Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
rowerowa stolica polski.png
slider_BO
gorzow_multikulti_16.09.2019
slider_hakaton
etzt_slider-ok
Edukacja ekologiczna
ORONSKO_mos-krowa
Konkursy: „Piękne balkony” i „Domy w ogrodach”
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków zewnętrznych

Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2018" ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

W roku 2018 Miasto uzyskało dofinansowane w kwocie 64 401,48 zł na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2018” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie realizowane było w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
W ramach ww. zadania usunięto 129,118 ton wyrobów zawierających azbest.
 
Działaniami projektu objęto 33 nieruchomości należących do osób fizycznych i 14 nieruchomości należących do różnych podmiotów (w tym m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZYN” - 4 budynki wielokondygnacyjne, Zespołu Szkół Ogrodniczych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., terenu Miasta oraz inne).
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
Poprzez realizację Zadania, Miasto osiągnęło efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych lub zabezpieczonych wynosząca 129,118 ton.
Miasto od 2014 r. wykonuje w cyklach rocznych zadanie pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp. w celu realizacji postanowień „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW.
W ramach dotacji ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu wyniosła:
2014 r. -   89,50 ton
2015 r. - 109,84 ton
2016 r. -   93,27 ton
2017 r. -   50,88 ton
2018 r. - 129,118 ton
 
W ramach dotacji w latach 2014-2018 unieszkodliwiono łącznie 472,608 ton azbestu.
 
Całkowity koszt zrealizowanych zadań w latach 2014-2018 wynioósł  280 091,67 zł, w tym:

2014 r.    61 871,58 zł   dotacja WFOŚiGW
2015 r.   
60 412,00 zł   dotacja WFOŚiGW
2016 r.   
60 438,96 zł   dotacja WFOŚiGW
2017 r.   
32 967,65 zł   dotacja WFOŚiGW
2018 r.    64 401,48 zł   dotacja NFOŚiGW