Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Strategia rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030

W związku ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w sferze społeczno-gospodarczej Miasta, a także kończącym się horyzontem czasowym „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020” oraz koniecznością uwzględnienia aktualnych, przepisów prawnych (zgodnie z przyjętym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw), uwarunkowań ekonomicznych i zmieniających się potrzeb mieszkańców, rozpoczęto prace nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.
Dokument będzie dostosowany do dokumentów strategicznych (programowych i planistycznych) krajowych i wojewódzkich. Zapisy Strategii będą również podstawą do wydatkowania funduszy europejskich w nowej perspektywie 2021-2027.
„Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” umożliwi wyznaczenie długofalowej wizji rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli również we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. 
Dzięki jej opracowaniu zwiększy się wiarygodność Miasta wobec partnerów zewnętrznych oraz, co jest warte podkreślenia, planowanie strategiczne przyczyni się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.