Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...ROLNICTWO
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

ROLNICTWO

 • 01-02-2021
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

ZASADY ZAPOBIEGANIA PTASIEJ GRYPY

 • 01-02-2021
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA!!! PTASIA GRYPA W POWIECIE GORZOWSKIM

UWAGA HODOWCY DROBIU!!!
 
            W związku z wystąpieniem ptasiej grypy na terenie gminy Lubiszyn i realnym zagrożeniu wystąpienia choroby zakaźnej – wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie całego powiatu gorzowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku stosowania przez hodowców drobiu (zarówno ferm komercyjnych jak również osoby utrzymujące drób w chowie przydomowym/przyzagrodowym) przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722).
 
W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji oraz  przeprowadzić kontrolę prawidłowości działania stosowanych zabezpieczeń, a w razie potrzeby dokonania skutecznych korekt w tych obszarach, gdzie wymaga to niezwłocznej poprawy. Należy pamiętać, że ochrona przed wystąpieniem wirusa w stadzie drobiu zależy od właściciela drobiu i odpowiednich działań zabezpieczających.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina również osobom utrzymującym drób na potrzeby własne o obowiązku zgłaszania faktu utrzymywania drobiu zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia                        4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722). Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób utrzymujących drób i inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 
Hodowco !!
Pamiętaj, że o każdym przypadku zachorowania ptaków lub zwiększonych padnięć należy informować:
- lekarza weterynarii prywatnej praktyki,
- powiatowego lekarza weterynarii,
- prezydenta miasta, wójta, burmistrza
 • 28-09-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

ASF- BIOASEKURACJA!!!

 • 22-09-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

Powszechny Spis Rolny 2020

 
1 września ruszył Powszechny Spis Rolny 2020. To największe i najważniejsze badanie po Powszechnym Spisie Ludności. Jest organizowany raz na 10 lat, a udział w nim jest obowiązkowy!
 
Spisać można się samodzielnie w domu przez internet – formularz jest dostępny na stronie www.spisrolny.gov.pl lub w Urzędzie Miasta, gdzie jest utworzone specjalne stanowisko komputerowe przygotowane do samospisu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel. 95/73 55 689).
Ci, którzy w internecie czują się mniej pewnie, mogą dokonać samospisu przez telefon. W tym celu została uruchomiona infolinia spisowa – 22 279 99 99. Pod ten numer można też dzwonić w razie wszelkich wątpliwości i pytań dotyczących spisu rolnego. Rolnicy uzyskają tam pomoc w wypełnieniu formularza spisowego i będą mogli w razie potrzeby zweryfikować tożsamość rachmistrza.
Jeśli rolnik nie spisze się sam, skontaktuje się z nim rachmistrz. Rachmistrzowie rozpoczęli pracę 16 września. Najpierw realizują spis telefonicznie, a od 1 października będą prowadzili wywiady bezpośrednie.
Na terenie miasta Gorzowa Wlkp. jest czterech rachmistrzów terenowych, którzy będą odwiedzać gospodarstwa rolne w celu przeprowadzenia spisu rolnego w formie wywiadu bezpośredniego.
 
 
 • 21-09-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

Trwają prace nad wydłużeniem terminu składania wniosków suszowych w 2020 r.

Zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi komunikatem, termin składania za pomocą aplikacji publicznej wniosków o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym spowodowanym wystąpieniem suszy trwa do 15 października 2020 r. jednak trwają prace legislacyjne mające na celu wydłużenie tego terminu do dnia 30 listopada 2020 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:  https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2
 • 14-09-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UPRAWA MAKU I KONOPI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje,  że rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2021 na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, pokój nr  21 w terminie do 16.11.2020 r. W ww. informacji należy zaznaczyć czy uprawa będzie prowadzona we własnym zakresie czy w ramach kontraktacji. W przypadku kontraktacji, w miarę możliwości, należy podać nazwę podmiotu skupującego, posiadającego zezwolenie Marszałka Województwa Lubuskiego.
Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2021 rok.
 • 17-06-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA ROLNICY!! Wnioski o szacowanie strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku suszy w 2020 r. przez aplikację publiczną!!

Dnia 3 czerwca 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1009).
Na mocy przywołanego wyżej rozporządzenia zgłaszanie wniosków o szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę oraz sporządzanie protokołu dokonuje się poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji.
Szczegółowe informacje dotyczące szacowania szkód spowodowanych w 2020 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne zostały umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  https://www.gov.pl/web/rolnictwo w zakładce Informacje branżowe/Niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020 (wg danych na dzień 1 czerwca 2020 r.).
Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy!
Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 r.
Celem spisu jest zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi. Spis pozwoli także na analizę zmian, jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni lat 2010 – 2020.
czytaj dalej

UWAGA ASF !!!

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terenie województwa lubuskiego Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ponownie przypominają  o konieczności przestrzegania zasad bioasekuracji oraz bezwzględnego przestrzegania wymagań, nakazów i zakazów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)
Działania te mają szczególne znaczenie  w zapobieganiu ewentualnemu przeniesieniu wirusa ASF do gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną, niezależnie od ich wielkości, w związku z rozpoczęciem sezonu prac polowych.
Prosimy wszystkich hodowców świń  o poważne podejście do zagrożenia poprzez wypełnienie obowiązków i przestrzeganie podstawowych zasad, których celem jest utworzenie barier przed wniknięciem wirusa w swoich gospodarstwach.
Równocześnie przypominamy, że przestrzeganie zasad bioasekuracji wymienionych w przytoczonym Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń jest warunkiem koniecznym do uzyskania odszkodowania w razie strat związanych z chorobą w gospodarstwie.
czytaj dalej
 • 10-01-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

APEL DO ROLNIKÓW !!!


 
1 2 3 4