Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Przestudiujmy Miasto
Reneta Gorzowska - konkurs
OEES_2019_Gorzow_2_baner_1180x380px
krol_25lecie-19.10
terror_slider3a
Bamberka w MCK
Slajdowisko MultiKulti
slider_hakaton
PabloPavo
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaStrona główna...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Szkolenie obronne 2019

       W dniach 11 – 13 września 2019 roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego zorganizował szkolenie obronne dla kadry kierowniczej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz przedstawicieli miejskich spółek.
       Podstawowym celem zajęć było przybliżenie tematyki związanej z przygotowaniem służb, inspekcji, straży oraz jednostek administracji publicznej do działań w podwyższonych stanach gotowości obronnej państwa a tematyka obejmowała między innymi:  
  • zabezpieczenie obiektów infrastruktury krytycznej,
  • zasady działania organów władzy publicznej w stanach nadzwyczajnych,
  • współdziałanie Sił Zbrojnych RP z administracją cywilną,
  • struktury zarządzania kryzysowego a system obronny państwa,
  • plan operacyjny funkcjonowania Miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny,
  • organizację ochrony informacji niejawnych.
       Oprócz tematyki obronnej poruszone zostały także tematy dotyczące bezpieczeństwa obiektów administracji publicznej w tym bezpieczeństwa antyterrorystycznego oraz oceny i szacowania ryzyka, którą to przybliżył specjalizujący się w powyższej tematyce wykładowca Pan mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach z firmy „Safety Project”.

Ryszard Stefaniak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Cztery dni tropikalnych upałów

      W najbliższych dniach (26 – 29 sierpnia) we wszystkich powiatach województwa lubuskiego będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura powietrza.
      Temperatura maksymalna w dzień od 31 do 33° C, a temperatura minimalna w nocy od 18 do 20° C - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
     Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej, a także wywołać zagrożenie pożarowe w lasach – ostrzega, równocześnie z komunikatem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. Komunikat tutaj.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Prognozuje się upały

Temperatura maksymalna we wtorek w Gorzowie i w całym województwie lubuskim od 29 do 31 stopni, w środę od 32 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 19 do 21 stopni – prognozuje i ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat tutaj
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

Kurtyny wodne w upalne dni

       Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że w porozumieniu z Przedsiębiorstwem  Wodociągów i Kanalizacji oraz Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, w upalne dni na terenie miasta uruchamiane będą kurtyny wodne.
       Kurtyny będą włączane w dni, kiedy prognozowana temperatura powietrza w cieniu będzie osiągała poziom co najmniej 28º C, przy jednoczesnym braku spodziewanych opadów deszczu.
Pojawią się w miejscach dobrze znanych mieszkańcom, czyli na skwerze przy dawnym Empiku, bulwarze wschodnim (tzw. nowym), Starym Rynku, placu przed wejściem na dworzec PKP oraz przy murach obronnych naprzeciw byłej Łaźni Miejskiej i będą funkcjonowały w godzinach 11:00 – 19:00.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 

Komunikat

       Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w ślad za komunikatem Rządowego  Centrum Bezpieczeństwa, uprzejmie informuje, że zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (10 – 13 czerwca) na przeważającym obszarze kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura  (od 29º do 33º C). Wysokiej temperaturze towarzyszyć będą burze z opadami do 40 mm i porywy wiatru do 80 km/h.
      Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej , a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.
       Bliższe informacje na temat zachowania się  w czasie upałów znajdują się [tutaj]
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warta w Gorzowie Wlkp. spokojna

       Warta w Gorzowie Wlkp. nie jest groźna. Poziom rzeki wynosi dzisiaj  246 cm. Podczas gdy stan ostrzegawczy to 390  cm, a alarmowy 470 cm. W ciągu ostatniej doby nie zanotowano wzrostu poziomu wody, natomiast na najbliższe dwie doby prognozowany jest przybór na poziomie 4 – 6 cm. Główne dopływy Warty (Obra i Noteć) kształtują się na poziomie średnim. Co ważne, także zbiornik Jeziorsko nie dokonywał zrzutu wody, co jest istotne o tyle, że w perspektywie kilku dni zwiększona ilość wody mogłaby oddziaływać na Wartę.
       Pracownicy wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zapewniają, że szczegółowo sprawdzili newralgiczne odcinki wałów przeciwpowodziowych. Nie stwierdzili uszkodzeń ani przesiąków.
 
 
Jarosław Żółtowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zagrożenie pożarowe w lasach

       Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w ślad za informacją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i w Zielonej Górze przekazuje, że ze względu na utrzymujące się w naszym regionie wysokie temperatury powietrza, w szczególności brak opadów, powodujący znaczny spadek wilgotności ściółki w lasach, istnieje wysokie zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych.
       Przypominamy, że na terenie lasów zakazane jest używanie otwartego ognia, to jest palenia papierosów, ognisk, użytkowania grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dodatkowo zagrożeniem jest wypalanie łąk.
       W związku z powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pobytu w lasach i na terenach do nich przyległych. W przypadku zauważenia ognia w lesie, należy natychmiast taką informację przekazać na telefon alarmowy 112.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.01 - 31.12.2018 r.

       W dniu 27 marca 2019 roku odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni miejscy przyjęli  Informację z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 01.01 – 31.12.2018 roku. Podczas sesji obecni byli przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Przyjęcie Informacji przez Radę Miasta poprzedzone było omówieniem zadań realizowanych przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo miasta w roku ubiegłym podczas posiedzenia komisji spraw społecznych, na której powyższy dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
       Z treścią Informacji można zapoznać się tutaj.
 
Ryszard Stefaniak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

Dostęp do informacji o aktualnej sytuacji radiacyjnej

       Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki istnieje możliwość zapoznania się z komunikatami o stanie aktualnej sytuacji radiacyjnej na terenie kraju (dostęp tutaj), gdzie można odczytać pomiary dawki promieniowania gamma.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 
 

Zagrożenie czadem

       Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., wraz  z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., informują:
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
    - bezwonny,
    - bezbarwny,
    - pozbawiony smaku
       Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
 
       Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
       Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z  nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
 
       PRZYPOMINAMY!
       Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
    - cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
    - dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
    - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
    - co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
       Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 
       RADZIMY!
       Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
 
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
 
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1 2 3