Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
KLP
nawigator biznesu baner
pocztowka slider
GLINSKI_slider3C
Natalia Przybysz 31.08
ORONSKO_mos-krowa
Footsteps-slider
Konkursy: „Piękne balkony” i „Domy w ogrodach”
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaStrona główna...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Prognozuje się upały

Temperatura maksymalna we wtorek w Gorzowie i w całym województwie lubuskim od 29 do 31 stopni, w środę od 32 do 34 stopni Celsjusza. Temperatura minimalna w nocy od 19 do 21 stopni – prognozuje i ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Komunikat tutaj
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

Kurtyny wodne w upalne dni

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że w porozumieniu z Przedsiębiorstwem  Wodociągów i Kanalizacji oraz Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, w upalne dni na terenie miasta uruchamiane będą kurtyny wodne.
Kurtyny będą włączane w dni, kiedy prognozowana temperatura powietrza w cieniu będzie osiągała poziom co najmniej 28º C, przy jednoczesnym braku spodziewanych opadów deszczu.
Pojawią się w miejscach dobrze znanych mieszkańcom, czyli na skwerze przy dawnym Empiku, bulwarze wschodnim (tzw. nowym), Starym Rynku, placu przed wejściem na dworzec PKP oraz przy murach obronnych naprzeciw byłej Łaźni Miejskiej i będą funkcjonowały w godzinach 11:00 – 19:00.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 

Komunikat

 
            Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w ślad za komunikatem Rządowego  Centrum Bezpieczeństwa, uprzejmie informuje, że zgodnie z prognozą IMGW w ciągu najbliższych dni (10 – 13 czerwca) na przeważającym obszarze kraju będzie utrzymywała się bardzo wysoka temperatura  (od 29º do 33º C). Wysokiej temperaturze towarzyszyć będą burze z opadami do 40 mm i porywy wiatru do 80 km/h.
            Utrzymywanie się wysokiej temperatury powietrza na obszarze całego kraju przez niemal tydzień może mieć negatywne skutki dla zdrowia i życia ludzi, ruchu kołowego i szynowego, funkcjonowania systemu elektroenergetycznego i sieci wodociągowej , a także dla zagrożenia pożarowego w lasach.
Bliższe informacje na temat zachowania się  w czasie upałów znajdują się [tutaj]
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warta w Gorzowie Wlkp. spokojna

Warta w Gorzowie Wlkp. nie jest groźna. Poziom rzeki wynosi dzisiaj  246 cm. Podczas gdy stan ostrzegawczy to 390  cm, a alarmowy 470 cm. W ciągu ostatniej doby nie zanotowano wzrostu poziomu wody, natomiast na najbliższe dwie doby prognozowany jest przybór na poziomie 4 – 6 cm.
Główne dopływy Warty (Obra i Noteć) kształtują się na poziomie średnim. Co ważne, także zbiornik Jeziorsko nie dokonywał zrzutu wody, co jest istotne o tyle, że w perspektywie kilku dni zwiększona ilość wody mogłaby oddziaływać na Wartę.
Pracownicy wydziału bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego zapewniają, że szczegółowo sprawdzili newralgiczne odcinki wałów przeciwpowodziowych. Nie stwierdzili uszkodzeń ani przesiąków.
 
 
Jarosław Żółtowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Zagrożenie pożarowe w lasach

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, w ślad za informacją Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie i w Zielonej Górze przekazuje, że ze względu na utrzymujące się w naszym regionie wysokie temperatury powietrza, w szczególności brak opadów, powodujący znaczny spadek wilgotności ściółki w lasach, istnieje wysokie zagrożenie pożarowe na obszarach leśnych.
Przypominamy, że na terenie lasów zakazane jest używanie otwartego ognia, to jest palenia papierosów, ognisk, użytkowania grilli, w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Dodatkowo zagrożeniem jest wypalanie łąk.
W związku z powyższym zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności w czasie pobytu w lasach i na terenach do nich przyległych. W przypadku zauważenia ognia w lesie, należy natychmiast taką informację przekazać na telefon alarmowy 112.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wlkp. w okresie 01.01 - 31.12.2018 r.

W dniu 27 marca 2019 roku odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni miejscy przyjęli  Informację z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 01.01 – 31.12.2018 roku. Podczas sesji obecni byli przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Przyjęcie Informacji przez Radę Miasta poprzedzone było omówieniem zadań realizowanych przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo miasta w roku ubiegłym podczas posiedzenia komisji spraw społecznych, na której powyższy dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
Z treścią Informacji można zapoznać się tutaj.
 
Ryszard Stefaniak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

Dostęp do informacji o aktualnej sytuacji radiacyjnej

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki istnieje możliwość zapoznania się z komunikatami o stanie aktualnej sytuacji radiacyjnej na terenie kraju (dostęp tutaj), gdzie można odczytać pomiary dawki promieniowania gamma.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 
 

Zagrożenie czadem

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., wraz  z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., informują:
Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:
    - bezwonny,
    - bezbarwny,
    - pozbawiony smaku
Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.
 
Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z  nieszczelności, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych, niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.
 
PRZYPOMINAMY!
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
    - cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
    - dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
    - co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
    - co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.
Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).
 
RADZIMY!
Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.
 
Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.
 
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Sprzęt dla strażaków z OSP Siedlice

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Siedlice Albert Madej oraz naczelnik tej jednostki Krzysztof Sadowski odebrali w środę od przedstawiciela prezydenta Gorzowa Wlkp. zestaw ratownictwa medycznego, w skład którego wchodzą m.in. defibrylator, specjalistyczna torba ratownicza oraz deska ortopedyczna.
Dodatkowo Miasto przeszkoli druhów ochotników z obsługi przekazanego sprzętu – poinformował Jarosław Żółtowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta.   
Sprzęt zakupiono przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości. Program działa od września 2017 r. Zasilają go pieniądze, zasądzane od sprawców przestępstw. W praktyce oznacza to, że pieniądze, które po wyroku sądu przestępcy muszą wpłacić do Skarbu Państwa, zostają przekazane na zakup sprzętu ratującego życie.
 
 
Dariusz Wieczorek, Wydział Promocji i Informacji
Fot. Daniel Adamski
 
 

Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w piątek, 30 listopada 2018 w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem przewodnim był stan przygotowania Miasta wraz z zabezpieczeniem jego infrastruktury do realizacji zadań podczas tej pory roku. W spotkaniu wzięli udział komendanci Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.
 
Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele służb, straży i instytucji odpowiedzialnych za omawiane zagadnienie wskazali stan przygotowania i sposób realizacji zaplanowanych zadań w okresie zimowym mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Podczas spotkania poruszono temat przygotowania opieki społecznej do okresu zimowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób bezdomnych. GCPR prowadzi działania związane z informowaniem o możliwości skorzystania z noclegowni, ogrzewalni lub innych form pomocy. Powstanie także ulotka oraz plakat informacyjny z adresami miejsc, w których mogą znaleźć schronienie osoby bezdomne.
 
Przedstawiono także raport z zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych w związku z przygotowaniem do sezonu zimowego. WSS współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się m.in. zwalczaniem bezdomności.
 
Kolejnym elementem spotkania było przygotowanie miejskiej infrastruktury do utrzymania w warunkach zimowych. Firmy odpowiedzialne za właściwy stan nawierzchni drogowych są dobrze przygotowane do okresu zimowego.
 
W odniesieniu do warunków atmosferycznych, istotne jest także odpowiednie utrzymanie obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych w warunkach zimowych. Obecnie prowadzone są prewencyjne przeglądy takich miejsc.
 
Podczas spotkania przedstawiono także stan przygotowania miejskich służb, inspekcji, straży do sezonu zimowego 2018/2019r. ,tj. Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1 2 3