Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Gorzów Blisko Świąt
Studium uwarunkowań
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

PROGRAM Rewitalizacji

  • 27-03-2020
  • Autor: Marta Piekarska
  • drukuj

Trwają konsultacje programu rewitalizacji

Przypominamy, że mimo trudnej sytuacji nadal trwają konsultacje aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+.  Już w najbliższy wtorek – 31 marca zapraszamy do zadawania pytań i zgłaszania uwag podczas dyżuru telefonicznego.  Od godziny 12.00 do 17.30, pod numerem telefonu  95 7355 685 na Państwa pytania będzie czekał pracownik Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji.  Uwagi i opinie można też składać na formularzach konsultacyjnych, które zamieszczamy poniżej. Zachęcamy również do udziału w badaniu ankietowym. Formularz ankiety jest dostępny tutaj.
 
 Jak wziąć udział w konsultacjach
  • 31 marca 2020 r. godz. 12.00 - 17.30 -   Dyżur telefoniczny tel. 95 7355 685
  • do 10 kwietnia 2020 r. składanie uwag na formularzach konsultacyjnych
  • do 10 kwietnia 2020 r. udział w badaniu ankietowym
Formularze konsultacyjne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
Marta Piekarska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 
  • 19-03-2020
  • Autor: Marta Piekarska
  • drukuj

Zmiana form konsultacji aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025 +

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym została podjęta decyzja o zmianie form konsultacji projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+.
Zamiast otwartego publicznego spotkania, które było zaplanowane na 19 marca oraz dyżuru konsultacyjnego, który miał się odbyć 23 marca, zapraszamy do składania uwag w formie telefonicznej i udziału w badaniu ankietowym.  
Dyżur telefoniczny odbędzie się 31 marca w godzinach 12.00 – 17.30. Pod numerem telefonu 95 7355 685 pracownik Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji będzie czekał na Państwa uwagi i pytania związane z aktualizowanym dokumentem. Już od 28 marca na stronach internetowych miasta będzie dostępna ankieta konsultacyjna.
Przedłużony został termin konsultacji – zarówno ankiety, uwagi pisemne jak i propozycje zgłoszenia nowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych będą przyjmowane do 10 kwietnia bieżącego roku. Można je składać w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub przesłać na adres: bsr@um.gorzow.pl.
Projekt dokumentu, który jest przedmiotem konsultacji oraz formularze zgłaszania uwag są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja Miasta. 
 
Marta Piekarska
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Konsultacje społeczne projektu Aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+

Już w marcu zapraszamy do rozmowy o projekcie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gorzów 2025+.   Konsultacje rozpoczną się 2 marca i potrwają do 2 kwietnia.
 
W tym okresie będzie można zgłaszać na piśmie uwagi do projektu tego dokumentu oraz nowe propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zapraszamy również na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 19 marca 2020 r. o godz. 17.30 w budynku Urzędu Miasta przy ulicy Sikorskiego 5 (dawny „Lamus”) oraz 23 marca o tej samej godzinie, również w "Lamusie" na dyżur konsultacyjny. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem będacym przedmiotem konsultacji, który znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jak skutecznie reprezentować mieszkańców – czyli zmiana zasad działania Komitetów Rewitalizacji

Już od 10 maja zapraszamy do udziału w konsultacjach i wypowiedzenia się w sprawie zmian do obecnych zasad wyznaczania składu i działania Komitetów Rewitalizacji.
 
Pomysł na zmianę wynika z dotychczasowych doświadczeń pracy z Komitetami Rewitalizacji, a jej inicjatorami byli ich członkowie. Wprowadzenie zmian ma służyć sprawniejszemu działaniu i skuteczniejszemu reprezentowaniu interesów mieszkańców obszarów rewitalizacji. Komitet rewitalizacji jest ustawowym ciałem opiniodawczo – doradczym prezydenta w sprawach dotyczących rewitalizacji. Jest jednym ze sposobów zapewnienia udziału mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji społecznych w procesie rewitalizacji.
czytaj dalej

Odkrywamy Kłodawkę

W najbliższy weekend odbędą się trzy imprezy przybliżające mieszkańcom Gorzowa nowopowstającą dzięki unijnym funduszom trasę pieszo-rowerową wzdłuż Kłodawki.
 
Już w piątek (23. listopada) o godzinie 16.00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej rozpocznie się prezentacja multimedialna na temat rzeki Kłodawki i związanych z nią ciekawostek historycznych i przyrodniczych. Po prezentacji zapraszamy na słodki poczęstunek oraz spacer z przewodnikiem wzdłuż fragmentu trasy pieszo - rowerowej.
czytaj dalej

Odnowiony skwer przy Słonecznej

Pracownicy jednego z gorzowskich sklepów z artykułami budowlanymi przy aktywnym udziale mieszkańców osiedla Słonecznego odnowili w czwartek skwerek przy skrzyżowaniu ulic Słonecznej i Olimpijskiej.
 
To efekt ubiegłorocznej akcji społecznej, zorganizowanej przez Castoramę z okazji 20-lecia jej powstania. Projekt zgłoszony przez mieszkańców ulicy Słonecznej uzyskał wtedy w głosowaniu drugie miejsce i deklarację dyrektorki sklepu Agnieszki Kulety, że zostanie zrealizowany w 2018 roku.
czytaj dalej

Spacerem wzdłuż Kłodawki

Trwają prace nad zagospodarowaniem terenu i budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż Kłodawki. Miejskie skwery pięknieją, powstają nowe place zabaw i urządzenia do ćwiczeń pod chmurką. Ścieżka ma być urokliwą atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale także turystów.
 
Trasa będzie biec od ujścia rzeczki do Warty aż do ulicy Chodkiewicza. Przebiegać będzie m.in. przez Park Róż, gdzie specjalnie na jej potrzeby zostanie wybudowana jedna z pięciu kładek nad rzeczką.
 
czytaj dalej

Ścieżka rowerowa wzdłuż Warty coraz bliżej

Na liście zatwierdzonych wniosków w ramach programu Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 znalazły się dwa projekty „gorzowskie”, dzięki którym w naszym mieście powstanie nowa ścieżka rowerowa, a Park Siemiradzkiego zostanie zrewaloryzowany.
 
Władze Gorzowa otrzymały od lidera pierwszego projektu potwierdzenie przyznania unijnego dofinansowania.
czytaj dalej

Parkatoniki w Gorzowie

Fundacja – ależ Gustawie! serdecznie zaprasza na wyjątkowe wydarzenie - pokazy Parkatoników w Gorzowie Wielkopolskim. 
 
Parkatoniki to mobilne „skrzynki teatralne”. Kształtem i konstrukcją przypominają stary skrzynkowy aparat fotograficzny na statywie. Ta niewielka rozmiarem przestrzeń stanie się miejscem wyjątkowego krótkiego spektaklu teatralnego. Parkatoniki są wyposażone w specjalnie przygotowane elementy scenografii, oświetlenie, lalki i rekwizyty. Każdemu spektaklowi towarzyszy również muzyka klasyczna.
czytaj dalej

Mieszkać lepiej - podpisanie kolejnej umowy w ramach ZIT

29 marca 2018 r. Zastępca Prezydenta Gorzowa Wlkp. - Agnieszka Surmacz oraz członek Zarządu Województwa Lubuskiego - Alicja Makarska, podpisały umowę o dofinansowanie dla projektu „Mieszkać lepiej”.
 
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby w zakresie infrastruktury społecznej na terenie miasta Gorzowa. Jego głównym celem jest zmniejszenie zagrożenia ubóstwa na obszarach zdegradowanych.
czytaj dalej
1 2 3 4 5