Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
Dobry Wieczór Gorzów
Wielki Test o Gorzowie
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

CYFROWY GORZÓW

Informatyzacja Urzędu Miasta

Urząd Miasta nabył oprogramowanie usprawniające i ułatwiające obsługę interesanta. Umowę w sprawie zakupu i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem oraz Systemu Zarządzania Oświatą podpisali w środę prezydent Gorzowa Jacek Wójcicki i Janusz Szymura, prezes konsorcjum Rekord Systemy Informatyczne.
 
- Odpowiadamy tak na rosnące zapotrzebowanie mieszkańców, w szczególności osób niepełnosprawnych oraz przedsiębiorców i instytucji, na kontakt z magistratem za pośrednictwem Internetu – powiedział prezydent Wójcicki.
 
 
- Wkrótce rodzic przez Internet będzie mógł nie tylko poznać oceny swojego dziecka, ale także sprawdzić, czy nie zalega z podatkiem od nieruchomości lub czy już wpłynęła jego comiesięczna opłata za odbiór śmieci – dodał sekretarz miasta Eugeniusz Kurzawski.
 
Dzięki oprogramowaniu m.in. zwiększy się dostęp do magistratu za pośrednictwem Internetu, poprawi wydajność pracy Urzędu, zmniejszą koszty pracy. Działania administracji ujednolicą się, a wymiana danych zautomatyzuje.
 
Dla mieszkańców to większy komfort w kontaktach z Urzędem Miasta, skrócenie czasu oczekiwania na otrzymanie informacji z Urzędu, większa możliwość wpływu na działania urzędu dzięki systemom zgłoszeń, czy możliwość załatwienia sprawy za pomocą urządzeń mobilnych.
 
Wykonawcą umowy jest konsorcjum REKORD SI Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsko-Białej. Na jej realizację ma 12 miesięcy. Wynagrodzenie za wykonanie wynosi 5 381 250 zł.
 
Przedmiotem umowy jest:
 
1)      Zakup i wdrożenie oprogramowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem,
2)      Zakup oprogramowania i wdrożenie Systemu Zarządzania Oświatą,
3)      Zakup i wdrożenie rozwiązania umożliwiającego integrację wewnętrznych systemów Urzędu Miasta (w tym Systemu Zarządzania Oświatą),
4)      Zasilenie danych Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędem, danymi z systemów informatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań związanych z obsługą interesanta, które są obecnie w posiadaniu Urzędu Miasta,
5)      Wdrożenie rozwiązania do zarządzania zgłoszeniami mieszkańców, usterek miejskich wraz ze stworzoną do tego celu aplikacją mobilną,
6)      Wdrożenie elektronicznych formularzy na platformie ePUAP,
7)      Wdrożenie platformy udostępniania danych publicznych, publikacja zasobów administracji publicznej,
8)      Przygotowanie i przeprowadzenie pakietów szkoleń wewnętrznych dla pracowników Urzędu Miasta Gorzowa.
 
 Firma Rekord SI została założona w 1989 roku. Oprócz centrali w Bielsku-Białej posiada oddział w Krakowie i w Szczecinie, zatrudnia ponad 100 pracowników. Główne produkty firmy to dwa autorskie pakiety oprogramowania: skierowany do przedsiębiorstw „Rekord.erp” oraz „Ratusz” dla jednostek administracji publicznej. Firma od wielu lat połowę zysku przeznacza na działalność prospołeczną, głównie wspiera rozwój kultury fizycznej m.in. poprzez finansowanie zajęć sportowo-szkoleniowych dla dzieci i młodzieży.
 
Zakup Systemu Zarządzania Urzędem i Oświatą wykonano w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych". Projekt nr RPLB.02.01.01-08-0040/15, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego LUBUSKIE 2020, Oś 2 Rozwój cyfrowy; Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Poddziałanie 2.1.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego – projekty realizowane poza formułą ZIT.
 
Dariusz Wieczorek
Wydział Promocji i Informacji
 
fot. Łukasz Kulczyński 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją