Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Pakiet pomocowy Gorzowska Dycha

Udzielenie dofinansowania dla przedsiębiorców lub części kosztów wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

Gorzowska Dycha to również działania wspierające przedsiębiorców w utrzymaniu lokalnych miejsc pracy w okresie oddziaływania skutków epidemii koronawirusa COVID -19, a tym samym ograniczenie likwidacji miejsc pracy. Nabór wniosków rusza dziś, tj. 29 kwietnia br.
 
Program finansowany będzie ze środków finansowych Miasta Gorzowa, które przekazał prezydent Jacek Wójcicki w ramach zadania własnego powiatu tj. przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Bezpośrednim realizatorem programu będzie Powiatowy Urząd Pracy.
 
W ramach Programu utworzony został fundusz w wysokości 2 milionów złotych.
 
Wsparcie polegać będzie na przekazaniu bezzwrotnych środków finansowych na częściowe sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, składek ZUS oraz kosztów pośrednich zatrudnienia przedsiębiorcom, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym.
 
Dla kogo pomoc?
 
Wsparcie dotyczy przedsiębiorców - podatników podatku dochodowego od osób prawnych, którzy posiadają na terenie Miasta Gorzów Wielkopolski zakłady, które wykazują w formularzach CIT-ST, i obejmuje dofinansowanie do wynagrodzeń, składek ZUS i kosztów pośrednich zatrudnienia pracowników zatrudnionych w tych zakładach.
 
Wsparciem objęci zostaną także przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w podatku dochodowym tych pracowników i kosztów pośrednich zatrudnienia tych pracowników.
 
Wsparcie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych, nie zatrudniających pracowników, w przypadku których Miasto Gorzów Wielkopolski ma udział w ich podatku dochodowym zgodnie z art. 3 ust. 2 u.d.j.s.t., albo których wpłaty podatku dochodowego stanowią dochód własny Miasta Gorzów Wielkopolski.
 
 
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1.000,00 zł na pracownika miesięcznie (dotyczy również osób samozatrudnionych oraz wspólników spółek osobowych) w przeliczeniu na pełen etat, nie więcej niż 10.000,00 zł na przedsiębiorcę miesięcznie; suma dofinansowań z tego funduszu i innych źródeł w przeliczeniu na pełen etat nie może przekroczyć przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2020 r. (zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 marca 2020 r. wyniosło ono 5.330,47 zł.)
 
Okres dofinansowania to wybrane 2 miesiące w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r.
 
Wypłata środków finansowych w formie dofinansowania będzie dokonywana raz w miesiącu.
 
O przyznaniu dofinansowania decyduje kolejność złożonych wniosków do wyczerpania środków finansowych w utworzonym funduszu. W przypadku ubiegania się o dofinansowanie nie będzie wymagane poręczenie ani gwarancja.
 
Zasady ubiegania się o dofinansowanie?
 
1. Aby uzyskać dofinansowanie, przedsiębiorca powinien wypełnić komputerowo (nie pisemnie) puste pola oraz przesłać niżej wymienione dokumenty i załączniki w wersji elektronicznej przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego przez platformę epuap.gov.pl lub praca.gov.pl lub w wersji papierowej.
 
Niezbędne dokumenty:
 
1) dla przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników:
Umowa o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników wraz z wnioskiem oraz Formularzem o otrzymanej pomocy de minimis, a także dokumentami wykazanymi we Wniosku (druki do pobrania poniżej).
2) dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub będący spółką osobową – niezatrudniający pracowników:
2. Umowa o dofinansowanie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną lub będącego spółką osobową - niezatrudniający pracowników wraz z Wnioskiem oraz Formularzem o otrzymanej pomocy de minimis, a także dokumentami wykazanymi we Wniosku (druki do pobrania poniżej)
 
UWAGA!
Dokumenty przesyłane w wersji elektronicznej powinny być wysłane w jednym przesyle tj. jedna wysyłka = komplet dokumentów wraz z załącznikami.
 
Instrukcja  - Jak przesłać komplet dokumentów przez portal praca.gov.pl:
 
Ta forma wsparcia NIE JEST REALIZOWANA W RAMACH TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ, dlatego przy składaniu wniosku na portalu praca.gov.pl wymagana jest inna ścieżka dostępu: => klikamy www.praca.gov.pl ==> wnioski o usługi i świadczenia z urzędu ==> pismo do urzędu ==> po wybraniu adresata wniosku – PUP Gorzów Wielkopolski – przechodzi się do edycji wniosku ==> po wypełnieniu danych w punkcie nr 3 Dane Sprawy uzupełnia się tytuł, np. dofinansowanie przedsiębiorstwa w ramach Gorzowskiej Dychy, a także krótki opis sprawy ==> po przejściu dalej uzupełnia się załączniki w postaci wniosku i formularza de minimis ==> następnie następuje weryfikacja konta w portalu praca.gov.pl i podpisanie wniosku podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 
Instrukcja -  Jak założyć Profil Zaufany
Profil można założyć również poprzez platformę Envelo (Poczta Polska).
 
W załączeniu niezbędne formularze oraz szczegółowa instrukcja postępowania w przypadku ubiegania się o dofinansowanie. 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki