Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP

Jesteś tutaj:

Strona głównaStrona główna...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.01 - 31.12.2018 r.

W dniu 27 marca 2019 roku odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni miejscy przyjęli  Informację z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 01.01 – 31.12.2018 roku. Podczas sesji obecni byli przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Przyjęcie Informacji przez Radę Miasta poprzedzone było omówieniem zadań realizowanych przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo miasta w roku ubiegłym podczas posiedzenia komisji spraw społecznych, na której powyższy dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
Z treścią Informacji można zapoznać się tutaj.
 
Ryszard Stefaniak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

Dostęp do informacji o aktualnej sytuacji radiacyjnej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki istnieje możliwość zapoznania się z komunikatami o stanie aktualnej sytuacji radiacyjnej na terenie kraju (dostęp tutaj), gdzie można odczytać pomiary dawki promieniowania gamma.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 
 

Zagrożenie czadem

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., wraz  z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., informują:
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
    - bezwonny,
    - bezbarwny,
    - pozbawiony smaku
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
 
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z  nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
 
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
    - cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
    - dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
    - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
    - co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
 
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
 
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Sprzęt dla strażaków z OSP Siedlice

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Siedlice Albert Madej oraz naczelnik tej jednostki Krzysztof Sadowski odebrali w środę od przedstawiciela prezydenta Gorzowa Wlkp. zestaw ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzą m.in. defibrylator, specjalistyczna torba ratownicza oraz deska ortopedyczna.
Dodatkowo Miasto przeszkoli druhów ochotników z obsługi przekazanego sprzętu – poinformował Jarosław Żółtowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.   
Sprzęt zakupiono przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Program działa od września 2017 r. Zasilają go pieniądze, zasądzane od sprawców przestępstw. W praktyce oznacza to, że pieniądze, które po wyroku sądu przestępcy muszą wpłacić do Skarbu Państwa, zostają przekazane na zakup sprzętu ratującego życie.
 
 
Dariusz Wieczorek, Wydział Promocji i Informacji
Fot. Daniel Adamski
 
 

Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w piątek, 30 listopada 2018 w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem przewodnim był stan przygotowania Miasta wraz z zabezpieczeniem jego infrastruktury do realizacji zadań podczas tej pory roku. W spotkaniu wzięli udział komendanci Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.
 
Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele służb, straży i instytucji odpowiedzialnych za omawiane zagadnienie wskazali stan przygotowania i sposób realizacji zaplanowanych zadań w okresie zimowym mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Podczas spotkania poruszono temat przygotowania opieki społecznej do okresu zimowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób bezdomnych. GCPR prowadzi działania związane z informowaniem o możliwości skorzystania z noclegowni, ogrzewalni lub innych form pomocy. Powstanie także ulotka oraz plakat informacyjny z adresami miejsc, w których mogą znaleźć schronienie osoby bezdomne.
 
Przedstawiono także raport z zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych w związku z przygotowaniem do sezonu zimowego. WSS współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się m.in. zwalczaniem bezdomności.
 
Kolejnym elementem spotkania było przygotowanie miejskiej infrastruktury do utrzymania w warunkach zimowych. Firmy odpowiedzialne za właściwy stan nawierzchni drogowych są dobrze przygotowane do okresu zimowego.
 
W odniesieniu do warunków atmosferycznych, istotne jest także odpowiednie utrzymanie obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych w warunkach zimowych. Obecnie prowadzone są prewencyjne przeglądy takich miejsc.
 
Podczas spotkania przedstawiono także stan przygotowania miejskich służb, inspekcji, straży do sezonu zimowego 2018/2019r. ,tj. Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Nowe wartości stanu ostrzegawczego i alarmowego na rzece Warcie w Gorzowie Wlkp.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, po szczegółowej analizie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, uwzględnił wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i ustanowił nowe wartości stanu ostrzegawczego i stanu alarmowego na rzece Warcie w Gorzowie Wlkp.
Od dnia 15 listopada 2018 roku stan ostrzegawczy wynosi 390 cm, natomiast stan alarmowy 470 cm.
 
Anna Figura, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa

W poniedziałek (29 października) prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz szefowa lubuskich policjantów nadinspektor Helena Michalak podpisali porozumienie, dzięki któremu miejski system monitoringu wizyjnego zostanie rozbudowany o kolejne 15 kamer oraz sieć monitorów wysokiej rozdzielczości.
 
Porozumienie między lubuską Policją a Urzędem Miasta obejmuje zasady współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz przebudowanie Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z przystosowaniem obecnie działających systemów na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego (CMW).
W ramach inwestycji Urząd Miasta wyposaży centrum w urządzenia systemu monitoringu, których łączna wartość nie przekroczy 300 tys. zł. Komenda Wojewódzka Policji zapewni obsługę Centrum Monitoringu Wizyjnego przez operatorów monitoringu, których głównym zadaniem będzie między innymi prowadzenie obserwacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gorzowa Wlkp. Inwestycja pozwoli na szybsze kierowanie służb policyjnych lub innych służb ratunkowych w miejsce zagrożenia, w szczególności w sytuacji konieczności ratowania zdrowia lub życia ludzi bądź mienia.
Planowana modernizacja zakłada wzbogacenie systemu o kolejne 15 kamer (o trzy ich rodzaje: obrotowa z możliwością zdalnego sterowania w pionie, poziomie oraz przybliżeniem, kamery 360º z możliwością ogólnej rejestracji oraz kamer kierunkowych z możliwością sektorowej rejestracji obrazu). Wymiana monitorów na sprzęt o wyższej rozdzielczości przy cyfrowej jakości obrazu pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie narzędzia jakim jest system monitoringu miasta.
Modernizacja całości systemu przyniesie dużo korzyści; w strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a także wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego, natomiast dobra jakość obrazu pozwala na identyfikację osób i pojazdów.

 
Jarosław Żółtowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Łukasz Kulczycki

Uchwalenie Miejskiego programu zapobiegania przestępczości

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 17 października 2018 roku uchwaliła Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2019 – 2021, którego projekt przygotowany został przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działającą pod przewodnictwem Prezydenta Miasta. Program wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miasta.
Program stanowi kompleksowe opracowanie zawierające określone cele i sposoby ich realizacji, umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie wybranym zagrożeniom bezpieczeństwa i eliminowanie negatywnych zjawisk w mieście. Powstał w oparciu o aktualne analizy zagrożeń na administrowanym terenie i ma na celu ograniczenie zjawisk i zdarzeń negatywnie wpływających na poczucie i realny stan bezpieczeństwa mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp.  Zakłada integracje możliwie wszystkich instytucji, podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w mieście, przy jednoczesnym braku ingerencji w suwerenność tych podmiotów. W programie zdefiniowano 5 obszarów zadaniowych, a mianowicie:
  • bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej;
  • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów na terenie placówek oświatowych;
  • bezpieczeństwo seniorów;
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
  • bezpieczeństwo sanitarne.
W każdym obszarze wyznaczono szczegółowe zadania cząstkowe (łącznie 48), które realizowane będą przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu. Z treścią Programu można zapoznać się tutaj
 
Agnieszka Siuda - Sinkowska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Szkolenie przed zagrożeniami

Zapobieganie współczesnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa to temat dwudniowego szkolenia (12-13 września), w którym uczestniczyli dyrektorzy gorzowskich szkół oraz przedstawiciele miejskich ośrodków kultury, sztuki i klubów sportowych.
 
Koordynatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się przy współudziale Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
W pierwszym dniu szkolenia omówiono tematykę odnoszącą się do charakteru współczesnego terroryzmu jako zagrożenia dla imprez kulturalnych i sportowych, czy reagowania na wybrane metody działania sprawców, w tym podczas imprez masowych. Przedstawione zostały rekomendacje z zakresu sposobu reagowania na zamachy i zdarzenia kryzysowe podczas uroczystości, zgromadzeń oraz imprez masowych.
Drugi dzień szkolenia był poświęcony kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Uczestników szkolenia zapoznano z metodami działań sprawców zamachów (np. podłożenie materiału wybuchowego, aktywny strzelec – masowy zabójca, wykorzystanie pojazdu do zamachów, sytuacja zakładnicza). Dodatkowo przedstawiono zalecenia w przypadku znalezienia się przez nauczyciela w sytuacji kryzysowej.
 
Szkolenie prowadził badacz i konsultant w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i jednocześnie ekspert w grupie zadaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
 

Agnieszka Siuda-Sinkowska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

Kurtyny wodne w mieście

W związku z powtarzającymi się okresami upalnych dni, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, zapewnia mieszkańcom możliwość skorzystania z urządzeń zraszających (kurtyn wodnych) w wybranych punktach na terenie miasta. Urządzenia rozstawiane są w każdym dniu, w którym prognozowana temperatura ma osiągnąć 29oC, przy równoczesnym braku opadów, w godzinach od 11:00 do 19:00 w następujących lokalizacjach: Bulwar Wschodni, Plac Katedralny, skwer przy dawnym Empiku, przed wejściem do dworca PKP i naprzeciwko byłej Łaźni Miejskiej.
 
Ryszard Stefaniak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1 2 3