Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2019

 • 27-08-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Głosujemy na obywatelskie projekty

Od 10 września br. ruszy głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019. Swoje trzy głosy będziemy mogli oddać do 23 września br., w sposób tradycyjny z użyciem papierowej karty lub elektronicznie.
To już finisz tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory w drodze porozumienia podczas spotkań dyskusyjnych mieszkańcy wybrali do realizacji 26 zadań rejonowych i 5 oświatowych.Teraz czas na głosowanie!
 
Pod powszechne głosowanie zostaną poddane projekty z kategorii ogólnomiejskiej oraz z trzech rejonów, w których nie udało się zawrzeć porozumienia. Z kategorii ogólnomiejskiej pod głosowanie zostanie poddanych osiem zadań twardych (inwestycyjnych), z których wybieramy jedno oddając na nie głos i sześć miękkich (wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym itp.), z których też wybieramy jedno oddając na nie głos. Tak, więc  w ramach kategorii ogólnomiejskiej możemy oddać aż dwa  głosy. Natomiast w ramach kategorii rejonowej (osobna karta do głosowania) oddajemy tylko jeden głos na wybrane zadanie. W tym roku wybieramy z 31 projektów z rejonów: Śródmieście/Centrum, Górczyn, Dolinki. Wykaz zadań poddanych pod głosowanie znajduje się poniżej.
 
Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy Gorzowa, którzy urodzili się przed 1 stycznia 2006 r., tj. mają 13 lat lub powyżej.
Swoje głosy możemy oddać w sposób tradycyjny, przez prawidłowe wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny umieszczonej w jednym z pięciu punktów:
- Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol),
- Urzędzie Miasta przy ul. Myśliborskiej 34 (parter),
- Nova Park przy ul. Przemysłowej 2 (parter, pasaż główny),
- Askanie, przy Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter),
- Kupcu Gorzowskim przy ul. Witosa 50 (w holu głównym).
Karty do głosowania będą dostępne w wyżej wymienionych miejscach w godzinach pracy, ponadto  w zakładce Dialog Społeczny.
 
Zachęcamy jednak do wyboru bardziej ekologicznej formy głosowania przy użyciu portalu internetowego:  www.gorzow.wybiera.pl
 
Tradycyjnie przygotowaliśmy szablon plakatu (załącznik poniżej), który będzie można wykorzystać przy akcji informacyjno-promocyjnej na temat poszczególnych projektów.
 
Na początku października powinniśmy poznać wyniki głosowania oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach. W przypadku jakichkolwiek pytań informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 95 7355 591 lub elektronicznie przez adres: budzetobywatelski@um.gorzow.pl
 
BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE
PROJEKTY   OGÓLNOMIEJSKIE TWARDE
Koszt zadania
OG 1
Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu
przy ul. Walczaka
541.373 zł
OG 2
Mural artystyczny o gorzowskim budżecie obywatelskim
przy ul. Jagiełły 15
10.000 zł
OG 3
Śmietniki na terenie całego miasta na odchody zwierzęce
85.383 zł
OG 4
„Trasa siedmiu wzgórz” – trakt spacerowy wraz z elementami małej architektury przebiegający przez Piaski i Staszica
552.735 zł
OG 5
Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona
przy ul. Sikorskiego 99
8.000 zł
OG 6
Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza zlokalizowana przy ul. Sikorskiego
150.000 zł
OG 7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej
 
290.699 zł
OG 8
Fabryka Pozytywnej Energii – budowa na terenie miasta 8 siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury
500.000 zł
 
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE MIĘKKIE
Koszt zadania
OG 9
„Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez
 
61.800 zł
OG 10
Charytatywny bieg dla autystów
 
21.519 zł
OG 11
Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach
61.800 zł
OG 12
Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką”
 
29.500 zł
OG 13
Poszukiwacze Pozytywnej Energii
 
61.800 zł
OG 14
Gorzów Przyjazny Zwierzętom
 
61.800 zł
 
 
PROJEKTY REJONOWE
ŚRÓDMIEŚCIE/CENTRUM
R 1
Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 – budowa parkingu
 
R 2
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego - II etap
 
R 3
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32
 
R 4
Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej 
R 5
Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia
R 6
Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia 
R 7
Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A
 
R 8
Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26
 
R 9
Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55
 
R 10
Power Up! Doładuj się na Kwadracie
 
R 11
Zagospodarowanie podwórka przy budynkach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki 
 
GÓRCZYN
R 12
Budowa ok. 50 m chodnika oraz łącznika pomiędzy ul. Górczyńską
i ul. Daszyńskiego
R 13
Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego
a Wróblewskiego  - II etap
R 14
 
Remont  300 m ul. Siedzikówny-Inki
R 15
Przebudowa 58 m chodnika przy ul. Szwoleżerów 2
R  16
Budowa dwóch zatok parkingowych przy ul. Witosa
 
R  17
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza
R 18
Przebudowa 150 m chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b
 
R 19
Budowa 30 miejsc  parkingowych przy ul. Grabskiego 19-27
 
R  20
Budowa zatoki parkingowej z 15 miejscami  przy ul. Wróblewskiego 17
 
R 21
Przebudowa 125 m chodnika przy ul. Połanieckiej
 
R 22
Budowa 20 miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy
 
R 23
Budowa 20 miejsc postojowych oraz przebudowa 113 m chodnika 
przy ul. Racławickiej
R 24
Budowa 45 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa
 
R 25
Przebudowa 140 m chodnika przy ul. Bohaterów Lenino
 
R 26
Budowa 6 nowych oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych
przy ul. Szwoleżerów 9
R 27
Przebudowa 148 m chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy
 ul. Pułaskiego 5-7
R 28
Remont  500 m ul. Pułaskiego
 
DOLINKI
R 29
Przebudowa 185 m chodnika przy ul. Warszawskiej 187C-196 
 
R 30
Remont 98 m drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159
 
R 31
Przebudowa 125 m ul. Parkowej
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 22-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

31 pomysłów do realizacji

Zakończył się maraton obywatelskich spotkań dyskusyjnych zorganizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy wybrali 31 projektów do realizacji, a frekwencja była dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.  
W spotkaniach dyskusyjnych, które trwały od 15 maja do 21 czerwca wzięło udział 721 osób. To wynik prawie dwukrotnie wyższy niż w ubiegłym roku (429 osób). Podczas siedmiu z dziesięciu debat w rejonach mieszkańcy doszli do porozumienia i jednogłośnie wybrali 26 projektów do realizacji w przyszłym roku. Rejony, które wypracowały kompromis to: Zamoście (7 projektów do realizacji), Zakanale (2 projekty), Staszica (6 projektów), Piaski (5 projektów), Wieprzyce (1 projekt), Manhattan (2 projekty), Osiedle Słoneczne (3 projekty). Każdy z rejonów miał do rozdysponowania 370.800 zł. Wykaz wybranych zadań rejonowych znajduje się poniżej. Do tego należy doliczyć pięć projektów wybranych do realizacji podczas spotkania oświatowego. Na kategorię oświatową przeznaczono 1.236.000 zł. W sumie, mamy już listę 31 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Resztę wybierzemy podczas głosowania powszechnego od 10 do 23 września br. Pod głosowanie poddane zostaną projekty rejonowe ze Śródmieścia (11 projektów), Górczyna (17 projektów) i Dolinek (3 projekty) oraz projekty ogólnomiejskie (14 - 8 twardych i 6 miękkich). Wykaz zadań przeznaczonych do głosowania znajduje się poniżej. Priorytetowe zadania otrzymały od mieszkańców po 80 dodatkowych głosów. Mieszkańcy Gorzowa będą mogli oddać trzy głosy tj. jeden głos na zadanie twarde ogólnomiejskie, jeden głos na zadanie miękkie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie rejonowe. W ten sposób zostanie rozdysponowana pozostała kwota przeznaczona na rejony oraz 556.200 zł na projekty twarde i 61.800 zł na projekty miękkie z kategorii ogólnomiejskiej.        
REJONY Z POROZUMIENIEM - 7:
I. Zamoście  - dyskutowano o 10 zadaniach, wybrano do realizacji 7 zadań:
1.Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) – 30.000 zł,
2.Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68 – 26.508 zł,
3. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki) – 5.500 zł,
4. Grillujemy Zawarcie  - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) – 11.250 zł,
5. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 – (zakres ograniczony) – 242.042 zł
6. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda
z odpadów” (projekt miękki) – 20.000 zł,
7. Upiększamy Zawarcie – seria murali – 35.500 zł.
II.Zakanale – dyskutowano o 3 zadaniach, wybrano do realizacji 2 zadania
1.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej – 180.000 zł,
2.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka – 190.800 zł (zrezygnowano z oświetlenia).
III.Staszica – dyskutowano o 15 zadaniach, wybrano do realizacji 6 zadań
1. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – 88.000 zł, 
2. Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3 – 71.000 zł,
3. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB – 42.035 zł,
4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 – 83.969 zł,
5. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – 40.130 zł,
6. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19 – 31.800 zł.
IV. Piaski – dyskutowano o 16 zadaniach, wybrano do realizacji 5 zadań:
1.Plac zabaw przy ul. Kilińskiego (zakres podstawowy) – 80.900 zł,
2. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia – 133.461 zł,
3. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego – 29.000 zł,
4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2 – 53.000 zł,
5. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 (część projektu pn. budowa miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112) – 56.000 zł.
V.Wieprzyce – dyskutowano o  4 zadaniach, wybrano do realizacji 1 zadanie:
1. Budowa odcinka ul. Ułanów – 362.811 zł,
VI. Manhattan – dyskutowano o 14 zadaniach, wybrano do realizacji 2 zadania:
1.Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego  - 260.480 zł,
2. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego - 86.000 zł.
VII. Osiedle Słoneczne – dyskutowano o 9 zadaniach, wybrano do realizacji 3 zadania:
1.    Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara (bez oświetlenia) – 75.527 zł,
2.Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach - 138.000 zł,
3.Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada (bez oświetlenia) – 141.296 zł.
 
KATEGORIA OŚWIATOWA:
Dyskutowano o 19 zadaniach, wybrano do realizacji 5 zadań:
1. Plac  zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10  – 120.000 zł,
2. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 – 160.000 zł,
3. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a - 100.000 zł
4.Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 – 400.000 zł,
5. Budowa boiska sportowego przy IV LO przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 - 450.000 zł.
 
REJONY Z GŁOSOWANIEM - 3:
I.Śródmieście – 12 zadań:
1. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I (344.471 zł),
2.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego - II etap 92.745 zł (80 pkt.),
3.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32  - 228.130 zł,
4.Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej  - 115.000 zł,
5.Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia - 123.506 zł (80 pkt.),
6.Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia  - 80.254 zł,
7.Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A  - 271.000 zł (80 pkt.),
8.Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26 - 129.000 zł (80 pkt.)
9.Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55 - 290.041 zł,
10.Power Up! Doładuj się na Kwadracie - 78.720 zł,
11.Zagospodarowanie podwórka przy budynkach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki  - 94.307 zł (80 pkt.).   
II. Górczyn – 17 zadań:
1. Budowa chodnika pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego – 28.600 zł (80 pkt.),
2. Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego (II etap) – 279.500 zł (80 pkt.),
3. Przebudowa ul. Siedzikówny-Inki – 369.241 zł,
4. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów – 36.803 zł (80 pkt.),
5. Zatoki parkingowe przy ul. Witosa – 191.546 zł (80 pkt.),
6. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza – 352.400 zł (80 pkt.),
7. Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b – 89.634 zł,
8. Miejsca parkingowe przy ul. Grabskiego 19-27 – 82.574 zł ,
9. Zatoka parkingowa przy ul. Wróblewskiego 17 – 66.705 zł,
10. Przebudowa chodnika przy ul. Połanieckiej – 97.532 zł,
11. Miejsca parkingowe od skrzyżowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy – 85.000 zł,
12. Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej – 217.000 zł,
13. Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Witosa – 237.000 zł,
14. Przebudowa chodnika - ul. Bohaterów Lenino - 110.000 zł.
15. Miejsca parkingowe przy ul. Szwoleżerów 9 – 118.601 zł
16. Przebudowa chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy ul. Pułaskiego 5-7 – 96.517
17. Remont odcinka ul. Pułaskiego – 303.920 zł
III.  Dolinki – 3 zadania:
1.Przebudowa chodnika od ul. Warszawskiej 187C do 196 - 130.000 zł (80 pkt.),
2.Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159 - 252.500 zł (80 pkt.),
3.Przebudowy odcinka ul. Parkowej - 222.880 zł (80pkt.).
 
 KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA -  GŁOSOWANIE (14 zadań):
Projekty twarde:
1. Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Walczaka – 541.373 zł,
2. Mural artystyczny w centrum miasta o gorzowskim budżecie obywatelskim – 10.000 zł,
3. Śmietniki na odchody zwierzęce - 85.383 zł,
4. Trasa siedmiu wzgórz – 552.735 zł (80 pkt.)
5. Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona - 8.000 zł,
6. Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza – 150.000 zł,
7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej – 290.699 zł,
8. Fabryka Pozytywnej Energii – 500.000 zł,
Projekty miękkie:
9. „Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez – zadanie miękkie – 61.800 zł,
10. Charytatywny bieg dla autystów - 21.519 zł,
11. Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach – 61.800 zł,
12. Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką” – 29.500 zł (80 pkt),
13. Poszukiwacze Pozytywnej Energii – 61.800 zł,
14. Gorzów Przyjazny Zwierzętom – 61.800 zł (80 pkt.)
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 20-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zapraszamy na spotkanie ogólnomiejskie

Spotkanie na Dolinkach zakończyło cykl spotkań rejonowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Przed nami jeszcze debata o pomysłach ogólnomiejskich. 
W spotkaniu na Dolinkach uczestniczyło 31 osób. Najpierw mieszkańcy rozmawiali o realizacji przebudowy odcinka ul. Okólnej, zadania wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Zadanie pierwotnie zostało zgłoszone jako remont i wycenione na 197.000 zł. Jednak w trakcie wykonywania prac projektowych okazało się, że droga wymaga gruntownej przebudowy, co oznacza wzrost kosztów do 522.049 zł. Taka kwota, przekracza kwotę maksymalną przyznaną na rejon w ramach BO 2018 tj. 343.800 zł. Ponadto zmieniła się klasyfikacja zadania z remontu na przebudowę. Poddano, więc pod dyskusję publiczną połączenie pieniędzy z rejonu Dolinki w ramach BO 2018 i BO 2019, co pozwoliłoby zrealizować przebudowę odcinka ul. Okólnej, ale oznaczałoby wycofanie wniosków zgłoszonych w tym roku. Mieszkańcy byli przeciw takiemu rozwiązaniu, jednocześnie podjęli decyzję o realizacji w ramach BO 2018 remontu drugiej strony chodnika przy ul. Zamenhofa (remont jednej strony chodnika przy ul. Zamenhofa, realizowany w ramach BO 2018, jest na ukończeniu). Dyskusja na temat zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji  trzech projektów nie doprowadziła do zawarcia kompromisu. Zostaną one poddane pod powszechne głosowanie we wrześniu br.
 
Cykl obywatelskich spotkań w ramach BO 2019 kończy debata na temat projektów ogólnomiejskich.  Zapraszamy 21 czerwca br. do sali 201 (uwaga zmiana miejsca - spotkanie nie może odbyć się w sali sesyjnej  ze względu na komisje Rady Miasta)  Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Początek spotkania o godz. 17.30. To wtedy zdecydujemy o przyznaniu dodatkowych 80 punktów, ważnych w głosowaniu powszechnym, które odbędzie się od 10 do 23 września br. W tegorocznej edycji pod głosowanie zostanie poddanych 14 projektów ogólnomiejskich - 8 twardych (inwestycyjnych) i 6 miękkich (imprezy, wydarzenia). Zanim oddamy 1 głos na zadanie twarde i 1 na zadanie miękkie - warto posłuchać wnioskodawców i zapoznać się bliżej z ich pomysłami:   
 
Projekty twarde:
1. Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Walczaka – 541.373 zł,
2. Mural artystyczny w centrum miasta o gorzowskim budżecie obywatelskim – 10.000 zł,
3. Śmietniki na odchody zwierzęce - 85.383 zł,
4. Trasa siedmiu wzgórz – 552.735 zł,
5. Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona - 8.000 zł,
6. Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza – 150.000 zł,
7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej – 290.699 zł,
8. Fabryka Pozytywnej Energii – 500.000 zł,
 
Projekty miękkie:
9. „Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez – zadanie miękkie – 61.800 zł,
10. Charytatywny bieg dla autystów - 21.519 zł,
11. Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach – 61.800 zł,
12. Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką” – 29.500 zł,
13. Poszukiwacze Pozytywnej Energii – 61.800 zł,
14. Gorzów Przyjazny Zwierzętom – 61.800 zł.
Zachęcamy także do odsłuchania wywiadów z wnioskodawcami zrealizowanymi przez Radio GO dostępnymi poniżej w artykule.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 15-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelskie pomysły na miasto

 
Zapraszamy do zapoznania się z projektami ogólnomiejskimi zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego 2019. Udostępniamy rozmowy zrealizowane przez Radio GO.  
Przed nami spotkanie ogólnomiejskie, na którym będziemy rozmawiać o pomysłach na miasto. Udostępniamy cykl poświęcony projektom ogólnomiejskim zrealizowany przez Radio GO. Zachęcamy do odsłuchania rozmów z pomysłodawcami projektów ogólnomiejskich, o których będziemy rozmawiać 21 czerwca br. w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Początek spotkania o godz. 17.30. To wtedy zdecydujemy o przyznaniu dodatkowych 80 punktów, ważnych w głosowaniu powszechnym, które odbędzie się od 10 do 23 września br.
W tegorocznej edycji pod głosowanie zostanie poddanych 14 projektów ogólnomiejskich - 8 twardych (inwestycyjnych) i 6 miękkich (imprezy, wydarzenia). Zanim oddamy 1 głos na zadanie twarde i 1 na zadanie miękkie - warto posłuchać wnioskodawców i zapoznać się bliżej z ich pomysłami.
Rozmowy dostępne:  
 
 • 15-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Finisz obywatelskich spotkań w rejonach

W rekordowo krótkim czasie mieszkańcy Osiedla Słonecznego doszli do porozumienia i wybrali trzy projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Ostatnie spotkanie rejonowe odbędzie się na Dolinkach.
W spotkaniu na Osiedlu Słonecznym uczestniczyło 35 osób. Mieszkańcy ustalili, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane trzy projekty z dziewięciu poddanych pod debatę publiczną:
1.    budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara (zrezygnowano z oświetlenia) – 75.527 zł,
2. przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach - 138.000 zł,
3. przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada (zakres podstawowy – bez oświetlenia) – 141.296 zł.
Mieszkańcy ustalili także, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 będą popierać wykonania drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30.
Ostatnie spotkanie rejonowe odbędzie się na Dolinkach 19 czerwca w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Nowej 7. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła trzech projektów:   
1. przebudowy chodnika od ul. Warszawskiej 187C do 196 - 130.000 zł,
2. remontu drogi, montażu oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159 - 252.500 zł,
3. przebudowy odcinka ul. Parkowej - 222.880 zł.
Ponadto pod dyskusję publiczną zostanie poddana sprawa realizacji remontu odcinka ul. Okólnej (zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2018 wyszacowane na kwotę 197.000 zł), który zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową musi być wykonany jako gruntowna przebudowa za 522.050 zł.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Fot. Marta Piekarska

Załączniki

 • 14-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Oświatowe projekty wybrane

Uczestnicy spotkania oświatowego zdecydowali, że w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 zostanie zrealizowanych pięć inwestycji  -  dwa place zabaw i trzy boiska sportowe, w tym jedno mini.
Po dyskusji na temat kryteriów wyboru projektów do realizacji ostatecznie zdecydowano, że kwota - 1.236.000 zł zostanie przeznaczona na:
1. plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10  – 120.000 zł,
2. boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 – 160.000 zł,
3. modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a - 100.000 zł
4.przebudowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23
– 400.000 zł,
5. budowę boiska sportowego przy IV LO przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 - 450.000 zł,
W spotkaniu uczestniczyło 36 osób. 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 13-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Czas na Słoneczne i kategorię oświatową

Mieszkańcom Górczyna nie udało się dojść do porozumienia i projekty z tego rejonu zostaną poddane pod powszechne głosowanie we wrześniu. Przed nami kolejne spotkania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 - rejonowe na Osiedlu Słonecznym oraz dotyczące kategorii oświatowej.  
W spotkaniu na Górczynie uczestniczyło 95 osób. Mimo długiej dyskusji mieszkańcom nie udało się dojść do kompromisu i 17 projektów, o których rozmawiali zostanie poddanych pod powszechne głosowanie od 10 do 23 września. Mieszkańcy przyznali pięciu projektom, które uznali za priorytetowe dodatkowe 80 punktów:
1. Budowa chodnika pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego – 28.600 zł,
2. Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego (II etap) – 279.500 zł,
3. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów – 36.803 zł,
4. Zatoki parkingowe przy ul. Witosa – 191.546 zł
5. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza – 352.400 zł,
 
Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się na Osiedlu Słonecznym, 14 czerwca w Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła 9 projektów:
1.    budowy chodnika i oświetlenia na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remontu schodów przy ul. Ikara – 143.687 zł,
2.    wykonania drogi przy ul. Olimpijskiej12-30 – 323.404 zł,
3.przebudowy chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach - 138.000 zł,
4.budowy zatoki parkingowej przy ul. Słonecznej na działce 2118
        – 74.000 zł,
5.    siłowni przy ul. Słonecznej 55-57 – 87.999 zł,
6.    remontu chodnika i budowa schodów przy ul. Słonecznej 85
       – 80.000 zł,
7.    dostosowania schodów przy ul. Sportowej i ul. Ciołkowskiego do zjazdu wózków – 115.000 zł,
8.przebudowy chodników, schodów, oświetlenia między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada – 274.250 zł,
9. mini skate parku oraz chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 80-84  - 302.887 zł.
 
Także, 14 czerwca br. zapraszamy na spotkanie dyskusyjne dotyczące kategorii oświatowej. Spotkanie odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 i rozpocznie się o godz. 9.00 (nastąpiła zmiana godziny z 10.00 na 9.00 ze względu odbywającą się w tym samym dniu uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych Prezydenta Miasta). Uczestnicy spotkania w drodze porozumienia wybiorą projekty do realizacji w przyszłym roku. Oto 19 zgłoszonych propozycji:
 
Przedszkola:
1. plac zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14  – 120.000 zł,
2. boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnychprzy Przedszkolu Miejskim nr 3 – 160.000 zł,
3. modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 - 100.000 zł,
4. budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 12 – 251.000 zł
  
Szkoły Podstawowe:
5. budowa siłowni zewnętrznej przy SP nr 12 – 80.000 zł,
6.budowa bieżni ze skocznią do skoku w dal przy SP nr 12
 - 235.000 zł,
7. budowa podjazdu wraz z miejscami parkingowymi przy SP nr 12 – 251.000 zł,
8. budowa siłowni plenerowej na terenie SP nr 4 – 45.000 zł,
9.przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1
– 400.000 zł,
10. przebudowa boiska do piłki ręcznej przy SP nr 15 – 475.000 zł,
11. budowa kompleksu sportowego przy SP nr 5 – 280.000 zł,
12. budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 20 – 655.000 zł,
13. budowa boiska sportowego przy SP nr 21 – 672.000 zł,
14. budowa bieżni i skoczni w dal przy SP nr 9 – 150.000 zł,
15. festyn sportowo-rekreacyjny na terenie SP nr 5 – 13.550 zł,
 
Szkoły ponadpodstawowe:
16. zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół  Ekonomicznych na cele rekreacyjno – sportowe  – 815.000 zł,
17. budowa boiska sportowego przy IV LO - 450.000 zł,
18. budowa siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu wokół nowego boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Elektrycznych - 301.000 zł,
19. budowa bieżni na terenie Zespołu Szkół nr 12 – 656.000 zł.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 11-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Manhattan zgodny, a Górczyn?

Mieszkańcy Manhattanu jednomyślnie wybrali dwa projekty do realizacji w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Kolejne spotkanie rejonowe odbędzie się na Górczynie.  
To na Manhattanie, póki co, został pobity rekord frekwencji – w spotkaniu uczestniczyło aż 108 osób. Mieszkańcy po długiej dyskusji doszli do kompromisu i zdecydowali, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane dwa wnioski z 14 omawianych:  budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego (260.480 zł) oraz przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego (86.000 zł).
Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się na Górczynie, 12 czerwca w Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Szwoleżerów 2. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła 17 projektów:
1. Budowa chodnika pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego – 28.600 zł,
2. Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego (II etap) – 279.500 zł,
3. Przebudowa ul. Siedzikówny-Inki – 369.241 zł,
4. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów – 36.803 zł,
5. Zatoki parkingowe przy ul. Witosa – 191.546 zł,
6. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza – 352.400 zł,
7. Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b – 89.634 zł,
8. Miejsca parkingowe przy ul. Grabskiego 19-27 – 82.574 zł ,
9. Zatoka parkingowa przy ul. Wróblewskiego 17 – 66.705 zł,
10. Przebudowa chodnika przy ul. Połanieckiej – 97.532 zł,
11. Miejsca parkingowe od skrzyżowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy – 85 zł,
12. Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej – 217.000 zł,
13. Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Witosa – 237.000 zł,
14. Przebudowa chodnika - ul. Bohaterów Lenino - 110.000 zł.
15. Miejsca parkingowe przy ul. Szwoleżerów 9 – 118.601 zł
16. Przebudowa chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy ul. Pułaskiego 5-7 – 96.517
17. Remont odcinka ul. Pułaskiego – 303.920 zł.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 06-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Wieprzyce dogadane, Manhattan decyduje

Mieszkańcy Wieprzyc jednomyślnie wybrali jeden projekt do realizacji w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Kolejne spotkanie rejonowe odbędzie się na Manhattanie.     
W spotkaniu na Wieprzycach uczestniczyło 60 osób. Mieszkańcy doszli do kompromisu i zdecydowali, że w przyszłym roku zostanie zrealizowana budowa drogi na odcinku ul. Ułanów za kwotę 362.811 zł. Uzgodnili także, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 będą popierali pozostałe zgłoszone projekty tj. oświetlenie przy ul. Dolnej, utwardzenie odcinka ul. Dąbroszyńskiej oraz budowę nawierzchni drogowej przy ul. Dobrej 14,15,15 D. 
Kolejne spotkanie dyskusyjne odbędzie się na Manhattanie, 7 czerwca w Zespole Szkół nr 20 przy ul. Szarych Szeregów 7. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła 14 projektów:
1. budowy odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego – 260.480 zł,
2. wykonania toalety przy kompleksie boisk sportowych przy ul. Ogińskiego – 250.000 zł,
3. remontu chodnika przy ul. Grota-Roweckiego 25-17 i 2-6- 160.000 zł,
4. wykonania nawierzchni ul. Bogusławskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej – 200.020 zł,
5. utwardzenia drogi dojazdowej do zespołu garaży ul. Pileckiego - 167.180 zł,
6. budowy miejsc parkingowych przy ul. Dowgielewiczowej15-21 – 136.776 zł,
7. bezpiecznych przejść dla pieszych przy ul. Obrońców Pokoju 52, 38, 11 – 156.080 zł,
 8. przebudowy chodnika przy ul. Popławskiego – 86.000 zł,
9. remontu nawierzchni asfaltowej odcinka ul. Popławskiego - 247.328 zł,
10. siłowni plenerowej w Parku 750-lecia – 102.951 zł,
11. budowy chodnika oraz miejsc postojowych przy ul. bp. W. Pluty 8-12 – 80.806 zł,
12. budowy parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 20 przy ul. Silwanowskiej – 128.999 zł,
13. budowy placu zabaw dla dzieci wraz z elementami siłowni
  zewnętrznej przy ul. Sosabowskiego – 227.427 zł,
14. wybiegu dla psów z infrastrukturą do aktywności fizycznej
  „Psia polana” w Parku Górczyńskim – 130.000 zł.

Załączniki

 • 04-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Na półmetku obywatelskiego maratonu

Za nami pięć spotkań dyskusyjnych w rejonach zorganizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Efekty – 20 projektów wybranych do realizacji w drodze porozumienia i prawie dwa razy wyższa frekwencja niż w ubiegłym roku.
Spotkania rejonowe odbyły się już na Zamościu, Zakanalu, Śródmieściu/Centrum, Staszica i Piaskach. Podczas czterech spotkań mieszkańcy doszli do porozumienia i jednomyślnie wybrali do realizacji w przyszłym roku 20 projektów obywatelskich. Tylko uczestnicy jednego spotkania (Śródmieście/Centrum) zdecydowali, że ich projekty zostaną poddane pod powszechne głosowanie we wrześniu. Do tego odnotowaliśmy prawie dwa razy wyższą frekwencja niż w ubiegłym roku. W ub. r. w pięciu wymienionych powyżej rejonach dyskutowało 155 osób, w tym roku - 272 osoby. Jesteśmy pewni, że zainteresowanie kolejnymi spotkaniami będzie jeszcze większe. A przed nami, już 5 czerwca dyskusja na temat czterech projektów z Wieprzyc: 1. budowy nawierzchni drogowej przy ul. Dobrej 14, 15, 15D – 27.000 zł, 2. budowy odcinka ul. Ułanów – 362.811 zł, 3. oświetlenia przy ul. Dolnej – 250.000 zł,4. utwardzenia odcinka ul. Dąbroszyńskiej - 167.000 zł. Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 12 przy ul. Dobrej 16.  
 
                   Harmonogram spotkań Budżet Obywatelski 2019:
5 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Wieprzyce – Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16,
7 czerwca (czwartek), godz. 17.30 - Manhattan -  Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7,
12 czerwca (wtorek), godz. 17.30 – Górczyn – Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Szwoleżerów 2,    
14 czerwca (czwartek), godz. 17.30 -  Osiedle Słoneczne – Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Gwiaździsta 14,
19 czerwca (wtorek), godz. 17.30 -  Dolinki -  Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Nowa 7,
14 czerwca (czwartek) -  godz. 10.00 – spotkanie dla kategorii oświatowej - sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4,
21 czerwca (czwartek), godz. 17.30 – spotkanie dla kategorii ogólnomiejskiej –  sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
1 2 3 4