Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2018

 • 15-02-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Geoportal pomoże

Chcesz zgłosić projekt do budżetu obywatelskiego? Podpowiadamy, jak sprawdzić czy Twój pomysł jest zlokalizowany na terenie, który jest własnością Miasta Gorzowa Wlkp. Przypominamy - jest to warunek konieczny, by Twoje zadanie przeszło do dalszej weryfikacji. 
1. Wejdź na stronę www.gorzow.pl
2. Na liście zakładek widocznych po lewej stronie kliknij w zakładkę "Geoportal":
3. W aplikacji Geoportal zaznacz następujące warstwy:
a) Działki ewidencyjne
b) Budżet Obywatelski 2018
c) Własności stan na dzień 21.01.2017 r.
4. Odznacz warstwę "Ortofotomapa".
5. Kliknij w zakładkę "Legenda" widoczną obok warstwy "Własności stan na dzień 21.01.2017 r.".
6. Odszukaj działkę, na której ma być zrealizowany Twój pomysł, korzystając ze znajdującej się w górnym pasku ikonki – i (informacja) oraz sprawdź czy należy ona do miasta.
Wsparcie dla zgłaszających pomysły do budżetu obywatelskiego przygotował Referat Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Wydziału Geodezji i Katastru. 
Biuro Konsultacji Społecznej i Rewitalizacji
 • 14-02-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Było Zawarcie, teraz czas na Zakanale

Była gorąca dyskusja i łączenie pomysłów - mieszkańcy Zawarcia, jako pierwsi zgłosili swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2018.  Debata o potrzebach Zakanala już w czwartek!
Prawie trzydzieści osób spotkało się w Miejskim Centrum Kultury przy ul. Wawrzyniaka, 13 lutego, by porozmawiać o potrzebach Zawarcia i zgłosić swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2018. Pierwotnie mieszkańcy zgłosili 11 pomysłów. Podczas debaty starali się wypracować kompromis, tak by było możliwe podjęcie decyzji o rezygnacji z głosowania. Obowiązująca od br. opcja w praktyce oznacza, że już podczas spotkania dyskusyjnego w rejonie zapada ostateczna decyzja, które z projektów mają być zrealizowane w przyszłym roku.  Mieszkańcy doszli do porozumienia w zakresie połączenia czterech projektów w jeden - dotyczący uporządkowania wybranych przestrzeni ul. Wawrzyniaka, Kolejowej, Woskowej, Przemysłowej, Towarowej i Fabrycznej. Jednakże żaden ze zgłoszonych  pomysłów nie zjednoczył ich na tyle, by jednogłośnie podjęli decyzję o jego realizacji i rezygnacji z głosowania. Ostatecznie mieszkańcy ułożyli listę priorytetów, na której znalazło się pięć pomysłów, które podczas głosowania otrzymają dodatkowe punkty (po 80): 1.   Uporządkowanie wybranych przestrzeni ul. Wawrzyniaka 68 (poszerzenie i modernizacja wjazdu), Towarowej 6a (zagospodarowanie skweru), Kolejowej, Woskowej, Przemysłowej i Fabrycznej. 2. Utwardzenie ul. Tkackiej, 3. Stworzenie miejsc parkingowych, dojazdu do parkingu oraz uporządkowanie terenu od strony podwórka ul. Śląskiej 82-84 b, Towarowej, 4. Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu podwórza przyległego do ul. Waryńskiego 17-27, 5. Przekształcenie dodatkowego chodnika w ścieżkę rowerową wzdłuż ul. Fabrycznej. Ponadto jeden z mieszkańców zaproponował, by przy Wawrzyniaka, po zaplanowanej do wyburzenia kamienicy stworzyć parking, jednakże ostatecznie zrezygnował ze zgłoszenia tego pomysłu do Budżetu Obywatelskiego 2018. Zaproponowany pomysł uruchomienia przeprawy promowej przez Wartę zostanie zgłoszony podczas spotkania ogólnomiejskiego, podobnie jak propozycja organizacji spływów kajakowych Kłodawką, jej zarybienia oraz budowy restauracji w parku Wiosny Ludów.   
 
Harmonogram spotkań dyskusyjnych:
Zakanale - 16.02.2017 r., g. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110
Śródmieście/Centrum - 21.02.2017 r., g. 17.00, sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4
Piaski - 23.02. 2017 r., g. 17.00, Zespół  Szkół nr 21, ul. Taczaka  1
Manhattan - 28.02 2017 r., g. 17.00, Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7
Wieprzyce - 2.03.2017 r., g. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16
Staszica - 7.03.2017 r., g. 17.00, Klub u Szefa Spółdzielnia Mieszkaniowa Staszica, ul. Chełmońskiego 8
Górczyn -  9 03. 2017 r., g. 17.00, Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczyn (dawna Americana), ul. Czereśniowa 6   
Osiedle Słoneczne - 14.03 2017 r., g. 17.00, Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, ul. Słoneczna 63  
Dolinki -  16.03. 2017 r., g. 17.00, Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 2a
kategoria oświatowa - 2.03. 2017 r., g. 10.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przemysłowa 22
kategoria ogólnomiejska - 21.03. 2017 r., g. 17.00 – Przystań Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3
 
Maksymalne kwoty przeznaczone na jedno zadanie wynoszą:
114.600 zł - na zadanie ogólnomiejskie miękkie,
1.031.400 zł - na zadanie ogólnomiejskie twarde,
1.146.000 zł - na zadanie oświatowe,
343.800 zł - na  zadanie w rejonie.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
     
 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Przyjdź i zdecyduj bez głosowania

Od 13 lutego br. ruszają spotkania dyskusyjne,  podczas których nie tylko można  zgłosić swoje pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2018, ale także podjąć decyzję o rezygnacji z głosowania.
 
Pomysły, tak jak w ubiegłym roku zgłaszamy w trzech kategoriach: rejonowej, ogólnomiejskiej oraz oświatowej. W przypadku kategorii rejonowej pojawiły się pewne nowości, o wprowadzeniu których zdecydowali sami mieszkańcy. Po pierwsze miasto zostało podzielone na 10 rejonów (poniżej wykaz wraz z harmonogramem spotkań). Po drugie podczas spotkań dyskusyjnych mieszkańcy nie tylko zgłaszają swoje pomysły, układają listę priorytetów i przyznają dodatkowe punkty, ale także jednogłośnie mogą zdecydować o wyłączeniu rekomendowanych zadań z powszechnego głosowania. Co to w praktyce oznacza? Uczestnicy spotkania decydują, które pomysły w danym rejonie powinny być zrealizowane za kwotę, która jest przeznaczona na jeden rejon (tj. 343.800 zł). Oczywiście dobrze jest też ustalić jakąś listę rezerwową, bo wybrane do realizacji pomysły muszą przejść pozytywnie weryfikację. Gdy tylko urzędnicy zweryfikują zadania, odbędzie się ostateczne spotkanie, podczas którego zapada końcowa decyzja o realizacji, bez poddawania pomysłów z danego rejonu pod powszechne głosowanie. A to oznacza, że pomysły z jednego rejonu nie będą rywalizowały między sobą w głosowaniu. Kwota przeznaczona na rejon będzie wykorzystywana w 100 proc. Zaoszczędzimy także czas poświęcony na szukanie poparcia dla naszego pomysłu podczas głosowania. Zresztą, co roku, właśnie w ten sposób będziemy mogli systematycznie realizować potrzeby rejonu. Dlatego warto wziąć udział w spotkaniu i dyskusji o rozwoju naszej lokalnej społeczności. Jeśli nie możemy w nim uczestniczyć można skontaktować się z urzędnikami (tel. 95 7355 591 lub e-mail), by przedstawili nasz pomysł podczas spotkania. Aby było to możliwe musimy przesłać im skan wypełnionego prawidłowo formularza. Tym bardziej, że może okazać się, iż właśnie z naszego rejonu pomysły nie będą poddawane pod głosowanie.
Oczywiście swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego 2018 będzie można zgłosić także drogą tradycyjną tzn. składając formularz wraz z listą poparcia z 20 podpisami do 24 marca br. w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłając skan wniosku na adres e-mail.
 Zapraszamy do udziału w tegorocznym budżecie obywatelskim, szczególnie, że wysokość kwoty przeznaczonej na szóstą edycję jest najwyższa, w porównaniu z poprzednimi. Mieszkańcy zdecydują o podziale 5.730.000 zł, tzn. 3.438.000 zł na zadania rejonowe oraz po 1.146.000 zł na zadania ogólnomiejskie i oświatowe.
 
Harmonogram spotkań dyskusyjnych:
Zawarcie - 13.02.2017 r., g. 17.00, Miejskie Centrum Kultury Zawarcie, ul. Wawrzyniaka 66 a  
Zakanale - 16.02.2017 r., g. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Kobylogórska 110
Śródmieście/Centrum - 21.02.2017 r., g. 17.00, sala sesyjna, Urząd Miasta, ul. Sikorskiego 3-4
Piaski - 23.02. 2017 r., g. 17.00, Zespół  Szkół nr 21, ul. Taczaka  1
Manhattan - 28.02 2017 r., g. 17.00, Zespół Szkół nr 20, ul. Szarych Szeregów 7
Wieprzyce - 2.03.2017 r., g. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Dobra 16
Staszica - 7.03.2017 r., g. 17.00, Klub u Szefa Spółdzielnia Mieszkaniowa Staszica, ul. Chełmońskiego 8
Górczyn -  9 03. 2017 r., g. 17.00, Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczyn (dawna Americana), ul. Czereśniowa 6   
Osiedle Słoneczne - 14.03 2017 r., g. 17.00, Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, ul. Słoneczna 63  
Dolinki -  16.03. 2017 r., g. 17.00, Gimnazjum nr 9, ul. Zamenhofa 2a
kategoria oświatowa - 2.03. 2017 r., g. 10.00, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, ul. Przemysłowa 22
kategoria ogólnomiejska - 21.03. 2017 r., g. 17.00 – Przystań Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3
 
Maksymalne kwoty przeznaczone na jedno zadanie wynoszą:
114.600 zł - na zadanie ogólnomiejskie miękkie,
1.031.400 zł - na zadanie ogólnomiejskie twarde,
1.146.000 zł - na zadanie oświatowe,
343.800 zł - na  zadanie w rejonie.
 
W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 95 7355 591, 95 7355 892 lub mailowo: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 11-01-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Nowy podział na rejony

Sprawdź, w którym rejonie znajduje się Twoja ulica! Od br. w ramach budżetu obywatelskiego obowiązuje nowy podział na 10 rejonów. Poniżej znajduje się wykaz ulic przypisanych do poszczególnych rejonów.
 
1. Zawarcie: Akacjowa, Brzozowa, Bracka, Budowlanych, Fabryczna, Grabowa, Grobla, Karola Hermy, Jaśminowa, Jasna, Jaworowa, Św. Jerzego, Jutowa, Klonowa, Kolejowa, Kwiatowa, Lipowa, Malinowa, Małopolska, Mazowiecka, Mechaniczna, Morelowa, Orzechowa, Owcza, Polna, Portowa, Prosta, Przemysłowa, Różana, Sielska, Spokojna, Spółdzielców, ks. Augustyna Szamarzewskiego, Śląska, Środkowa, Targowa, Tkacka, Towarowa, Trasa Nadwarciańska, Wał Okrężny, Wał Poprzeczny, Ludwika Waryńskiego, Piotra Wawrzyniaka, Wąska, Winna, Zielona, Woskowa, Żerańska.
 
2. Zakanale: Jana Baczewskiego, ks. Leona Bindera, Biwakowa, Bledzewska, Bociania, Braci Paździorków, ks. Józefa Brauna, Bydgoska, Chorągwiana, Cicha, Cysterska, Deszczowa, Dojazdowa, Drozdowa, Drużynowa, Dworska, Józefa Furmanka, Gnieźnieńska, Gospodarska, Graniczna, Gruntowa, Gryczana, Harcerska, Hufcowa, Inowrocławska, Jaskółcza, Jęczmienna, Junacka, Karnińska, Marcina Kasprzaka, Stanisława Knaka, Kobylogórska, Koniawska, Kazimierza Kowalskiego, Jana Krasickiego, Kręta, Krótka, Kujawska, Kukułcza, Leszczynowa, Ludowa, Łagodzińska, Łąkowa, Łysa, Małorolnych, Mazurkowa, Miernicza, Międzychodzka, Niwicka, Nizinna, Nowy Dwór, Osadnicza, Osiedlowa, Paradyska, Piaskowa, Pilska, Podgórna, Pogodna, Poznańska, Półwiejska, Pszenna, Rodła, Rumiankowa, Rzepińska, Siedlicka, Sierakowska, Skautów, Skowronkowa, Skrajna, Słowicza, Sowia, Strażacka, Sulęcińska, Torfowa, Toruńska, Trasa Nadwarciańska, Trasa Zgody, Tymiankowa, Ulimska, Urocza, Wał Długi, Wał Śluzy, Wągrowiecka, Wiatraczna, Wierzbowa, Willowa, Włościańska, Wschodnia, Wspólna, Wylotowa, Zachodnia, Zagrodowa, Zastępowa, Zbąszyńska, Zieleniecka, Ziemiańska, Zielna, Zuchów, Żurawia, Żytnia.
 
3. Śródmieście / Centrum: 30 Stycznia, Aleja Konstytucji 3 Maja (numer 102), Aleja ks. Witolda Andrzejewskiego, Armii Polskiej, Bohaterów Warszawy (numery od 1 do 15), Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Edwarda Borowskiego, Stanisława Cichońskiego, Gen. Jarosława Dąbrowskiego, Michała Drzymały, Dworcowa, Dzieci Wrzesińskich, Ewarysta Estkowskiego (numery od 13 do 17), Góra Powstańców, Garbary, Hawelańska, Zbigniewa Herberta, Edwarda Jancarza, Kosynierów Gdyńskich (numery od 7 do 28 i od 50a do 109), Kazimierza Jagiellończyka, Mikołaja Kopernika, Zygmunta Krasińskiego, Lutycka, Łazienki, Łużycka, Adama Mickiewicza, Mieszka I, Młyńska, Stanisława Moniuszki (numer 8; numery od 29 do 45a), Mostowa, Nadbrzeżna, Obotrycka, Ogrodowa, Orląt Lwowskich, Pionierów, Pocztowa, Franklina Roosevelta, Rzeźnicka, Henryka Sienkiewicza (numery 9a, 9b, 10-11), gen. Władysława Sikorskiego (numery od 3 do 55 i od 93 do 144), Składowa, Juliusza Słowackiego, Spichrzowa, Stara, Strzelecka, Szkolna, Teatralna, Franciszka Walczaka (numery parzyste od 2 do 10), Warszawska (numer 1 i 19 oraz parzyste numery od 6 do 48), Wełniany Rynek, Władysława Jagiełły, Władysława Łokietka, Wodna, Józefa Wybickiego, kard. Stefana Wyszyńskiego (numery od 1 do 76a), Zabytkowa, Zacisze (numery: 2, 4), Zaułek.
 
4. Piaski: Alabastrowa, Ametystowa, Ariańska, Krzysztofa Arciszewskiego, Barytowa, Bazaltowa, Berylowa, Oleńki Billewiczówny, Błotna, Bohaterów Westerplatte, Hipolita Cegielskiego, Karola Chodkiewicza, Cisowa, Cyprysowa, Stefana Czarnieckiego, Marcina Czechowica, Daglezjowa, Dolomitowa, Bolesława Domańskiego, Galenowa, gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego, Andrzeja Górki, Grafitowa, Granitowa, Maksymiliana Jackowskiego, Jana Kazimierza, Jaspisowa, Jodłowa, Kamienna, Kazimierza Wielkiego, Ketlinga, Kiemliczów, Jana Kilińskiego, Andrzeja Kmicica, Jana Amosa Komeńskiego, Kredowa, Krzemowa, Jerzego Kukuczki, Witolda Kurnatowskiego, Kwarcowa, Lazurytowa, Karola Libelta, Stanisława Lubienieckiego, Jana Łaskiego, Malachitowa, Jana Metziga, Modrzewiowa, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Moryńska, Nefrytowa, Krzysztofa Niemirycza, Stefana Okrzei, Onyksowa, Jana Ostroroga, Owocowa, Pirytowa, Emilii Plater, Longinusa Podbipięty, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Aleksandra Puszkina, Tadeusza Rejtana, Saska, Emilii Sczanieckiej, Sjenitowa, Jana Skrzetuskiego, Jonasza Szlichtynga, Słowiańska (numery od 10 do 14), Sosnowa, Stefana Batorego, Świerkowa, mjr. Stanisława Taczaka, Achacego Taszyckiego, Topazowa, Tytanitowa, Ukośna, Uranitowa, Wapienna, Adolfa Warskiego, Wiejska, Władysława IV, Michała Wołodyjowskiego, Kard. Stefana Wyszyńskiego (numery nieparzyste od 83 do 269), Onufrego Zagłoby, Stanisława Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury, Żwirowa.
 
5. Staszica: Aleja Konstytucji 3 Maja (numery od 10A do 70), Adama Asnyka, Ateńska, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Berlińska, Bohaterów Warszawy (numery od 39 do 43), Władysława Broniewskiego, Brukselska, Bułgarska, Cedyńska, Józefa Chełmońskiego, Fryderyka Chopina, Chorwacka, Chojeńska, Chyża, Augusta Cieszkowskiego, Czeska, Marii Dąbrowskiej, Jana Długosza, Drawska, Ksawerego Dunikowskiego, Arkadego Fiedlera, Aleksandra Fredry, Goleniowska, Artura Grottgera, Gryfińska, Haska, Jastrzębia, Jana Kasprowicza, Kamienna, Kamieńska, Kijowska, Hugona Kołłątaja, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Juliusza Kossaka, Kosynierów Gdyńskich (numery od 29 do 47), Jana Kochanowskiego, Koszalińska, Aleksandra Kotsisa, Kołobrzeska, Leona Kruczkowskiego, Joachima Lelewela, Lipiańska, Litewska, Lizbońska, Londyńska, Lwowska, Łobeska, Macedońska, Madrycka, Jacka Malczewskiego, Karola Marcinkowskiego, Jana Matejki, Mironicka, Młodych, Stanisława Moniuszki (numery od 10 do 27), Moryńska, Ignacego Mościckiego, Mosiężna, Myśliborska, Juliana Ursyna Niemcewicza, Cypriana Kamila Norwida, Nowogardzka, Olimpijska (numery: 29, od 36 do 46), Orla, Józefa Pankiewicza, Paryska, Pełczycka, Piłkarska, Policka, Połczyńska, Praska, Bolesława Prusa, Przy Stadionie, Pyrzycka, Mikołaja Reja, Mariana Adama Rejewskiego, Władysława Reymonta, Jerzego Różyckiego, Rumuńska, Ryska, Rzymska, Serbska, Henryka Sienkiewicza (numery 7, 7a, 7b, 8, 9), gen. Władysława Sikorskiego (numery od 58 do 60, numer 67 oraz numery od 72 do 91), Marii Skłodowskiej - Curie, Słowiańska (numery od 53 do 73), Słowacka, Słupska, Sokola, Sportowa, Spiżowa, Leopolda Staffa, Stalowa (numery parzyste od 40 do 44), Jana Stanisławskiego, Stargardzka, Stanisława Staszica, Szczecińska, Karola Szymanowskiego, Trasa Zgody, Juliana Tuwima, Melchiora Wańkowicza, Węgierska, Wiedeńska, Wileńska, Wolińska, Leona Wyczółkowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Gabrieli Zapolskiej, Henryka Zygalskiego, Stefana Żeromskiego, Złotego Smoka (numery nieparzyste: od 1 do 21, numery parzyste: od 6 do 16).
 
6. Wieprzyce: Artylerzystów, Czołgistów, Dąbroszyńska, Dobra, Dolna, Drzewicka, Folwarczna, Górna, Hetmańska, Husarska, Kasztelańska, Kadetów, Kirasjerów, Komandosów, Kostrzyńska, Krzyżowa, Marynarki Wojennej, Małyszyńska, Metalowców, Minerów, Nad Wartą, Nasienna, Odlewników, Okopowa, Piechoty, Pontonierów, Promienna, Rolna, Rycerska, Rzeczna, Saperów, Stalowa (numer 60), Tartaczna, Trasa Zgody, Ułanów, Ustronie, Warzywna, Wiśniowa, Witnicka, Wopistów, Zbożowa, Złotego Smoka 23, Zwiadowców, Źródłowa.
 
7. Manhattan: gen. Władysława Andersa, Armii Krajowej, Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich, gen. Nikołaja Bierzarina, Wojciecha Bogusławskiego, Czartoryskich, Księcia Adama Czartoryskiego, Jana Dekerta, Diamentowa, Ireny Dowgielewiczowej, Działkowców, Działyńskich, Marka Edelmana, Energetyków, gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila, Górczyńska (numery parzyste od 16 do 34), gen. Józefa Hallera, mjr Hubala, Jana Daniela Janockiego, Jedwabnicza, gen. Franciszka Kleeberga, Kombatantów, Komisji Edukacji Narodowej, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Stanisława Konarskiego, Onufrego Kopczyńskiego, Koralowa, Jana Korcza, Waldemara Kućki, gen. Tadeusza Kutrzeby, gen. Stanisława Maczka, Stanisława Mikołajczyka, Adama Naruszewicza, Niepodległości (numer 90), Obrońców Pokoju, Michała Kleofasa Ogińskiego, gen. Leopolda Okulickiego, Opalowa, Juliana Konstantego Ordona, Ossolińskich, Papuszy, Perłowa, rtm. Witolda Pileckiego, Grzegorza Piramowicza, Plac Jana Pawła II, bp. Wilhelma Pluty, Jana Ludwika Popławskiego, gen. Ignacego Prądzyńskiego, Raczyńskich, gen. Stefana Roweckiego-Grota, Rubinowa, Ireny Sendlerowej, Silwanowska, gen. Stanisława Franciszka Sosabowskiego, gen. Kazimierza Sosnowskiego, gen. Józefa Sowińskiego, Srebrna, Stefana Starzyńskiego, mjr Henryka Sucharskiego, Szarych Szeregów, Szmaragdowa, Śniadeckich, Franciszka Walczaka (numery nieparzyste od 27 do 109 i parzyste od 56 do 114A), kard. Stefana Wyszyńskiego (numery 220, 240 i 250), Załuskich, Zielona Kotlina, Złota.
 
8. Górczyn: 9 Maja, Aleja ks. Witolda Andrzejewskiego, Aleja Ruchu Młodzieży Niezależnej, Bohaterów Lenino, Józefa Chłopickiego, Czereśniowa, Ignacego Daszyńskiego, Edwarda Dembowskiego, Romana Dmowskiego, Górczyńska (numery nieparzyste od 19 do 57), Władysława Grabskiego, Marii Juchacz, Wojciecha Korfantego, Tadeusza Kościuszki, Floriana Kroenke, Eugeniusza Kwiatkowskiego, Mariana Langiewicza, Legionów Polskich, Na Skarpie, Gabriela Narutowicza, Niepodległości (numery parzyste od 24 do 34, numery nieparzyste ), Ignacego Paderewskiego, marsz. Józefa Piłsudskiego (numery: 12, od 46A do 57), Połaniecka, Kazimierza Pułaskiego, Racławicka, Macieja Rataja, Szwoleżerów, ks. Piotra Ściegiennego, Franciszka Walczaka (numery parzyste od 18D do 54), Wincentego Witosa, Stanisława Wojciechowskiego, Walerego Wróblewskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego (numery parzyste od 82 do 160).
 
9. Osiedle Słoneczne: Aleje 11 Listopada (numer 5, numery od 141 do 159), Jerzego Bajana, Konstantego Ciołkowskiego, Ewerysta Estkowskiego (numer 3), Jurija Gagarina, gen. Władysława Sikorskiego (numery 55 – 91), Gwiaździsta, Ikara, Kosmonautów, Lotników, Mała, Olimpijska (numery 3 i 7, 6A – 6L, 8, 8B), Plac Słoneczny, Planetarna, Polarna, Stanisława Skalskiego, Stanisława Skarżyńskiego, Słoneczna, Czesława Tańskiego, Zatorze, Żeglarska, Żelazna.
 
10. Dolinki: gen. Józefa Bema, gen. Zygmunta Berlinga, Chabrowa, Chemiczna, Chmielna, Czechowska, Czwartaków, Dziewiarska, Dziewięciu Muz, Filaretów, Filomatów, Gajowa, Wojciecha Głowackiego, Grochowa, Stanisława Kirkora, Kłosowa, Kordowa, Włodzimierza Korsaka, Krańcowa, Krzywa, Juliana Lambora, Leśna, Waleriana Łukasińskiego (numery
3 i 21), Makowa, Miodowa, Nowa, Nylonowa, Okólna, Parkowa, Partyzantów, marsz. Józefa Piłsudskiego (numer: 1A do 37), Podmiejska, Podmiejska Boczna, Poliamidowa, Południowa, Pomorska, księcia Józefa Poniatowskiego, Przędzalnicza Ptasia, Sadowa, Siewna, Skromna, prof. Andrzeja Słabońskiego, Stilonowa, Stroma, Józefa Sułkowskiego, Sybiraków, Lucjana Szenwalda, Szpitalna (numery od 1 do 3), Trasa Nadwarciańska, Romualda Traugutta, Urocza, Uskok, Franciszka Walczaka (numery parzyste od 12 do 18 i nieparzyste od 13 do 27), Warszawska (numery 35 i 45 oraz numery od 49 do 298), Wawrowska, Widok, Włókiennicza, Ludwika Zamenhofa, Franciszka Zubrzyckiego, Żniwna.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji        

Załączniki

 • 20-12-2016
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Nowa edycja, nowe zasady

Budżet Obywatelski 2018 zostanie przeprowadzony na zmienionych zasadach.  Podczas spotkań dyskusyjnych nie tylko będzie można zgłosić pomysły, ale także zdecydować o ich realizacji, co oznacza rezygnację z głosowania powszechnego. Ponadto miasto zostało podzielone na 10 rejonów.   
Te dwie zasadnicze zmiany w regulaminie (załącznik poniżej) są efektem ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2017 i zostały przyjęte przez radnych Rady Miasta podczas sesji 29 listopada 2016 r. Pomysły do Budżetu Obywatelskiego 2018 będzie można zgłaszać od 13 lutego do 24 marca 2017 r. podczas spotkań dyskusyjnych. Tak, jak było dotychczas uczestnicy spotkania w rejonie najpierw stworzą listę priorytetowych zadań rekomendowanych do realizacji, a gdy będą jednomyślni będą mogli podjąć ostateczną decyzję co ma być zrealizowane, a to oznacza rezygnację z głosowania powszechnego.
 
Co w praktyce oznacza rezygnacja z głosowania?
 
Uczestnicy spotkania decydują, które pomysły w danym rejonie powinny być zrealizowane za kwotę, która jest przeznaczona na jeden rejon. Oczywiście dobrze jest też ustalić jakąś listę rezerwową, bo wybrane do realizacji pomysły muszą przejść pozytywnie weryfikację. Gdy tylko urzędnicy zweryfikują zadania, odbywa się ostateczne spotkanie, podczas którego zapada końcowa decyzja o realizacji, bez poddawania pomysłów z tego rejonu pod powszechne głosowanie.
 
Jakie są korzyści?
 
Z danego rejonu może być zrealizowanych więcej niż jeden pomysł, jedynie ich koszt nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na jeden rejon. Gdy pomysły rywalizowały w głosowaniu, to gwarancję realizacji miał tylko zwycięzca, co bardzo często oznaczało, że kwota przeznaczona na rejon nie była wykorzystywana w 100 proc. Zaoszczędzimy też czas poświęcony na szukanie poparcia dla naszego pomysłu podczas głosowania. I najważniejsza korzyść – pomysły przeznaczone do realizacji zostaną wypracowane w drodze porozumienia podczas dyskusji i będą odzwierciedlać potrzeby danego rejonu, które co roku właśnie w ten sposób będą mogły być systematycznie realizowane.             
 
Przedstawimy Twój pomysł!
 
Oczywiście swój pomysł do Budżetu Obywatelskiego 2018 będzie można zgłosić drogą tradycyjną tzn. składając formularz wraz z listą poparcia z 20 podpisami. Ale jeśli ktoś nie pojawi się na spotkaniu dyskusyjnym w swoim rejonie i nie skontaktuje się z urzędnikami  tel. 95 7355 591 lub e-maila: budzetobywatelski@um.gorzow.pl , by przedstawili jego pomysł podczas spotkania, to może okazać się, że właśnie z tego rejonu pomysły nie będą poddawane pod głosowanie.  
 
Inne nowości
 
Regulamin zmieniono również w zakresie podziału miasta na rejony. Rozdzielono  Wieprzyce od Osiedla Słonecznego oraz wydzielono Dolinki z Górczyna. Tak, więc spotkania dyskusyjne odbędą się w 10 rejonach: Zawarcie, Zakanale, Śródmieście/Centrum, Piaski, Staszica, Wieprzyce, Manhattan, Górczyn, Osiedle Słoneczne, Dolinki (szczegółowy harmonogram niebawem). Do rozdysponowania będzie ponad 5 mln 700 tys. zł. Na kategorię rejonową ponad 3,4 mln zł oraz po ponad 1,1 mln zł na kategorię ogólnomiejską i oświatową.  
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 

Załączniki

1 ... 2 3 4 5 6 7 8