Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Stefania kłania się na Chrobrego
FESTIWAL MW
teatr xxxv
sniadanie
ROBIMY_TO_MOS
Z Gorzowa dookoła (ś)fiata
ZIT
krol_gof_2018
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Przeciwdziałanie uzależnieniom

 • 02-10-2018
 • Autor: Monika Józwa
 • drukuj

Raport z konsultacji przeprowadzonych z organizacjami pozarządowymi

Raport
z konsultacji przeprowadzonych na podstawie Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

I. Przedmiot konsultacji i podmiot odpowiedzialny za ich przeprowadzenie
1. Przedmiotem konsultacji był projekt:
1) Programu Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi  na rok  2019;
2) Projektu Gorzowskiego Wolontariatu 2019-2023;
3) Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2019.
2. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Spraw Społecznych.
 
II. Przebieg konsultacji:
1. Konsultacje trwały od 03 września 2018 r. do dnia 24 września 2018 r. i były prowadzone w następujących formach:
1) zbieranie uwag na piśmie  w terminie od 03.09.2018 r. do 24.09.2018 r.;
2) osobisty dyżur konsultacyjny w siedzibie organizacji pozarządowej w dn. 11.09.2018 r.;
3) spotkanie konsultacyjne w dn. 19.09.2018 r.;
4) przekazanie konsultowanych projektów Gorzowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego z prośbą o wyrażenie opinii.
2. Projekty ww. programów,  będące przedmiotem konsultacji, dostępne były w terminie od 03.09.2018 r. do 24.09.2018 r. w następujących miejscach:
1) na stronie internetowej Miasta: www.gorzow.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe/ Konsultacje”;
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., ul. Sikorskiego 3-4;
4) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26.
Ponadto zostały przekazane Gorzowskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego z prośbą o ich zaopiniowanie. Rada Pożytku nie przedłożyła swojej opinii do żadnego z projektów.
 
3. Załącznik nr 1 do niniejszego raportu zawiera zestawienie zebranych opinii, uwag i rekomendacji uczestników konsultacji  wraz z ich rozpatrzeniem. Dotyczą one wyłącznie Projektu Gorzowskiego Wolontariatu, ponieważ do pozostałych dokumentów uprawnione podmioty nie zgłosiły żadnych uwag w trakcie trwania konsultacji.
 
 
 
 
                                                                    Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                 (-)
                                                                        Radosław Sujak
                                                                 Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wlkp., 28.09.2018 r.
 

Załączniki

 • 24-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

VIII Bieg Trzeźwości

 
W dniu 19 maja odbył się VIII Bieg Trzeźwości. Impreza organizowana jest cyklicznie i ma na celu wspieranie utrzymywania abstynencji oraz promowanie zdrowego stylu życia. Zorganizowana została przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miasto Gorzów Wielkopolski, grupę „Dogonić Marzenia” oraz Wierzbicki Running Project. Wydarzenie było objęte patronatem Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Pana Jacka Wójcickiego. W organizację Biegu włączyli się m.in.:  Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie oraz Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu w Ciborzu. W wydarzeniu wzięło udział około stu biegaczy i rowerzystów. Uczestnicy biegu musieli pokonać ponad 100-kilometrową trasę Gorzów Wielkopolski - Cibórz. Wyruszyli na trasę w 5 mniejszych grupach i przebiegli odcinki na zasadzie sztafety.  W Biegu mógł uczestniczyć każdy chętny. Udział był bezpłatny. Na mecie na biegaczy czekały medale, gratulacje i pyszna  grochówka.


 
 
 
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ogólnopolska kampania - „Przeciw nietrzeźwym kierowcom”

W przeciwdziałaniu nietrzeźwości na drogach każdy z nas ma do odegrania bardzo ważną rolę. Aby ulice naszego miasta były bezpieczne dla uczestników ruchu drogowego, wszyscy musimy reagować w sposób odpowiedzialny i stanowczy. W celu poprawy komfortu poruszania się po drogach, nasze miasto przystępuje do realizacji ogólnopolskiej kampanii pn. „Przeciw pijanym kierowcom”, stworzonej przez Krakowską Akademię Profilaktyki.
Kampania ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa na zagrożenie, jakie stanowią osoby pod wpływem alkoholu siadające za kierownicę.
Do udziału w kampanii zaproszeni zostali właściciele ośrodków szkoleniowych nauki jazdy, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
 
 
 
Plakat promujący kampanię Przeciw nietrzeźwym kierowcom, przygotowany przez Krakowską Akademię Profilaktyki. Źródło:http://przeciwpijanymkierowcom.pl/
 • 10-05-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

XVI Miejska Kampania Edukacyjno – Informacyjna „Obudź się”

Premierą spektaklu pn. „Kochaj i tańcz”, która miała miejsce w Teatrze im. Juliusza Osterwy,  w dniu 29 kwietnia 2018 r.,  rozpoczęła się tegoroczna edycja kampanii „Obudź się”.
Musical pn. „Kochaj i tańcz” w reż. Aliny Moś – Kerger jest opowieścią o miłości do tańca, o ważności pasji w życiu człowieka, posiadaniu marzeń i dążeniu do ich realizacji. Spektakl potwierdza prawdę o tym, że prawdziwe szczęście można odnaleźć podążając za głosem serca, a taniec potrafi być najpiękniejszym wyrazem miłości. Główną bohaterką tej historii jest Hania, poukładana życiowo, początkująca dziennikarka. Na swojej drodze spotyka fanatyka street dance – Wojtka, który marzy o karierze na Brodway’u. Dzięki niemu dziewczyna zaczyna rozumieć, że dążąc do stabilizacji może przeoczyć coś bardzo ważnego.
Adresatem wydarzenia jest gorzowska młodzież w wieku 13-18 lat; uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Teatr planuje wystawienie 25 spektakli w okresie od maja do września 2018 r. 20 spektakli odbędzie w godzinach porannych dla zorganizowanych grup szkolnych, natomiast 5 przedstawień zostanie przeznaczonych dla młodych ludzi, którzy zechcą przyjść do teatru w towarzystwie rodziców lub dorosłych opiekunów.
Zgodnie z zapisami Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018 dotyczącymi spektakli profilaktycznych, gorzowska młodzież otrzymała możliwość bezpośredniego udziału w musicalu i zaprezentowania swoich tanecznych umiejętności u boku zawodowych aktorów. Specjalne zaproszenie zostało wystosowane do podopiecznych świetlic środowiskowych. Oprócz możliwości zatańczenia na scenie, młodzież otrzymała szansę na uczestniczenie w otwartych próbach, sposobność obserwacji pracy aktorów i reżysera.
Zarówno tematyka, jak i forma zaproponowanego zadania, spełnia kryteria określone w Miejskim Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2018. Musical „Kochaj i tańcz” spełnia Cel 1.5, którym jest realizacja spektakli profilaktyczno – edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z włączeniem osób dorosłych (rodziców, nauczycieli).
 • 18-04-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Spotkania grup samopomocowych w Gorzowie Wielkopolskim

 
Dzień/godzina
 
Nazwa grupy, miejsce spotkań
 
Poniedziałek
godz. 1800
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Poniedziałek
godz. 1815
Grupa AA „Antonówki” (kobiecy)
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1800
Grupa AA „Auxylium”
ul. Mieszka I   11
Grupa AA „Jutrzenka”
ul. Niemcewicza 7
Wtorek
godz. 1730
Grupa AA „Akwadrat”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Środa
godz. 1100
Grupa AA „Jedynka”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mickiewicza 21/8
Środa
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AH (Anonimowi Hazardziści),
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1800
Grupa AA „Quo Vadis”
Klub Abstynenta „24 Godziny”, ul. Łużycka 32
Grupa AA „Krokus”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa SLAA
ul. Walczaka; Biały Kościółek (salka pod klasztorem)
Czwartek
godz. 1830
Grupa AA „Remedium – Jest Sposób”
ul. Mieszka I   11
Piątek
godz. 1800
Grupa AA „Siloe”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Piątek
godz. 1730
Grupa NA „Właśnie Dziś”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Sobota
godz. 1700
Grupa AA „Nowa”
Centrum Charytatywne – ul. Słoneczna 63
Grupa AA „Sobota”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
Niedziela
godz. 1700
Grupa AA „Nowa Droga”
Ośrodek Terapeutyczny „Szansa”, ul. Mieszka I 57/3
 • 12-04-2018
 • Autor: Sylwia Krasińska
 • drukuj

Ankieta dotycząca działań w Gorzowie Wielkopolskim w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom

Zwracamy się z prośbą do organizacji pozarządowych, pedagogów szkolnych, terapeutów oraz osób zainteresowanych profilaktyką uzależnień o wypełnienie załączonej poniżej ankiety.  Badanie ma na  celu zebranie wniosków, uwag i opinii, które przełożą się na skuteczniejsze przeciwdziałanie uzależnieniom w Gorzowie Wielkopolskim. Wypełnioną ankietę można przesłać elektronicznie na adres e-mail wss@um.gorzow.pl,  przesłać na adres Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4.
 
Na odpowiedzi czekamy do 27 kwietnia 2018 r.

Załączniki

Wyniki konkursu na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku

Wyniki konkursu na zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2017 roku
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2017 r.
 
I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych (w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017)
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 250 000,00 zł.
Zostało rozdysponowane 250 000,00 zł na przeciwdziałanie problemom związanym z alkoholizmem.
 • zweryfikowano 24 oferty;
 • wysłano 6 wezwań do różnych organizacji o uzupełnienia braków formalnych (brak wymaganych załączników do oferty);
 • 5 ofert zostało odrzuconych z uwagi na brak zgodności zakresu przedmiotowego zadania
  z ogłoszeniem konkursowym;
 • 1 podmiot pomimo wezwania nie uzupełnił braków.
 • 18 ofert zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
II.  Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych  (w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017)
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań wynosi łącznie 200 000,00 zł.
Na konkurs wpłynęło 18 ofert.
Rozdysponowano 174 993,20 zł na realizację 14 zadań.
 • zweryfikowano 18 ofert;
 • wysłano 3 wezwania do uzupełnienia braków formalnych (brak wymaganych załączników do oferty);
 • 1 oferta została odrzucona ze względów formalnych;
 • 3 oferty zostały odrzucone z uwagi na brak zgodności zakresu przedmiotowego zadania z ogłoszeniem konkursowym;
 • 14 ofert zostało zarekomendowanych do otrzymania dofinansowania.
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się w załączniku.
 
Uwaga:
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia (w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., przy ul. Sikorskiego 3-4) deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego wraz z zaktualizowanym harmonogramem i kosztorysem (do pobrania w załączniku) w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta z przyznanej dotacji.

Załączniki

 • 25-01-2017
 • Autor: Piotr Tubelewicz
 • drukuj

Diagnoza Problemów Społecznych 2016

Diagnoza problemów społecznych koncentruje się na zidentyfikowaniu i opisaniu takich zjawisk, które ograniczają zaspokajanie potrzeb społecznych lub stwarzają zagrożenie takiego ograniczenia. Takimi problemami może być na przykład pozostawanie bez pracy (zwłaszcza długotrwałe), które skutkować może ograniczeniem możliwości zaspokajania potrzeb bezrobotnego, a także jego rodziny oraz zależnością od pomocy społecznej. O problemie społecznym mówimy wtedy, gdy dotyczy on wielu osób w społeczności i ma charakter powtarzający się, a nie jednorazowy. Problemy społeczne dotyczą wielu osób (mają masowy charakter), nie mają charakteru jednorazowego, mają dotkliwe skutki społeczne (kwestie społeczne).
 
Przeprowadzone w 2016 roku badanie miało kilka celów: miało służyć rozpoznaniu jaka jest skala wybranych problemów społecznych w Gorzowie (m.in. bezrobocie, zależność od pomocy społecznej, problemy alkoholowe, przestępczość – w tym przestępczość narkotykowa) oraz jaki jest stan zasobów w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych. Ważną częścią diagnozy było badanie dorosłych mieszkańców Gorzowa oraz badanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz ich rodziców

Załączniki

 • 11-01-2017
 • Autor: Piotr Tubelewicz
 • drukuj

Program przeciwdziałania uzależnieniom

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 10 ust. 1-4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 224), oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.) oraz zgodnie z założeniami przyjętymi w „Polityce Społecznej Gorzowa Wielkopolskiego 2023+” Rada Miasta przyjmuje drodze uchwały Miejski Program Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2017.
 
Celem ogólnym Programu jest zmniejszanie rozmiarów zjawiska uzależnienia od alkoholu, narkotyków, innych środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie problemom związanym uzależnieniami. Pamiętać należy jednak, że poziom używania substancji psychoaktywnych nie musi być związany z polityką wobec alkoholu czy narkotyków – jest uzależniony od wielu zmiennych jak np. poziomu rozwarstwienia społecznego, sytuacji gospodarczej kraju, poziomu stresu wśród mieszkańców danej miejscowości. Wiadomo też że szkodliwe używanie substancji psychoaktywnych oraz uzależnianie się od nich jest silnie skorelowane m.in. z biedą, wykluczeniem społecznym oraz chorobami psychicznymi. Dlatego celem głównym programów będzie realizowany przede wszystkim poprzez zwiększenie poziomu dostępności do pomocy specjalistycznej z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.
Cel będzie realizowany poprzez pracę w trzech obszarach:
 
Obszar 1: Badania i monitoring
Celem głównym jest uzyskanie wiedzę o problemie uzależnień w Gorzowie i dotychczasowym działaniu systemu zapobiegawczego.
W ramach realizacji tego celu strategicznego są przewidziane w szczególności: ewaluacja dotychczasowego systemu oddziaływań oraz przygotowanie kompleksowej mapy oddziaływań jak i problemów społecznych Miasta.

Obszar 2: Szkolenie oraz nadanie kompetencji kadrom realizujących program
Celem głównym jest utworzenie w Gorzowie kompleksowego systemu przeciwdziałania uzależnieniom zwiększenie poziomu dostępności do pomocy specjalistycznej z zakresuprzeciwdziałania uzależnieniom.
W ramach realizacji tego celu głównego jest przewidziane stworzenie kompleksowego systemu odziaływań profilaktycznych i leczniczych na terenie miasta Gorzowa poprzez rozwój i doskonalenie dotychczasowej oferty oddziaływań pomocowych, wprowadzenie komplementarnego systemu oddziaływań profilaktycznych na bazie programów rekomendowanych oraz dążących do rekomendacji, tworzenie systemu oddziaływań socjoterapeutycznych i profilaktyki środowiskowej w obszarach o szczególnym zagęszczeniu problemów społecznych oraz nadania odpowiednich kompetencji istniejącym instytucjom zwłaszcza poprzez nadanie odpowiednich kompetencji Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów. Szkolenia powinny być realizowane zgodnie z rekomendacjami wynikającymi z ewaluacji przeprowadzonymi w ramach realizacji celu głównego obszaru 1.
 
Obszar 3: Redukcja szkód związana z używaniem substancji psychoaktywnych
Celem głównym jest prowadzenie bieżącej pracy w obszarze uzależnień: terapię, redukcję szkód, reintegrację, socjoterapię w tym profilaktykę szkolną i środowiskową oraz edukację publiczną.
W ramach realizacji tego celu strategicznego są przewidziane w szczególności: terapia, redukcja szkód, zapobieganie i redukcja szkód związanych z uzależnieniami i szkodliwym używaniem substancji psychoaktywnych realizacja profilaktyki szkolnej i środowiskowej, edukacja publiczna decydentów i społeczności lokalnej zakresu uzależnień i przemocy (zwłaszcza takiego rodzaju edukacji publicznej która zapobiegałaby stygmatyzacji użytkowników substancji oraz ofiar przemocy) na terenie miasta Gorzowa oraz wdrażanie nowych metod przeciwdziałania uzależnieniom substancji psychoaktywnych i ich szkodliwego używania nabywanych poprzez realizację celu głównego obszaru 2.
 
W programie położony jest przede wszystkim nacisk na sprawdzenie skuteczności i wypełniania zapotrzebowania na usługi pomocowe dotychczasowego systemu pomocowego.
 
 

Załączniki