Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2021

 • 19-06-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Spotkania dla wnioskodawców – podsumowanie tygodnia!

Jesteśmy na półmetku spotkań odbywających się w ramach trwającej edycji budżetu obywatelskiego. W tym tygodniu rozmawiałyśmy z wnioskodawcami z Centrum, Zakanala, Zamościa oraz z osiedla Staszica. Poniżej przedstawiamy efekty dyskusji dla każdego z tych rejonów.
 
Centrum:
Wnioskodawcy z Centrum zdecydowali, że podczas wrześniowego głosowania rywalizować będą 2 pakiety i 3 samodzielne projekty.
Pakiet I za kwotę 435 928 zł łączący zadania:
 • Remont chodnika przy ul. Juliusza Słowackiego (235 288 zł),
 • Remont chodników przy ul. Orląt Lwowskich (102 643 zł),
 • Przebudowa fragmentu jezdni przy budynku Chrobrego 37-38 – II etap prac (51 897 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej w centrum miasta (30 000 zł),
 • Montaż 2 kaczkomatów (urządzeń z karmą dla kaczek) w Parku Wiosny Ludów (14 000 zł),
 • Oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego nad Kłodawką (2100 zł).
Pakiet II za kwotę 362 642 zł łączący zadania:
 • Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Sikorskiego 133-138 (282 135 zł),
 • Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza 10-11 (60 507 zł),
 • Stojaki rowerowe w mieście (20 000 zł).
Zadania samodzielne:
 • Budowa dróg dojazdowych i miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego (437 821 zł).
 • Utwardzenie terenu podwórka przy ul. Matejki (429 820 zł).
 • Uporządkowanie i zagospodarowanie podwórka przy ul. Sikorskiego 32-35 (436 738 zł).
 
Zakanale:
Wnioskodawcy z Zakanala ustalili, że w głosowaniu rywalizować będą 2 pakiety oraz 6 zadań samodzielnych:
Pakiet I za kwotę 436 100 zł łączący zadania:
 • Modernizacja terenu przy boisku sportowym przy ul. Strażackiej (424 000 zł),
 • Zakanale przyjazne dzieciom (10 300 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Zakanala (1 800 zł).
Pakiet II za kwotę 423 000 zł łączący zadania:
 • Remont drogi ul. Gnieźnieńskiej (365 000 zł),
 • Budowa progów zwalniających przy ul. Niwickiej (58 000 zł).
Zadania samodzielne:
 • Budowa odnogi ul. Zuchów nr 3-21 (250 080 zł),
 • Budowa drogi asfaltowej przy ul. Knaka (427 016 zł),
 • Budowa drogi z nakładką asfaltową przy ul. Skrajnej (427 551 zł),
 • Budowa odcinka ul. Chorągwianej (311 100 zł),
 • Budowa oświetlenia na odcinku ul. Tymiankowej (253 000 zł),
 • Przebudowa drogi ul. Włościańskiej (234 200 zł).
 
Zamoście:
Wnioskodawcy z Zamościa, mimo chęci dotrzymania umowy społecznej z poprzedniego roku, nie mogli poddać pod głosowanie jednego pakietu z gwarancją wygranej ze względu na nieobecność dwojga wnioskodawców, którzy nie wycofali swoich zadań. W związku z tym we wrześniowym głosowaniu rywalizować będą:
Pakiet na kwotę 367 817,87 zł łączący zadania:
 • Budowa drogi z kostki brukowej ul. Wał Poprzeczny (258 015,87 zł),
 • Budowa 2 zatok parkingowych przy ul. Śląskiej 8-12 (87 900 zł),
 • Budowa chodnika przy ul. Mechanicznej prowadzącego do Ryneczku przy ul. Św. Jerzego (13 600 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Zawarcia (8302 zł).
Zadania samodzielne:
 • Rewitalizacja Skweru Bauera – etap I (416 970 zł),
 • Budowa miejsc parkingowych na odcinku ul. Śląskiej 6-18 (229 299 zł),
 • Remont chodnika przy ul. Sielskiej (291 196 zł).
 
Osiedle Staszica:
Wnioskodawcom z Osiedla Staszica kolejny raz udało się dotrzymać umowy społecznej. Zdecydowali o skierowaniu pod głosowanie jednego pakietu na kwotę 430 983 zł łączącego aż 7 zadań:
 • Budowa drogi na istniejącej podbudowie przy ul. Brukselskiej (169 281 zł),
 • Remont drogi asfaltowej przy ul. Staszica (21 700 zł),
 • Remont chodnika przy ul. Sportowej (55 420 zł),
 • Bezpieczny wjazd przy ul. Matejki 75-79 (42 549 zł),
 • Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie Staszica (11 440 zł),
 • Montaż wiaty oraz dwóch ławostołów dla rodzin z dziećmi w Parku Słowiańskim (57 919 zł),
 • Budowa chodnika na odcinku od Ronda Szczecińskiego do wjazdu obok budynku
  przy ul. Brukselskiej 7 (72 674 zł).
Dzięki temu porozumieniu wszystkie zadania z pakietu już teraz mają gwarancję realizacji – gratulujemy!
 
W przyszłym tygodniu dyskutować będą wnioskodawcy z Górczyna, Dolinek i Manhattanu oraz osoby, które zgłosiły swoje pomysły w kategorii ogólnomiejskiej i oświatowej. Będą to już ostatnie spotkania dyskusyjne w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021.

Ze względu na obecną sytuację w tegoroczne spotkania dyskusyjne dedykowane są jedynie wnioskodawcom. Wszystkim, którzy wzięli udział w dotychczasowych spotkaniach, dziękujemy za przestrzeganie tej zasady i przypominamy o niej uczestnikom kolejnych dyskusji.
 
 
Barbara Bednarz, Iga Kalbarczyk
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 17-06-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Wnioskodawcy z Centrum zdecydowali!

Za nami kolejne spotkanie w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Rozmowa toczyła się wokół 12 zadań.
Wnioskodawcy zdecydowali, że podczas wrześniowego głosowania rywalizować będą 3 samodzielne projekty i 2 pakiety:
 
Zadania samodzielne:
Budowa dróg dojazdowych i miejsc parkingowych przy ul. Wyszyńskiego (437 821 zł).
Utwardzenie terenu podwórka przy ul. Matejki (429 820 zł).
Uporządkowanie i zagospodarowanie podwórka przy ul. Sikorskiego 32-35 (436 738 zł).
 
Pakiet I za kwotę 435 928 zł łączący zadania:
- Remont chodnika przy ul. Juliusza Słowackiego (235 288 zł),
- Remont chodników przy ul. Orląt Lwowskich (102 643 zł),
- Przebudowa fragmentu jezdni przy budynku Chrobrego 37-38 – II etap prac (51 897 zł),
- Poprawa infrastruktury rowerowej w centrum miasta (30 000 zł),
- Montaż 2 kaczkomatów (urządzeń z karmą dla kaczek) w Parku Wiosny Ludów (14 000 zł),
- Oznakowanie szlaku pieszo-rowerowego nad Kłodawką (2100 zł).

Pakiet II za kwotę 362 642 zł łączący zadania:
- Przebudowa parkingu i chodnika przy ul. Sikorskiego 133-138 (282 135 zł),
- Przebudowa chodnika ul. Sienkiewicza 10-11 (60 507 zł),
- Stojaki rowerowe w mieście (20 000 zł).

W tym tygodniu czekają nas jeszcze trzy spotkania z wnioskodawcami – przed nami dyskusje dotyczące Zakanala, Zamościa i osiedla Staszica.
 
 
Barbara Bednarz
Iga Kalbarczyk
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 10-06-2020
 • Autor: Iga Kalbarczyk
 • drukuj

Umowa społeczna na Wieprzycach dotrzymana!

We wtorek 9 czerwca odbyło się trzecie spotkanie dla wnioskodawców. Autorzy pomysłów dotyczących Wieprzyc po rozważeniu różnych możliwości zdecydowali się na podtrzymanie tradycji i dotrzymanie umowy społecznej z ubiegłego roku.
Zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania, w tegorocznej edycji pod głosowanie poddane zostanie zadanie Budowa odcinka ul. Komandosów (334 000 zł), które zostało połączone z zadaniem Montaż ławek z oparciami i koszy na śmieci przy ul. Dobrej (18 800 zł). Dzięki temu, że pozostali wnioskodawcy wycofali swoje projekty, wybrany pakiet ma gwarancję realizacji.
 
Zawarto kolejne umowy społeczne i ustalono, że w przyszłych latach pod głosowanie wybierane będą następujące projekty:
- w edycji BO 2022 – zadanie Rozbudowa ul. Ułanów – II etap,
- w edycji BO 2023 – ½ dostępnej kwoty na realizację zadania Budowa odcinka
ul. Zwiadowców oraz ½ kwoty na realizację zadania Budowa oświetlenia ul. Saperów,
- w edycji BO 2024 – ½ kwoty na realizację zadania Budowa drogi i 3 studni chłonnych  przy ul. Minerów oraz ½ kwoty na realizację zadania Budowa drogi z nakładką asfaltową ul. Saperów 15-64,
- w edycji BO 2025 – dokończenie zadań: Budowa odcinka ul. Zwiadowców, zadania Budowa drogi i 3 studni chłonnych  przy ul. Minerów oraz Budowa drogi z nakładką asfaltową ul. Saperów 15-64.
- w edycji BO 2026 – realizacja zadania Renowacja miejsca sportu , odpoczynku i zabawy – Zielona Dolina.
 
Cieszymy się, że mimo wyjątkowych okoliczności, tradycja umów społecznych na Wieprzycach została zachowana. Trzymamy kciuki, żeby było tak również podczas następnych edycji!
 
Barbara Bednarz
Iga Kalbarczyk
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

Piaski z kompromisem

W poniedziałek 8 czerwca o godz. 17:00 w dawnym Lamusie odbyło się spotykanie dyskusyjne wnioskodawców z rejonu Piaski, w którym wzięło udział 11 osób.
 
Na początku rozmów mieszkańcy ustalili kryteria, którymi będą się kierować przy wyborze projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego. Po dyskusji zdecydowano, że dotrzymana zostanie zeszłoroczna umowa społeczna, a pod głosowanie trafi pojedyncze zadanie Wykonanie pasa spacerowego przy ul. Emilii Plater (160 500 zł) oraz pakiet za kwotę 429 713 zł łączący zadania:
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Taczaka (86 900 zł), 
- Budowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Ukośnej (65 163 zł),
- Montaż progów zwalniających przy ul. Wiejskiej (9 150 zł),
- Montaż zjazdu linowego dla dzieci i młodzieży przy ul. Bazaltowej (39 500 zł),
- Remont chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego (31 000 zł),
- Budowa placu zabaw przy ul. Granitowej i Kamiennej (198 000 zł).
 
 
Wnioskodawcy zdecydowali także, że w przyszłorocznej edycji będą popierać zadania:
Utwardzenie ul. Skrzetuskiego wraz z montażem oświetlenia (pod warunkiem rozbicia zadania na dwie osobne części: oświetlenia i nawierzchni) oraz Naprawa ścieżki z kruszywa oraz wykonanie fragmentu ścieżki z kruszywa po przedepcie wraz z odwodnieniem i doświetleniem - strefa rekreacji przy ul. Dowbora-Muśnickiego (zgodnie z umową społeczną z ubiegłego roku).
 
Iga Kalbarczyk, Barbara Bednarz
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 05-06-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Pierwsze spotkanie dyskusyjne dla wnioskodawców już za nami!

Cykl spotkań dla wnioskodawców rozpoczęliśmy od Osiedla Słonecznego. Autorzy pozytywnie zaopiniowanych wniosków spotkali się w czwartek, 4 czerwca 2020 r. w sali sesyjnej Urzędu Miasta i rozmawiali o 10 zadaniach, wśród których znalazły się:
 
1. Remont ul. Skarżyńskiego i Gagarina,
2. Budowa oświetlenia ul. Skalskiego,
3. Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30,
4. Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Gwiaździstej 18-22,
5. Psi wybieg na osiedlu Słonecznym,
6. Remont chodnika oraz schodów między blokami przy ul. Gwiaździstej 18-20,
7. Remont schodów między blokami przy ul. Gwiaździstej 18-20,
8. Naprawa schodów przy wieżowcu przy  ul. Gwiaździstej 20,
9. Remont schodów i budowa chodnika na skarpie obok Kościoła św. Wojciecha,
10. Zagospodarowanie skarpy przy ul. Ikara.
 
Dyskusja przebiegła sprawnie – uczestnicy spotkania zdecydowali, że pod wrześniowe głosowanie poddane zostaną 3 pakiety zadań i jedno zadanie samodzielne:
 
Samodzielnym zadaniem będzie Remont ul. Skarżyńskiego i Gagarina szacunkowo wycenione na 427400,00 zł.
I pakiet wykorzystuje kwotę 438 900,00 zł i składa się z zadań takich jak: Budowa parkingu oraz drogi dojazdowej przy ul. Gwiaździstej 18-22 – 325 800,00 zł, Psi wybieg na osiedlu Słonecznym – 84 000,00 zł, Remont schodów i budowa chodnika na skarpie obok Kościoła św. Wojciecha – 20 900 zł;
II pakiet wykorzystuje kwotę 401 610,00 zł  i składa się z zadań takich jak: Budowa oświetlenia ul. Skalskiego – 285 000,00 zł, Remont chodnika oraz schodów między blokami przy ul. Gwiaździstej 18-20 – 116 610,00 zł;
III pakiet wykorzystuje kwotę 425 452,00 zł i składa się z zadań takich jak: Budowa drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30 – 340 00,00 zł, Remont schodów między blokami przy ul. Gwiaździstej 18-20 – 28 132,00 zł, Naprawa schodów przy wieżowcu przy ul. Gwiaździstej 20 – 29 970,00 zł, Zagospodarowanie skarpy przy ul. Ikara – 27 350,00 zł.
 
Więcej informacji na temat wszystkich zadań znajdą Państwo w załączonej prezentacji. Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się w poniedziałek 8 czerwca 2020 r. dla wnioskodawców z rejonu Piaski.
 
 
Barbara Bednarz, Iga Kalbarczyk
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 01-06-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Spotkania dyskusyjne czas start!

Już oficjalnie możemy potwierdzić, że wracamy do realizacji tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. Pomimo wcześniejszych trudności, zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 roku, możliwa stała się organizacja spotkań dyskusyjnych.
 
 
Z uwagi na konieczność spełnienia wymogów sanitarnych, jak również chcąc zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom spotkań dyskusyjnych, spotkania będą miały inną formę niż dotychczas, jednak nadal będą stanowiły forum dialogu mieszkańców na temat potrzeb ich najbliższej okolicy. Wyjątkowo w  tym roku w spotkaniach udział wezmą jedynie wnioskodawcy, których zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2021 otrzymały pozytywną opinię na etapie weryfikacji wniosków. Liczymy na Państwa zrozumienie.
 
 
Poniżej przedstawiamy harmonogram spotkań dyskusyjnych dla poszczególnych kategorii:
 
Osiedle Słoneczne - 4.06.2020 r., g. 17:00, sala sesyjna Urzędu  Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
Piaski  - 8.06.2020 r., g. 17:00, sala sesyjna Urzędu  Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
Wieprzyce - 9.06.2020 r., g. 17:00, sala sesyjna Urzędu  Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
Śródmieście/Centrum            - 15.06.2020 r., g. 17:00, sala sesyjna Urzędu  Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
Zakanale - 16.06.2020 r., g. 17:00, sala sesyjna Urzędu  Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
Zamoście - 17.06.2020 r., g. 17:00, sala sesyjna Urzędu  Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
Staszica - 18.06.2020 r., g. 17:00, sala sesyjna Urzędu  Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
Manhattan - 22.06.2020 r., g. 17:00, dawny „Lamus”, ul. Sikorskiego 5,
Dolinki            - 23.06.2020 r., g. 17:00, dawny „Lamus”, ul. Sikorskiego 5,
Górczyn - 24.06.2020 r., g. 17:00, dawny „Lamus”, ul. Sikorskiego 5.
kategoria oświatowa - 25.06.2020 r., g. 12:00, dawny „Lamus”, ul. Sikorskiego 5,
kategoria ogólnomiejska - 25.06.2020 r., g. 17:00, dawny „Lamus”, ul. Sikorskiego 5.
 
Barbara Bednarz
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 20-04-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Weryfikacja wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2021 zakończona

Zespół opiniujący zadania zgłoszone do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zakończył prace. Ocenie poddanych zostało 180 pomysłów mieszkańców: 155 w kategorii rejonowej, 15 w kategorii ogólnomiejskiej oraz 10 projektów oświatowych.
 
Chociaż prace Zespołu Opiniującego przebiegały w formie telekonferencji, weryfikację zadań udało się zakończyć zgodnie z harmonogramem i już dziś możemy przedstawić Państwu listę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków. Ze wszystkich zgłoszonych pomysłów pozytywną opinię otrzymało 130 zadań, 43 zadania oceniono negatywnie, a 7 zadań zostało wycofanych przez wnioskodawców. Lista wszystkich projektów wraz z opinią dostępna jest w załącznikach poniżej, w Biuletynie Informacji Publicznej, jak również na portalu https://gorzow.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski. Zgodnie z zasadami wnioskodawcy projektów zaopiniowanych negatywnie mogą odwołać się od tej oceny w ciągu 14 dni od daty publikacji wykazu zadań. Odwołania powinny mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie i być skierowane do Prezydenta Miasta.
 
Z powodu obowiązującego stanu epidemii, zgodnie z Ogłoszeniem Nr 42/II/2020 Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 16 kwietni 2020 roku, zaplanowane na maj i czerwiec br. spotkania dyskusyjne zostały odwołane. O kolejnych etapach Budżetu Obywatelskiego 2021 będziemy informować w osobnych komunikatach. Mamy jednak nadzieję, że wspólnie z gorzowianami uda się nam wypracować rozwiązania, które pozwolą na sprawną realizację kolejnych etapów tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego.
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Załączniki

 • 10-04-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Weryfikacja zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2021 na finiszu!

Pomimo trudnej sytuacji, która obecnie utrudnia normalne funkcjonowanie instytucji, a także codzienne życie, prace nad tegoroczną edycją Budżetu Obywatelskiego nie zwalniają tempa. Aby móc sprawnie pracować nad weryfikacją wniosków, które zostały zgłoszone w tym roku, a równocześnie mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo członków Zespołu Opiniującego, zastosowaliśmy nowe rozwiązania, dzięki którym harmonogram jest realizowany zgodnie z planem. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych, dlatego tegoroczne spotkania Zespołu Opiniującego odbywały się w formie telekonferencji.
 
                Dzięki temu jesteśmy już po ostatnim -  III Posiedzeniu Zespołu Opiniującego i powoli zbliżamy się do momentu, w którym będziemy mogły opublikować listę pozytywnie i negatywnie zaopiniowanych wniosków. Wtedy też będziemy Państwa informować o dalszych etapach tej edycji, ponieważ z pewnością będzie ona inna niż dotychczasowe.  My się jednak nie poddajemy i liczymy, że pomimo niesprzyjającej sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, razem z Państwem uda nam się pokonać przeciwności i kolejne zadania, które zmieniają nasze najbliższe otoczenie na lepsze i bardziej przyjazne, zostaną w przyszłym roku zrealizowane.
 
                Korzystając z okazji, życzymy Państwu również Spokojnych Świąt, a przede wszystkim dużo zdrowia, bo ono jest nam wszystkim teraz najbardziej potrzebne.
 

Biuro Rewitalizacji i Konsultacji Społecznych
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski
 • 26-02-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Ostatnia prosta naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021

Zbliżamy się do końca naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021! Mieszkańcy zgłosili już blisko 60 pomysłów na zmianę swojej okolicy.

Przypominamy, że do końca naboru wniosków zostało już tylko 5 dni. Na pomysły mieszkańców czekamy do 1 marca br. Wnioski można składać za pośrednictwem platformy https://gorzow.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski (listę poparcia załączamy w formie skanu lub zdjęcia), przez wypełnienie formularza i przesłanie go wraz z listą poparcia w formie skanów na adres: budzetobywatelski@um.gorzow.pl, jak również w formie papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 (do 28 lutego
do godz. 14:30).
 
Następnym krokiem będzie weryfikacja zgłoszonych zadań, która potrwa do połowy kwietnia. Po jej zakończeniu spotkamy się z mieszkańcami na spotkaniach dyskusyjnych, gdzie wspólnie będziemy dążyć do wykorzystania maksymalnej kwoty dla poszczególnych kategorii – na przykład dzięki połączeniu kilku zadań w pakiet.
 
Więcej informacji można znaleźć na stronie www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny oraz na portalu społecznościowym FB na profilu: Przystań na konsultacje.
 
Harmonogram spotkań dyskusyjnych - Budżet Obywatelski 2021:
Osiedle Słoneczne – 12.05.2020r., g. 17:30, Kultury MCK Zodiak, ul. Słoneczna 62 a
Piaski – 14.05.2020r., g. 17:30, Zespół Szkół nr 21, ul.Taczaka 1
Wieprzyce 19.05.2020r., g. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Dobra 16
Centrum – 21.05.2020r., g. 17:30, Jazz Club Pod Filarami, ul. Jagiełły 7
Zakanale 26.05.2020r., g. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110
Zamoście – 28.05.2020r., g. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 10 ul. Towarowa 21
Staszica - 2.06.2020r., g. 17:30, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego5
Manhattan -  4.06.2020r., g. 17:30, Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7
Dolinki – 9.06.2020r., g. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7
Górczyn – 16.06.2020r., g. 17:30, Szkoła Podstawowa nr 13 ul. Szoleżerów 2
kategoria oświatowa – 4.06.2020r., g. 10:00,  sala sesyjan UM, ul. Sikorskiego 3-4
kategoria ogólnomiejska 18.06.2020r., g. 17:30, Przystań Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 05-02-2020
 • Autor: Barbara Bednarz
 • drukuj

Budżetowy maraton już za nami!

Przez 2 godziny, 4 lutego br. urzędnicy omówili z mieszkańcami blisko 70 projektów do Budżetu Obywatelskiego 2021. Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że mieszkańcy po raz kolejny mają ciekawe pomysły na zagospodarowanie swoich osiedli.
 
Na zainteresowanych mieszkańców przy 8 stanowiskach czekali urzędnicy z Wydziału Dróg, Wydziału Inwestycji, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji oraz Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Zdecydowana większość pomysłów spełniała wymogi regulaminu, a rozmowy z urzędnikami pomogły dopracować je pod względem formalnym. Urzędnicy szczegółowo omówili z mieszkańcami lokalizacje pomysłów, jak również pomogli przy ich wycenie.
Przypominamy, że nabór wniosków kończy się o północy 1 marca br. Wnioski można składać w formie elektronicznej przez stronę gorzow.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski, a także mailowo na adres budzetobywatelski@um.gorzow.pl. Wnioski w formie papierowej przyjmujemy w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, a osoby, które chcą je złożyć, mają na to czas do piątku 28 lutego br. do godz. 14:30
 
Podczas maratonu, w drodze losowania, została wyłoniona kolejność spotkań dyskusyjnych w rejonach. Spotkania w rejonach rozpoczniemy na Osiedlu Słonecznym, a następnie spotkamy się z mieszkańcami Osiedla Piaski, Wieprzyc, Śródmieścia, Zakanala, Zamościa, Osiedla Staszica, Osiedla Manhattan, Dolinek oraz Górczyna. W trakcie spotkań dyskusyjnych zaprezentowane zostaną  zadania pozytywnie zaopiniowane przez pracowników Urzędu Miasta. Odbędzie się także debata, w trakcie której mieszkańcy będą mogli sieciować projekty, czyli  połączyć je w taki sposób, aby wykorzystać jak największą część kwoty na realizację zadań w rejonie. Spotkania rozpoczną się 12 maja i potrwają do 18 czerwca br.
 
Barbara Bednarz, Iga Kalbarczyk
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
1 2 3