Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
slider - park siemiradzkiego
slider - katedra
slider - kwadrat
slider - klodawka
slider - murawy
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaMiasto...ROLNICTWO
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

ROLNICTWO

 • 10-01-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

APEL DO ROLNIKÓW !!!


 
 • 09-01-2020
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

UWAGA HODOWCY DROBIU !!!

W związku z realnym zagrożeniem wystąpienia ptasiej grypy na terenie powiatu gorzowskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina o obowiązku stosowania przez hodowców drobiu (zarówno ferm komercyjnych jak również osoby utrzymujące drób w chowie przydomowym/przyzagrodowym) przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 poz. 722).
W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać zasad bioasekuracji oraz  przeprowadzić kontrolę prawidłowości działania stosowanych zabezpieczeń, a w razie potrzeby dokonania skutecznych korekt w tych obszarach, gdzie wymaga to niezwłocznej poprawy. Należy pamiętać, że ochrona przed wystąpieniem wirusa w stadzie drobiu zależy od właściciela drobiu i odpowiednich działań zabezpieczających.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. przypomina również osobom utrzymującym drób na potrzeby własne o obowiązku zgłaszania faktu utrzymywania drobiu zgodnie z §1 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017r. poz. 722). Obowiązek ten dotyczy wszystkich osób utrzymujących drób i inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.
 
Hodowco !!
Pamiętaj, że o każdym przypadku zachorowania ptaków lub zwiększonych padnięć należy informować:
- lekarza weterynarii prywatnej praktyki,
- powiatowego lekarza weterynarii,
- prezydenta miasta, wójta, burmistrza
.

Załączniki

Afrykański Pomór Świń (ASF) w województwie lubuskim !!

W związku ze stwierdzeniem pierwszego przypadku ASF u padłego dzika znalezionego na terenie województwa lubuskiego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp. informuje o konieczności zintensyfikowania działań w zakresie bioasekuracji gospodarstw oraz bezwzględne przestrzeganie wymagań, nakazów i zakazów ujętych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2018 r. poz. 290 z późn. zm.)
Zagrożenie wirusem ASF stało się bardzo realne. Ryzyko przedostania się wirusa na teren powiatu gorzowskiego jest bardzo duże biorąc pod uwagę lesistość terenu.
czytaj dalej
 • 18-11-2019
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Miasto Gorzów Wlkp. zamierza wystąpić z wnioskiem o dotację w ramach przedmiotowego programu.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Miasto Gorzów Wlkp. oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz typu Big Bag.
Koszt dostarczenia ww. odpadów do punktu zbierania odpadów wskazanego przez Miasto ponosi Wnioskodawca.
W związku z powyższym wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. mogą zgłaszać się do udziału w programie, poprzez wypełnienie formularza informacyjnego (załącznik nr 1).
 
Formularz informacyjny należy złożyć do dnia 6 grudnia 2019 r. w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
Osoba do kontaktu: Renata Jurkowska – Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, teL. 95/ 7355689 lub e-mail: renata.jurkowska@um.gorzow.pl
 
FORMULARZE ZŁOŻONE PO TERMINIE NIE ZOSTANĄ UWZGLĘDNIONE W EWENTUALNYM WNIOSKU.
 
Informacje na temat programu dostępne są pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/

Załączniki

UPRAWA MAKU I KONOPI

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego informuje,  że rolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku i konopi włóknistych w roku 2020 na  terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego proszeni są o zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, pokój nr  21 w terminie do 31.10.2019 r. Pozyskane dane zostaną przekazane do Departamentu Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w związku z  przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie uprawy maku i konopi włóknistych na 2020 rok.

UWAGA ROLNICY!!! MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O SZACOWANIE SZKÓD W UPRAWACH ROLNYCH

W związku z wystąpieniem na terenie województwa lubuskiego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – suszy, Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. informuje, że można składać wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych z terenu miasta Gorzowa Wlkp.
 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach wykazał zagrożenie suszą rolniczą, opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski i określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą. Obecnie susza rolnicza w Polsce występuje wśród upraw: zbóż jarych, zbóż ozimych, rzepaku i rzepiku, roślin strączkowych, kukurydzy, warzyw gruntowych, truskawek, krzewów owocowych i drzew owocowych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
czytaj dalej

Rolnictwo w mieście - projekt FEW-meter

 
Miasto Gorzów Wlkp. w 2018 r. przystąpiło do realizacji międzynarodowego projektu badawczego  pn. „FEW-meter - Zintegrowany model pomiaru i usprawnienia miejskiego rolnictwa w kontekście cyrkulacyjnego metabolizmu miejskiego” w ramach projektów badawczych organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki we współpracy z Konsorcjum Międzynarodowym realizowanym przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Projekt FEW-meter został uznany jako jeden z 15 najlepszych przedsięwzięć badawczych w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze pt. Sustainable Urbanisation Global Initiative SUGI Food-Water-Energy Nexus organizowanym przez europejską sieć JPI Urban Europe oraz światową organizację Belmont Forum.
czytaj dalej

ZGŁOSZENIA DO KOMISJI OKRĘGOWYCH

W dniu 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych.
W związku z powyższym, wszystkich chętnych zapraszamy do zgłaszania własnych kandydatur do Komisji Okręgowych.
Kryteria jakie muszą spełniać  kandydaci na członka Komisji Okręgowej:
• być członkami samorządu rolniczego w rozumieniu ustawy o izbach rolniczych
• nie mogą kandydować w wyborach do samorządu rolniczego w dniu 28 lipca 2019 roku
Do pobrania zgłoszenie kandydata wraz z załącznikami, które należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do biura Lubuskiej Izby Rolniczej, ul. Kożuchowska 15 a, 65-364 Zielona Góra do dnia  3 czerwca 2019 r. do godz. 12:00.
 
czytaj dalej
 • 17-04-2019
 • Autor: Renata Jurkowska
 • drukuj

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

28 lipca 2019 roku odbędą się wybory do rad powiatowych izb rolniczych. Taki termin wyborów wyznaczyła zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1027) Krajowa Rada Izb Rolniczych  uchwałą nr 2/2019  z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.
Terminarz  wyborczy oraz zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do izb rolniczych zawarte są w załącznikach.

Załączniki

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.
 
Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ?
W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. 
 
Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności ?
czytaj dalej
1 2 3 4