Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Gorzów Blisko Świąt
Studium uwarunkowań
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

„Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”.

Rozpoczynamy realizacje projektu pt.: „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu  odpadów  komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę 7 PSZOK z elementami uzupełniającymi.
czytaj dalej

Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp."

Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 
czytaj dalej

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza

Zadanie będące przedmiotem wniosku obejmuje rewitalizację Placu Nieznanego Żołnierza zlokalizowanego na obszarze zdegradowanym wyznaczonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025+. Jego celem głównym jest: Rewitalizacja obszaru zdegradowanego oraz nadanie mu funkcji rekreacyjnej, społecznej, kulturalnej i turystycznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
czytaj dalej

Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. - II etap

Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej -ul. Strażacka

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp.

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp.

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Gorzowie Wlkp. - etap II

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wlkp – etap II

1 2 3