Gorzów – Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW
Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Koniec Lata Party
Nawigatorzy biznesu
jazda2018
Zostań ambasadorem naszego miasta
Slider-wgs-spam
sns 2018
JUSCINSKI_SLIDER
Footsteps-slider
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Dofinansowanie demontażu i odbioru azbestu ze środków WFOŚiGW

Informacja o uzyskaniu dofinansowania zadania pn."Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2017"

Miasto Gorzów Wlkp. od 2014 r. wykonuje w cyklach rocznych zadanie pn. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gorzowa Wlkp. w celu realizacji postanowień „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” Program jest dofinansowywany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, przy udziale środków NFOŚIGW. W ramach dotacji całkowita ilość odpadów poddanych unieszkodliwieniu wyniosła:
2014 r. -   89,50 Mg
2015 r. - 109,84 Mg
2016 r. -   93,27 Mg
2017 r. -   50,88 Mg
W ramach dotacji w latach 2014-2017 unieszkodliwiono 343,49 Mg azbestu.
Całkowity koszt zrealizowanych zadań w latach 2014-2017 -  215 690,19  zł
2014 r.    61 871,58 zł   dotacja WFOŚiGW
2015 r.    60 412,00 zł   dotacja WFOŚiGW
2016 r.    60 438,96 zł   dotacja WFOŚiGW
2017 r.    32 967,65 zł   dotacja WFOŚiGW
 
W ramach zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2017” Miasto usunęło 50,876 ton wyrobów zawierających azbest. Działaniami projektu objętych zostało ogółem 27 nieruchomości, w tym 19 nieruchomości należących do osób fizycznych, 8 należących do innych podmiotów, w tym m.in. do Miasta, 3 budynki wielorodzinne Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn”, Wspólnoty Mieszkaniowej – 1 budynek, szkoły, Rodzinnych Ogrodów Działkowych oraz inne. Zadanie obejmowało demontaż, transport i przekazanie do unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. 
Na realizację ww. zadania w 2017 r. Miasto uzyskało dofinansowane w kwocie 32 967,65 zł ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.