Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Rowerowa Stolica Polski 2020
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Strategia rozwoju miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030

Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030

W związku ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich latach w sferze społeczno-gospodarczej Miasta, a także kończącym się horyzontem czasowym „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2010-2020” oraz koniecznością uwzględnienia aktualnych, przepisów prawnych (zgodnie z przyjętym projektem ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw), uwarunkowań ekonomicznych i zmieniających się potrzeb mieszkańców, rozpoczęto prace nad sporządzeniem „Strategii Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030”.
Dokument będzie dostosowany do dokumentów strategicznych (programowych i planistycznych) krajowych i wojewódzkich. Zapisy Strategii będą również podstawą do wydatkowania funduszy europejskich w nowej perspektywie 2021-2027.
„Strategia Rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego 2030” umożliwi wyznaczenie długofalowej wizji rozwoju Miasta Gorzowa Wielkopolskiego oraz koordynację i hierarchizację działań. Dokument ten pozwoli również we właściwy sposób i w odpowiedniej kolejności rozwiązywać problemy, a także przewidywać niektóre z nich, zanim się pojawią. 
Dzięki jej opracowaniu zwiększy się wiarygodność Miasta wobec partnerów zewnętrznych oraz, co jest warte podkreślenia, planowanie strategiczne przyczyni się do przygotowania społeczności lokalnej do nadchodzących zmian.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją