gorzowie Wielkopolskim Sp. z o.o.
ul. Kostrzyńska 46
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 95 728 78 00
          

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki