Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
fest_mk
GRODZINSKA_SLIDER
Footsteps-slider
szkoły otwarte 24.04
HEJNOWICZ_SLIDER
tania dzialka
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...ROLNICTWO
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

ROLNICTWO

 • 16-04-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH – NOWE PRAWO ŁOWIECKIE

W związku z wejściem z życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. oraz interpretacją Ministerstwa Środowiska nowych  przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich, zgodnie z Art. 46 pkt 3. wnioski  o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Przy czym dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:
- sposobu i terminu zgłaszania szkód,
- szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,
- szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,
- wzory protokołów
pozostają bez zmian i zachowują moc prawną do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.
 
W związku z powyższym Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, iż wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych znajdujących się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. objętych Obwodami łowieckimi 24 „Orzeł i 32 „Knieja – Lubociesz”, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy  tj. Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., a szacowanie szkód do czasu wydania stosownych rozporządzeń odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
 • 29-03-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ W ZWIĄZKU Z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.  informuje, że ze względu na dynamikę rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń u dzików zachodzi  konieczność szybkiego wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290) a w związku z tym przewiduje się rozpoczęcie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną już od kwietnia 2018 r. w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed możliwością wtargnięcia wirusa ASF.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad bioasekuracji oraz postępowania wobec gospodarstw, które nie dostosują się do ww. wymagań zawarte są w materiałach informacyjnych (załącznik).
 • 23-02-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

NOWY PRZEPIS W ZAKRESIE ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Szanowni Państwo 
Informujemy, że  z dniem 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie przepis w zakresie zwalczania Afrykańskiego Pomoru  Świń. Przepis ten wprowadza nowe istotne obowiązki dla posiadaczy zwierząt z gatunku świniowate - w tym osób utrzymujących świnki wietnamskie, dziki i ich krzyżówki.
Treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń dostępna jest w załączniku.

Załączniki

 • 22-02-2018
 • Autor: Renata jurkowska
 • drukuj

STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o zasadach prawidłowego stosowania antybiotyków wśród zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.  Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych jest jedną z głównych zasad zapobiegania powstawania odporności patogenów na środki przeciwdrobnoustrojowe. Każdorazowe zastosowanie antybiotyków może skutkować rozwojem odporności na ich działanie dlatego mogą być one stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.
 

Załączniki