Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Ogłoszenia Wydziału Sportu

 • 30-07-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
 • drukuj

Zaproszenie do składania uwag do oferty

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonych ofert na realizację zadania publicznego pn. „Kolonia letnia „Żyj zdrowo, bezpiecznie i aktywnie” z elementami profilaktyki zdrowotnej i sportowej" złożonych przez Fundację Współpraca z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 7355 736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wsp@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wydział Sportu
 
Gorzów Wlkp.,  30.07.2020 r.

Załączniki

 • 14-07-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
 • drukuj

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu

Na podstawie uchwały XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2012 r., zmienionej uchwałą nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XX VIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XIII/236/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego., Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania rozwoju sportu. Wnioski można składać na realizację następujących zadań:
 1. Poprawa i rozwój infrastruktury piłkarskiej przy Placu Jana Pawła II;
 2. Poprawa i rozwój infrastruktury piłkarskiej Football Parku;
 3. Remont budynku na potrzeby sportu wodnego przy ul. Wał Okrężny 32;
 4. Inwestycje związane z upowszechnianiem sportu żeglarskiego w Harcerskim Klubie żeglarskim „Panta Rhei”;
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 24.07.2020  r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS,
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu do US,
 3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta

Załączniki

 • 03-07-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
 • drukuj

Wyniki naboru wniosków z zakresu wspierania sportu

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza wysokość dotacji przyznanych klubowi sportowemu na zadanie związane z rozwojem sportu w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2020 pt. „Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior.”
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się poniżej.
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu
 
Lp.
Wnioskodawca
Zadanie
Kwota dotacji
1.
KS Warta Gorzów
Rozwój sportu wyczynowego w klubie Warta Gorzów
100 000,00 zł
 
 
SUMA
100 000,00 zł
 
 
Z up. Prezydenta Miasta 
/-/                  
Małgorzata Domagała    
Zastępca Prezydenta Miasta
 • 15-06-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
 • drukuj

Zaproszenie do zgłaszania uwag do oferty Akademii Cheerleaders Warta Gorzów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Gimnastyka artystyczna na profesjonalnym sprzęcie sportowym w Cheerleaders Warta Gorzów” złożonej przez Stowarzyszenie Akademia Cheerleaders Warta Gorzów z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 735 5 736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wsp@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wydział Sportu
 
Gorzów Wlkp.,  15.06.2020 r.

Załączniki

 • 15-06-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
 • drukuj

Zaproszenie do zgłaszania uwag

Ogłoszenie
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania sportu:
 1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior
Uwagi można zgłaszać w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 735 5 736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wsp@um.gorzow.pl
 
Wydział Sportu
 
Gorzów Wlkp.,  15.06.2020 r.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
 • drukuj

Informacja o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu profesjonalnego

Na podstawie uchwały XXXV/394/2012 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2012 r., zmienionej uchwałą nr LVII/657/2013 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2013 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XX VIII/364/2016 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gorzowie Wielkopolskim, zmienioną uchwałą nr XIII/236/2019 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego., Prezydent Miasta informuje o naborze wniosków z zakresu wspierania sportu. Zadania na które można składać wnioski:
 1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych poprzez udział w ponad wojewódzkich rozgrywkach piłki nożnej mężczyzn w kategorii senior;
Termin nadsyłania wniosków upływa w dniu 12.06.2020 r.
 
Do wniosku należy załączyć:
 1. Oświadczenie o nie zaleganiu do ZUS,
 2. Oświadczenie o nie zaleganiu do US,
 3. Oświadczenie o braku zobowiązań finansowych wobec  zawodników, sztabu szkoleniowego oraz osób trzecich za ubiegły rok rozliczeniowy,
 4. Licencje klubu uprawniające do udziału w rozgrywkach i zawodach odpowiedniego polskiego związku sportowego lub podmiotu działającego w jego imieniu,
 5. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji potwierdzający status prawny wnioskodawcy.

Załączniki

 • 08-06-2020
 • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
 • drukuj

Zaproszenie do składania uwag do oferty MUKS Stilon

Ogłoszenie
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „XX Grand Prix w siatkówce plażowej o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego” złożonej przez Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stilon z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 7355736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wsp@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wydział Sportu
 
Gorzów Wlkp.,  08.06.2020 r.

Załączniki