Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2019

 • 28-11-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2019

Załączniki

 • 27-11-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Raport z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2019

Załączniki

 • 15-10-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Porozmawiajmy o obywatelskim regulaminie

Zapraszamy mieszkańców do dyskusji na temat regulaminu budżetu obywatelskiego. Celem spotkania jest ocena przebiegu tegorocznej edycji oraz omówienie koniecznych zmian spowodowanych nowymi przepisami.   
Regulamin budżetu obywatelskiego musi być dostosowany do zmienionej ustawy o samorządzie gminnym. A to oznacza m.in. obowiązek zorganizowania powszechnego głosowania mieszkańców na wszystkie zaopiniowane pozytywnie projekty. O tych i innych zmianach, wynikających z nowych przepisów (projekt uchwały z regulaminem w załączniku), a także o przebiegu tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego będziemy rozmawiać na spotkaniu 23 października br. o godz. 17.00 w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w spotkaniu, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która zostanie udostępniona od 29 października do 7 listopada br. Papierowe ankiety znajdziemy przy urnie w sali obsługi klienta w Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4, a wersję elektroniczną będzie można wypełnić na www.gorzow.pl     
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     

Załączniki

 • 09-10-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Znamy obywatelskich zwycięzców głosowania

Ponad 9 tysięcy mieszkańców wzięło udział w głosowaniu i zdecydowało, że do listy zadań realizowanych w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 dołączyły: budowa parkingu przy ul. Mieszka I 42, przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, remont drogi przy ul. Warszawskiej 155-159, budowa ośmiu  siłowni na terenie miasta oraz warsztaty dotyczące pozytywnej energii.  W sumie w przyszłym roku zostanie zrealizowanych 36 obywatelskich projektów. 
 
W głosowaniu wzięło udział 9.227 mieszkańców. Każdy mieszkaniec mógł oddać trzy głosy. Liczba mieszkańców, którzy oddali ważne głosy wyniosła: 8.024, w tym 5.734 mieszkańców skorzystało z formy papierowej, a  2.290 z głosowania elektronicznego.  Mieszkańców, którzy oddali nieważne głosy było 1.203. Najczęściej popełniane błędy to: oddanie więcej niż jednego głosu w danej kategorii (tzn. oddanie głosu na karcie papierowej oraz przez elektroniczny formularz), błędne dane mieszkańców lub brak podpisu, oddanie głosów przez osoby nieuprawnione np. spoza Gorzowa Wielkopolskiego.    
 
Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne zadania:
 
Kategoria ogólnomiejska projekty twarde (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
OG 1. Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Walczaka, (541.373 zł) -  486
OG 2. Mural artystyczny o gorzowskim budżecie obywatelskim, (10.000 zł) - 29
OG 3. Śmietniki na odchody zwierzęce, (85.383 zł) - 473
OG 4. Trasa siedmiu wzgórz, (552.735 zł) – 1.191  + dodatkowych 80 pkt. (zgodnie z § 11 ust. 6 Regulaminu)  = 1.271
OG 5. Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona, (8.000 zł) - 17
OG 6. Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza, (150.000 zł) - 121
OG 7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej, (290.699 zł) - 359
OG 8. Fabryka Pozytywnej Energii, (500.000 zł) – 1.362
 
Kategoria ogólnomiejska projekty miękkie (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
OG 9. „Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez, (61.800 zł) - 287
OG10. Charytatywny bieg dla autystów, (21.519 zł) - 198
OG 11. Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach, (61.800 zł) – 1.033
OG 12. Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką”, (29.500 zł) - 190  + dodatkowych 80 pkt. = 270
OG 13. Poszukiwacze Pozytywnej Energii, (61.800 zł) -  1.477
OG 14. Gorzów Przyjazny Zwierzętom, (61.800 zł)  - 1.177  + dodatkowych 80 pkt. = 1.257
 
Kategoria rejonowa (nazwa zadania, szacunkowy koszt, liczba ważnych głosów):
 
Śródmieście/Centrum:
R 1. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42, (344.471 zł) – 1.270
R 2. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego - II etap, (92.745 zł) - 307 + dodatkowych 80 pkt. = 387 
R 3. Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32, (228.130 zł) - 19
R 4. Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej, (115.000 zł) - 102
R 5. Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia, (123.506 zł) - 109 + dodatkowych 80 pkt. = 189
R 6. Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia, (80.254 zł) - 55
R 7. Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A,  (271.000 zł) - 305  + 80 pkt. = 385
R 8. Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26, (129.000 zł) - 32 + dodatkowych 80 pkt. = 112 
R 9. Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55, (290.041 zł) - 32
R 10. Power up! Doładuj się na Kwadracie, (78.720 zł ) - 80
R 11. Zagospodarowanie podwórka przy budynkach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki,  (94.307 zł) 10 + 80 pkt. =  90  
 
Górczyn:
R 12. Budowa chodnika pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego, (28.600 zł) - 50 + dodatkowych 80 pkt. = 130
R 13. Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego - II etap, (279.500 zł) - 89 + dodatkowych 80 pkt. = 169
R 14. Przebudowa ul. Siedzikówny-Inki, (369.241 zł) – 224
R 15. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów, (36.803 zł)  - 15 + dodatkowych 80 pkt. = 95
R 16.  Zatoki parkingowe przy ul. Witosa, (191.546 zł ) - 34 + dodatkowych 80 pkt. =  114
R 17. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza, (352.400 zł)  - 646 + dodatkowych 80 pkt. = 726
R 18. Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b, (89.634 zł) - 17
R 19. Miejsca parkingowe przy ul. Grabskiego 19-27, (82.574 zł)  - 72
R 20. Zatoka parkingowa przy ul. Wróblewskiego 17, (66.705 zł) - 17
R 21. Przebudowa chodnika przy ul. Połanieckiej , (97.532 zł) - 2
R 22. Miejsca parkingowe od skrzyżowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy, (85.000 zł)  - 23
R 23. Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej, (217.000 zł) - 7
R 24.  Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Witosa, (237.000 zł) - 202
R 25. Przebudowa chodnika  przy ul. Bohaterów Lenino, (110.000 zł) - 15
R 26. Miejsca parkingowe przy ul. Szwoleżerów 9, (118.601 zł) - 46
R 27. Przebudowa chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy ul. Pułaskiego 5-7, (96.517 zł ) - 10
R 28. Remont odcinka ul. Pułaskiego, (303.920 zł) - 105
 
Dolinki:
R 29. Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej  od 187C do 196, (130.000 zł) -  44 + dodatkowych 80 pkt. = 124
R 30. Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159,  (252.500 zł)  -  679  + dodatkowych 80 pkt. = 759
R 31. Przebudowa odcinka ul. Parkowej, (222.880 zł) - 461  + dodatkowych 80pkt. = 541
 
 
W ramach Budżetu Obywatelskiego 2019 przewidziano do realizacji 36 projektów zadań zgłoszonych przez mieszkańców, tj. w kategorii ogólnomiejskiej – 2 (głosowanie), w kategorii rejonowej – 29 (26 wybranych w drodze porozumienia, 3 wybrane przez głosowanie) i w kategorii oświatowej 5 (wybrane w drodze porozumienia).
 
LISTA  ZADAŃ PRZEZNACZONYCH DO REALIZACJI W RAMACH BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO 2019:
 
Kategoria ogólnomiejska (zadania wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
1.Fabryka Pozytywnej Energii (projekt twardy). Wnioskodawca: Jarosław Marciniak.
Liczba ważnych głosów: 1.362 
Koszt: 500.000 zł.
Opis: Budowa ośmiu siłowni zewnętrznych na terenie miasta wraz z elementami małej architektury  m.in.: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady itp.
2.Poszukiwacze Pozytywnej Energii (projekt miękki). Wnioskodawca: Jarosław Marciniak.
Liczba ważnych głosów: 1.477 
Koszt: 61.800 zł.
Opis: Przez trzy miesiące na 4-godzinnych zajęciach warsztatowo-wykładowych mieszkańcy będą przeciwdziałać codziennej nudzie, stresowi, samotności i sami nabędą umiejętność jak wytwarzać do własnego użytku codzienne porcje uśmiechu i radości.
 
Kategoria rejonowa:
 
I. Zamoście (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
3.Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy
ul. Fabrycznej 5 (obok Netto). Wnioskodawca: Magdalena Walentynowicz. 
Koszt: 30.000 zł.
Opis: Zadanie polega na remoncie/przebudowie chodnika zlokalizowanego przy ul. Wawrzyniaka na odcinku od wjazdu do marketu Netto do nowo przebudowanego chodnika przy skrzyżowaniu z ul. Fabryczną oraz dostawieniu koszy na śmieci i ławki na istniejący przystanek autobusowy wraz z przeniesieniem rozkładu jazdy pod wiatę.
4.Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68. Wnioskodawca: Józef Ankutowicz.
 Koszt: 26.508 zł.
Opis: Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko.
5. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki). Wnioskodawca: Sławomir Zalewski.
Koszt: 5.500 zł.
Opis:  Seria 20 działań, dla różnych grup wiekowych, mających zwiększyć sprawność fizyczną mieszkańców Zawarcia oraz zaktywizować ich do aktywnego spędzania czasu w gronie rówieśników. 
6. Grillujemy Zawarcie  - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki). Wnioskodawca: Anna Jakubowska.
Koszt: 11.250 zł.
Opis: Organizacja cotygodniowych spotkań Zawarciaków „przy grillu” w każdy weekend okresu ciepłego (maj-wrzesień) - minimum 15 spotkań, w przestrzeni publicznej (park przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Przemysłowej 22). Ich stałym elementem powinno być sporządzanie dań z grilla dla uczestników, a organizator powinien również zapewnić atrakcje dla dzieci (maty taneczne, maty do gier typu twister, paletki, piłki, itp.) oraz rodziców (np. mobilne boisko do siatkówki). Dodatkowo organizator mógłby urozmaicać spotkania nawiązując współpracę z zespołami (tanecznymi, muzycznymi), czy innymi organizacjami z okolicy, by przedstawiały siebie i swoje pasje.
7. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy
ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1. Wnioskodawca: Urszula Niemirowska.
Koszt: 242.042 zł.
Opis: Zagospodarowanie podwórka przy ul. Śląskiej 5 - 7: remont chodnika, wykonanie kwietników, nasadzenia krzewów żywopłotowych, wykonanie oświetlenia parkowego.
8. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda
z odpadów” (projekt miękki). Wnioskodawca: Anna Jakubowska
Koszt: 20.000 zł.
Opis: Organizacja i promocja cyklu warsztatów dla mieszkańców w każdym wieku. Zajęcia polegać będą na  tworzeniu nowych przedmiotów, z tych które już straciły swój blask. W ramach warsztatów będę powstawać również elementy służące upiększeniu Zawarcia.
9. Upiększamy Zawarcie – seria murali. Wnioskodawca: Magdalena Walentynowicz.
Koszt: 35.500 zł.
Opis: Wykonanie 3 murali według rysunków Romana Picińskiego wraz z odpowiednim przygotowaniem ścian.
 
II. Zakanale (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
10.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej. Wnioskodawca: Hanna Ochej.
Koszt: 180.000 zł.
Opis: Budowa odcinka ul. Wschodniej.
11.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka. Wnioskodawca: Grażyna Bałuch.
Koszt: 190.800 zł
Opis: Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka od skrzyżowania z ul. Braci Paździorków wraz ze skrzyżowaniem z ul. Furmanka i odcinkiem ul. Furmanka do ul. Poznańskiej.
 
III. Śródmieście (zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
12. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42. Wnioskodawca: Katarzyna Rodzoch.
Liczba ważnych głosów: 1.270
Koszt: 344.471 zł
Opis: Wykonanie parkingu niestrzeżonego dla samochodów osobowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy przychodni.
 
IV. Piaski (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
13.Rozbudowa placu zabaw przy ul. Kilińskiego. Wnioskodawca: Aleksandra Ostojska.  Koszt: 80.900 zł.
Opis: 4 urządzenia, 2 ławki, 1 kosz na odpady, nawierzchnia, ogrodzenie.
14. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia. Wnioskodawca: Tomasz Janas.  
Koszt: 133.461 zł.
Opis: Utwardzenie ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia.
15. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego. Wnioskodawca: Maciej Ziółkowski.
 Koszt: 29.000 zł.
Opis zadania:  Budowa chodnika przy ul. Kazimierza Wielkiego od sklepu wędkarskiego w stronę apteki Strywald na długości ok. 35 m i zagospodarowaniem terenu: remont schodów przy sklepach, montaż 3 ławek, kosza na psie odchody, 2 koszy na śmieci oraz zasadzenie 5 drzew.
16. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2. Wnioskodawca: Maciej Ziółkowski. 
Koszt: 53.000 zł.
Opis: Budowa 10 miejsc parkingowych przy ul. Boh. Westerplatte.  
17. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112. Wnioskodawca: Janusz Wasilewski. Koszt: 56.000 zł.
Opis: Wycinka 6 sztuk drzew do średnicy 50 cm, poszerzenie jezdni o szerokość od 0 m do 1,5 m oraz długość ok. 66 m.
 
V. Staszica (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
18. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza. Wnioskodawca: Anna Centar.
Koszt: 88.000 zł.
Opis: Frezowanie nawierzchni i wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej na początkowym odcinku ul. Wańkowicza (od ul. Mościckiego). 
19. Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3. Wnioskodawca: Artur Gruziel.
Koszt: 71.000 zł,
Opis: Wymiana nawierzchni asfaltowej wzdłuż bloków przy ul. Staszica 1 i 3 o długości ok. 110 m.
20. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB. Wnioskodawca: Mirosław Bykowicz.
Koszt: 42.035 zł.
Opis: Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB - zejście do przystanku MZK Asnyka koło garaży.  
21. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7. Wnioskodawcy: Agnieszka Dąbrowska, Piotr Sitek.  
Koszt: 83.969 zł.
Opis:  Wykonanie 14 miejsc parkingowych oraz przebudowa wjazdu  przy ul. Asnyka 3-7.
22. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski.
Koszt: 40.130 zł.
Opis: Budowa 4 miejsc parkingowych przy ul. Sportowej.
23. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19. Wnioskodawca: Iwona Pieprzak.
 Koszt: 31.800 zł.
Opis: Wykonanie dojazdu drogi z kostki brukowej - długość 20 m, szerokość 3,0 m  - do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19.
 
VI. Wieprzyce (zadanie wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
24. Budowa odcinka ul. Ułanów. Wnioskodawca: Renata Bęzel.
Koszt: 362.811 zł.
Opis: Budowa drogi na początkowym odcinku 125 m z kostki betonowej wraz z kanalizacją deszczową i włączeniem jej w ul. Dobrą.
 
VII. Manhattan (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
25.Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego. Wnioskodawca: Marian Paplicki.
Koszt: 260.480 zł.
Opis:  Budowa ciągu pieszo-rowerowego o szer. 2,0 m z asfaltobetonu.
26. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego. Wnioskodawca: Marek Ostrowski.  
Koszt: 86.000 zł.
Opis: Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego, na odcinku od Biedronki do skrzyżowania z ul. Szarych Szeregów.
 
VIII. Górczyn (zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
27. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza. Wnioskodawca: Wacław Górski.
Liczba ważnych głosów: 646 + dodatkowych 80 pkt. = 726
Koszt: 352.400  zł
Opis: Remont schodów, chodników, utworzenie ścieżki przez park oraz budowa muru oporowego.
 
IX. Osiedle Słoneczne (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego i wyłączone z głosowania):
28.  Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara. Wnioskodawca: Ryszard Łosowicki.  Koszt: 75.527 zł.
Opis: Budowa 42 m chodnika  od ul. Sportowej o szerokości  3 m oraz 70 m o szerokości 1,5m oraz remont schodów.  
29. Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach. Wnioskodawca: Henryka Nowicka.
Koszt: 138.000 zł,
Opis: Przebudowa 72 m chodnika oraz schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murku oporowego na długości 56 m.
30.Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada. Wnioskodawca: Wioletta Kawecka.
Koszt: 141.296 zł.
Opis: Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada.
 
X. Dolinki (zadanie wybrane w drodze głosowania mieszkańców):
31. Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159. Wnioskodawca: Kamila Tomaszewska.
Liczba ważnych głosów: 679 + dodatkowych 80 pkt. = 759
Koszt: 252.500 zł
Opis: Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego o szerokości ok. 5,5 m i długości 98 m wraz z oświetleniem (4 lampy).
 
Kategoria oświatowa (zadania wybrane w drodze porozumienia podczas spotkania dyskusyjnego):
32. Plac  zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10. Wnioskodawca: Agnieszka Szymkiewicz.
Koszt: 120.000 zł.
Opis: Budowa placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 14.
33. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy
ul. Słonecznej 11. Wnioskodawca: Renata Maniukiewicz.
Koszt: 160.000 zł.
Opis: Budowa sportowo-rekreacyjnego mini boiska dostosowanego do grup integracyjnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3.
34. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a. Wnioskodawca: Paulina Nogieć.  
Koszt: 100.000 zł.
Opis: Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2.
35.Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23. Wnioskodawca: Iwona Buchmiet.
Koszt: 400.000 zł.
Opis: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1.
36. Budowa boiska sportowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8. Wnioskodawcy: Stanisław Mączyński, Wioletta Zarzecka.
 Koszt: 450.000 zł.
Opis: Budowa boiska sportowego do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego o wymiarach 40m x 20m przy IV Liceum Ogólnokształcącym.
 

Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Fot. Daniel Adamski

Załączniki

 • 07-09-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Głosujemy!

Zachęcamy do głosowania na projekty zgłoszone przez mieszkańców. Wybierzcie ekologiczną formę przez internet: http://www.gorzow.wybiera.pl
Wszystkie szczegóły dotyczące głosowania w artykule poniżej, a karty do głosowania, opisy zadań i klauzula o przetwarzaniu danych osobowych w załącznikach.

Załączniki

 • 27-08-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Głosujemy na obywatelskie projekty

Od 10 września br. ruszy głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2019. Swoje trzy głosy będziemy mogli oddać do 23 września br., w sposób tradycyjny z użyciem papierowej karty lub elektronicznie.
To już finisz tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Do tej pory w drodze porozumienia podczas spotkań dyskusyjnych mieszkańcy wybrali do realizacji 26 zadań rejonowych i 5 oświatowych.Teraz czas na głosowanie!
 
Pod powszechne głosowanie zostaną poddane projekty z kategorii ogólnomiejskiej oraz z trzech rejonów, w których nie udało się zawrzeć porozumienia. Z kategorii ogólnomiejskiej pod głosowanie zostanie poddanych osiem zadań twardych (inwestycyjnych), z których wybieramy jedno oddając na nie głos i sześć miękkich (wydarzenia o charakterze sportowym, kulturalnym itp.), z których też wybieramy jedno oddając na nie głos. Tak, więc  w ramach kategorii ogólnomiejskiej możemy oddać aż dwa  głosy. Natomiast w ramach kategorii rejonowej (osobna karta do głosowania) oddajemy tylko jeden głos na wybrane zadanie. W tym roku wybieramy z 31 projektów z rejonów: Śródmieście/Centrum, Górczyn, Dolinki. Wykaz zadań poddanych pod głosowanie znajduje się poniżej.
 
Udział w głosowaniu mogą wziąć mieszkańcy Gorzowa, którzy urodzili się przed 1 stycznia 2006 r., tj. mają 13 lat lub powyżej.
Swoje głosy możemy oddać w sposób tradycyjny, przez prawidłowe wypełnienie karty do głosowania i wrzucenie jej do urny umieszczonej w jednym z pięciu punktów:
- Urzędzie Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol),
- Urzędzie Miasta przy ul. Myśliborskiej 34 (parter),
- Nova Park przy ul. Przemysłowej 2 (parter, pasaż główny),
- Askanie, przy Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter),
- Kupcu Gorzowskim przy ul. Witosa 50 (w holu głównym).
Karty do głosowania będą dostępne w wyżej wymienionych miejscach w godzinach pracy, ponadto  w zakładce Dialog Społeczny.
 
Zachęcamy jednak do wyboru bardziej ekologicznej formy głosowania przy użyciu portalu internetowego:  www.gorzow.wybiera.pl
 
Tradycyjnie przygotowaliśmy szablon plakatu (załącznik poniżej), który będzie można wykorzystać przy akcji informacyjno-promocyjnej na temat poszczególnych projektów.
 
Na początku października powinniśmy poznać wyniki głosowania oraz zwycięzców w poszczególnych kategoriach. W przypadku jakichkolwiek pytań informacji udzielamy telefonicznie pod numerem: 95 7355 591 lub elektronicznie przez adres: budzetobywatelski@um.gorzow.pl
 
BUDŻET OBYWATELSKI 2019 – ZADANIA PODDANE POD GŁOSOWANIE
PROJEKTY   OGÓLNOMIEJSKIE TWARDE
Koszt zadania
OG 1
Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu
przy ul. Walczaka
541.373 zł
OG 2
Mural artystyczny o gorzowskim budżecie obywatelskim
przy ul. Jagiełły 15
10.000 zł
OG 3
Śmietniki na terenie całego miasta na odchody zwierzęce
85.383 zł
OG 4
„Trasa siedmiu wzgórz” – trakt spacerowy wraz z elementami małej architektury przebiegający przez Piaski i Staszica
552.735 zł
OG 5
Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona
przy ul. Sikorskiego 99
8.000 zł
OG 6
Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza zlokalizowana przy ul. Sikorskiego
150.000 zł
OG 7
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej
 
290.699 zł
OG 8
Fabryka Pozytywnej Energii – budowa na terenie miasta 8 siłowni zewnętrznych wraz z elementami małej architektury
500.000 zł
 
PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE MIĘKKIE
Koszt zadania
OG 9
„Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez
 
61.800 zł
OG 10
Charytatywny bieg dla autystów
 
21.519 zł
OG 11
Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach
61.800 zł
OG 12
Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką”
 
29.500 zł
OG 13
Poszukiwacze Pozytywnej Energii
 
61.800 zł
OG 14
Gorzów Przyjazny Zwierzętom
 
61.800 zł
 
 
PROJEKTY REJONOWE
ŚRÓDMIEŚCIE/CENTRUM
R 1
Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I 42 – budowa parkingu
 
R 2
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego - II etap
 
R 3
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32
 
R 4
Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej 
R 5
Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia
R 6
Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia 
R 7
Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A
 
R 8
Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26
 
R 9
Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55
 
R 10
Power Up! Doładuj się na Kwadracie
 
R 11
Zagospodarowanie podwórka przy budynkach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki 
 
GÓRCZYN
R 12
Budowa ok. 50 m chodnika oraz łącznika pomiędzy ul. Górczyńską
i ul. Daszyńskiego
R 13
Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego
a Wróblewskiego  - II etap
R 14
 
Remont  300 m ul. Siedzikówny-Inki
R 15
Przebudowa 58 m chodnika przy ul. Szwoleżerów 2
R  16
Budowa dwóch zatok parkingowych przy ul. Witosa
 
R  17
Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza
R 18
Przebudowa 150 m chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b
 
R 19
Budowa 30 miejsc  parkingowych przy ul. Grabskiego 19-27
 
R  20
Budowa zatoki parkingowej z 15 miejscami  przy ul. Wróblewskiego 17
 
R 21
Przebudowa 125 m chodnika przy ul. Połanieckiej
 
R 22
Budowa 20 miejsc parkingowych od skrzyżowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy
 
R 23
Budowa 20 miejsc postojowych oraz przebudowa 113 m chodnika 
przy ul. Racławickiej
R 24
Budowa 45 miejsc parkingowych wzdłuż ul. Witosa
 
R 25
Przebudowa 140 m chodnika przy ul. Bohaterów Lenino
 
R 26
Budowa 6 nowych oraz przebudowa istniejących miejsc parkingowych
przy ul. Szwoleżerów 9
R 27
Przebudowa 148 m chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy
 ul. Pułaskiego 5-7
R 28
Remont  500 m ul. Pułaskiego
 
DOLINKI
R 29
Przebudowa 185 m chodnika przy ul. Warszawskiej 187C-196 
 
R 30
Remont 98 m drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159
 
R 31
Przebudowa 125 m ul. Parkowej
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 22-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

31 pomysłów do realizacji

Zakończył się maraton obywatelskich spotkań dyskusyjnych zorganizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy wybrali 31 projektów do realizacji, a frekwencja była dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku.  
W spotkaniach dyskusyjnych, które trwały od 15 maja do 21 czerwca wzięło udział 721 osób. To wynik prawie dwukrotnie wyższy niż w ubiegłym roku (429 osób). Podczas siedmiu z dziesięciu debat w rejonach mieszkańcy doszli do porozumienia i jednogłośnie wybrali 26 projektów do realizacji w przyszłym roku. Rejony, które wypracowały kompromis to: Zamoście (7 projektów do realizacji), Zakanale (2 projekty), Staszica (6 projektów), Piaski (5 projektów), Wieprzyce (1 projekt), Manhattan (2 projekty), Osiedle Słoneczne (3 projekty). Każdy z rejonów miał do rozdysponowania 370.800 zł. Wykaz wybranych zadań rejonowych znajduje się poniżej. Do tego należy doliczyć pięć projektów wybranych do realizacji podczas spotkania oświatowego. Na kategorię oświatową przeznaczono 1.236.000 zł. W sumie, mamy już listę 31 projektów, które zostaną zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Resztę wybierzemy podczas głosowania powszechnego od 10 do 23 września br. Pod głosowanie poddane zostaną projekty rejonowe ze Śródmieścia (11 projektów), Górczyna (17 projektów) i Dolinek (3 projekty) oraz projekty ogólnomiejskie (14 - 8 twardych i 6 miękkich). Wykaz zadań przeznaczonych do głosowania znajduje się poniżej. Priorytetowe zadania otrzymały od mieszkańców po 80 dodatkowych głosów. Mieszkańcy Gorzowa będą mogli oddać trzy głosy tj. jeden głos na zadanie twarde ogólnomiejskie, jeden głos na zadanie miękkie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie rejonowe. W ten sposób zostanie rozdysponowana pozostała kwota przeznaczona na rejony oraz 556.200 zł na projekty twarde i 61.800 zł na projekty miękkie z kategorii ogólnomiejskiej.        
REJONY Z POROZUMIENIEM - 7:
I. Zamoście  - dyskutowano o 10 zadaniach, wybrano do realizacji 7 zadań:
1.Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej 5 (obok Netto) – 30.000 zł,
2.Poszerzenie i modernizacja wjazdu na podwórko ul. Wawrzyniaka 68 – 26.508 zł,
3. Dziarskie Zawarcie – cykl zajęć sportowych o średnim natężeniu, dla osób początkujących, z różnych grup wiekowych (projekt miękki) – 5.500 zł,
4. Grillujemy Zawarcie  - cykliczne spotkania sąsiedzkie przy grillu (projekt miękki) – 11.250 zł,
5. Nasze podwórko to teren bezpieczny i przyjazny – zagospodarowanie terenu przy ul. Śląskiej 5-7 i Spokojnej 1 – (zakres ograniczony) – 242.042 zł
6. Twórcze Zawarcie – cykl zajęć z recyklingu i upcyclingu, czyli „robimy cuda
z odpadów” (projekt miękki) – 20.000 zł,
7. Upiększamy Zawarcie – seria murali – 35.500 zł.
II.Zakanale – dyskutowano o 3 zadaniach, wybrano do realizacji 2 zadania
1.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy ul. Wschodniej – 180.000 zł,
2.Budowa nakładki asfaltowej bez odwodnienia przy  ul. Knaka – 190.800 zł (zrezygnowano z oświetlenia).
III.Staszica – dyskutowano o 15 zadaniach, wybrano do realizacji 6 zadań
1. Naprawa nawierzchni części ul. Wańkowicza – 88.000 zł, 
2. Położenie asfaltu przy ul. Staszica 1-3 – 71.000 zł,
3. Remont schodów pomiędzy ul. Sportową 6AB i 12AB – 42.035 zł,
4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Asnyka 3-7 – 83.969 zł,
5. Budowa zatok parkingowych przy ul. Sportowej – 40.130 zł,
6. Wykonanie dojazdu do nieruchomości przy ul. Marcinkowskiego 15-19 – 31.800 zł.
IV. Piaski – dyskutowano o 16 zadaniach, wybrano do realizacji 5 zadań:
1.Plac zabaw przy ul. Kilińskiego (zakres podstawowy) – 80.900 zł,
2. Utwardzenie nawierzchni drogi przy ul. Kiemliczów wraz z wykonaniem odwodnienia – 133.461 zł,
3. Uzupełnienie ciągów pieszych przy ul. Kazimierza Wielkiego – 29.000 zł,
4. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 77-89 i Bohaterów Westerplatte 2 – 53.000 zł,
5. Poszerzenie pasa drogowego przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112 (część projektu pn. budowa miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego 102-112) – 56.000 zł.
V.Wieprzyce – dyskutowano o  4 zadaniach, wybrano do realizacji 1 zadanie:
1. Budowa odcinka ul. Ułanów – 362.811 zł,
VI. Manhattan – dyskutowano o 14 zadaniach, wybrano do realizacji 2 zadania:
1.Budowa odcinka chodnika i ścieżki rowerowej  przy ulicach: Srebrna i Czartoryskiego  - 260.480 zł,
2. Przebudowa chodnika przy ul. Popławskiego - 86.000 zł.
VII. Osiedle Słoneczne – dyskutowano o 9 zadaniach, wybrano do realizacji 3 zadania:
1.    Budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara (bez oświetlenia) – 75.527 zł,
2.Przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach - 138.000 zł,
3.Przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada (bez oświetlenia) – 141.296 zł.
 
KATEGORIA OŚWIATOWA:
Dyskutowano o 19 zadaniach, wybrano do realizacji 5 zadań:
1. Plac  zabaw przy Przedszkolu Integracyjnym nr 14 przy ul. Kasprowicza 10  – 120.000 zł,
2. Boisko stacjonarne dla dzieci przedszkolnych przy Przedszkolu Miejskim nr 3 przy ul. Słonecznej 11 – 160.000 zł,
3. Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 2 przy ul. Drzymały 26 a - 100.000 zł
4.Przebudowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP nr 1 przy ul. Dąbrowskiego 23 – 400.000 zł,
5. Budowa boiska sportowego przy IV LO przy ul. Kosynierów Gdyńskich 8 - 450.000 zł.
 
REJONY Z GŁOSOWANIEM - 3:
I.Śródmieście – 12 zadań:
1. Zagospodarowanie terenu za przychodnią przy ul. Mieszka I (344.471 zł),
2.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Pocztowej, Starej, Strzeleckiej, Chrobrego - II etap 92.745 zł (80 pkt.),
3.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Mickiewicza 31-32  - 228.130 zł,
4.Budowa odcinka chodnika przy ul. Składowej  - 115.000 zł,
5.Budowa małego placu zabaw w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia - 123.506 zł (80 pkt.),
6.Wykonanie siłowni zewnętrznej w obrębie ulic: Armii Polskiej, Krzywoustego, Chrobrego, 30 Stycznia  - 80.254 zł,
7.Remont podwórza przy ul. Wyszyńskiego 20-22, 24-26, 20A-22A, 24A-26A  - 271.000 zł (80 pkt.),
8.Przebudowa 110 m chodnika przy ul. Dąbrowskiego 23-26 - 129.000 zł (80 pkt.)
9.Estetyzacja podwórka przy ul. Sikorskiego 52-55 - 290.041 zł,
10.Power Up! Doładuj się na Kwadracie - 78.720 zł,
11.Zagospodarowanie podwórka przy budynkach przy ul. Estkowskiego i Moniuszki  - 94.307 zł (80 pkt.).   
II. Górczyn – 17 zadań:
1. Budowa chodnika pomiędzy ul. Górczyńską i ul. Daszyńskiego – 28.600 zł (80 pkt.),
2. Zagospodarowanie skweru zieleni pomiędzy ul. Wyszyńskiego a Wróblewskiego (II etap) – 279.500 zł (80 pkt.),
3. Przebudowa ul. Siedzikówny-Inki – 369.241 zł,
4. Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów – 36.803 zł (80 pkt.),
5. Zatoki parkingowe przy ul. Witosa – 191.546 zł (80 pkt.),
6. Przebudowa schodów łączących ul. Wróblewskiego z ul. Na Skarpie, budowa muru oporowego i zielonego korytarza – 352.400 zł (80 pkt.),
7. Przebudowa chodnika przy ul. Wróblewskiego 23a-29b – 89.634 zł,
8. Miejsca parkingowe przy ul. Grabskiego 19-27 – 82.574 zł ,
9. Zatoka parkingowa przy ul. Wróblewskiego 17 – 66.705 zł,
10. Przebudowa chodnika przy ul. Połanieckiej – 97.532 zł,
11. Miejsca parkingowe od skrzyżowania z ul. Rataja do wyjazdu z Panoramy – 85.000 zł,
12. Miejsca postojowe przy ul. Racławickiej – 217.000 zł,
13. Miejsca parkingowe wzdłuż ul. Witosa – 237.000 zł,
14. Przebudowa chodnika - ul. Bohaterów Lenino - 110.000 zł.
15. Miejsca parkingowe przy ul. Szwoleżerów 9 – 118.601 zł
16. Przebudowa chodnika i rekultywacja terenów zielonych przy ul. Pułaskiego 5-7 – 96.517
17. Remont odcinka ul. Pułaskiego – 303.920 zł
III.  Dolinki – 3 zadania:
1.Przebudowa chodnika od ul. Warszawskiej 187C do 196 - 130.000 zł (80 pkt.),
2.Remont drogi, montaż oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159 - 252.500 zł (80 pkt.),
3.Przebudowy odcinka ul. Parkowej - 222.880 zł (80pkt.).
 
 KATEGORIA OGÓLNOMIEJSKA -  GŁOSOWANIE (14 zadań):
Projekty twarde:
1. Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Walczaka – 541.373 zł,
2. Mural artystyczny w centrum miasta o gorzowskim budżecie obywatelskim – 10.000 zł,
3. Śmietniki na odchody zwierzęce - 85.383 zł,
4. Trasa siedmiu wzgórz – 552.735 zł (80 pkt.)
5. Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona - 8.000 zł,
6. Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza – 150.000 zł,
7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej – 290.699 zł,
8. Fabryka Pozytywnej Energii – 500.000 zł,
Projekty miękkie:
9. „Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez – zadanie miękkie – 61.800 zł,
10. Charytatywny bieg dla autystów - 21.519 zł,
11. Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach – 61.800 zł,
12. Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką” – 29.500 zł (80 pkt),
13. Poszukiwacze Pozytywnej Energii – 61.800 zł,
14. Gorzów Przyjazny Zwierzętom – 61.800 zł (80 pkt.)
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 20-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zapraszamy na spotkanie ogólnomiejskie

Spotkanie na Dolinkach zakończyło cykl spotkań rejonowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Przed nami jeszcze debata o pomysłach ogólnomiejskich. 
W spotkaniu na Dolinkach uczestniczyło 31 osób. Najpierw mieszkańcy rozmawiali o realizacji przebudowy odcinka ul. Okólnej, zadania wybranego w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Zadanie pierwotnie zostało zgłoszone jako remont i wycenione na 197.000 zł. Jednak w trakcie wykonywania prac projektowych okazało się, że droga wymaga gruntownej przebudowy, co oznacza wzrost kosztów do 522.049 zł. Taka kwota, przekracza kwotę maksymalną przyznaną na rejon w ramach BO 2018 tj. 343.800 zł. Ponadto zmieniła się klasyfikacja zadania z remontu na przebudowę. Poddano, więc pod dyskusję publiczną połączenie pieniędzy z rejonu Dolinki w ramach BO 2018 i BO 2019, co pozwoliłoby zrealizować przebudowę odcinka ul. Okólnej, ale oznaczałoby wycofanie wniosków zgłoszonych w tym roku. Mieszkańcy byli przeciw takiemu rozwiązaniu, jednocześnie podjęli decyzję o realizacji w ramach BO 2018 remontu drugiej strony chodnika przy ul. Zamenhofa (remont jednej strony chodnika przy ul. Zamenhofa, realizowany w ramach BO 2018, jest na ukończeniu). Dyskusja na temat zgłoszonych w ramach tegorocznej edycji  trzech projektów nie doprowadziła do zawarcia kompromisu. Zostaną one poddane pod powszechne głosowanie we wrześniu br.
 
Cykl obywatelskich spotkań w ramach BO 2019 kończy debata na temat projektów ogólnomiejskich.  Zapraszamy 21 czerwca br. do sali 201 (uwaga zmiana miejsca - spotkanie nie może odbyć się w sali sesyjnej  ze względu na komisje Rady Miasta)  Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Początek spotkania o godz. 17.30. To wtedy zdecydujemy o przyznaniu dodatkowych 80 punktów, ważnych w głosowaniu powszechnym, które odbędzie się od 10 do 23 września br. W tegorocznej edycji pod głosowanie zostanie poddanych 14 projektów ogólnomiejskich - 8 twardych (inwestycyjnych) i 6 miękkich (imprezy, wydarzenia). Zanim oddamy 1 głos na zadanie twarde i 1 na zadanie miękkie - warto posłuchać wnioskodawców i zapoznać się bliżej z ich pomysłami:   
 
Projekty twarde:
1. Budowa i modernizacja miejsc parkingowych przy szpitalu przy ul. Walczaka – 541.373 zł,
2. Mural artystyczny w centrum miasta o gorzowskim budżecie obywatelskim – 10.000 zł,
3. Śmietniki na odchody zwierzęce - 85.383 zł,
4. Trasa siedmiu wzgórz – 552.735 zł,
5. Mural upamiętniający malarza Andrzeja Gordona - 8.000 zł,
6. Tablica informująca o zanieczyszczeniu powietrza – 150.000 zł,
7. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Pomorskiej – 290.699 zł,
8. Fabryka Pozytywnej Energii – 500.000 zł,
 
Projekty miękkie:
9. „Podwórkowej nudzie mówimy NIE!” – cykl imprez – zadanie miękkie – 61.800 zł,
10. Charytatywny bieg dla autystów - 21.519 zł,
11. Mistrzostwa Miasta Gorzowa w Smoczych Łodziach – 61.800 zł,
12. Aktywny gorzowianin – cykl treningów „pod chmurką” – 29.500 zł,
13. Poszukiwacze Pozytywnej Energii – 61.800 zł,
14. Gorzów Przyjazny Zwierzętom – 61.800 zł.
Zachęcamy także do odsłuchania wywiadów z wnioskodawcami zrealizowanymi przez Radio GO dostępnymi poniżej w artykule.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 15-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelskie pomysły na miasto

 
Zapraszamy do zapoznania się z projektami ogólnomiejskimi zgłoszonymi do Budżetu Obywatelskiego 2019. Udostępniamy rozmowy zrealizowane przez Radio GO.  
Przed nami spotkanie ogólnomiejskie, na którym będziemy rozmawiać o pomysłach na miasto. Udostępniamy cykl poświęcony projektom ogólnomiejskim zrealizowany przez Radio GO. Zachęcamy do odsłuchania rozmów z pomysłodawcami projektów ogólnomiejskich, o których będziemy rozmawiać 21 czerwca br. w sali 201 Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4. Początek spotkania o godz. 17.30. To wtedy zdecydujemy o przyznaniu dodatkowych 80 punktów, ważnych w głosowaniu powszechnym, które odbędzie się od 10 do 23 września br.
W tegorocznej edycji pod głosowanie zostanie poddanych 14 projektów ogólnomiejskich - 8 twardych (inwestycyjnych) i 6 miękkich (imprezy, wydarzenia). Zanim oddamy 1 głos na zadanie twarde i 1 na zadanie miękkie - warto posłuchać wnioskodawców i zapoznać się bliżej z ich pomysłami.
Rozmowy dostępne:  
 
 • 15-06-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Finisz obywatelskich spotkań w rejonach

W rekordowo krótkim czasie mieszkańcy Osiedla Słonecznego doszli do porozumienia i wybrali trzy projekty do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Ostatnie spotkanie rejonowe odbędzie się na Dolinkach.
W spotkaniu na Osiedlu Słonecznym uczestniczyło 35 osób. Mieszkańcy ustalili, że w przyszłym roku zostaną zrealizowane trzy projekty z dziewięciu poddanych pod debatę publiczną:
1.    budowa chodnika na ścieżce łączącej ul. Ikara z ul. Sportową oraz remont schodów przy ul. Ikara (zrezygnowano z oświetlenia) – 75.527 zł,
2. przebudowa chodnika i schodów przy ul. Słonecznej 86-90 wraz z budową murków oporowych przy skarpach - 138.000 zł,
3. przebudowa chodników, schodów między ul. Słoneczną 52-63 a Al. 11 Listopada (zakres podstawowy – bez oświetlenia) – 141.296 zł.
Mieszkańcy ustalili także, że w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 będą popierać wykonania drogi przy ul. Olimpijskiej 12-30.
Ostatnie spotkanie rejonowe odbędzie się na Dolinkach 19 czerwca w Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Nowej 7. Początek o godz. 17.30. Dyskusja będzie dotyczyła trzech projektów:   
1. przebudowy chodnika od ul. Warszawskiej 187C do 196 - 130.000 zł,
2. remontu drogi, montażu oświetlenia przy ul. Warszawskiej 155-159 - 252.500 zł,
3. przebudowy odcinka ul. Parkowej - 222.880 zł.
Ponadto pod dyskusję publiczną zostanie poddana sprawa realizacji remontu odcinka ul. Okólnej (zadanie z Budżetu Obywatelskiego 2018 wyszacowane na kwotę 197.000 zł), który zgodnie z wykonaną dokumentacją projektową musi być wykonany jako gruntowna przebudowa za 522.050 zł.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
Fot. Marta Piekarska

Załączniki

1 2 3