Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Festiwal Tańca
Sniadanie
STAS_SLIDER
Zostań ambasadorem naszego miasta
spotkania 2018 BO
mos 15.06
ZIT
Footsteps-slider

Jesteś tutaj:

Strona głównaStrona główna...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

SZKOLENIE OBRONNE 2018

Kadra kierownicza Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyła w dniach 16 -18 maja 2018 roku, w dorocznym szkoleniu obronnym, organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przeprowadzone szkolenie obronne ukierunkowane było na omówieniu najważniejszych aspektów składających się na całokształt działalności obronnej, prowadzonej w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy współpracy jednostek podległych i nadzorowanych gorzowskich zakładów pracy, instytucji i przedsiębiorstw. Pozwoliło to na poszerzenie wiedzy na temat obronności oraz bezpieczeństwa państwa oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, także w obliczu zagrożeń w czasie pokoju.
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładu, przeprowadzonego przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który zreferował temat dot. realizacji zadań wynikających z przygotowań obronnych oraz procedur zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia.
Ponadto w trakcie szkolenia omówiono zagadnienia związane ze współdziałaniem wojsk obrony terytorialnej (WOT) z administracją cywilną, bezpieczeństwem budynków użyteczności publicznej, algorytmami zachowań w sytuacjach zagrożenia terroryzmem, istotą wdrożenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. –  RODO.
Szkolenie obronne składające się z części teoretycznej i praktycznej, zostało zorganizowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego w mieście Gorzowie Wielkopolskim na 2018 rok.
 
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i młodzieży w wybranych placówkach oświatowych na terenie miasta tj. Zespole Szkół Elektrycznych, przy ul. Dąbrowskiego 33, oraz w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27, przy ul. Śląskiej 42, połączone z głośną  próbą syren alarmowych. To działania koordynacyjne realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Placówki, w których odbyła się próbna ewakuacja, to już kolejne objęte programem ćwiczeń, prowadzonym przez służby Prezydenta Miasta. Podobne próby odbywają się na terenie całego miasta od dwóch lat. Dotychczas wzięło w nich udział 1030 przedszkolaków i 5373 uczniów.
 
Zasadniczymi celami prowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych są sprawdzenie poprawności przebiegu ewakuacji, sprawdzenie zadań przypisanych poszczególnym osobom odpowiedzialnym za realizację ewakuacji, poprawność wyznaczenia miejsc zbiórki i znajomość miejsc ich lokalizacji oraz czas, w jakim ewakuowano wszystkie osoby przebywające w budynku.
 
Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nadzorujący na miejscu działania ewakuacyjne bezpośrednio po ich zakończeniu przekazują dyrektorom placówek swoje spostrzeżenia, wnioski i uwagi, które po ich uwzględnieniu i zrealizowaniu w wydatny sposób przyczyniają się do usprawnienia czynności ewakuacyjnych w danej placówce oświatowej, i co za tym idzie, podniesienia poziomu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 
Jacek Myczkowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE 1.01 - 31.12.2017 r.

W dniu 28 marca 2018 roku odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni miejscy przyjęli  Informację z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 01.01 – 31.12.2017 roku. Podczas sesji obecni byli przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Przyjęcie Informacji przez Radę Miasta poprzedzone było omówieniem zadań realizowanych przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo miasta w roku ubiegłym podczas posiedzeń komisji spraw społecznych oraz komisji gospodarki i rozwoju, na których powyższy dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
Z treścią Informacji można zapoznać się tutaj.
 
 Jarosław Żółtowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec kraju, w tym województwa lubuskiego, może podzielić się informacjami o zagrożeniach z Policją przez internet. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.
 
Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
 
 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego 112 lub 997. Jest to narzędzie służące do komunikacji pomiędzy społecznością lokalną a Policją. Mapa służy do zgłaszania nieakceptowalnych społecznie zjawisk.
 
 
Źródło: Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PREZYDENT MIASTA ODWOŁAŁ POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

Dnia 28 lutego 2018 roku Prezydent Miasta odwołał zarządzeniem pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Odwołanie nastąpiło w związku ze znaczącymi spadkami poziomu wody w Warcie oraz korzystnymi prognozami hydrologiczno-meteorologicznymi w zlewni Warty.
 
 
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowgo

Zagrożenie powodziowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego to temat posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , które odbyło się w poniedziałek w Urzędzie Miasta.

 
 
Jesteśmy gotowi na ewentualne reagowanie, ale potrzeby ogłoszenia alarmu nie ma - zapewnił Jarosław Żółtowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gorzowskiego magistratu.
Stan alarmowy na Warcie w Gorzowie to 440 cm. W poniedziałek rano wodowskaz na moście Lubuskim pokazał 462 cm, a do wtorku może przybyć jeszcze kilka centymetrów.
 
Prognozy pogody są dobre; w najbliższych dniach nie powinno padać. Stany wód powinny się stabilizować - poinformował Ryszard Popiel, kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej.
 
Wały przeciwpowodziowe są w bardzo dobrym stanie, zakonserwowane, bez problemu wytrzymają obecny stan wody - zapewnił Dawid Michałowski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 W tej chwili zgłoszenia o wodzie w piwnicach magistrat miał tylko z czterech miejsc; sytuację już opanował. To adresy, gdzie przebicia wody odnotowano i w latach ubiegłych, stąd podejrzenie, iż problemem może być izolacja fundamentów tych budynków.
 
Przedstawiciele Prezydenta Miasta złożyli sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miasto w związku z aktualnym zagrożeniem powodziowym.
 
W posiedzeniu udział wzięli; zastępca powiatowego lekarza weterynarii Witold Hącia, komendant miejski PSP mł. bryg. Marek Kopera oraz komendant miejski Policji kom. Fabian Rogala.
 
W ostatni piątek zagrożenie powodziowe spowodowane podwyższonym stanem wód rzeki Warty, Obry i Noteci było tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
Iwona Puniewska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

AWARIA W ELEKTROWNI ATOMOWEJ CHMIELNICKI NA UKRAINIE

3 stycznia 2018 roku w Elektrowni Atomowej Chmielnicki doszło do rozszczelnienia izolacji na jednym z obwodów systemu regulacji i ochrony. Odłączono od sieci blok numer 2 w celu uszczelnienia powierzchni. Operator poinformował, że „przy odłączeniu bloku od sieci nie doszło do naruszeń warunków i granic bezpiecznej eksploatacji”. Sytuacja radiologiczna na terenie elektrowni, jak i w przylegających do nich obszarach pozostała bez zmian.
Zgodnie z międzynarodową skalą INES zdarzenie sklasyfikowano na poziomie 0 (bez znaczenia dla bezpieczeństwa). Według Państwowej Agencji Atomistyki nie ma zagrożenia radiologicznego na terenie Polski.
 
Źródło: Raport Dobowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 5 stycznia 2018 roku.
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH

14 grudnia (czwartek) w godzinach 12:00 - 12:30 zostanie przeprowadzona ogólnokrajowa głośna próba syren alarmowych.
Nadane zostaną następujące sygnały:
 
- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty;
- odwołanie alarmu - ciągły sygnał syreny, trwający 3 minuty.
 
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Aktualne zagrożenie powodziowe, omówienie doświadczeń z zakresu ubiegłorocznej walki z wirusem ptasiej grypy oraz bezpieczeństwo mieszkańców, również tych bezdomnych, w okresie zimowym – to główne tematy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której członkami są przedstawiciele służb, inspekcji, straży i Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
WODA GORZOWOWI NIE GROŹNA

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta systematycznie prowadzą przeglądy infrastruktury przeciwpowodziowej, oceniając ich stan jako dobry. Służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację na Warcie w jej górnych i środkowych odcinkach oraz wszystkich dopływach, które mogą decydować o ostatecznym poziomie wody w naszym mieście. Pomimo prognozowanego dalszego spadku poziomu wody, stan pogotowia przeciwpowodziowego zostaje utrzymany, aż do osiągnięcia w pełni stabilnej sytuacji. Istotną informacją dla mieszkańców miasta jest to, że w chwili obecnej nie występuje realne zagrożenie powodzią.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił działania profilaktyczne dotyczące wirusa ptasiej grypy odnosząc się przy tym do działań podejmowanych w grudniu zeszłego roku oraz na wiosnę roku bieżącego.
 
SŁUŻBY GOTOWE DO DZIAŁAŃ ZIMOWYCH
 
Swoją gotowość do działań zimowych podczas spotkania raportowali przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej oraz szefowa Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W Gorzowie żyje około 200 osób bezdomnych, głównie mężczyzn. Do ich codziennej dyspozycji w okresie zimowym, ale także przez cały rok, są ośrodki wsparcia, między innymi: Towarzystwo św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Św. Brata Krystyna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Klub Abstynenta
„24 godziny”.
 
.....................................................
Zima to również wyzwanie dla firmy, odpowiedzialnej za utrzymanie zimowe dróg. W tym roku po raz pierwszy na rzecz miasta usługi te świadczyć będzie firma RCS Inneko. Do utrzymania w czasie zimy pracownicy spółki mają 287 kilometrów dróg, w pięciu kategoriach odśnieżania. Miasto podzielone jest na 3 rejony. Firma na czas działań zimowych ma zabezpieczonych 2,5 tony soli, 48 ton chlorku wapnia oraz 200 ton piasku.
 
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE GORZOWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Sporą część posiedzenia poświęcono tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych. Przedstawiono szereg rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży polegających na zatrudnieniu między innymi dodatkowych pedagogów i psychologów oraz dążenia do objęcia terenu wszystkich placówek oświatowych monitoringiem wizyjnym. Ze strony policji podejmowane są działania interwencyjne, ale przede wszystkim prewencyjne ukierunkowane na profilaktykę, polegające na różnego rodzaju projektach i akcjach, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Komenda Miejska Policji przeprowadziła ok. 400 spotkań z uczniami szkół i przedszkoli omawiając między innymi projekty takie jak „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Dorastanie bez przemocy”, „Dzielnicowi bliżej nas”, „Zapobieganie handlowi ludźmi” czy program „Lupo”.
          
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa  Wlkp., podsumował prowadzone od blisko dwóch lat ćwiczenia ewakuacyjne w gorzowskich przedszkolach i szkołach. W tym czasie udział wzięło 953 przedszkolaków z 7 przedszkoli i 5373 uczniów z 12 szkół. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem społecznym. Dlatego też postanowiono kontynuować jego realizację, na co stosowne deklaracje współpracy złożyli komendanci straży pożarnej i policji oraz dyrektorka Wydziału Edukacji.   
 
Iwona Puniewska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE W GORZOWIE WLKP.

Prezydent Miasta podjął decyzję o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego, które zaczęło obowiązywać od 31 października 2017 od godziny 18.00 do odwołania.
 
Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego nie wiąże się w tej chwili z jakimkolwiek realnym niebezpieczeństwem dla mieszkańców. Ma na celu jedynie przekazanie komunikatu, że Warta jest w stanie wody wysokiej. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a służby przygotowane do działania.
 
Poziom ostrzegawczy dla Gorzowa wynosi 380 centymetrów, stan alarmowy – 440. We wtorek wynosił 406 cm. Obecny poziom Warty nie zagraża miastu; Gorzów jest w stanie poradzić sobie ze znacznie wyższym poziomem, co już w przeszłości nie raz miało miejsce.
 
Wały przeciwpowodziowe są w dobrym stanie i tylko w październiku były dwukrotnie kompleksowo sprawdzane przez urzędników magistratu, a w jednym przypadku dodatkowo także przez pracowników Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 
Od kilkunastu dni stan wody w rzece Warcie powoli, ale sukcesywnie podnosi się, co jest skutkiem obfitych opadów deszczu. Prognozy Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Gorzowie Wlkp. na najbliższe dni wskazują, że Warta będzie jeszcze przybierała.
 
 
Dariusz Wieczorek, Wydział Promocji i Informacji
1 2