Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2018

 • 22-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Pomysły ogólnomiejskie zgłoszone

Podczas ostatniego spotkania dyskusyjnego, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, mieszkańcy zgłosili pomysły do kategorii ogólnomiejskiej.
W spotkaniu, 21 marca w Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej, uczestniczyło 39 osób, które nie tylko zgłosiły swoje pomysły, ale także podczas dyskusji połączyły niektóre z nich, by zwiększyć ich szanse podczas głosowania powszechnego  na przełomie maja i czerwca oraz przyznały dodatkowe punkty. Zgłoszone pomysły:       
 1. Połączony projekt (twardy): budowa integracyjnego placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych (tereny za Filharmonią); udoskonalenie infrastruktury rowerowej na terenie miasta (wiaty rowerowe, stojaki, oznakowanie, obniżenie krawężników, itp.), montaż kontenera socjalno-higienicznego dla osób bezdomnych: zakup czterech smoczych łodzi – 80 punktów, 
 2. Połączony projekt (miękki) – zawody ekstremalne w skateparku oraz zawody smoczych łodzi – 80 punktów,  
 3. Automatyczny szalet miejski na bulwarze wschodnim – 80 punktów,
 4. Doposażenie terenów miasta w ławeczki oraz wymiana starych,
 5. Budowa ścieżki spacerowej od bulwaru wschodniego do Mostu Lubuskiego,
 6. Basen kąpielowy w nurcie rzeki Warty przy lewym brzegu, naprzeciwko bulwaru wschodniego. 
 7. Cmentarz komunalny (kanalizacja burzowa, zieleń, organizacja transportu),
 8. Zagospodarowanie pustostanów, 
 9. Parking na potrzeby tymczasowego dworca PKP przy ul. Teatralnej,
 10. Maskowanie śmietników na podwórzach i przed posesjami,
 11.  Rewitalizacja parków miejskich,
 12.  Modernizacja rzeki Kłodawki (spływy kajakowe, zarybienie, budowa restauracji).
Rozmawiano także o pomyśle uruchomienia tzw. roweru miejskiego oraz na temat  psiej infrastruktury, czyli wybiegów, toalet i specjalnych automatów.
Pomysły do kategorii ogólnomiejskiej jeszcze można zgłaszać do 24 marca br.  drogą tradycyjną tzn. składając formularz wraz z listą poparcia z 20 podpisami w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłając skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.
Zgłoszone przez mieszkańców wnioski, zarówno do kategorii ogólnomiejskiej oraz rejonowej obecnie są weryfikowane przez Zespół Opiniujący. Wykaz zaopiniowanych zadań zostanie ogłoszony do połowy maja.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji   
 
 • 20-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Czas na ogólnomiejskie pomysły

Jeśli masz pomysł dotyczący potrzeb mieszkańców całego miasta lub co najmniej dwóch rejonów, przyjdź  na spotkanie 21 marca i zgłoś go do Budżetu Obywatelskiego 2018.
W najbliższy wtorek, tj. 21 marca o godz. 17.00 w Przystani Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3 odbędzie się spotkanie dyskusyjne mieszkańców dotyczące kategorii ogólnomiejskiej.  Przypominamy pod pojęciem zadania ogólnomiejskiego rozumie się zadanie dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu Gorzowa Wlkp. lub takie, którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu Gorzowa Wlkp. Na kategorię ogólnomiejską  przeznaczonych jest 1.146.000 zł,  z czego na tzw. twarde (inwestycje, remonty)  – 1.031.400 zł, a na zadania miękkie (wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym) – 114.600 zł. Zgłoszone podczas spotkania pomysły zostaną poddane pod powszechną dyskusję i uczestnicy ułożą z nich listę priorytetów, z których pierwsze trzy otrzymają dodatkowe 80 punktów. Pozytywnie zaopiniowane zostaną poddane pod powszechne głosowanie na przełomie maja i czerwca. W ubiegłym roku w ramach kategorii ogólnomiejskiej mieszkańcy wybrali rozbudowę skateparku w parku Kopernika oraz aktywne warsztaty kulturalne.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji    
 • 17-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Porozumienie na Dolinkach

Za nami ostatnie spotkanie rejonowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Mieszkańcy Dolinek też postawili na dialog i udało im się dojść do kompromisu przy wyborze zadań do realizacji.
Mieszkańcy Dolinek, 16 marca, rozmawiali o kilku inwestycjach, które ich zdaniem powinny być wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Dyskusja nie trwała zbyt długo i mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku powinny być zrealizowane dwa pomysły:
 1. przebudowa ul. Okólnej na odcinku około 200 m,
 2.  remont chodnika przy ul. Zamenhofa.
Mieszkańcy wyznaczyli też dwie inwestycje rezerwowe. Przypominamy, że zrealizowane mogą zostać tylko te pomysły, które zostaną pozytywnie zweryfikowane. Aby to nastąpiło zadanie musi być m.in.: ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, jednoroczne, zlokalizowane na nieruchomości miejskiej, nie przekroczyć kwoty maksymalnej przeznaczonej na rejon tj. 343.800 zł i nie stać w sprzeczności z miejskimi planami.
Inwestycje rezerwowe to:
 1. modernizacja ulicy Parkowej,
 2. oświetlenie solarne przy ul. Ptasiej.
Rozmawiano także o pomysłach, które zostaną zweryfikowane i oszacowane, tak by mieszkańcy do rozmowy na ich temat mogli powrócić w przyszłym roku:
 1. strefa rekreacji w parku Czechówek,
 2. remont chodnika przy ul. Walczaka od przystanku autobusowego przy ul. Nowej.
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
    
 
 • 15-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Słoneczne wybrało inwestycje

Mieszkańcy Osiedla Słonecznego wybrali inwestycje, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i zrezygnowali z powszechnego głosowania.
W spotkaniu, 14 marca w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II, uczestniczyło 45 osób. Mieszkańcy od początku dążyli do porozumienia i rezygnacji z głosowania. Rozmawiali o realizacji kilkunastu inwestycji, ale ostatecznie, jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku powinny być wykonane:
 1. wielopokoleniowa strefa wypoczynkowa pomiędzy blokami przy ul. Słonecznej 96, 90-86, 91-95, 94.
 2. remont nawierzchni drogi osiedlowej przy Placu Słonecznym 15-17, 23 a-c, 22 a-e, 21 a-g oraz budowa miejsc parkingowych,
 3. remont schodów przy ul. Gwiaździstej 16-18  wraz z chodnikiem.
 4. Budowa chodnika od Al. 11-go Listopada 130 do ul. Słonecznej 91-96.
Ponadto zgłoszono wniosek, który ma być wyszacowany przez urzędników, a o jego realizacji mieszkańcy będą rozmawiali w przyszłym roku:
 1. budowa strefy rekreacji przy ul. Gwiaździstej na działce 1720/2.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     
 • 10-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Górczyn wybrał obywatelskie pomysły

Mieszkańcy Górczyna postawili na realizację niewielkich inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i zrezygnowali z głosowania.
Dyskusja była gorąca i dotyczyła głównie kryteriów wyboru zadań do realizacji w przyszły roku. Mieszkańcy od początku byli nastawieni na kompromis i rezygnację z głosowania powszechnego. Ostatecznie wybrali realizację małych inwestycji dotyczących budowy miejsc parkingowych, remontów chodników oraz zagospodarowania zieleni:     
 1. budowa zatoki parkingowej  w pobliżu ul. Wróblewskiego  23 i 25,
 2. budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino,
 3. budowa parkingów wzdłuż ul. Szwoleżerów 1 a,b – 7a,b,c,
 4. remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3,
 5. remont chodnika przy ul. Szwoleżerów 15,
 6. remont chodnika przy ul. Czereśniowej,
 7. zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a ul. Wyszyńskiego,
 8. budowa chodnika przy ul. Niepodległości.
Ponadto urzędnicy zweryfikują wnioski, o których realizacji będą rozmawiać w przyszłym roku:
 1. remont ul. Kościuszki,
 2. remont ul. Bohaterów Lenino wraz z chodnikami.
Przypominamy, że zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji muszą przejść pozytywnie weryfikację, a ich wspólny koszt szacunkowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na rejon tj. 343.800 zł.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 08-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Staszica wybrało inwestycje

Mieszkańcy Staszica wybrali pomysły do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
 Prawie pięćdziesiąt osób spotkało się w Klubie u Szefa,  7 marca, by rozmawiać o potrzebach i rozwoju Staszica. Dyskusja była gorąca, ale udało się osiągnąć kompromis i mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że rezygnują z głosowania i do realizacji w przyszłym roku zgłosili dziewięć inwestycji. W przypadku niektórych pomysłów został znacznie ograniczony ich zakres, tak by mogły być one zrealizowane:  
 1. odgruzowanie,  niwelacja terenu i obsianie trawą skweru przy ul. Dunikowskiego  
 2. remont chodnika przy ul. Lelewela na długości 50 m
 3. utwardzenie placu na potrzeby parkowania przy ul. Staszica 1a,b,c,d, 3 a,b,c,d
 4. remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie
 5. budowa chodnika wzdłuż ul. Londyńskiej na odcinku 100 m
 6. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97
 7. remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66,
 8. remont chodnika  przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d
 9. utwardzenie nawierzchni przy ul. Malczewskiego na potrzeby parkowania.
Ponadto zgłoszono pomysły, które zostaną zweryfikowane przez urzędników i w przyszłym roku mieszkańcy będą rozmawiali o ich realizacji:
 1. Budowa parkingu przy ul. Kruczkowskiego oraz umocnienie skarpy.
 2. Remont nawierzchni wraz z przebudową zatok parkingowych przy ul. Matejki 60-64 i Fredry 1.     
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 03-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Wieprzyce chcą oświetlenia solarnego

To już piąte spotkanie dyskusyjne, na którym podjęto decyzję o rezygnacji z głosowania.
Mieszkańcy Wieprzyc, dość szybko jednogłośnie ustalili, że w przyszłym roku powinny być zrealizowane cztery zadania dotyczące oświetlenia: 
 1. budowa oświetlenia solarnego przy ul. Zwiadowców i Minerów,
 2. budowa oświetlenia solarnego przy ul. Warzywnej i Rzecznej,
 3. budowa oświetlenia solarnego przy ul. Witnickiej,
 4. budowa oświetlenia solarnego przy ul. Komandosów.
Gdyby te zadania zostały z jakiś względów zaopiniowane negatywnie wtedy chcieliby, aby zostały zrealizowane dwa zadania wyznaczone jako rezerwowe:   
 1. modernizacja boiska przy ul. Małyszyńskiej,
 2. budowa siłowni zewnętrznej w okolicach ul. Saperów.
Rozmawiano także o stanie dróg i zgłoszono wnioski, które zostaną wyszacowane przez urzędników, tak by mieszkańcy w przyszłym roku mogli rozmawiać o ich realizacji.
 1. budowa ul. Ułanów
 2. budowa ul. Nad Wartą
 3. utwardzenie nawierzchni ul. Artylerzystów
 4. wykonanie nawierzchni drogi przy ul. Dobrej 15, 15 a i 15 d
 5. oświetlenie skweru przy ul. Dobrej i ul. Kostrzyńskiej.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji        
 • 02-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Zadania oświatowe wybrane

Debata była gorąca, ale na jej koniec satysfakcja duża. W ramach kategorii oświatowej Budżetu Obywatelskiego 2018 wybrano aż osiem zadań do realizacji.
Ponad pięćdziesięciu przedstawicieli środowiska oświatowego, 2 marca w  Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, rozmawiało o kategorii oświatowej i rozdysponowaniu 1.146.000 zł. W sumie zaprezentowali oni 40 pomysłów na łączną kwotę 8,8 mln zł. Dyskusję rozpoczęto  od ustalenia kryteriów wyboru zadań. Ostatecznie zdecydowano, że będą wybrane dwie duże inwestycje oraz kilka małych i będą one dotyczyć budowy boisk, siłowni zewnętrznych i placów zabaw. W przyszłym roku zostaną zrealizowane:
 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego, które potem będzie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 7,
 2. Budowa  wielofunkcyjnego boiska na terenie Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej, które będzie także służyło na potrzeby Zespołu Szkół Odzieżowych,
 3. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej,
 4. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej,
 5.   Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego,
 6.   Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa, które zostanie przekształcone w Szkołę Podstawową nr 2,
 7.   Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiaździstej,
 8. Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Drzymały.
Inwestycje będą dostępne dla wszystkich mieszkańców. 
 
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 
 • 01-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Manhattan zdecydował

Rekordowa frekwencja i pełny dialog – mieszkańcy z Manhattanu wybrali inwestycje do realizacji i zrezygnowali z powszechnego głosowania.
W spotkaniu dotyczącym Budżetu Obywatelskiego 2018, na Manhattanie 28 lutego, wzięło udział 65 osób, które dość szybko doszły do porozumienia i ustaliły, które ze zgłoszonych zadań mają być zrealizowane w przyszłym roku. Bez poddawania pod głosowanie do realizacji w 2018 r. przeznaczono trzy projekty:       
1. Remont chodnika przy ul. Hubala,
2. Parking przy placu Jana Pawła II,
3. Montaż lamp solarnych w rejonie placu Jana Pawła II.
Ponadto zweryfikowane przez urzędników zostaną wnioski, o których realizacji mieszkańcy będą rozmawiać w przyszłym roku:    
4.Utwardzenie terenu przy garażach przy ul. Bora-Komorowskiego,
5. Doświetlenie i poprawa oznakowania dwóch przejść dla pieszych w rejonie ul. Obrońców Pokoju,
6. Wykonanie chodnika wzdłuż ul. Sosnkowskiego od ul. Szarych Szeregów do ul. Janockiego,
7. Budowa chodnika wraz z miejscami parkingowymi przy ul. Pluty 8-10-12,
8. Budowa 100 m drogi wraz z parkingiem przy ul. Okulickiego 70-72,
9. Budowa ul. Andersa od skrzyżowania z ul. Pluty do ul. Andersa 8,
10. Budowa ul. Andersa od ul. Andersa 8 do ul. Maczka.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji   
 • 28-02-2017
 • Autor: Kamil Bednarz
 • drukuj

Gorzów wybiera!

Urząd Miasta uruchomił nową aplikację ułatwiającą komunikację pomiędzy magistratem a mieszkańcami w konsultacjach społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.

Na stronie www.gorzow.wybiera.pl gorzowianie mogą zapoznać się z regulaminem tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego, pobrać formularz zgłoszeniowy oraz sprawdzić w jakim rejonie znajduje się inwestycja, którą chcą zgłosić.
Ponadto, aplikacja umożliwi przeglądanie wszystkich zadań zgłoszonych dotychczas przez mieszkańców i sprawdzenie na jakim są aktualnie etapie procedury.

Oprócz funkcjonalności przeznaczonych dla mieszkańców, został również przygotowany panel dla urzędników, którzy przy jego pomocy dokonają analizy formalnej i merytorycznej zgłoszonych wniosków. Tym samym aplikacja w dużym stopniu ułatwi pracę Zespołu Opiniującego, który zarekomenduje prezydentowi listę zadań z Budżetu Obywatelskiego 2018, opiniując je pozytywnie lub negatywnie.
 
Część wniosków zostanie skierowana do realizacji, dotyczy to rejonów, w których mieszkańcy doszli do porozumienia. Natomiast wnioski z pozostałych rejonów oraz kategorii ogólnomiejskiej zostaną poddane pod powszechne głosowanie. Elektroniczne głosowanie odbędzie się również na stronie www.gorzow.wybiera.pl.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
1 2