Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
sniadanie
krol_gof_2018
Stefania kłania się na Chrobrego
gof_2018
teatr xxxv
Z Gorzowa dookoła (ś)fiata
ROBIMY_TO_MOS
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Tryb pozakonkursowy

  • 19-10-2018
  • Autor: Agata Maćkowiak
  • drukuj

Zaproszenie do składania uwag do ofert

 
Ogłoszenie
 
Wydział Kultury i Sportu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania uwag, dotyczących załączonych ofert realizacji zadań publicznych złożonych przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” oraz Stowarzyszenie na Rzecz Innowacji Społecznych NOVUM.
Uwagi można zgłaszać w terminie 7 dni od daty publikacji niniejszego ogłoszenia w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub wysłać na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp. (liczy się data wpływu do urzędu). Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta przy ul. Okólnej 2, pod nr tel. 95 735 58 40 lub drogą mailową, pisząc na adres: wks@um.gorzow.pl
Podstawa prawna: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
 
Gorzów Wlkp., 19 października 2018 r.
 

Załączniki