Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
sniadanie
krol_gof_2018
Stefania kłania się na Chrobrego
gof_2018
teatr xxxv
Z Gorzowa dookoła (ś)fiata
ROBIMY_TO_MOS
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Tryb pozakonkursowy

  • 19-10-2018
  • Autor: Dawid Kuraszkiewicz
  • drukuj

Zaproszenie do składania uwag do oferty Gorzowskiego Stowarzyszenia Sportu i Rekreacji

Ogłoszenie
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag, dotyczących załączonej oferty na realizację zadania publicznego pn. „Gala Sportów Walki WEST FIGTING MMA IV” złożonej przez Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 735 5 736 lub drogą mailową, pisząc na adres: wks@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Wydział Kultury i Sportu
Gorzów Wlkp., 19.10.2018 r.

Załączniki