Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Gorzowska Rada Seniorów

 • 26-06-2017
 • Autor: Dominika Ślązak
 • drukuj

Rada seniorów rozpoczęła działalność

13 września swoją działalność rozpoczęła Gorzowska Rada Seniorów. - Działalność Rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz wpłynie na poprawę jakości ich życia - powiedział prezydent Jacek Wójcicki, wręczając członkom Rady listy gratulacyjne.
 
 
 
Znamy skład Gorzowskiej Rady Seniorów!
 
W wyborach, które miały miejsce w sobotę 24 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3 – 4 w godz. 7:30 – 15:30 wzięło udział 157 osób.
 
Wybory miały na celu wyłonić 6 z 8 kandydatów do Gorzowskiej Rady Seniorów z grupy przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, posiadających swoją siedzibę lub oddział w Gorzowie Wlkp.
 
W wyniku głosowania mieszkańców naszego miasta do Gorzowskiej Rady Seniorów dostały się następujące osoby:
 1. Jarosław Marciniak – 36 głosów;
 2. Wojciech Kazimierz Beker – 34 głosy;
 3. Jolanta Szeliga – Bujak – 31 głosów;
 4. Jadwiga Popkowska – 22 głosy;
 5. Andrzej Jakubaszek – 18 głosów;
 6. Bożena Kwiatek – 9 głosów.
Osoby, które nie dostały się do Gorzowskiej Rady Seniorów to:
 1. Marek Antoni Ksyt – 6 głosów;
 2. Stanisław Jaroszewicz – 1 głos.
 
Oficjalny skład Gorzowskiej Rady Seniorów:
 
Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów
 1. Jarosław Marciniak;
 2. Wojciech Kazimierz Beker;
 3. Jolanta Szeliga – Bujak;
 4. Jadwiga Popkowska;
 5. Andrzej Jakubaszek;
 6. Bożena Kwiatek;
Mieszkańcy miasta 60+
 1. Aniela Kubik;
 2. Barbara Wierzbicka – Gałgańska;
 3. Ewa Płotkowiak – Kulik;
 4. Maria Litwiniec;
 5. Andrzej Erencowicz;
 6. Irena Polańska;
Przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 1. Władysław Żelazowski;
 2. Jerzy Szymankiewicz;
 3. Krystyna Mosoń.
Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Gorzowskiej Rady Seniorów planowane jest po okresie wakacyjnym - we wrześniu.
 • 02-05-2017
 • Autor: Dominika Ślązak
 • drukuj

Wchodzimy w kolejny etap wyborów do Gorzowskiej Rady Seniorów

Wybory do Gorzowskiej Rady Seniorów
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. zaprasza mieszkańców miasta do wzięcia udziału w głosowaniu, którego celem będzie wybór 6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych na I kadencję Gorzowskiej Rady Seniorów.
Głosowanie odbędzie się w sobotę 24 czerwca br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul. Sikorskiego 3-4 w godz. 7:30 – 15:30. Głosować będą mogli mieszkańcy miasta zameldowani w Gorzowie Wlkp. lub posiadający dokument potwierdzający zamieszkiwanie na terenie miasta (np. umowa najmu, akt notarialny).
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w wyborach.
9 na 15 miejsc w Gorzowskiej Radzie Seniorów zostało obsadzonych w pierwszej turze wyborów – są to mieszkańcy miasta 60+ (6 osób) oraz przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku (3 osoby). W związku ze zgłoszeniem się większej ilości kandydatów będących przedstawicielami podmiotów działających na rzecz seniorów, odbędzie się druga tura wyborów.
Gorzowska Rada Seniorów będzie organem doradczym, opiniodawczym i inicjatywnym w strukturze władz miejskich, złożonym z seniorów i osób mających wpływ na sprawy dotyczące społeczności, w tym starszego pokolenia. Intencją powołania Rady Seniorów jest włączenie starszego pokolenia w życie społeczne, w działania, które mają zaspokoić ich potrzeby i rozwiązywać istotne problemy indywidualne i grupowe. Główną rolą Rady będzie reprezentowanie interesów seniorów wobec władz Miasta tak, by wspólnie zapewniać starszym mieszkańcom wysoką jakość życia.
 
Lista kandydatów do Gorzowskiej Rady Seniorów
 
Lp.
Nazwisko i imię kandydata
Podmiot zgłaszający kandydata
1
Beker Wojciech Kazimierz
Stowarzyszenie Równi Wobec Prawa
2
Andrzej Jakubaszek
Stowarzyszenie Ludzie dla Miasta i Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski
3
Jaroszewicz Stanisław
OPZZ Rada Powiatu Gorzowskiego i Strzelecko-Drezdeneckiego Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Gorzowie Wlkp.
4
Ksyt Marek Antoni
Stowarzyszenie Seniorów Gorzowskich „Złoty Kłos”
5
Kwiatek Bożena
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim
6
Marciniak Jarosław
Fundacja Gorzów dla Seniorów
7
Popkowska Jadwiga
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
8
Szeliga – Bujak Jolanta
Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp.
 
Oficjalny imienny skład Gorzowskiej Rady Seniorów zostanie ogłoszony po przeprowadzeniu opisanego wyżej etapu wyborów.
 • 20-02-2017
 • Autor: Dominika Ślązak
 • drukuj

Nabór do Gorzowskiej Rady Seniorów

 
 
Ruszył nabór do Gorzowskiej Rady Seniorów, która będzie reprezentować interesy najstarszych mieszkańców miasta. Nabór rozpoczął się 10 lutego i potrwa do 5 marca br. Zgłoszenia adresowane na Wydział Spraw Społecznych można składać w kancelarii głównej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przy ul. Myśliborskiej 34.
 
Najważniejsze zadania Rady Seniorów
 
Rada Seniorów to zespół osób, którym bliskie są sprawy najstarszych mieszkańców miasta.
 
Głównym jej zadaniem będzie reprezentowanie interesów i potrzeb środowiska osób starszych w naszym mieście wobec władz samorządowych oraz formułowanie opinii dotyczących strategicznych i bieżących planów rozwoju gminy.
 
Radę powołuje Prezydent Miasta, na podstawie uchwały Radnych Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 29 listopada 2016 roku.
 
Kadencja Gorzowskiej Rady Seniorów trwa 4 lata. Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 
- Cieszę się, że jako samorząd wychodzimy naprzeciw potrzebom starszych i tych najstarszych mieszkańców Gorzowa. Mam nadzieję, ze rola Rady z każdym miesiącem jej funkcjonowania będzie ważniejsza. Zapewniam o gotowości i otwartości na dialog w każdym zgłoszonym przez członków Rady temacie – zapewnia prezydent Jacek Wójcicki. 
 
Działalność Rady pozwoli na wykorzystanie bogatego doświadczenia i potencjału seniorów oraz wpłynie na poprawę jakości ich życia. Przyczyni się również do rozwoju aktywnego uczestnictwa osób starszych w życiu społeczności lokalnych, a tym samym do kreowania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego.
 
Nabór – wybierzmy swoich przedstawicieli
 
W skład Rady wejdzie 15 członków, w tym:
 • 6 przedstawicieli osób starszych, które są mieszkańcami Gorzowa Wlkp.;
 • 6 przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych, posiadających swoją siedzibę lub oddział w Gorzowie Wlkp.;
 • 3 przedstawicieli podmiotów prowadzących uniwersytet trzeciego wieku.
Jeśli zgłoszeń będzie więcej, członkowie Rady zostaną wybrani w drodze dodatkowych wyborów – poprzez głosowanie.
 
Nabór trwa od 10 lutego do 5 marca br. Zgłoszenia adresowane na Wydział Spraw Społecznych można składać w kancelarii głównej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 lub przy ul. Myśliborskiej 34.
 
Zachęcamy do składania zgłoszeń mieszańców naszego miasta oraz przedstawicieli podmiotów w tym organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Załączniki

1 2 3 4 5