Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2019

 • 04-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zgoda na Piaskach, teraz Wieprzyce

Mieszkańcy Piasków jednomyślnie wybrali pięć projektów do realizacji w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Kolejne spotkanie rejonowe odbędzie się na Wieprzycach.   
W spotkaniu na Piaskach uczestniczyło 59 osób. Mieszkańcy doszli do kompromisu i zdecydowali, że w przyszłym roku zostanie zrealizowanych pięć projektów z 16 poddanych pod dyskusję.
Zadania przewidziane do realizacji to:
1.plac zabaw przy ul. Kilińskiego (zakres podstawowy) – 80.900 zł,
2. utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia – 133.461 zł,
3. uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego – 29.000 zł,
4. budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2 – 53.000 zł,
5. poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 (część projektu pn. budowa miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112) – 74.439 zł.        
Ponadto mieszkańcy uzgodnili, że w ramach wrześniowego głosowania w przypadku kategorii ogólnomiejskiej popierają projekt pn. Trasa siedmiu wzgórz, dotyczący budowy traktu spacerowego przebiegającego przez Piaski i Staszica. Ustalono także, że w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 mieszkańcy będą popierać utwardzenie odcinka drogi przy ul. Skrzetuskiego oraz budowę boiska wielofunkcyjnego przy ul. Bazaltowej i Marmurowej.   
Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się na Wieprzycach, 5 czerwca br. w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej 16. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła czterech projektów:
1. budowy nawierzchni drogowej przy ul. Dobrej 14, 15, 15D – 27.000 zł,
2. budowy odcinka ul. Ułanów – 362.811 zł,
3. oświetlenia przy ul. Dolnej – 250.000 zł,
4. utwardzenia odcinka ul. Dąbroszyńskiej - 167.000 zł.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 25-05-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Porozumienie na Staszica, czas na Piaski

Mieszkańcy Staszica jednomyślnie wybrali projekty do realizacji w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Teraz czas na dyskusję o pomysłach z Piasków. 
W spotkaniu na Staszica uczestniczyło 80 osób. Mieszkańcy po długiej dyskusji doszli do kompromisu i zdecydowali, że w przyszłym roku zostanie zrealizowanych sześć projektów z 15 poddanych pod dyskusję. Zadania przewidziane do realizacji to: 1. naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – 88.000 zł,  2. położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3 – 71.000 zł, 3. remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB – 42.035 zł, 4. budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 – 83.969 zł, 5. budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – 40.130 zł, 6. wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19 – 31.800 zł. Uczestnicy spotkania zdecydowali także, że w przyszłym roku, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 będą popierali przebudowę chodników przy ul. Norwida, Moniuszki i Skłodowskiej-Curie.
 Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się na Piaskach 29 maja w Zespole Szkół nr 21 przy ul. Taczaka 1. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła 16 projektów:
1. placu zabaw przy ul. Kilińskiego – 121.900 zł,
2.  utwardzenia nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów – 133.461 zł,
3.rodzinnych miejsce relaksu pomiędzy ul. Bazaltową i Marmurową – 231.425 zł,
4.przebudowy schodów prowadzących do posesji Kazimierza Wielkiego 57 i 59 - 13.323 zł,
5.budowy miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 – 201.000 zł,
6.utwardzenia odcinka drogi przy ul. Skrzetuskiego wraz z montażem oświetlenia – 370.700 zł,
7.wykonania podjazdu dla wózków inwalidzkich przy ul. Bohaterów Westerplatte 4 – 79.920 zł,
8.przebudowy chodnika i budowy miejsc postojowych przy ul. Dowbora-Muśnickiego 32-34 – 118.000 zł,
9.przebudowy chodnika, budowy miejsc parkingowych, nasadzenia zieleni przy ul. Kazimierza Wielkiego 77 - 73.000 zł,
10.przebudowy chodnika, wyrównania miejsc parkingowych przy ul. Sczanieckiej 55-57 – 67.553 zł,
11.budowy miejsc postojowych, przebudowy i budowy chodnika, nasadzenia zieleni przy ul. Bohaterów Westerplatte 2-4 – 154.505 zł,
12.budowy miejsc postojowych oraz miejsca wypoczynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 4-6 – 142.637 zł,
13.uzupełnienia ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego- 29.000 zł,
14.budowy miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2 – 53.000zł,
15.wielofunkcyjnego boiska osiedlowego pomiędzy ul. Bazaltową i Marmurową – 340.846 zł,
16.przebudowy chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego 75 - 29.817 zł.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 23-05-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zgoda na Zakanalu, teraz decyduje Staszica

Mieszkańcy Zakanala jednomyślnie wybrali projekty do realizacji w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Teraz czas na dyskusję o pomysłach ze Staszica. 
W spotkaniu na Zakanalu uczestniczyło 39 osób. Mieszkańcy doszli do kompromisu i zdecydowali, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane projekty – budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej (180.000 zł) oraz część projektu budowa odcinka ul. Knaka z kruszywa łamanego wraz z oświetleniem (za kwotę 190.800 zł). Ponadto uczestnicy spotkania zdecydowali, że w ramach przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego 2020 będą  popierać budowę parkingu samochodowego przy ul. Strażackiej.   
Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się na Staszica 24 maja w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła 15 projektów:
1. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – 88.000 zł,
2. Trasa spacerowa dla osób ze zwierzętami na skarpie przy ul. Matejki – 133.203 zł,
3. Budowa siłowni zewnętrznej na skwerze przy ul. Dunikowskiego – 69.741 zł,
4. Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3 – 71.000 zł,
5. Odnowienie klombów przy pasażu przy ul. Baczyńskiego - 67.148 zł,
6. Siłownia zewnętrzna, doposażenie placu zabaw za wieżowcem przy Al. Konstytucji 3 Maja 28 wraz  z zagospodarowaniem zieleni – 133.440 zł,
7. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB – 42.035 zł,
8. Przebudowa chodników przy ul. Norwida, Moniuszki, Skłodowskiej-Curie – 200.000 zł,
9. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Kosynierów Gdyńskich 30-32 – 336.661 zł,
10. Przebudowa chodnika przy ul. Długosza – 213.263 zł,
11. Budowa miejsc postojowych przy ul. Dunikowskiego- 284.303 zł,
12. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 – 83.969 zł,
13. Odwodnienie i utwardzenie podwórka przy ul. Myśliborskiej 13 i 9-11 – 150.913 zł,
14. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – 40.130 zł,
15. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19 – 31.800 zł.
 
                     Harmonogram spotkań Budżet Obywatelski 2019:
24 maja  (czwartek), godz. 17.30 – Staszica -  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5,
29 maja (wtorek), godz. 17.30  - Piaski -  Zespół  Szkół nr 21, ul. Taczaka  1,
5 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Wieprzyce – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16,
7 czerwca (czwartek), godz. 17.30 - Manhattan -  Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,
12 czerwca (wtorek), godz. 17.30 – Górczyn – Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2,    
14 czerwca (czwartek), godz. 17.30 -  Osiedle Słoneczne – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gwiaździsta 14,
19 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Dolinki -  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7,
14 czerwca (czwartek) -  godz. 10.00 – spotkanie dla kategorii oświatowej - sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
21 czerwca (czwartek), godz. 17.30 – spotkanie dla kategorii ogólnomiejskiej –  sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Fot. Małgorzata Tillmann

Załączniki

 • 18-05-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Debata na Zakanalu

Mieszkańcom  Śródmieścia nie udało się zawrzeć kompromisu i ich projekty zostaną poddane pod powszechne głosowanie we wrześniu. Teraz czas na dyskusję o Zakanalu. 
W spotkaniu w centrum uczestniczyło 60 osób. Mieszkańcy najpierw określili kryteria, jakimi będą kierować się przy wyborze zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, a potem na ich podstawie zaproponowali trzy warianty. Pierwszy wariant dotyczył realizacji trzech inwestycji: zagospodarowania podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego – II etap; budowy małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia; przebudowy 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26 oraz jeśli będzie to możliwe części projektu zagospodarowania podwórka przy ul. Estkowskiego i Moniuszki tj. przebudowy wjazdu. Drugi wariat zawierał realizację dwóch inwestycji: zagospodarowania podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego – II etap  oraz remontu podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22,24-26, 20A-22A, 24A-26A. Ostatni wariant dotyczył realizacji tylko jednego projektu: budowy parkingu przy przychodni lekarskiej przy ul. Mieszka I 42. Ostatecznie mieszkańcom nie udało się dojść do kompromisu i podjęcia jednomyślnej decyzji, dlatego projekty ze Śródmieścia zostaną poddane pod powszechne głosowanie od 10 do 23 września.
Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się na Zakanalu 22 maja w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Kobylogórskiej 110. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła trzech projektów:
 1. budowy nakładki bez odwodnienia przy ul. Wschodniej – 180.000 zł,
 2. budowy odcinka ul. Knaka z kruszywa łamanego wraz z oświetleniem – 322.000 zł,
 3. budowy parkingu samochodowego przy ul. Strażackiej – 339.849 zł
Biuro Konsultacji Społeczych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 16-05-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zamoście wybrało, czas na Śródmieście

Porozumienie i wybór siedmiu projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 to efekt spotkania na Zamościu. Kolejna obywatelska debata odbędzie się  w Centrum już w najbliższy czwartek, tj. 17 maja. 
Dyskusja o 10 projektach z Zamościa rozpoczęła maraton obywatelskich spotkań. Spotkanie, 15 maja (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21 przebiegało w gorącej atmosferze, ale ostatecznie mieszkańcom udało się dojść do porozumienia i jednomyślnie wybrali do realizacji siedem projektów: Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) – 30.000 zł, Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68 – 26.508 zł, Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki) – 5.500 zł, Grillujemy Zawarcie – cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) – 11.250 zł, Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 – (zakres zadania zostanie ograniczony, tak by suma wszystkich projektów nie przekroczyła kwoty 370.800 zł), Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda z odpadów” (projekt miękki) – 20.000 zł, Upiększamy Zawarcie – seria murali – 35.500 zł. Jednocześnie mieszkańcy ustalili, że w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 będą popierać przebudowę 225 m ul. Akacjowej oraz montaż oświetlenia przy ul. Tkackiej (10 lamp). W dyskusji uczestniczyło 34 mieszkańców.
Natomiast, już w najbliższy czwartek, tj. 17 maja w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, mieszkańcy będą rozmawiać o 12 projektach z Śródmieścia/Centrum. Początek o godz. 17.30. Projekty, które zostaną poddane pod dyskusję:
 1. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I (344.471 zł),
 2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego - II etap (92.745 zł),
 3. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32 (228.130 zł),
 4. Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej (115.000 zł),
 5. Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia (123.506 zł),
 6. Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia (80.254 zł),
 7. Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A (271.000 zł),
 8. Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26 (129.000 zł),
 9. Budowa parkingu przy przychodni lekarskiej przy ul. Mieszka I 42 (309.235 zł),
 10. Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55 (290.041 zł),
 11. Power Up! Doładuj się na Kwadracie (78.720 zł),
 12. Zagospodarowanie podwórka przy budynkach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki (94.307 zł).  
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 10-05-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zamoście rozpoczyna

To mieszkańcy Zamościa, jako pierwsi będą dyskutować o projektach zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019. Już na spotkaniu będą mogli podjąć decyzję, które z pomysłów zostaną zrealizowane.
Debata o 10 projektach z Zamościa rozpoczyna maraton obywatelskich spotkań. Pierwsza debata odbędzie się 15 maja (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Towarowej 21. Początek o godz. 17.30. Zapraszamy wszystkich mieszkańców, bo warto przyjść i porozmawiać o potrzebach, rozwoju swojego osiedla i zdecydować o realizacji obywatelskich projektów. Mieszkańcy w drodze porozumienia, jednomyślnie mogą zdecydować o realizacji zadań bez głosowania. Muszą jedynie pamiętać, by koszty wszystkich wybranych do realizacji zadań nie przekroczyły kwoty maksymalnej, tj. 370.800 zł przeznaczonych na jeden rejon. Jeśli nie uda się dojść do kompromisu, wtedy mieszkańcy układają listę priorytetów i pięciu projektom przyznają dodatkowe 80 głosów, które będą bardzo przydatne podczas powszechnego głosowania we wrześniu.
Projekty, o których będziemy rozmawiać na Zamościu:
 1. Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) – 30.000 zł,
 2. Przebudowa 225 m ul. Akacjowej – 282.000 zł,
 3. Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68 – 26.508 zł,
 4. Oświetlenie ul. Tkackiej (10 lamp) – 167.000 zł,
 5. Przebudowa 160 m ul. Jutowej – 366.000 zł,
 6. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki) – 5.500 zł,
 7. Grillujemy Zawarcie – cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) – 11.250 zł,
 8. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 – 370.202 zł,
 9. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda z odpadów” (projekt miękki) – 20.000 zł,
 10. Upiększamy Zawarcie – seria murali – 35.500 zł.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 09-05-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Stwórz swój plakat

Przygotowaliśmy szablony plakatów (poniżej), które możecie Państwo wykorzystać promując swoje projekty. Wystarczy jedynie wpisać tekst i gotowe.
Natomiast jeśli chcecie Państwo skorzystać z gotowych plakatów, ulotki to są one do pobrania, pod artykułem znajdującym się poniżej.    

Załączniki

 • 24-04-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne

Znamy już pomysły, o których będą rozmawiali mieszkańcy podczas spotkań dyskusyjnych. Zakończyła się weryfikacja wniosków zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2019.  
Do tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili aż 188 pomysłów (dwa wnioski połączono w jeden). Na spotkaniach dyskusyjnych mieszkańcy będą rozmawiali o 103 rejonowych, 14 ogólnomiejskich i 19 oświatowych projektach. Wszystkie one uzyskały opinię pozytywną, a urzędnicy dokładnie określili ich lokalizację, zakres i koszty. Harmonogram spotkań dyskusyjnych podajemy poniżej i zapraszamy do udziału w nich wszystkich mieszkańców. Warto przyjść na spotkanie rejonowe, by porozmawiać o potrzebach, rozwoju swojego osiedla i zdecydować o realizacji obywatelskich projektów. Pod dyskusję zostanie poddanych po 3 projekty z Dolinek i Zakanala, 4 z Wieprzyc, 10 z Zamościa, 9 z Osiedla Słonecznego, 12 z Śródmieścia, 14 z Manhattanu, 15 ze Staszica, 16 z Piasków oraz 17 z Górczyna (wykaz poniżej). Mieszkańcy w drodze porozumienia, jednomyślnie mogą zdecydować o realizacji zadań bez głosowania. Muszą jedynie pamiętać, by koszty wszystkich wybranych do realizacji zadań nie przekroczyły kwoty maksymalnej, tj. 370.800 zł przeznaczonych na jeden rejon. Jeśli nie uda się dojść do kompromisu, wtedy mieszkańcy układają listę priorytetów i pięciu projektom przyznają dodatkowe 80 głosów, które będą bardzo przydatne podczas powszechnego głosowania we wrześniu.
Również mieszkańcy podczas spotkania dyskusyjnego poświęconego projektom ogólnomiejskim zdecydują o przyznaniu dodatkowych punktów. Taki bonus mogą otrzymać trzy zadania, a o tym które ostatecznie zostaną zrealizowane zdecydują głosy wszystkich gorzowian. We wrześniowym głosowaniu zdecydujemy, które z 8 twardych (inwestycyjnych) i 6 miękkich (imprezy, wydarzenia) projekty zostaną zrealizowane. Natomiast o tym, które z oświatowych projektów trafią do realizacji dowiemy się podczas czerwcowego spotkania dyskusyjnego. Będzie to już trzecia edycja budżetu obywatelskiego, w ramach której w drodze dialogu wybierane są zadania realizowane na terenie placówek oświatowych.
                     Wszystkie zgłoszone przez mieszkańców pomysły wraz z opinią oraz uzasadnieniem w przypadku negatywnej oceny znajdują się poniżej. O negatywnej ocenie decydowały przede wszystkim względy własnościowe (teren nie stanowił własności  miasta), przekroczona maksymalna kwota czy brak ogólnodostępności.
Harmonogram spotkań Budżet Obywatelski 2019:
15 maja  (wtorek), godz. 17.30 – Zamoście – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Towarowa 21,    
17 maja  (czwartek), godz. 17.30 -  Śródmieście/Centrum – sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
22 maja (wtorek), godz. 17.30 - Zakanale – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110,
24 maja  (czwartek), godz. 17.30 – Staszica -  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5,
29 maja (wtorek), godz. 17.30  - Piaski -  Zespół  Szkół nr 21, ul. Taczaka  1,
5 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Wieprzyce – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16,
7 czerwca (czwartek), godz. 17.30 - Manhattan -  Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,
12 czerwca (wtorek), godz. 17.30 – Górczyn – Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2,    
14 czerwca (czwartek), godz. 17.30 -  Osiedle Słoneczne – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gwiaździsta 14,
19 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Dolinki -  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7,
14 czerwca (czwartek) -  godz. 10.00 – spotkanie dla kategorii oświatowej - sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
21 czerwca (czwartek), godz. 17.30 – spotkanie dla kategorii ogólnomiejskiej –  sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 

Załączniki

 • 19-03-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zapraszamy na spotkania dyskusyjne

Na początku maja zostanie ogłoszona lista pozytywnie
i negatywnie zaopiniowanych zadań, a od 15 maja br. ruszają spotkania dyskusyjne.
 
Na spotkaniach dyskusyjnych będziemy rozmawiać o pozytywnie zaopiniowanych projektach. W rejonach mieszkańcy podejmą decyzję o wyborze zadań bez głosowania lub o poddaniu ich pod powszechne głosowanie we wrześniu.  Jeśli mieszkańcy zdecydują się na głosowanie, to podczas spotkania przyznają rekomendacje pięciu projektom, co w praktyce oznacza dodatkowe punkty w wyskości 80 głosów. Podczas spotkania ogólnomiejskiego mieszkańcy przyznają rekomendacje trzem projektom, czyli każdy z nich otrzyma dodatkowe 80 głosów podczas wrześniowego głosowania. Spotkanie oświatowe zakończy się wyborem do realizacji zadań, które powstaną na terenie szkół.
 
Szczegółowy harmonogram spotkań podajemy poniżej:
15 maja  (wtorek), godz. 17.30 – Zamoście – Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Towarowa 21,    
17 maja  (czwartek), godz. 17.30 -  Śródmieście/Centrum – sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
22 maja (wtorek), godz. 17.30 - Zakanale – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110,
24 maja  (czwartek), godz. 17.30 – Staszica -  Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16, ul. Dunikowskiego 5,
29 maja (wtorek), godz. 17.30  - Piaski -  Zespół  Szkół nr 21, ul. Taczaka  1,
5 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Wieprzyce – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16,
7 czerwca (czwartek), godz. 17.30 - Manhattan -  Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,
12 czerwca (wtorek), godz. 17.30 – Górczyn – Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2,    
14 czerwca (czwartek), godz. 17.30 -  Osiedle Słoneczne – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gwiaździsta 14,
19 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Dolinki -  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7,
14 czerwca (czwartek) -  godz. 10.00 – 12.00 – spotkanie dla kategorii oświatowej - sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
21 czerwca (czwartek), godz. 17.30 – spotkanie dla kategorii ogólnomiejskiej –  sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 08-03-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

189 obywatelskich pomysłów

Liczba zgłoszonych w tym roku wniosków do budżetu obywatelskiego, jest najwyższą w ciągu ostatnich czterech lat. W sumie zgłoszono 189 pomysłów, a mieszkańcy wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem, zwłaszcza w przypadku kategorii rejonowej zgłaszając aż 146 wniosków.  
 
Koniec naboru wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2019 był bardzo intensywny. W ostatnim dniu tj. 2 marca br. mieszkańcy zgłosili prawie 100 wniosków. Tym samym ostateczna liczba zgłoszonych wniosków jest najwyższą w ciągu ostatnich czterech lat. Przypomnimy, że do Budżetu Obywatelskiego 2016 zgłoszono 160 pomysłów, do Budżetu Obywatelskiego 2017 – 119, a do Budżetu Obywatelskiego 2018 – 149. Tegoroczna edycja tj. Budżet Obywatelski 2019, to aż 189 zgłoszonych pomysłów, w tym do kategorii rejonowej – 146 (Staszica - 22, Piaski - 21, Górczyn - 20, Śródmieście/Centrum - 19, Manhattan - 17, Zawarcie - 13, Wieprzyce - 10, Zakanale - 10, Osiedle Słoneczne - 9, Dolinki -5), do kategorii ogólnomiejskiej 22, a do kategorii oświatowej 21. To tylko potwierdza coraz większe zaangażowanie obywatelskie mieszkańców, którzy chcą zmienić swoją najbliższą okolicę, miasto. Zgłoszone pomysły są coraz bardziej dopracowane, uzupełniane o mapki, szkice, wizualizacje i zdjęcia. Ponadto zgodnie z regulaminem, mają poparcie co najmniej 20 gorzowian, którzy sygnują to swoim podpisem. Doceniamy wkład pracy włożony przez mieszkańców w pierwszy etap Budżetu Obywatelskiego 2019 i dziękujemy.
 
Obecnie trwa weryfikacja wniosków i na początku maja zostanie ogłoszona lista  zaopiniowanych pozytywnie i negatywnie zadań. Od 15 maja do 21 czerwca br. odbędą się spotkania dyskusyjne w rejonach (decyzja o wyborze zadań bez głosowania lub o poddaniu ich pod powszechne głosowanie we wrześniu), spotkanie ogólnomiejskie (przyznanie rekomendacji oraz dodatkowych punktów) i spotkanie oświatowe (wybór zadań do realizacji). Szczegółowy harmonogram spotkań podamy niebawem. Natomiast od 10 do 23 września br. odbędzie się głosowanie w ramach kategorii ogólnomiejskiej oraz w przypadku rejonów, które podjęły taką decyzję. Cała lista zadań przewidzianych do realizacji w 2019 r. będzie znana na początku października.   
 
Na tegoroczną edycję budżetu obywatelskiego przeznaczono rekordową kwotę -   6.180.000 zł, w tym na kategorię rejonową 3.708.000 zł, na kategorię ogólnomiejską 618.000 zł, a na kategorię oświatową 1.236.000 zł. Ponadto w związku z istniejącą sytuacją na rynku przeznaczono 605.640 zł na rezerwę na pokrycie różnic poprzetargowych, tak by realizacja obywatelskich projektów była skuteczna.
                                                                                                                    
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 
  
 
1 2 3 4