Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

PROGRAM Rewitalizacji

Kadencja pierwszych Komitetów Rewitalizacji rozpoczęta

Pierwsze posiedzenie powołanych po raz pierwszy w Gorzowie Komitetów Rewitalizacji już za nami. Spotkanie, które odbyło się 8 listopada w dawnym Lamusie, otworzył zastępca prezydenta ds. rozwoju Jacek Szymankiewicz. 
 
Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. Zadaniem tego gremium jest m.in. wydawanie opinii nt. podejmowanych działań rewitalizacyjnych i doradzanie prezydentowi. Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki powołał do tego gremium 19 wyłonionych w otwartym naborze przedstawicieli mieszkańców, właścicieli nieruchomości, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawiciela organów władzy publicznej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta.
czytaj dalej

Nabór uzupełniający do komitetów rewitalizacji

Prezydent Miasta zaprasza do udziału w naborze uzupełniającym do Komitetów Rewitalizacji Centrum, Zawarcie i Słoneczne.
 
Mieszkańcy, którzy chcą aktywnie włączyć się w działania rewitalizacyjne, a nie zdążyli w czerwcowym naborze, mogą zgłaszać swoje kandydatury od 31 lipca do 30 sierpnia.  
czytaj dalej

Są chętni na „Mieszkać lepiej”

Zakład Gospodarki Komunalnej zgłosił 66 wspólnot mieszkaniowych do udziału w programie rewitalizacyjnym „Mieszkać lepiej”. 29 czerwca to ostatni dzień składania ofert zainteresowanych udziałem w tym programie.
 
Uczestnictwo w przedsięwzięciu jest wielką szansą na odmienienie dotychczasowego oblicza podwórek na bardziej przyjazne mieszkańcom, poprzez nadanie im nowych funkcji. Mogą powstać siłownie pod chmurką, altany, miejsca spotkań dla mieszkańców. Skorzystać mogą na tym również same budynki, których właściciele zostaną wybrani do udziału w projekcie - ich remonty odbędą się ze sporą refundacją – wyjaśnił Paweł Jakubowski, dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej.
czytaj dalej

Konkurs projektu „Mieszkać lepiej”

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza otwarty konkurs na partnerów spoza sektora finansów publicznych do udziału w realizacji projektu rewitalizacyjnego „Mieszkać lepiej”, w ramach Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura społeczna Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych Poddziałanie 9.2.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Gorzów Wlkp. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020​.
 
Konkurs trwa od dnia 8.06.2017 r. – 29.06.2017 r.
czytaj dalej

Nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji

Właśnie rozpoczął się nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji. Mieszkańcy którzy chcą aktywnie włączyć się w sprawy miejskie związane z obszarem rewitalizacji, mogą zgłaszać swoją kandydaturę do tego gremium od 15 maja do 14 czerwca. 
 
Komitet Rewitalizacji – co to takiego?
Komitet Rewitalizacji jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. Stanowi forum współpracy i dialogu.
 
Może szukamy właśnie Ciebie?
W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich. 
 
czytaj dalej

Wyniki konkursu na zadania z rewitalizacji

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu rewitalizacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
 
Dofinansowano 7 zadań publicznych na łączną kwotę 75.000,00 zł, w tym:
czytaj dalej

Kłodawka od podwórka

W związku z budową rekreacyjnej trasy pieszo – rowerowej wzdłuż Kłodawki, miasto chce zadbać również o sąsiadujące z nią podwórka. Sam remont, który jest zaplanowany na 2018 rok, poprzedziły spotkania i rozmowy o wspólnych pomysłach na zagospodarowanie tej przestrzeni z mieszkańcami sąsiadujących z trasą kamienic.
czytaj dalej

Konkurs dla NGO na rewitalizację

Masz pomysł na ciekawe działanie kulturalne lub sportowe  w obszarze rewitalizacji? Powalcz o dotację w konkursie ofert  dla organizacji pozarządowych!​ Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,  ul. Sikorskiego 3-4 w terminie do 21 marca 2017 r. do godz. 17.00. Decyduje data wpływu! 
czytaj dalej

Konkurs ofert z zakresu rewitalizacji

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza 28.02.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji "Budowanie włączenia społecznego w obszarze rewitalizacji dzięki uczestnictwu w kulturze lub aktywności sportowej". Oferty składać można do 21 marca br. do godz. 17.00. Decyduje data wpływu.
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), uchwały Nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 2696).
czytaj dalej

Jak mieszkać lepiej

Już w przyszłym tygodniu rusza cykl spotkań informacyjnych dotyczących programu „Mieszkać lepiej”. Podczas spotkań z urzędnikami przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych bądź ich zarządcy, będą mogli poznać więcej szczegółów związanych z konkursem dotacji z zakresu rewitalizacji, w ramach przedsięwzięcia "Mieszkać lepiej".
czytaj dalej
1 2 3