Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Regionalne Programy Operacyjne (RPO)

„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.”

Projekt pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wlkp.” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna; Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych; Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych– ZIT Gorzów Wlkp.
czytaj dalej

„Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.”

Projekt pn. „Modernizacja i wyposażenie obiektów kultury w Gorzowie Wlkp.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś priorytetowa Środowisko i kultura, Działanie 4.4 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 4.4.2 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – ZIT Gorzów Wlkp.
czytaj dalej

„Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej”

Projekt pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie wybranych terenów przestrzeni publicznej” jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa Infrastruktura społeczna; Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych; Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych– ZIT Gorzów Wlkp.
czytaj dalej

„Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.”

Projekt pn. „Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wlkp.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, Działanie 4.5 Kapitał przyrodniczy regionu, Poddziałanie 4.5.1 Kapitał przyrodniczy regionu - projekty realizowane poza formułą ZIT
czytaj dalej

„Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”.

Rozpoczynamy realizacje projektu pt.: „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”. Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu  odpadów  komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę 7 PSZOK z elementami uzupełniającymi.
czytaj dalej

Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp."

Projekt pn. „Wymiana źródeł ciepła na obszarze miasta Gorzowa Wlkp.”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 
 
czytaj dalej

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta Gorzowa Wlkp. – Plac Nieznanego Żołnierza

Zadanie będące przedmiotem wniosku obejmuje rewitalizację Placu Nieznanego Żołnierza zlokalizowanego na obszarze zdegradowanym wyznaczonym w Gminnym Programie Rewitalizacji Gorzów 2025+. Jego celem głównym jest: Rewitalizacja obszaru zdegradowanego oraz nadanie mu funkcji rekreacyjnej, społecznej, kulturalnej i turystycznej na terenie Gorzowa Wielkopolskiego.
czytaj dalej

Zintegrowany System Komunikacji Publicznej miasta Gorzowa Wlkp. - II etap

Uzbrojenie kompleksowe dzielnicy Zawarcie w Gorzowie Wlkp. - III etap - przebudowa drogi powiatowej -ul. Strażacka

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej przy ul. Walczaka w Gorzowie Wlkp.

1 2 3