Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2018

 • 08-05-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelski raport cz.3

Przedstawiamy stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 na 30 kwietnia br.
Kategoria ogólnomiejska:
Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii - 601.400 zł). Architekt Krzysztof Grzegorzewski przygotuje dokumentację projektową do końca maja.  WGT*  – tel. 95 7355 819.
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta (430.000 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński  z Gorzowa wykonało dokumentację projektową.   WIN*  – tel. 95 7355 978. 
Zawody ekstremalne w skateparku w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki – 116.000 zł). Rozstrzygnięty został konkurs z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zawody ekstremalne zorganizuje stowarzyszenie Rowerzyści Aktywiści z Gorzowa. Zawody mają odbyć się na przełomie sierpnia i września. Zawody smoczych łodzi zorganizuje Klub Sportowy Admira od czerwca do września. WKS* - tel. 95 7355 736. 
 
Kategoria rejonowa: 
Przebudowa ulicy Tkackiej (Zamoście - 343.149 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński wykonało dokumentację projektową. Dokumenty na przetarg przekazano do Referatu Zamówień Publicznych. WIN – tel. 95 7355 978. 
Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej (Zakanale - 305.888 zł). Autorska Pracowania Architektury - Jakub Koralewski przygotowała dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. ZGM/ADM 2*  tel. 95 7387150.
Zagospodarowanie  terenu przy ul. Strażackiej (Zakanale - 37.912 zł). Dokumentację projektową wykonała firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. W wyniku zapytania ofertowego nie wpłynęła ani jedna oferta na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostanie powtórzone.– WGT. tel. 95 7355845.
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 19 (Śródmieście/Centrum - 78.179,42 zł). Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BUDEX przygotowało dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. ZGM/ADM-3 tel. 95 7387170
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26 (Śródmieście/Centrum - 77.696,95 zł). EKO MEW Janusz Blatkiewicz przygotowało dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. ZGM/ADM-1 tel. 95 7387140.
Remont części podwórka przy ul. Strzeleckiej 12-14, Pocztowej 3 (Śródmieście/Centrum - 83.912,99 zł).Trwają roboty budowlane - wykonawcą robót PHU Monika Pecyna. ZGM/ADM-3 tel. 95 7387170.
Zagospodarowanie części podwórka przy ul. Borowskiego 21 (Śródmieście/Centrum - 81.008 zł). EKO MEW Janusz Blatkiewicz przygotowało dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. – ZGM/ADM-1 tel. 95 7387140. 
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 2a,
ul. Dąbrowskiego 7a i 7
(Śródmieście/Centrum - 22.065 zł). Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BUDEX przygotowało dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. ZGM/ADM-4 tel. 95 7387190.  
Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej (Piaski - 178.000 zł). Gucałło Architektura Szymon Gucałło do końca lipca wykona dokumentację projektową. WGT – tel. 95 7355 845.
Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II (Manhattan - 76.500 zł). Została opracowana przez Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w administracji architektoniczno-budowlanej. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy, aktualnie trwa analiza złożonych ofert. WDR* – tel. 95 7355 713.  
Remont chodników przy ul. Hubala (Manhattan - 186.136,27 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową.  Dokumenty przetargowe przekazano do Referatu Zamówień Publicznych. WIN – tel. 95 7355 978. 
Oświetlenie: ul. Bazaltowej (Piaski - 165.500 zł), w rejonie Placu Jana Pawła II (Manhattan - 77.000 zł), ul. Zwiadowców i Minerów (Wieprzyce - 160.000 zł),  części ul. Warzywnej (Wieprzyce - 19.000 zł),  ul. Witnickiej (Wieprzyce - 93.000 zł),  części ul. Komandosów (Wieprzyce - 71.800 zł). Zadania są na etapie projektowania oświetlenia drogowego. Zostały podpisane umowy na wykonanie dokumentacji projektowej z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym „LUX” Jerzy Kaźmierczak. Planowany termin wykonania dokumentacji 31 lipiec br. WDR tel. 95 7355 855. 
Remont chodnika przy ul. Lelewela (Staszica - 40.000 zł) – Została opracowana przez Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w administracji architektoniczno-budowlanej. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy, aktualnie trwa analiza złożonych ofert. WDR – tel. 95 7355 713. 
Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie (Staszica - 22.300 zł). W ramach prac wydziału została opracowana dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w administracji architektoniczno-budowlanej. Na przełomie kwietnia i maja zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR – tel. 95 7355 713
Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej (Staszica - 49.600 zł). Została opracowana przez Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w administracji architektoniczno –budowlanej. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy, aktualnie trwa analiza złożonych ofert. WDR – 95 7355 713.
Utwardzenie terenu przy budynku przy ul. Marcinkowskiego 95-97 (Staszica - 30.000  zł). Została opracowana przez Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w administracji architektoniczno-budowlanej. Na przełomie kwietnia i maja zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR – 95 7355 713.
Utwardzenie placu na potrzeby parkowania  przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d (Staszica - 66.157,71 zł.) Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Jest wybrany wykonawca robót budowlanych oraz inspektor nadzoru inwestorskiego. Rozpoczęcie robót zaplanowano na połowę maja br. Okres realizacji do 2 miesiące. WIN – tel. 95 7355 786.
Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego (Staszica - 55.000 zł).  Roboty zakończono, obecnie trwa rozliczenie robót. Wykonawca robót - PHU Monika Pecyna. ZGM-ADM-5 tel. 95 7387200.
Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d (Staszica - 35.362 zł). Podpisano umowę z wykonawcą robót - PHU Monika Pecyna. ZGM-ADM-5 tel. 95 7387200.
Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego (Staszica - 45.000 zł). Została opracowana przez Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski dokumentacja projektowa oraz dokonano zgłoszenia robót w administracji architektoniczno - budowlanej. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy, aktualnie trwa analiza złożonych ofert. WDR – 95 7355 713.
Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego
a Wyszyńskiego
(Górczyn - 80.000 zł). Wybrano projektanta Gucałło Architektura Szymon Gucałło. Opracowanie dokumentacji do  sierpnia br. WGT – tel. 95 7355 770.
Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej od ul. T Kościuszki do budynku nr 1  (Górczyn - 35.400 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy, aktualnie trwa analiza złożonych ofert. WDR - tel. 95 7355 588.
Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15 (Górczyn - 28.000 zł.). Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „Architec” Zofia Cytryna przygotowała dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy, aktualnie trwa analiza złożonych ofert. WDR - tel. 95 7355 588.
Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3 (Górczyn - 53.000 zł). Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „Architec” Zofia Cytryna przygotowała dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę: PH-U Monika Pecyna. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie. WIN - tel. 95 7355 918.
Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c (Górczyn - 52.000 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy, aktualnie trwa analiza złożonych ofert.  WDR - tel. 95 7355 588.
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino (Górczyn - 40.329,86 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Wybrano wykonawcę: PH-U Monika Pecyna. Umowa zostanie podpisana w najbliższym czasie. WIN - tel. 95 7355 918.
Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego (Górczyn - 50.000 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM przygotowało dokumentację projektową.  Dokonane zostało zgłoszenie robót. Obecnie przygotowywane są dokumenty związane z procedurą wyboru wykonawcy w trybie zapytanie o cenę. WIN - tel. 95 7355 707.
Utwardzenie terenu od Al. 11 Listopada do ul. Słonecznej (Os. Słoneczne - 13.251,62 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Na przełomie kwietnia i maja zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR - tel. 95 7355 588.
Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca (Os. Słoneczne - 64.900 zł). Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki wykonała dokumentację projektową. Trwa procedura wyboru wykonawcy robót budowlanych. Termin realizacji do końca lipca. WGT – tel. 95 7355 845.
Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych (Os. Słoneczne - 157.123 zł). Firma TRAKTRISA Robert Paciorek wykonała dokumentację projektową. Przygotowano dokumenty w ramach  zapytania o cenę. WIN – tel. 95 7355 978. 
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95 (Os. Słoneczne - 107.514 zł). Autorska Pracowania Architektury - Jakub Koralewski przygotowała dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. ZGM/ADM-5 tel. 95 7387200. 
 Remont odcinka ul. Okólnej (Dolinki - 197.066,81 zł).  Firma TRAKTRISA Robert Paciorek wykonała  dokumentację projektową. WIN – tel. 95 7355 978. 
Remont chodnika przy ul. Zamenhofa (Dolinki - 145.901,37 zł). Aktualnie są prowadzone roboty budowlane (wykonawca: PPU Drogbud J.Dzitko, H.Błaszyk z Gorzowa). Planowany termin zakończenia 30 czerwiec br. WDR – tel. 95 7355 713. 
 
Kategoria oświatowa. WED – tel. 95 7355 878.
Budowa wielofunkcyjnych boisk przy SP nr 7, ul. Estkowskiego 3 (475.000 zł) i Miejskim Przedszkolu  Integracyjnym nr 27, ul. Śląska 42 (350.000 zł). – Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht do 15 maja przygotuje dokumentację projektową.  Po tym terminie WED złoży wniosek do Referatu Zamówień Publicznych o ogłoszenie przetargu.
Budowa siłowni zewnętrznych przy: ZS nr 12, ul. Śląska 20 (50.000 zł),  ZSTiO, ul. Czereśniowa 4 e (40.000 zł), ZSO nr 16, ul. Dunikowskiego 5 (40.000 zł), SP nr 2, ul. Zamenhofa 2 a (50.000 zł), ZS nr 6, ul. Gwiaździsta 14 (50.000 zł) – Pracownia Architektoniczna Portal-PP wykonała dokumentację projektową. Po otrzymaniu informacji  z Wydziału Integracji Europejskiej o dofinansowaniu lub o braku dofinansowania w przypuszczalnym terminie – maj 2018, Wydział Edukacji rozpocznie procedury Zapytania cenowego/ofertowego na wybór wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego.
Modernizacja placu zabaw przy PM nr 6, ul. Drzymały 18 (91.000 zł) -  Trwa przygotowanie dokumentacji projektowej. PM* nr 6 – 95 7224899.
 
*Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów: Wydziału Dróg (WDR), Wydziału Inwestycji (WIN), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego (WGT), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej/ Administracji Domów Mieszkalnych (ZGM/ADM), Wydziału Kultury i Sportu (WKS), Wydziału Edukacji (WED) i Przedszkola Miejskiego nr 6 (PM nr 6).
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 
 
 
 
 
 • 21-03-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelski raport cz. 2

Przedstawiamy obywatelski raport, czyli stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 na dzień 21 marca br. 
 
Kategoria ogólnomiejska:
Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii - 601.400 zł).           Architekt Krzysztof Grzegorzewski przygotuje dokumentację projektową do końca maja.  WGT*  – tel. 95 7355 819.
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta (430.000 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński  z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca.  WIN*  – tel. 95 7355 978. 
Zawody ekstremalne w skateparku w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki - 114.600 zł) Do 23 marca  zostanie ogłoszony konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na organizację imprez sportowych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. WKS* - tel. 95 7355 736. 
 
Kategoria rejonowa: 
Przebudowa ulicy Tkackiej (Zamoście - 343.149 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński wykona dokumentację projektową do 31 marca.  WIN – tel. 95 7355 978. 
Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej (Zakanale - 305.888 zł). Autorska Pracowania Architektury - Jakub Koralewski przygotuje dokumentację projektową do 15 maja.  ZGM/ADM 2*  tel. 95 7387150.
Zagospodarowanie  terenu przy ul. Strażackiej (Zakanale - 37.912 zł). Do końca marca dokumentację projektową wykona firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. WGT – tel. 95 7355845.
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 19 (Śródmieście/Centrum - 78.179,42 zł). Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BUDEX przygotuje dokumentację projektową do 15 maja. ZGM/ADM-3 tel. 95 7387170
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26 (Śródmieście/Centrum - 77.696,95 zł). EKO MEW Janusz Blatkiewicz przygotuje dokumentację projektową do 15 maja. ZGM/ADM-1 tel. 95 7387140.
Remont części podwórka przy ul. Strzeleckiej 12-14, Pocztowej 3 (Śródmieście/Centrum - 83.912,99 zł). Obecnie jest podpisywana umowa z wykonawcą robót PHU Monika Pecyna. ZGM/ADM-3 tel. 95 7387170.
Zagospodarowanie części podwórka przy ul. Borowskiego 21 (Śródmieście/Centrum - 81.008 zł). EKO MEW Janusz Blatkiewicz przygotuje dokumentację projektową do 15 maja. – ZGM/ADM-1 tel. 95 7387140. 
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 2a, ul. Dąbrowskiego 7a i 7 (Śródmieście/Centrum - 22.065 zł). Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa BUDEX przygotuje dokumentację projektową do 15 maja. ZGM/ADM-4 tel. 95 7387190.  
Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej (Piaski - 178.000 zł). Gucałło Architektura Szymon Gucałło do końca lipca wykona dokumentację projektową. WGT – tel. 95 7355 845.
Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II (Manhattan - 76.500 zł). Biuro Usługowo- Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Na przełomie marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR* – tel. 95 7355 713.  
Remont chodników przy ul. Hubala (Manhattan - 186.136,27 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową.  Zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WIN – tel. 95 7355 978. 
Oświetlenie: ul. Bazaltowej (Piaski - 165.500 zł), w rejonie Placu Jana Pawła II (Manhattan - 77.000 zł), ul. Zwiadowców i Minerów (Wieprzyce - 160.000 zł),  części ul. Warzywnej (Wieprzyce - 19.000 zł),  ul. Witnickiej (Wieprzyce - 93.000 zł),  części ul. Komandosów (Wieprzyce - 71.800 zł). Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LUX” Jerzy Kaźmierczak wykona dokumentację projektową do 31 lipca. WDR tel. 95 7355 855. 
Remont chodnika przy ul. Lelewela (Staszica - 40.000 zł) – Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Na przełomie marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR – tel. 95 7355 713. 
Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie (Staszica - 22.300 zł). W ramach prac wydziału została opracowana dokumentacja projektowa. Na przełomie marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR – tel. 95 7355 713
Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej (Staszica - 49.600 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Na przełomie marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR – 95 7355 713.
Utwardzenie terenu przy budynku przy ul. Marcinkowskiego 95-97(Staszica - 30.000  zł). Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki przygotowała dokumentację projektową. Na przełomie marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR – 95 7355 713.
Utwardzenie placu na potrzeby parkowania  przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d (Staszica - 66.157,71 zł.) Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Po raz drugi zostanie ogłoszone zapytanie o cenę. WIN – tel. 95 7355 786.
Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego (Staszica - 55.000 zł). Obecnie jest podpisywana umowa z wykonawcą robót PHU Monika Pecyna.  ZGM-ADM-5 tel. 95 7387200.
Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d (Staszica - 35.362 zł). Obecnie jest podpisywana umowa z wykonawcą robót PHU Monika Pecyna. ZGM-ADM-5 tel. 95 7387200.
Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego (Staszica - 45.000 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Na przełomie marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR – 95 7355 713.
Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego (Górczyn - 80.000 zł). Trwa procedura wyboru projektanta. WGT – tel. 95 7355 770.
Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej od ul. T Kościuszki do budynku nr 1  (Górczyn - 35.400 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Na przełomie marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR - tel. 95 7355 588.
Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15 (Górczyn - 28.000 zł.). Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „Architec” Zofia Cytryna przygotowała dokumentację projektową. Na przełomie  marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy. WDR - tel. 95 7355 588.
Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3 (Górczyn - 53.000 zł). Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „Architec” Zofia Cytryna przygotowała dokumentację projektową. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy z terminem składania ofert do 23 marca. WIN - tel. 95 7355 918.
Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c (Górczyn - 52.000 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Na przełomie  marca i kwietnia zostanie przeprowadzone postępowanie w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy.  WDR - tel. 95 7355 588.
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino (Górczyn - 40.329,86 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski przygotowało dokumentację projektową. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy z terminem składania ofert do 23 marca. WIN - tel. 95 7355 918.
Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego (Górczyn - 50.000 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM przygotowało dokumentację projektową.  Przygotowanie zapytań ofertowych na wybór wykonawcy planowane jest w kwietniu. WIN - tel. 95 7355 707.
Utwardzenie terenu od Al. 11 Listopada do ul. Słonecznej (Os. Słoneczne - 13.251,62 zł). Biuro Usługowo-Projektowe PROFIL TM Tomasz Marczewski wykona dokumentację projektową do 31 marca. WDR - tel. 95 7355 588.
Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca (Os. Słoneczne - 64.900 zł). Do końca marca dokumentację projektową wykona firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki. WGT – tel. 95 7355 845.
Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych (Os. Słoneczne - 157.123 zł). Firma TRAKTRISA Robert Paciorek wykona dokumentację projektową do 31 marca. WIN – tel. 95 7355 978. 
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95 (Os. Słoneczne - 107.514 zł). Autorska Pracowania Architektury - Jakub Koralewski przygotuje dokumentację projektową do 15 maja. ZGM/ADM-5 tel. 95 7387200. 
 Remont odcinka ul. Okólnej (Dolinki - 197.066,81 zł).  Firma TRAKTRISA Robert Paciorek wykona dokumentację projektową  do 31 marca. WIN – tel. 95 7355 978. 
Remont chodnika przy ul. Zamenhofa (Dolinki - 145.901,37 zł). Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki przygotowała dokumentację projektową. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy. WDR – tel. 95 7355 713. 
 
Kategoria oświatowa
Budowa wielofunkcyjnych boisk przy SP nr 7, ul. Estkowskiego 3 (475.000 zł) i Miejskim Przedszkolu  Integracyjnym nr 27, ul. Śląska 42 (350.000 zł). – Biuro Projektów Budownictwa Ogólnego Wojciech Lamprecht do maja przygotuje dokumentację projektową.  
Budowa siłowni zewnętrznych przy: ZS nr 12, ul. Śląska 20 (50.000 zł),  ZSTiO, ul. Czereśniowa 4 e (40.000 zł), ZSO nr 16, ul. Dunikowskiego 5 (40.000 zł), SP nr 2, ul. Zamenhofa 2 a (50.000 zł), ZS nr 6, ul. Gwiaździsta 14 (50.000 zł) – Pracownia Architektoniczna Portal-PP do kwietnia przygotuje dokumentację projektową. WED – tel. 95 7355 878.
Modernizacja placu zabaw przy PM nr 6, ul. Drzymały 18 (91.000 zł) -  Trwa procedura wyłonienia projektanta. PM* nr 6 – 95 7224899. 
 
*Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi numerami telefonów: Wydziału Dróg (WDR), Wydziału Inwestycji (WIN), Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego (WGT), Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej/ Administracji Domów Mieszkalnych (ZGM/ADM), Wydziału Kultury i Sportu (WKS), Wydziału Edukacji (WED) i Przedszkola Miejskiego nr 6 (PM nr 6).
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     
 • 19-01-2018
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Obywatelski raport cz.1

Przedstawiamy obywatelski raport, czyli stan realizacji zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018 na dzień 19 stycznia br. 
 
Kategoria ogólnomiejska:
Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii - 601.400 zł). Na przełomie stycznia i lutego zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  WGT – tel. 95 7355 819.
Poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta (430.000 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński  z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br.  WIR – tel. 95 7355 978. 
Zawody ekstremalne w skateparku w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki - 114.600 zł). Przygotowywanie dokumentacji ofertowej. WKS* - tel. 95 7355 736. 
 
Kategoria rejonowa: 
Przebudowa ulicy Tkackiej (Zamoście - 343.149 zł). Przedsiębiorstwo Inżynieryjne V.E.P. Adam Świerczyński  z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br.  WIR – tel. 95 7355 978. 
Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej, Kobylogórskiej (Zakanale - 305.888 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387150.
Zagospodarowanie  terenu przy ul. Strażackiej (Zakanale - 37.912 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. WGT – tel. 95 7355796.
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 19 (Śródmieście/Centrum - 78.179,42 zł. Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387170.
Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26 (Śródmieście/Centrum - 77.696,95 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387140.
Remont części podwórka przy ul. Strzeleckiej 12-14, Pocztowej 3 (Śródmieście/Centrum - 83.912,99 zł).   Składanie ofert na wykonanie robót budowlanych do 25 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387170.
Zagospodarowanie części podwórka przy ul. Borowskiego 21 (Śródmieście/Centrum - 81.008 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387140. 
Zagospodarowanie podwórka przy ul. 30 Stycznia 2a,
ul. Dąbrowskiego 7a i 7
(Śródmieście/Centrum - 22.065 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 24 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387190.  
Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej (Piaski - 178.000 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. WGT – tel. 95 7355 819.
Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II (Manhattan - 76.500 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR – tel. 95 7355 713. 
Remont chodników przy ul. Hubala (Manhattan - 186.136,27 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR – tel. 95 7355 978. 
Oświetlenie: ul. Bazaltowej (Piaski - 165.500 zł), w rejonie Placu Jana Pawła II (Manhattan - 77.000 zł), ul. Zwiadowców i Minerów (Wieprzyce - 160.000 zł),  części ul. Warzywnej (Wieprzyce - 19.000 zł),  ul. Witnickiej (Wieprzyce - 93.000 zł),  części ul. Komandosów (Wieprzyce - 71.800 zł). Na etapie wyboru projektanta, z którym zostanie podpisana umowa pod koniec stycznia br.  WGT – tel. 95 7355 855.   
Remont chodnika przy ul. Lelewela (Staszica - 40.000 zł) – Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – tel. 95 7355 713. 
Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie (Staszica - 22.300 zł). Do końca stycznia zostanie wybrany projektant. WIR – 95 7355 713.
Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej (Staszica - 49.600 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – 95 7355 713.
Budowa chodnika do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97(Staszica - 30.000  zł). Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – 95 7355 713.
Utwardzenie placu na potrzeby parkowania  przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d (Staszica - 66.157,71 zł.)  Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR – tel. 95 7355 768.
Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego (Staszica - 55.000 zł).  Składanie ofert na wykonanie robót budowlanych do 25 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387200.
Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d (Staszica - 35.362 zł). Składanie ofert na wykonanie robót budowlanych do 25 stycznia br. ZGM – tel. 95 7387200.
 Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego (Staszica - 45.000 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR – 95 7355 713.
Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego
a Wyszyńskiego
(Górczyn - 80.000 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej. WGT – tel. 95 7355 796.
Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej od ul. T Kościuszki do budynku nr 1  (Górczyn - 35.400 zł).  Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.
Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15 (Górczyn - 28.000 zł.)  Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia Cytryna wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.
Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3 (Górczyn - 53.000 zł). Pracownia Architektoniczno-Urbanistyczna „ARCHITEC” Zofia Cytryna wykona dokumentację projektową do 28 lutego br. WIR - tel. 95 7355 918.
Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c (Górczyn - 52.000 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 588.
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino (Górczyn - 40.329,86 zł).  Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 918.
Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego (Górczyn - 50.000 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 11 lutego br. WIR - tel. 95 7355 707.
Budowa chodnika od Al. 11 Listopada przy bloku 130 do
ul. Słonecznej
(Os. Słoneczne - 13.251,62 zł). Firma  „PROFIL TM” Tomasz Marczewski z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br. WIR - tel. 95 7355 588.
Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca (Os. Słoneczne - 64.900 zł). W lutym zaplanowano podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.  WGT – tel. 95 7355 819.
Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych (Os. Słoneczne - 157.123 zł). Firma TRAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 31 marca br.
Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95 (Os. Słoneczne - 107.514 zł). Składanie ofert na opracowanie dokumentacji projektowej do 29 stycznia br.   ZGM – tel. 95 7387200. 
 Remont odcinka ul. Okólnej (Dolinki - 197.066,81 zł).  Firma TRAKTRISA Robert Paciorek z Gorzowa wykona dokumentację projektową  do 31 marca br. WIR – tel. 95 7355 978. 
Remont chodnika przy ul. Zamenhofa (Dolinki - 145.901,37 zł). Firma Siedem Wzgórz Krzysztof Leśnicki z Gorzowa wykona dokumentację projektową do 13 lutego br. WIR – tel. 95 7355 713. 
 
Kategoria oświatowa:
Budowa wielofunkcyjnych boisk przy: SP nr 7, ul. Estkowskiego 3 (475.000 zł) oraz  Miejskim Przedszkolu  Integracyjnym nr 27, ul. Śląska 42 (350.000 zł). W styczniu został rozpisany konkurs ofert na wybór projektanta, a  w lutym zaplanowano podpisanie umowy. WED* – tel. 95 7355 878.
Budowa siłowni zewnętrznych przy: ZS nr 12, ul. Śląska 20 (50.000 zł),  ZSTiO, ul. Czereśniowa 4 e (40.000 zł), ZSO nr 16, ul. Dunikowskiego 5 (40.000 zł), SP nr 2, ul. Zamenhofa 2 a (50.000 zł), ZS nr 6, ul. Gwiaździsta 14 (50.000 zł) - Wysłano zapytanie cenowe do sześciu biur projektowych dotyczące  wykonania dokumentacji projektowej. Podpisanie umowy zaplanowano na styczeń. WED – tel. 95 7355 878.
Modernizacja placu zabaw przy PM nr 6, ul. Drzymały 18 (91.000 zł).  
 
*WGT – Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego, WIR – Wydział Inwestycji i Remontów Dróg, ZGM – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, WED – Wydział Edukacji, WKS – Wydział Kultury i Sportu.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 14-09-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Czekamy na opinie

Co sądzisz o budżecie obywatelskim? Jaka jest Twoja opinia na temat możliwości wyboru zadań bez głosowania?  Na te pytania oraz inne będzie można odpowiedzieć podczas spotkania mieszkańców lub wypełniając ankietę.
 
Za nami szósta edycja budżetu obywatelskiego. Zwycięskie pomysły mieszkańców niebawem zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na  2018 rok. Czas więc ocenić  proces konsultacji społecznych. Wskazać słabe i mocne punkty procedury budżetu obywatelskiego. Chcielibyśmy, by gorzowski  budżet obywatelski stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z  wolą mieszkańców. Dlatego zaplanowaliśmy kilka działań w ramach ewaluacji. 13 września br. odbyło się  spotkanie urzędników zajmujących się weryfikacją wniosków zgłaszanych przez mieszkańców. 28 września, w sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 o godz. 10.00 spotkają się przedstawiciele środowiska oświatowego. Natomiast mieszkańców zapraszamy 3 października br. na godz. 17.00 do sali sesyjnej Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4.     Poruszane podczas tych wszystkich spotkań obszary znajdą odzwierciedlenie w ankiecie, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich!  Ankieta będzie dostępna od 11  do 22 października br. w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnie  zlokalizowanej  w sali obsługi klienta  Urzędu Miasta Gorzowa przy ul. Sikorskiego 3-4.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 04-04-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Weryfikacja trwa

Mieszkańcy od 13 lutego do 24 marca br. zgłosili  148 zadań tzn. 92 rejonowych, 40 oświatowych i 16 ogólnomiejskich.   W spotkaniach dyskusyjnych uczestniczyło 429 osób.
 
Zadania oświatowe zostały już wybrane do realizacji (artykuł poniżej), a zadania rejonowe i ogólnomiejskie zostaną zweryfikowane do połowy maja. Zespół Opiniujący (załącznik poniżej) zaopiniuje zadania pozytywnie lub negatywnie. Każda negatywna opnia będzie dokładnie uzasadniona. Wykaz zgłoszonych zadań wraz z opinią zostanie upubliczniony do połowy maja i wtedy będzie wiadomo, które zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji z Zakanala, Śródmieścia, Piasków, Manhattanu, Wieprzyc, Staszica, Górczyn, Osiedla Słonecznego i Dolinek zostały pozytywnie zweryfikowane, co jest koniecznym warunkiem w przypadku decyzji o realizacji bez głosowania. Głosowanie na zadania ogólnomiejskie i rejonowe (Zawarcie) zaplanowano od  29 maja  do 12 czerwca br. 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 

Załączniki

 • 22-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Pomysły ogólnomiejskie zgłoszone

Podczas ostatniego spotkania dyskusyjnego, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, mieszkańcy zgłosili pomysły do kategorii ogólnomiejskiej.
W spotkaniu, 21 marca w Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej, uczestniczyło 39 osób, które nie tylko zgłosiły swoje pomysły, ale także podczas dyskusji połączyły niektóre z nich, by zwiększyć ich szanse podczas głosowania powszechnego  na przełomie maja i czerwca oraz przyznały dodatkowe punkty. Zgłoszone pomysły:       
 1. Połączony projekt (twardy): budowa integracyjnego placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych (tereny za Filharmonią); udoskonalenie infrastruktury rowerowej na terenie miasta (wiaty rowerowe, stojaki, oznakowanie, obniżenie krawężników, itp.), montaż kontenera socjalno-higienicznego dla osób bezdomnych: zakup czterech smoczych łodzi – 80 punktów, 
 2. Połączony projekt (miękki) – zawody ekstremalne w skateparku oraz zawody smoczych łodzi – 80 punktów,  
 3. Automatyczny szalet miejski na bulwarze wschodnim – 80 punktów,
 4. Doposażenie terenów miasta w ławeczki oraz wymiana starych,
 5. Budowa ścieżki spacerowej od bulwaru wschodniego do Mostu Lubuskiego,
 6. Basen kąpielowy w nurcie rzeki Warty przy lewym brzegu, naprzeciwko bulwaru wschodniego. 
 7. Cmentarz komunalny (kanalizacja burzowa, zieleń, organizacja transportu),
 8. Zagospodarowanie pustostanów, 
 9. Parking na potrzeby tymczasowego dworca PKP przy ul. Teatralnej,
 10. Maskowanie śmietników na podwórzach i przed posesjami,
 11.  Rewitalizacja parków miejskich,
 12.  Modernizacja rzeki Kłodawki (spływy kajakowe, zarybienie, budowa restauracji).
Rozmawiano także o pomyśle uruchomienia tzw. roweru miejskiego oraz na temat  psiej infrastruktury, czyli wybiegów, toalet i specjalnych automatów.
Pomysły do kategorii ogólnomiejskiej jeszcze można zgłaszać do 24 marca br.  drogą tradycyjną tzn. składając formularz wraz z listą poparcia z 20 podpisami w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłając skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.
Zgłoszone przez mieszkańców wnioski, zarówno do kategorii ogólnomiejskiej oraz rejonowej obecnie są weryfikowane przez Zespół Opiniujący. Wykaz zaopiniowanych zadań zostanie ogłoszony do połowy maja.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji   
 
 • 20-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Czas na ogólnomiejskie pomysły

Jeśli masz pomysł dotyczący potrzeb mieszkańców całego miasta lub co najmniej dwóch rejonów, przyjdź  na spotkanie 21 marca i zgłoś go do Budżetu Obywatelskiego 2018.
W najbliższy wtorek, tj. 21 marca o godz. 17.00 w Przystani Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3 odbędzie się spotkanie dyskusyjne mieszkańców dotyczące kategorii ogólnomiejskiej.  Przypominamy pod pojęciem zadania ogólnomiejskiego rozumie się zadanie dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu Gorzowa Wlkp. lub takie, którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu Gorzowa Wlkp. Na kategorię ogólnomiejską  przeznaczonych jest 1.146.000 zł,  z czego na tzw. twarde (inwestycje, remonty)  – 1.031.400 zł, a na zadania miękkie (wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym) – 114.600 zł. Zgłoszone podczas spotkania pomysły zostaną poddane pod powszechną dyskusję i uczestnicy ułożą z nich listę priorytetów, z których pierwsze trzy otrzymają dodatkowe 80 punktów. Pozytywnie zaopiniowane zostaną poddane pod powszechne głosowanie na przełomie maja i czerwca. W ubiegłym roku w ramach kategorii ogólnomiejskiej mieszkańcy wybrali rozbudowę skateparku w parku Kopernika oraz aktywne warsztaty kulturalne.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji    
 • 17-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Porozumienie na Dolinkach

Za nami ostatnie spotkanie rejonowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Mieszkańcy Dolinek też postawili na dialog i udało im się dojść do kompromisu przy wyborze zadań do realizacji.
Mieszkańcy Dolinek, 16 marca, rozmawiali o kilku inwestycjach, które ich zdaniem powinny być wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Dyskusja nie trwała zbyt długo i mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku powinny być zrealizowane dwa pomysły:
 1. przebudowa ul. Okólnej na odcinku około 200 m,
 2.  remont chodnika przy ul. Zamenhofa.
Mieszkańcy wyznaczyli też dwie inwestycje rezerwowe. Przypominamy, że zrealizowane mogą zostać tylko te pomysły, które zostaną pozytywnie zweryfikowane. Aby to nastąpiło zadanie musi być m.in.: ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, jednoroczne, zlokalizowane na nieruchomości miejskiej, nie przekroczyć kwoty maksymalnej przeznaczonej na rejon tj. 343.800 zł i nie stać w sprzeczności z miejskimi planami.
Inwestycje rezerwowe to:
 1. modernizacja ulicy Parkowej,
 2. oświetlenie solarne przy ul. Ptasiej.
Rozmawiano także o pomysłach, które zostaną zweryfikowane i oszacowane, tak by mieszkańcy do rozmowy na ich temat mogli powrócić w przyszłym roku:
 1. strefa rekreacji w parku Czechówek,
 2. remont chodnika przy ul. Walczaka od przystanku autobusowego przy ul. Nowej.
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
    
 
 • 15-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Słoneczne wybrało inwestycje

Mieszkańcy Osiedla Słonecznego wybrali inwestycje, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i zrezygnowali z powszechnego głosowania.
W spotkaniu, 14 marca w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II, uczestniczyło 45 osób. Mieszkańcy od początku dążyli do porozumienia i rezygnacji z głosowania. Rozmawiali o realizacji kilkunastu inwestycji, ale ostatecznie, jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku powinny być wykonane:
 1. wielopokoleniowa strefa wypoczynkowa pomiędzy blokami przy ul. Słonecznej 96, 90-86, 91-95, 94.
 2. remont nawierzchni drogi osiedlowej przy Placu Słonecznym 15-17, 23 a-c, 22 a-e, 21 a-g oraz budowa miejsc parkingowych,
 3. remont schodów przy ul. Gwiaździstej 16-18  wraz z chodnikiem.
 4. Budowa chodnika od Al. 11-go Listopada 130 do ul. Słonecznej 91-96.
Ponadto zgłoszono wniosek, który ma być wyszacowany przez urzędników, a o jego realizacji mieszkańcy będą rozmawiali w przyszłym roku:
 1. budowa strefy rekreacji przy ul. Gwiaździstej na działce 1720/2.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     
 • 10-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Górczyn wybrał obywatelskie pomysły

Mieszkańcy Górczyna postawili na realizację niewielkich inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i zrezygnowali z głosowania.
Dyskusja była gorąca i dotyczyła głównie kryteriów wyboru zadań do realizacji w przyszły roku. Mieszkańcy od początku byli nastawieni na kompromis i rezygnację z głosowania powszechnego. Ostatecznie wybrali realizację małych inwestycji dotyczących budowy miejsc parkingowych, remontów chodników oraz zagospodarowania zieleni:     
 1. budowa zatoki parkingowej  w pobliżu ul. Wróblewskiego  23 i 25,
 2. budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino,
 3. budowa parkingów wzdłuż ul. Szwoleżerów 1 a,b – 7a,b,c,
 4. remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3,
 5. remont chodnika przy ul. Szwoleżerów 15,
 6. remont chodnika przy ul. Czereśniowej,
 7. zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a ul. Wyszyńskiego,
 8. budowa chodnika przy ul. Niepodległości.
Ponadto urzędnicy zweryfikują wnioski, o których realizacji będą rozmawiać w przyszłym roku:
 1. remont ul. Kościuszki,
 2. remont ul. Bohaterów Lenino wraz z chodnikami.
Przypominamy, że zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji muszą przejść pozytywnie weryfikację, a ich wspólny koszt szacunkowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na rejon tj. 343.800 zł.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
1 ... 4 5 6 7 8