Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP

Jesteś tutaj:

Strona głównaStrona główna...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Spotkanie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, w piątek, 30 listopada 2018 w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, którego tematem przewodnim był stan przygotowania Miasta wraz z zabezpieczeniem jego infrastruktury do realizacji zadań podczas tej pory roku. W spotkaniu wzięli udział komendanci Policji, Straży Miejskiej oraz Straży Pożarnej.
 
Biorący udział w spotkaniu przedstawiciele służb, straży i instytucji odpowiedzialnych za omawiane zagadnienie wskazali stan przygotowania i sposób realizacji zaplanowanych zadań w okresie zimowym mających zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców.
 
Podczas spotkania poruszono temat przygotowania opieki społecznej do okresu zimowego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji osób bezdomnych. GCPR prowadzi działania związane z informowaniem o możliwości skorzystania z noclegowni, ogrzewalni lub innych form pomocy. Powstanie także ulotka oraz plakat informacyjny z adresami miejsc, w których mogą znaleźć schronienie osoby bezdomne.
 
Przedstawiono także raport z zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych w związku z przygotowaniem do sezonu zimowego. WSS współpracuje z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się m.in. zwalczaniem bezdomności.
 
Kolejnym elementem spotkania było przygotowanie miejskiej infrastruktury do utrzymania w warunkach zimowych. Firmy odpowiedzialne za właściwy stan nawierzchni drogowych są dobrze przygotowane do okresu zimowego.
 
W odniesieniu do warunków atmosferycznych, istotne jest także odpowiednie utrzymanie obiektów budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych w warunkach zimowych. Obecnie prowadzone są prewencyjne przeglądy takich miejsc.
 
Podczas spotkania przedstawiono także stan przygotowania miejskich służb, inspekcji, straży do sezonu zimowego 2018/2019r. ,tj. Straży Miejskiej, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendy Miejskiej Policji.
 
Iwona Młynarczyk, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

NOWE WARTOŚCI STANU OSTRZEGAWCZEGO I ALARMOWEGO NA RZECE WARCIE W GORZOWIE WLKP.

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego informuje, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, po szczegółowej analizie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta, uwzględnił wniosek Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. i ustanowił nowe wartości stanu ostrzegawczego i stanu alarmowego na rzece Warcie w Gorzowie Wlkp.
Od dnia 15 listopada 2018 roku stan ostrzegawczy wynosi 390 cm, natomiast stan alarmowy 470 cm.
 
Anna Figura, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

POROZUMIENIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA

W poniedziałek (29 października) prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki oraz szefowa lubuskich policjantów nadinspektor Helena Michalak podpisali porozumienie, dzięki któremu miejski system monitoringu wizyjnego zostanie rozbudowany o kolejne 15 kamer oraz sieć monitorów wysokiej rozdzielczości.
 
Porozumienie między lubuską Policją a Urzędem Miasta obejmuje zasady współpracy w zakresie rozbudowy i modernizacji systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz przebudowanie Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z przystosowaniem obecnie działających systemów na potrzeby Centrum Monitoringu Wizyjnego (CMW).
W ramach inwestycji Urząd Miasta wyposaży centrum w urządzenia systemu monitoringu, których łączna wartość nie przekroczy 300 tys. zł. Komenda Wojewódzka Policji zapewni obsługę Centrum Monitoringu Wizyjnego przez operatorów monitoringu, których głównym zadaniem będzie między innymi prowadzenie obserwacji w celu zwiększenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gorzowa Wlkp. Inwestycja pozwoli na szybsze kierowanie służb policyjnych lub innych służb ratunkowych w miejsce zagrożenia, w szczególności w sytuacji konieczności ratowania zdrowia lub życia ludzi bądź mienia.
Planowana modernizacja zakłada wzbogacenie systemu o kolejne 15 kamer (o trzy ich rodzaje: obrotowa z możliwością zdalnego sterowania w pionie, poziomie oraz przybliżeniem, kamery 360º z możliwością ogólnej rejestracji oraz kamer kierunkowych z możliwością sektorowej rejestracji obrazu). Wymiana monitorów na sprzęt o wyższej rozdzielczości przy cyfrowej jakości obrazu pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie narzędzia jakim jest system monitoringu miasta.
Modernizacja całości systemu przyniesie dużo korzyści; w strefach objętych zasięgiem kamer następuje radykalne zmniejszenie (w niektórych przypadkach nawet do zera) napadów, wybryków chuligańskich, kradzieży, niszczenia mienia, a także wzrasta przestrzeganie zasad ruchu drogowego, natomiast dobra jakość obrazu pozwala na identyfikację osób i pojazdów.

 
Jarosław Żółtowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. Łukasz Kulczycki

UCHWALENIE PROGRAMU ZAPOBIEGANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Rada Miasta Gorzowa Wlkp. w dniu 17 października 2018 roku uchwaliła Miejski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2019 – 2021, którego projekt przygotowany został przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działającą pod przewodnictwem Prezydenta Miasta. Program wcześniej został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Spraw Społecznych Rady Miasta.
Program stanowi kompleksowe opracowanie zawierające określone cele i sposoby ich realizacji, umożliwiające skuteczne przeciwdziałanie wybranym zagrożeniom bezpieczeństwa i eliminowanie negatywnych zjawisk w mieście. Powstał w oparciu o aktualne analizy zagrożeń na administrowanym terenie i ma na celu ograniczenie zjawisk i zdarzeń negatywnie wpływających na poczucie i realny stan bezpieczeństwa mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp.  Zakłada integracje możliwie wszystkich instytucji, podmiotów odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa w mieście, przy jednoczesnym braku ingerencji w suwerenność tych podmiotów. W programie zdefiniowano 5 obszarów zadaniowych, a mianowicie:
  • bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej;
  • bezpieczeństwo dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa uczniów na terenie placówek oświatowych;
  • bezpieczeństwo seniorów;
  • bezpieczeństwo przeciwpożarowe;
  • bezpieczeństwo sanitarne.
W każdym obszarze wyznaczono szczegółowe zadania cząstkowe (łącznie 48), które realizowane będą przez podmioty uczestniczące w realizacji Programu. Z treścią Programu można zapoznać się tutaj
 
Agnieszka Siuda - Sinkowska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

SZKOLENIE PRZED ZAGROŻENIAMI

Zapobieganie współczesnym zagrożeniom dla bezpieczeństwa to temat dwudniowego szkolenia (12-13 września), w którym uczestniczyli dyrektorzy gorzowskich szkół oraz przedstawiciele miejskich ośrodków kultury, sztuki i klubów sportowych.
 
Koordynatorem przedsięwzięcia był Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się przy współudziale Wydziału Edukacji oraz Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
W pierwszym dniu szkolenia omówiono tematykę odnoszącą się do charakteru współczesnego terroryzmu jako zagrożenia dla imprez kulturalnych i sportowych, czy reagowania na wybrane metody działania sprawców, w tym podczas imprez masowych. Przedstawione zostały rekomendacje z zakresu sposobu reagowania na zamachy i zdarzenia kryzysowe podczas uroczystości, zgromadzeń oraz imprez masowych.
Drugi dzień szkolenia był poświęcony kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w placówkach oświatowych. Uczestników szkolenia zapoznano z metodami działań sprawców zamachów (np. podłożenie materiału wybuchowego, aktywny strzelec – masowy zabójca, wykorzystanie pojazdu do zamachów, sytuacja zakładnicza). Dodatkowo przedstawiono zalecenia w przypadku znalezienia się przez nauczyciela w sytuacji kryzysowej.
 
Szkolenie prowadził badacz i konsultant w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie i jednocześnie ekspert w grupie zadaniowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie bezpieczeństwa antyterrorystycznego.
 

Agnieszka Siuda-Sinkowska, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 
 
Fot. Bartłomiej Nowosielski

KURTYNY WODNE W MIEŚCIE

W związku z powtarzającymi się okresami upalnych dni, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji oraz Gorzowskim Rynkiem Hurtowym, zapewnia mieszkańcom możliwość skorzystania z urządzeń zraszających (kurtyn wodnych) w wybranych punktach na terenie miasta. Urządzenia rozstawiane są w każdym dniu, w którym prognozowana temperatura ma osiągnąć 29oC, przy równoczesnym braku opadów, w godzinach od 11:00 do 19:00 w następujących lokalizacjach: Bulwar Wschodni, Plac Katedralny, skwer przy dawnym Empiku, przed wejściem do dworca PKP i naprzeciwko byłej Łaźni Miejskiej.
 
Ryszard Stefaniak, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

SYRENY W ROCZNICE POWSTANIA

W środę 1 sierpnia o godzinie 17.00, w rocznice godziny „W”, dla upamiętnienia 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, na terenie Gorzowa Wielkopolskiego zostaną włączone syreny. Syreny będą nadawały ciągły sygnał, trwający jedną minutę.
 
Dariusz Wieczorek, Wydział Promocji i Informacji
 
 

SZKOLENIE OBRONNE 2018

Kadra kierownicza Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i członkowie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego uczestniczyła w dniach 16 -18 maja 2018 roku, w dorocznym szkoleniu obronnym, organizowanym przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Przeprowadzone szkolenie obronne ukierunkowane było na omówieniu najważniejszych aspektów składających się na całokształt działalności obronnej, prowadzonej w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy współpracy jednostek podległych i nadzorowanych gorzowskich zakładów pracy, instytucji i przedsiębiorstw. Pozwoliło to na poszerzenie wiedzy na temat obronności oraz bezpieczeństwa państwa oraz prawidłowego reagowania w sytuacjach kryzysowych, także w obliczu zagrożeń w czasie pokoju.
Uczestnicy szkolenia mieli możliwość wysłuchania wykładu, przeprowadzonego przez przedstawiciela Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, który zreferował temat dot. realizacji zadań wynikających z przygotowań obronnych oraz procedur zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia.
Ponadto w trakcie szkolenia omówiono zagadnienia związane ze współdziałaniem wojsk obrony terytorialnej (WOT) z administracją cywilną, bezpieczeństwem budynków użyteczności publicznej, algorytmami zachowań w sytuacjach zagrożenia terroryzmem, istotą wdrożenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp. –  RODO.
Szkolenie obronne składające się z części teoretycznej i praktycznej, zostało zorganizowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego w mieście Gorzowie Wielkopolskim na 2018 rok.
 
Agnieszka Siuda, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

W dniu 26 kwietnia 2018 roku odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne dla dzieci i młodzieży w wybranych placówkach oświatowych na terenie miasta tj. Zespole Szkół Elektrycznych, przy ul. Dąbrowskiego 33, oraz w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 27, przy ul. Śląskiej 42, połączone z głośną  próbą syren alarmowych. To działania koordynacyjne realizowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Placówki, w których odbyła się próbna ewakuacja, to już kolejne objęte programem ćwiczeń, prowadzonym przez służby Prezydenta Miasta. Podobne próby odbywają się na terenie całego miasta od dwóch lat. Dotychczas wzięło w nich udział 1030 przedszkolaków i 5373 uczniów.
 
Zasadniczymi celami prowadzonych ćwiczeń ewakuacyjnych są sprawdzenie poprawności przebiegu ewakuacji, sprawdzenie zadań przypisanych poszczególnym osobom odpowiedzialnym za realizację ewakuacji, poprawność wyznaczenia miejsc zbiórki i znajomość miejsc ich lokalizacji oraz czas, w jakim ewakuowano wszystkie osoby przebywające w budynku.
 
Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nadzorujący na miejscu działania ewakuacyjne bezpośrednio po ich zakończeniu przekazują dyrektorom placówek swoje spostrzeżenia, wnioski i uwagi, które po ich uwzględnieniu i zrealizowaniu w wydatny sposób przyczyniają się do usprawnienia czynności ewakuacyjnych w danej placówce oświatowej, i co za tym idzie, podniesienia poziomu szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 
Jacek Myczkowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM W OKRESIE 1.01 - 31.12.2017 r.

W dniu 28 marca 2018 roku odbyła się Sesja Rady Miasta, na której radni miejscy przyjęli  Informację z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa publicznego w Gorzowie Wielkopolskim w okresie 01.01 – 31.12.2017 roku. Podczas sesji obecni byli przedstawiciele wszystkich służb, inspekcji i straży wchodzących w skład powiatowej administracji zespolonej. Przyjęcie Informacji przez Radę Miasta poprzedzone było omówieniem zadań realizowanych przez wszystkie podmioty odpowiedzialne za szeroko pojęte bezpieczeństwo miasta w roku ubiegłym podczas posiedzeń komisji spraw społecznych oraz komisji gospodarki i rozwoju, na których powyższy dokument został przyjęty jednogłośnie.
 
Z treścią Informacji można zapoznać się tutaj.
 
 Jarosław Żółtowski, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
1 2