Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków zewnętrznych

Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2020" ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW i WFOŚiGW.

Na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2020” w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: „Ogólnopolski  program  finansowania  usuwania  wyrobów  zawierających  azbest”  Miasto uzyskało dofinansowanie w kwocie 29.501,22 zł pochodzące ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (50%).
Całkowity koszt realizacji ww. zadania wyniósł 42.144,60 zł.
W ramach zadania usunięto 70,72 tony wyrobów zawierających azbest. Działaniami projektu objęto 21 nieruchomości należących do osób fizycznych.
Zadanie obejmowało demontaż wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia lub zabezpieczenie, załadunek, transport i przekazanie do unieszkodliwienia odpadów azbestowych na składowisku odpadów niebezpiecznych zawierających azbest – INNEKO Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
Poprzez realizację Zadania, Miasto osiągnęło efekt rzeczowy i ekologiczny określony jako masa odpadów zawierających azbest unieszkodliwionych lub zabezpieczonych wynosząca
70,72 tony.