Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

PROGRAM Rewitalizacji

Nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji

Właśnie rozpoczął się nabór do pierwszego Komitetu Rewitalizacji. Mieszkańcy którzy chcą aktywnie włączyć się w sprawy miejskie związane z obszarem rewitalizacji, mogą zgłaszać swoją kandydaturę do tego gremium od 15 maja do 14 czerwca. 
 
Komitet Rewitalizacji – co to takiego?
Komitet Rewitalizacji jest łącznikiem pomiędzy mieszkańcami a urzędem w sprawach związanych z rewitalizacją. Stanowi forum współpracy i dialogu.
 
Może szukamy właśnie Ciebie?
W skład Komitetu Rewitalizacji wchodzą: mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostałych części miasta, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, właściciele i zarządcy nieruchomości z obszaru rewitalizacji, przedstawiciele władzy publicznej realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa oraz przedstawiciele Urzędu Miasta bądź miejskich jednostek organizacyjnych lub spółek miejskich. 
 
czytaj dalej

Wyniki konkursu na zadania z rewitalizacji

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu rewitalizacji na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.
 
Dofinansowano 7 zadań publicznych na łączną kwotę 75.000,00 zł, w tym:
czytaj dalej

Kłodawka od podwórka

W związku z budową rekreacyjnej trasy pieszo – rowerowej wzdłuż Kłodawki, miasto chce zadbać również o sąsiadujące z nią podwórka. Sam remont, który jest zaplanowany na 2018 rok, poprzedziły spotkania i rozmowy o wspólnych pomysłach na zagospodarowanie tej przestrzeni z mieszkańcami sąsiadujących z trasą kamienic.
czytaj dalej

Konkurs dla NGO na rewitalizację

Masz pomysł na ciekawe działanie kulturalne lub sportowe  w obszarze rewitalizacji? Powalcz o dotację w konkursie ofert  dla organizacji pozarządowych!​ Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.,  ul. Sikorskiego 3-4 w terminie do 21 marca 2017 r. do godz. 17.00. Decyduje data wpływu! 
czytaj dalej

Konkurs ofert z zakresu rewitalizacji

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. ogłasza 28.02.2017 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rewitalizacji "Budowanie włączenia społecznego w obszarze rewitalizacji dzięki uczestnictwu w kulturze lub aktywności sportowej". Oferty składać można do 21 marca br. do godz. 17.00. Decyduje data wpływu.
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.), uchwały Nr XXXV/440/2016 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wlkp. z organizacjami pozarządowymi na rok 2017  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2016r., poz. 2696).
czytaj dalej

Jak mieszkać lepiej

Już w przyszłym tygodniu rusza cykl spotkań informacyjnych dotyczących programu „Mieszkać lepiej”. Podczas spotkań z urzędnikami przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych bądź ich zarządcy, będą mogli poznać więcej szczegółów związanych z konkursem dotacji z zakresu rewitalizacji, w ramach przedsięwzięcia "Mieszkać lepiej".
czytaj dalej

W środę porozmawiamy o Komitecie Rewitalizacji

22 lutego mieszkańcy będą mieli kolejną okazję do rozmów z urzędnikami o zasadach wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Pracownicy Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji zapraszają zainteresowanych tematem na dyżur konsultacyjny. 
 
Pierwsze wnioski i opinie gorzowian w sprawie zaproponowanych przez magistrat zapisów uchwały, poznaliśmy na pierwszym spotkaniu, które odbyło się w ubiegłym tygodniu. W środę, 22 lutego w Domu Historii Miasta (dawny Lamus), przy ul. Sikorskiego 5 od godz. 16:30 do 18:00 odbędzie się dyżur konsultacyjny.
 
Konsultacje społeczne w tej sprawie będą trwały jeszcze do 16 marca 2017 r. Jedną z form konsultacji, z której można skorzystać jest formularz zgłaszania uwag i opinii. Formularz ten oraz projekt uchwały dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Rewitalizacja Miasta”. 
czytaj dalej

„Bo jak nie my to kto”

Jak się okazuje gorzowianie są żywo zainteresowani udziałem w procesach rewitalizacji. We wczorajszym spotkaniu, podczas którego rozmawialiśmy o tym jak ma działać Komitet Rewitalziacji, wzięło udział 20 osób. Jego uczestnicy mieli wiele ciekawych spostrzeżeń, które przyczynią się do stworzenia jak najlepszych warunków funkcjonowania Komitetów Rewitalizacji.

Po krótkim przedstawieniu ogólnych informacji na temat Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025 +, urzędnicy z Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji przedstawili swoją propozycję zapisów dotyczących funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji.
czytaj dalej

Konsultacje – czas, start!

Już dziś rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie ustalenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Pierwsze spotkanie odbędzie się już dzisiaj, 15 lutego o godz. 17:00 w Domu Historii Miasta (dawny Lamus), przy ul. Sikorskiego 5.
 
Ponadto, dziś również tj. w środę (15 lutego) o godz. 16:30 w świetlicy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Mieszka I, odbędzie się spotkanie z mieszkańcami zamieszkującymi nieruchomości przy ul. Słowackiego i Mieszka I. Przedstawiciele władz miasta wspólnie z mieszkańcami porozmawiają o zagospodarowaniu podwórza położonego pomiędzy ul. Słowackiego, Mieszka I, Mickiewicza i Dąbrowskiego.
czytaj dalej

Powstaje gorzowski Komitet Rewitalizacji

Gorzów zabiega o sprawną rewitalizację miasta. Kolejny krok do przodu da nam powołanie Komitetu Rewitalizacji. Jego utworzenie poprzedzą konsultacje społeczne.
 
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+ nie była ostatnim, wymaganym przez ustawę obowiązkiem formalnym nałożonym na samorząd. Najbliższe lata będą dla miasta okresem wielu zmian w przestrzeni, ale także czasem, w którym będą realizowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne ukierunkowane na ożywienie gospodarcze, rozwój kompetencji mieszkańców, odbudowanie spójności społecznej czy poprawę  jakości obszarów zamieszkania. Stoi więc przed nami wielkie wyzwanie, któremu nie będziemy w stanie sprostać bez zaangażowania mieszkańców. Do tego właśnie będzie nam potrzebny Komitet Rewitalizacji.
czytaj dalej
1 2 3