Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Rowerowa Stolica Polski 2020
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków zewnętrznych

Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2019" ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2019” w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest”  Miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 103.451,58 zł pochodzące ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (35%) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (65 %).
 
W ramach zadania usunięto 191,577 ton wyrobów zawierających azbest. Działaniami projektu objęto 30 nieruchomości należących do osób fizycznych i 5 nieruchomości należących do różnych podmiotów (w tym m.in. terenu Miasta, Spółdzielni Inwalidów „WARTA” oraz innych podmiotów).
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
Poprzez realizację Zadania, Miasto osiągnęło efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych lub zabezpieczonych wynosząca 191,577 ton.
 

Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2018" ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW.

W roku 2018 Miasto uzyskało dofinansowane w kwocie 64 401,48 zł na realizację zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2018” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zadanie realizowane było w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
 
W ramach ww. zadania usunięto 129,118 ton wyrobów zawierających azbest.
 
Działaniami projektu objęto 33 nieruchomości należących do osób fizycznych i 14 nieruchomości należących do różnych podmiotów (w tym m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej „GÓRCZYN” - 4 budynki wielokondygnacyjne, Zespołu Szkół Ogrodniczych, Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiego Zakładu Komunikacji w Gorzowie Wlkp., terenu Miasta oraz inne).
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
Poprzez realizację Zadania, Miasto osiągnęło efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych lub zabezpieczonych wynosząca 129,118 ton.
czytaj dalej