Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
sniadanie
krol_gof_2018
Stefania kłania się na Chrobrego
gof_2018
teatr xxxv
Z Gorzowa dookoła (ś)fiata
ROBIMY_TO_MOS
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaStrona główna...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

SZKOLENIE PRZED ZAGROŻENIAMI

Zapobieganie współczesnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa to temat dwudniowego szkolenia (12-13 września), w którym uczestniczyli dyrektorzy gorzowskich szkół oraz przedstawiciele miejskich ośrodków kultury, sztuki i klubów sportowych.
 
Koordynatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się przy współudziale Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
W pierwszym dniu szkolenia omówiono tematykę odnoszącą się do charakteru współczesnego terroryzmu jako zagrożenia dla imprez kulturalnych i sportowych, czy reagowania na wybrane metody działania sprawców, w tym podczas imprez masowych. Przedstawione zostały rekomendacje z zakresu sposobu reagowania na zamachy i zdarzenia kryzysowe podczas uroczystości, zgromadzeń oraz imprez masowych.
Drugi dzień szkolenia był poświęcony kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Uczestników szkolenia zapoznano z metodami działań sprawców zamachów (np. podłożenie materiału wybuchowego, aktywny strzelec – masowy zabójca, wykorzystanie pojazdu do zamachów, sytuacja zakładnicza). Dodatkowo przedstawiono zalecenia w przypadku znalezienia się przez nauczyciela w sytuacji kryzysowej.
 
Szkolenie prowadził badacz i konsultant w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i jednocześnie ekspert w grupie zadaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
 

Agnieszka Siuda-Sinkowska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

KURTYNY WODNE W MIEŚCIE

W związku z powtarzającymi się okresami upalnych dni, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, zapewnia mieszkańcom możliwość skorzystania z urządzeń zraszających (kurtyn wodnych) w wybranych punktach na terenie miasta. Urządzenia rozstawiane są w każdym dniu, w którym prognozowana temperatura ma osiągnąć 29oC, przy równoczesnym braku opadów, w godzinach od 11:00 do 19:00 w następujących lokalizacjach: Bulwar Wschodni, Plac Katedralny, skwer przy dawnym Empiku, przed wejściem do dworca PKP i naprzeciwko byłej Łaźni Miejskiej.
 
Ryszard Stefaniak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

SYRENY W ROCZNICE POWSTANIA

W środę 1 sierpnia o godzinie 17.00, w rocznice godziny „W”, dla upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zostaną włączone syreny. Syreny będą nadawały ciągły sygnał, trwający jedną minutę.
 
Dariusz Wieczorek, Wydział Promocji i Informacji
 
 

SZKOLENIE OBRONNE 2018

Kadra kierownicza Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyła w dniach 16 -18 maja 2018 roku, w dorocznym szkoleniu obronnym, organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przeprowadzone szkolenie obronne ukierunkowane było na omówieniu najważniejszych aspektów składających się na całokształt działalności obronnej, prowadzonej w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy współpracy jednostek podległych i nadzorowanych gorzowskich zakładów pracy, instytucji i przedsiębiorstw. Pozwoliło to na poszerzenie wiedzy na temat obronności oraz bezpieczeństwa państwa oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, także w obliczu zagrożeń w czasie pokoju.
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładu, przeprowadzonego przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który zreferował temat dot. realizacji zadań wynikających z przygotowań obronnych oraz procedur zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia.
Ponadto w trakcie szkolenia omówiono zagadnienia związane ze współdziałaniem wojsk obrony terytorialnej (WOT) z administracją cywilną, bezpieczeństwem budynków użyteczności publicznej, algorytmami zachowań w sytuacjach zagrożenia terroryzmem, istotą wdrożenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. –  RODO.
Szkolenie obronne składające się z części teoretycznej i praktycznej, zostało zorganizowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego w mieście Gorzowie Wielkopolskim na 2018 rok.
 
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i młodzieży w wybranych placówkach oświatowych na terenie miasta tj. Zespole Szkół Elektrycznych, przy ul. Dąbrowskiego 33, oraz w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27, przy ul. Śląskiej 42, połączone z głośną  próbą syren alarmowych. To działania koordynacyjne realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Placówki, w których odbyła się próbna ewakuacja, to już kolejne objęte programem ćwiczeń, prowadzonym przez służby Prezydenta Miasta. Podobne próby odbywają się na terenie całego miasta od dwóch lat. Dotychczas wzięło w nich udział 1030 przedszkolaków i 5373 uczniów.
 
Zasadniczymi celami prowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych są sprawdzenie poprawności przebiegu ewakuacji, sprawdzenie zadań przypisanych poszczególnym osobom odpowiedzialnym za realizację ewakuacji, poprawność wyznaczenia miejsc zbiórki i znajomość miejsc ich lokalizacji oraz czas, w jakim ewakuowano wszystkie osoby przebywające w budynku.
 
Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nadzorujący na miejscu działania ewakuacyjne bezpośrednio po ich zakończeniu przekazują dyrektorom placówek swoje spostrzeżenia, wnioski i uwagi, które po ich uwzględnieniu i zrealizowaniu w wydatny sposób przyczyniają się do usprawnienia czynności ewakuacyjnych w danej placówce oświatowej, i co za tym idzie, podniesienia poziomu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 
Jacek Myczkowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE 1.01 - 31.12.2017 r.

W dniu 28 marca 2018 roku odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni miejscy przyjęli  Informację z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 01.01 – 31.12.2017 roku. Podczas sesji obecni byli przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Przyjęcie Informacji przez Radę Miasta poprzedzone było omówieniem zadań realizowanych przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo miasta w roku ubiegłym podczas posiedzeń komisji spraw społecznych oraz komisji gospodarki i rozwoju, na których powyższy dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
Z treścią Informacji można zapoznać się tutaj.
 
 Jarosław Żółtowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

SKORZYSTAJ Z KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa każdy mieszkaniec kraju, w tym województwa lubuskiego, może podzielić się informacjami o zagrożeniach z Policją przez internet. Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w Twojej okolicy. Następnie Policja będzie te sygnały weryfikować. Jeśli informacje się potwierdzą, Policja wprowadzi je wprost na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na mapach znajdą się bardziej szczegółowe informacje, dotyczące również niższych szczebli podziału terytorialnego, w tym dzielnic, osiedli.
 
Na mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
 
 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego 112 lub 997. Jest to narzędzie służące do komunikacji pomiędzy społecznością lokalną a Policją. Mapa służy do zgłaszania nieakceptowalnych społecznie zjawisk.
 
 
Źródło: Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, http://www.policja.pl/pol/mapa-zagrozen-bezpiecze/33880,dok.html
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

PREZYDENT MIASTA ODWOŁAŁ POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE

Dnia 28 lutego 2018 roku Prezydent Miasta odwołał zarządzeniem pogotowie przeciwpowodziowe na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
Odwołanie nastąpiło w związku ze znaczącymi spadkami poziomu wody w Warcie oraz korzystnymi prognozami hydrologiczno-meteorologicznymi w zlewni Warty.
 
 
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowgo

Zagrożenie powodziowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego to temat posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , które odbyło się w poniedziałek w Urzędzie Miasta.

 
 
Jesteśmy gotowi na ewentualne reagowanie, ale potrzeby ogłoszenia alarmu nie ma - zapewnił Jarosław Żółtowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gorzowskiego magistratu.
Stan alarmowy na Warcie w Gorzowie to 440 cm. W poniedziałek rano wodowskaz na moście Lubuskim pokazał 462 cm, a do wtorku może przybyć jeszcze kilka centymetrów.
 
Prognozy pogody są dobre; w najbliższych dniach nie powinno padać. Stany wód powinny się stabilizować - poinformował Ryszard Popiel, kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej.
 
Wały przeciwpowodziowe są w bardzo dobrym stanie, zakonserwowane, bez problemu wytrzymają obecny stan wody - zapewnił Dawid Michałowski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 W tej chwili zgłoszenia o wodzie w piwnicach magistrat miał tylko z czterech miejsc; sytuację już opanował. To adresy, gdzie przebicia wody odnotowano i w latach ubiegłych, stąd podejrzenie, iż problemem może być izolacja fundamentów tych budynków.
 
Przedstawiciele Prezydenta Miasta złożyli sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miasto w związku z aktualnym zagrożeniem powodziowym.
 
W posiedzeniu udział wzięli; zastępca powiatowego lekarza weterynarii Witold Hącia, komendant miejski PSP mł. bryg. Marek Kopera oraz komendant miejski Policji kom. Fabian Rogala.
 
W ostatni piątek zagrożenie powodziowe spowodowane podwyższonym stanem wód rzeki Warty, Obry i Noteci było tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
Iwona Puniewska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

AWARIA W ELEKTROWNI ATOMOWEJ CHMIELNICKI NA UKRAINIE

3 stycznia 2018 roku w Elektrowni Atomowej Chmielnicki doszło do rozszczelnienia izolacji na jednym z obwodów systemu regulacji i ochrony. Odłączono od sieci blok numer 2 w celu uszczelnienia powierzchni. Operator poinformował, że „przy odłączeniu bloku od sieci nie doszło do naruszeń warunków i granic bezpiecznej eksploatacji”. Sytuacja radiologiczna na terenie elektrowni, jak i w przylegających do nich obszarach pozostała bez zmian.
Zgodnie z międzynarodową skalą INES zdarzenie sklasyfikowano na poziomie 0 (bez znaczenia dla bezpieczeństwa). Według Państwowej Agencji Atomistyki nie ma zagrożenia radiologicznego na terenie Polski.
 
Źródło: Raport Dobowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 5 stycznia 2018 roku.
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
1 2