Gorzów – ROLNICTWO
Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Koniec Lata Party
Nawigatorzy biznesu
jazda2018
Zostań ambasadorem naszego miasta
Slider-wgs-spam
sns 2018
JUSCINSKI_SLIDER
Footsteps-slider
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...ROLNICTWO
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

ROLNICTWO

 • 12-07-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA HODOWCY ZWIERZĄT !!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku zgłaszania  do Powiatowego Lekarza  Weterynarii w Gorzowie Wlkp. ul. Żwirowa 9 wszystkich upadków bydła, owiec i kóz oraz zamiaru przeprowadzania uboju na użytek własny cieląt, owiec i kóz oraz świń.
Szczegóły zawiera załącznik

Załączniki

Pismo Powiatowego Inspektora Weterynarii

Pismo Powiatowego Inspektora Weterynarii

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Gorzowie Wlkp. w ramach przygotowan do zwalczania ASF przekazuje w załączeniu pismo informujące o poszukiwaniu osób uprawnionych do przeprowadzania uboju świń.

Załączniki

UWAGA ROLNICY!!! MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach wykazał zagrożenie suszą rolniczą, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Obecnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.
 
Procedura szacowania strat odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce: Nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie / Rolnictwo / Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi w 2018 roku.
Pomoc na dzień dzisiejszy udzielana będzie zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 187) w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Wnioski o szacowanie szkód można składać do dnia 29 czerwca 2018 roku wyłącznie na druku wniosku o szacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (załącznik nr 1) wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
 
Do wniosku producent rolny powinien dołączyć kserokopię aktualnego wniosku o płatności bezpośrednie w celu potwierdzenia informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego.
 
 
Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, znajdują się na stronie: www.minrol.gov.pl
czytaj dalej
 • 12-06-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

PISMO POWIATOWEGO LEKARZA WTERYNARII

W związku ze zgłoszeniami do Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej w Gorzowie Wlkp. stwierdzenia dużej populacji much w niektórych miejscowościach Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina i informuje właścicieli gospodarstw utrzymujących zwierzęta o właściwym postępowaniu mającym znaczenie dla ograniczenia populacji much w gospodarstwie.
Sposoby ograniczenia populacji much w gospodarstwach zawarte są  w piśmie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorzowie Wlkp. (załącznik)

Załączniki

 • 26-04-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

ADMINISTROWANIE FUNDUSZAMI PROMOCJI PRODUKTÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH

Na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2122.) utworzono 9 odrębnych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, tj.:
 • Fundusz Promocji Mleka,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wieprzowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Wołowego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Końskiego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Owczego,
 • Fundusz Promocji Mięsa Drobiowego,
 • Fundusz Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych,
 • Fundusz Promocji Owoców i Warzyw,
 • Fundusz Promocji Ryb.
Celem funduszy jest promowanie i wspieranie wzrostu spożycia polskich produktów rolno-spożywczych, zarówno na rynkach krajowych jak i europejskich. Środki na te działania mają zapewniać przedsiębiorcy funkcjonujący w danym sektorze produkcji, poprzez odprowadzanie składek na dany fundusz.
Szczegółowe informacje dotyczące administrowania funduszami promocji produktów rolno-spożywczych dostępne są na stronie KOWR: http://bip.kowr.gov.pl/fundusze-promocji

Załączniki

 • 16-04-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH I PŁODACH ROLNYCH – NOWE PRAWO ŁOWIECKIE

W związku z wejściem z życie z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r. oraz interpretacją Ministerstwa Środowiska nowych  przepisów dotyczących szacowania szkód łowieckich, zgodnie z Art. 46 pkt 3. wnioski  o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Przy czym dotychczasowe przepisy wykonawcze dotyczące:
- sposobu i terminu zgłaszania szkód,
- szczegółowy sposób dokonywania oględzin i szacowania ostatecznego szkód,
- szczegółowy sposób ustalania wysokości i wypłaty odszkodowania za szkody,
- wzory protokołów
pozostają bez zmian i zachowują moc prawną do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie znowelizowanej ustawy Prawo łowieckie.
 
W związku z powyższym Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje, iż wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych znajdujących się na terenie miasta Gorzowa Wlkp. objętych Obwodami łowieckimi 24 „Orzeł i 32 „Knieja – Lubociesz”, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy  tj. Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., a szacowanie szkód do czasu wydania stosownych rozporządzeń odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach.
 • 29-03-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ W ZWIĄZKU Z ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.  informuje, że ze względu na dynamikę rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń u dzików zachodzi  konieczność szybkiego wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290) a w związku z tym przewiduje się rozpoczęcie kontroli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną już od kwietnia 2018 r. w zakresie zabezpieczenia gospodarstw przed możliwością wtargnięcia wirusa ASF.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad bioasekuracji oraz postępowania wobec gospodarstw, które nie dostosują się do ww. wymagań zawarte są w materiałach informacyjnych (załącznik).

Załączniki

 • 23-02-2018
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

NOWY PRZEPIS W ZAKRESIE ZWALCZANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ

Szanowni Państwo 
Informujemy, że  z dniem 28 lutego 2018 r. wchodzi w życie przepis w zakresie zwalczania Afrykańskiego Pomoru  Świń. Przepis ten wprowadza nowe istotne obowiązki dla posiadaczy zwierząt z gatunku świniowate - w tym osób utrzymujących świnki wietnamskie, dziki i ich krzyżówki.
Treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń dostępna jest w załączniku.

Załączniki

 • 22-02-2018
 • Autor: Renata jurkowska
 • drukuj

STOSOWANIE ANTYBIOTYKÓW U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o zasadach prawidłowego stosowania antybiotyków wśród zwierząt hodowlanych w gospodarstwach rolnych.  Właściwe stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych jest jedną z głównych zasad zapobiegania powstawania odporności patogenów na środki przeciwdrobnoustrojowe. Każdorazowe zastosowanie antybiotyków może skutkować rozwojem odporności na ich działanie dlatego mogą być one stosowane tylko z przepisu i pod nadzorem lekarza weterynarii.
Szczegółowe informacje zawarte są w załączniku.
 

Załączniki