Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Strategia Gorzów 2030

Debaty z mieszkańcami o Strategii rozwoju miasta

Za nami dwie otwarte debaty poświęcone Strategii rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030. Ze względu na sytuację epidemiczną oba spotkania z mieszkańcami odbyły się w formie online i były transmitowane poprzez stronę internetową miasta i kanał You Tube. 
 

W spotkaniach wzięli udział mieszkańcy miasta, radni, przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji otoczenia biznesu, a także eksperci z Instytutu Badawczego IPC oraz Res Public, którzy współpracują z miastem przy tworzeniu dokumentu. 
 
Podczas spotkań z mieszkańcami omówiono projekt diagnozy strategicznej Gorzowa w trzech obszarach: społecznym, gospodarczym i środowiskowym, w tym najważniejsze ustalenia wynikające z projektu diagnozy i analizy SWOT, a także dyskutowano na temat aktualności obecnie obowiązującej wizji i misji miasta. 
 
Uczestnicy debaty pracowali w kilku grupach nad zdefiniowaniem wizji i misji Gorzowa do 2030 roku z perspektywą do 2050. Dyskutowano o tym jak miasto może wyglądać w 2030 roku? Jacy chcemy być docelowo w 2050 roku, na jakich kluczowych wartościach będziemy się opierać? 
 
Każda z debat trwała blisko trzy godziny. W tym czasie uczestnicy zabierali głos w sprawach związanych z oceną stanu  miasta, prezentowali także swoje pomysły i poglądy dotyczące potencjalnych kierunków rozwoju Gorzowa. Pojawiały się głosy dotyczące wzmocnienia akademickości, konieczności inwestowania w rozwój szkolnictwa zawodowego i technicznego oraz niezbędną infrastrukturę rekreacyjną. Podkreślano także wagę przyciągnięcia do miasta małego i dużego biznesu oraz rozwoju połączeń komunikacyjnych, przede wszystkim kolejowych. Wskazano, że wyzwaniem do osiągnięcia powinna być droga ku stworzeniu miasta zeroemisyjnego.

Te działania, zdaniem uczestników debat, pozwolą zatrzymać młodych mieszkańców w mieście lub zainteresować życiem w Gorzowie innych. Zebrane od uczestników informacje pozwolą dookreślić główne cele rozwojowe miasta do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku. 
 
Diagnoza i analiza SWOT stanowią pierwszy etap prac nad strategią. Kolejnym etapem będzie opracowanie projektu strategii rozwoju miasta, który w styczniu i lutym 2021 roku zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym. Zakończenie prac nad strategią planowane jest w połowie 2021 roku.
 
Projekt diagnozy i analizy SWOT oraz aktualne informacje na temat prac nad strategią znajdują się na stronie www.gorzow.pl/strategia. 

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej miasta oraz przesyłania opinii na adres: strategia@um.gorzow.pl 
 
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją