Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Ferie
Ferie w mieście​
teatr 24 luty
Budżet Obywatelski 2019
do przedszkoli
Nabór do przedszkoli
Footsteps-slider
tania dzialka
ZIT

Jesteś tutaj:

Strona głównaStrona główna...Aktualności
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Aktualności

Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowgo

Zagrożenie powodziowe na terenie Gorzowa Wielkopolskiego to temat posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego , które odbyło się w poniedziałek w Urzędzie Miasta.

 
 
Jesteśmy gotowi na ewentualne reagowanie, ale potrzeby ogłoszenia alarmu nie ma - zapewnił Jarosław Żółtowski, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego gorzowskiego magistratu.
Stan alarmowy na Warcie w Gorzowie to 440 cm. W poniedziałek rano wodowskaz na moście Lubuskim pokazał 462 cm, a do wtorku może przybyć jeszcze kilka centymetrów.
 
Prognozy pogody są dobre; w najbliższych dniach nie powinno padać. Stany wód powinny się stabilizować - poinformował Ryszard Popiel, kierownik Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej.
 
Wały przeciwpowodziowe są w bardzo dobrym stanie, zakonserwowane, bez problemu wytrzymają obecny stan wody - zapewnił Dawid Michałowski z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 W tej chwili zgłoszenia o wodzie w piwnicach magistrat miał tylko z czterech miejsc; sytuację już opanował. To adresy, gdzie przebicia wody odnotowano i w latach ubiegłych, stąd podejrzenie, iż problemem może być izolacja fundamentów tych budynków.
 
Przedstawiciele Prezydenta Miasta złożyli sprawozdanie z działań podejmowanych przez Miasto w związku z aktualnym zagrożeniem powodziowym.
 
W posiedzeniu udział wzięli; zastępca powiatowego lekarza weterynarii Witold Hącia, komendant miejski PSP mł. bryg. Marek Kopera oraz komendant miejski Policji kom. Fabian Rogala.
 
W ostatni piątek zagrożenie powodziowe spowodowane podwyższonym stanem wód rzeki Warty, Obry i Noteci było tematem posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

AWARIA W ELEKTROWNI ATOMOWEJ CHMIELNICKI NA UKRAINIE

3 stycznia 2018 roku w Elektrowni Atomowej Chmielnicki doszło do rozszczelnienia izolacji na jednym z obwodów systemu regulacji i ochrony. Odłączono od sieci blok numer 2 w celu uszczelnienia powierzchni. Operator poinformował, że „przy odłączeniu bloku od sieci nie doszło do naruszeń warunków i granic bezpiecznej eksploatacji”. Sytuacja radiologiczna na terenie elektrowni, jak i w przylegających do nich obszarach pozostała bez zmian.
Zgodnie z międzynarodową skalą INES zdarzenie sklasyfikowano na poziomie 0 (bez znaczenia dla bezpieczeństwa). Według Państwowej Agencji Atomistyki nie ma zagrożenia radiologicznego na terenie Polski.
 
Źródło: Raport Dobowy Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z dnia 5 stycznia 2018 roku.

GŁOŚNA PRÓBA SYREN ALARMOWYCH

14 grudnia (czwartek) w godzinach 12:00 - 12:30 zostanie przeprowadzona ogólnokrajowa głośna próba syren alarmowych.
Nadane zostaną następujące sygnały:
 
- ogłoszenie alarmu - modulowany dźwięk syreny, trwający 3 minuty;
- odwołanie alarmu - ciągły sygnał syreny, trwający 3 minuty.

POSIEDZENIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU

Aktualne zagrożenie powodziowe, omówienie doświadczeń z zakresu ubiegłorocznej walki z wirusem ptasiej grypy oraz bezpieczeństwo mieszkańców, również tych bezdomnych, w okresie zimowym – to główne tematy posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której członkami są przedstawiciele służb, inspekcji, straży i Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 
 
WODA GORZOWOWI NIE GROŹNA

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta systematycznie prowadzą przeglądy infrastruktury przeciwpowodziowej, oceniając ich stan jako dobry. Służby hydrologiczne na bieżąco monitorują sytuację na Warcie w jej górnych i środkowych odcinkach oraz wszystkich dopływach, które mogą decydować o ostatecznym poziomie wody w naszym mieście. Pomimo prognozowanego dalszego spadku poziomu wody, stan pogotowia przeciwpowodziowego zostaje utrzymany, aż do osiągnięcia w pełni stabilnej sytuacji. Istotną informacją dla mieszkańców miasta jest to, że w chwili obecnej nie występuje realne zagrożenie powodzią.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii omówił działania profilaktyczne dotyczące wirusa ptasiej grypy odnosząc się przy tym do działań podejmowanych w grudniu zeszłego roku oraz na wiosnę roku bieżącego.
 
SŁUŻBY GOTOWE DO DZIAŁAŃ ZIMOWYCH
 
Swoją gotowość do działań zimowych podczas spotkania raportowali przedstawiciele policji, straży pożarnej i straży miejskiej oraz szefowa Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie. W Gorzowie żyje około 200 osób bezdomnych, głównie mężczyzn. Do ich codziennej dyspozycji w okresie zimowym, ale także przez cały rok, są ośrodki wsparcia, między innymi: Towarzystwo św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Św. Brata Krystyna, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, czy Klub Abstynenta
„24 godziny”.
 
.....................................................
Zima to również wyzwanie dla firmy, odpowiedzialnej za utrzymanie zimowe dróg. W tym roku po raz pierwszy na rzecz miasta usługi te świadczyć będzie firma RCS Inneko. Do utrzymania w czasie zimy pracownicy spółki mają 287 kilometrów dróg, w pięciu kategoriach odśnieżania. Miasto podzielone jest na 3 rejony. Firma na czas działań zimowych ma zabezpieczonych 2,5 tony soli, 48 ton chlorku wapnia oraz 200 ton piasku.
 
BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY NA TERENIE GORZOWSKICH SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

Sporą część posiedzenia poświęcono tematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie placówek oświatowych. Przedstawiono szereg rozwiązań mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży polegających na zatrudnieniu między innymi dodatkowych pedagogów i psychologów oraz dążenia do objęcia terenu wszystkich placówek oświatowych monitoringiem wizyjnym. Ze strony policji podejmowane są działania interwencyjne, ale przede wszystkim prewencyjne ukierunkowane na profilaktykę, polegające na różnego rodzaju projektach i akcjach, mających na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Komenda Miejska Policji przeprowadziła ok. 400 spotkań z uczniami szkół i przedszkoli omawiając między innymi projekty takie jak „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Dorastanie bez przemocy”, „Dzielnicowi bliżej nas”, „Zapobieganie handlowi ludźmi” czy program „Lupo”.
          
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa  Wlkp., podsumował prowadzone od blisko dwóch lat ćwiczenia ewakuacyjne w gorzowskich przedszkolach i szkołach. W tym czasie udział wzięło 953 przedszkolaków z 7 przedszkoli i 5373 uczniów z 12 szkół. Przedsięwzięcie to cieszy się dużym zainteresowaniem oraz pozytywnym odbiorem społecznym. Dlatego też postanowiono kontynuować jego realizację, na co stosowne deklaracje współpracy złożyli komendanci straży pożarnej i policji oraz dyrektorka Wydziału Edukacji.   

POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE W GORZOWIE WLKP.

Prezydent Miasta podjął decyzję o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego, które zaczęło obowiązywać od 31 października 2017 od godziny 18.00 do odwołania.
 
Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego nie wiąże się w tej chwili z jakimkolwiek realnym niebezpieczeństwem dla mieszkańców. Ma na celu jedynie przekazanie komunikatu, że Warta jest w stanie wody wysokiej. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, a służby przygotowane do działania.
 
Poziom ostrzegawczy dla Gorzowa wynosi 380 centymetrów, stan alarmowy – 440. We wtorek wynosił 406 cm. Obecny poziom Warty nie zagraża miastu; Gorzów jest w stanie poradzić sobie ze znacznie wyższym poziomem, co już w przeszłości nie raz miało miejsce.
 
Wały przeciwpowodziowe są w dobrym stanie i tylko w październiku były dwukrotnie kompleksowo sprawdzane przez urzędników magistratu, a w jednym przypadku dodatkowo także przez pracowników Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.
 
Od kilkunastu dni stan wody w rzece Warcie powoli, ale sukcesywnie podnosi się, co jest skutkiem obfitych opadów deszczu. Prognozy Regionalnej Stacji Hydrologiczno-Meteorologicznej w Gorzowie Wlkp. na najbliższe dni wskazują, że Warta będzie jeszcze przybierała.
 

Schroniska i Noclegownie dla Osób Bezdomnych w Gorzowie Wlkp.

1. Stowarzyszenie Pomocy  Bliźniemu im. Brata Krystyna
ul. Słoneczna 63
tel. 95 7201840, 95 7201475
Ogólna liczba miejsc:
schronisko - 45 (15 dla kobiet, 30 dla mężczyzn),
ogrzewalnia - 45.
Dojazd autobusem MZK linii T1 (przystanek "Osiedle Słoneczne").
Tylko dla osób trzeźwych.
 
2. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
ul. Strażacka 66
tel. 95 7239747
Ogólna liczba miejsc:
noclegowe - 18,
schronisko - 34,
mieszkania treningowe - 9.
Dojazd autobusem MZK linii 103 i 134 (przystanek "Strazacka I").
Tylko dla osób trzeźwych.
 
3. Stowarzyszenie Klub Abstynenta "24 Godziny"
ul. Łużycka 32/4
tel. 95 7351342
Ogólna liczba miejsc:
noclegowe - 10.
Dojazd autobusem MZK linii 100, 101, 103, 107, 111, 125, 134, 136 (przystanek "Katedra").
Tylko dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków psychotropowych.
 
4. Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta - Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym
ul. Walczaka 27
tel. 690424383
Ogólna liczba miejsc:
ogrzewalnia - 10.
Dojazd autobusem MZK linii T1 (przystanek "Szpital Psychiatryczny").
Tylko dla osób uzależnionych od alkoholu.
 
Z dniem 1 listopada 2017 r. zostanie uruchomiona bezpłatna całodobowa infolinia dla osób bezdomnych i potrzebujących pomocy. Numer infolinii: 800 109 160.

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie przyjmuje wnioski osób poszkodowanych po przejściu        z 5 na 6 października br. przez nasze miasto orkanu Ksawery.
 
Wnioski można składać w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Jagiełły 7, pokój 21, u pani Anny Sadzik – kierownika Działu Pomocy Środowiskowej, nr tel. 519-319-501,                                    e-mail:anna.sadzik@gcprgorzow.pl
W przypadku klęsk żywiołowych poszkodowane rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (podstawowym wyposażeniu domowym) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, mogą ubiegać się o zasiłek celowy w wysokości do 6 tys. zł.
 
Ponadto, w zależności od skali zniszczenia powstałego w gospodarstwie domowym, pomoc może być również przyznawana na remont budynku lub lokalu mieszkalnego w kwocie nie większej niż 200 tys. zł., a w przypadku budynków gospodarczych w łącznej kwocie nie przekraczającej 100 tys. zł.