Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2018

 • 26-05-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Głosujemy!

Już od poniedziałku tj. 29 maja rusza głosowanie i będzie trwało do 12 czerwca do godz. 14.00.
 
Zapraszamy do głosowania wszystkich gorzowian, którzy mają 13 lat i powyżej. Jeden głos oddajemy na zadanie ogólnomiejskie, a także na zadanie w rejonie Zawarcie (osobne karty do głosowania).
 
Szczególnie zachęcamy do głosowania  internetowego na stronie www.gorzow.wybiera.pl
 
Swój głos oddać będzie można także w sposób tradycyjny, czyli przez wypełnienie papierowej karty i wrzucenia jej do urny. Punkty z urnami odnajdziemy w:
- Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol),
- Urzędzie Miasta, ul. Myśliborska 34 (parter),
- Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny),
- Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta),
- Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie).
 
Dodatkowo zostanie uruchomiona mobilna urna:
- 2 czerwca w godz. 8.00-11.00 na Miejskim Targowisku przy ul. Targowej,
- 7 czerwca 2017 r. w godz. 11.00-14.00, przy ul. Hawelańskiej (obok Studni Czarownic), 
 - 10 czerwca 2017 r. w godz. 18.00-23.00  w Domu Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5 w ramach Przystanku Obywatelskiego podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego.
 
Karty do głosowania będą dostępne przy urnach oraz poniżej. Zapraszamy także do zapoznania się z opisami zadań.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 
 

Załączniki

 • 22-05-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Budżet Obywatelski 2018 na mapach

Zapraszamy do zapoznania się z dwiema mapami przygotowanymi przez Wydział Geodezji i Katastru. Na jednej z nich odnajdziecie   wszystkie pomysły zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2018. Natomiast na drugiej znajdują się projekty wybrane do realizacji w drodze porozumienia podczas spotkań dyskusyjnych. Z możliwości rezygnacji z głosowania skorzystali mieszkańcy: Zakanala, Śródmieścia, Piasków, Manhattanu, Wieprzyc, Staszica, Górczyna, Osiedla Słonecznego i Dolinek. W drodze dialogu wybrane zostały także zadania oświatowe.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji    

Załączniki

 • 15-05-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Budżet Obywatelski 2018 na finiszu

Już wiemy, że 44 pomysły mieszkańców zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Ta rekordowa liczba jeszcze wzrośnie, bo przed nami głosowanie i wybór zadań z kategorii ogólnomiejskiej oraz z Zawarcia.
W ostatnich pięciu edycjach budżetu obywatelskiego zrealizowano 53 pomysły mieszkańców (w tym 14 jest realizowanych w bieżącym roku). Szósta edycja tj. Budżet Obywatelski 2018 podwoi tę liczbę. Już wiemy, że 44 inwestycje z 149 zgłoszonych zostaną zrealizowane w przyszłym roku. To efekt porozumienia, które zawarli mieszkańcy większości rejonów podczas spotkań dyskusyjnych wybierając zadania do realizacji bez głosowania. Prawie wszystkie zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców zostały pozytywnie zaopiniowane, a suma ich kosztów nie przekracza maksymalnej kwoty przeznaczonej na poszczególne rejony. I tak: na Zakanalu zostanie zrealizowany 1 połączony projekt, w Śródmieściu – 5, na Piaskach – 2, Manhattanie – 3, Wieprzycach – 4, Staszica – 8, Górczynie – 7, Osiedlu Słonecznym – 4 i Dolinkach – 2. W przypadku inwestycji dotyczących budowy oświetlenia ulicznego, po szczegółowej analizie inwestycyjnej, uwzględniając zgłaszane przez mieszkańców potrzeby, zapadła decyzja o realizacji oświetlenia elektrycznego w zamian za oświetlenie solarne, w miejscu, gdzie będzie to możliwe. Skorzystano z zapisu regulaminu pozwalającego, w uzasadnionych przypadkach, na wydłużenie realizacji do 30 czerwca następnego roku.
Ponadto do realizacji przeznaczonych jest 8 zadań oświatowych. W ten sposób, w drodze dialogu, mieszkańcy rozdysponowali większość z kwoty 5.730.000 zł przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2018. Do podziału, w drodze głosowania powszechnego, pozostała kwota przeznaczona na kategorię ogólnomiejską tj. 1.031.400 zł na zadania twarde i  114.600 na zadania miękkie. W drodze głosowania zdecydujemy także, która z inwestycji zostanie zrealizowana na Zawarciu.
Głosowanie rusza 29 maja i będzie trwało do 12 czerwca do godz. 14.00. Jeden głos na zadanie ogólnomiejskie, a także na zadanie w rejonie Zawarcie (osobne karty do głosowania) będą mogli oddać gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej. Punkty z urnami odnajdziemy w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta) oraz Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie). Karty do głosowania będą dostępne przy urnach, a także na stronie internetowe www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny. Dodatkowo 10 czerwca w godz. 18.00-23.00 zostanie uruchomiony  mobilny punkt z urną w Domu Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5 w ramach Przystanku Obywatelskiego podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego. Zachęcamy także do głosowania internetowego na  stronie www.gorzow.wybiera.pl
 
 
Wykaz wszystkich zgłoszonych zadań wraz z opinią oraz informacją o realizacji lub głosowaniu znajduje się poniżej.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji   
 

Załączniki

 • 04-04-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Weryfikacja trwa

Mieszkańcy od 13 lutego do 24 marca br. zgłosili  148 zadań tzn. 92 rejonowych, 40 oświatowych i 16 ogólnomiejskich.   W spotkaniach dyskusyjnych uczestniczyło 429 osób.
 
Zadania oświatowe zostały już wybrane do realizacji (artykuł poniżej), a zadania rejonowe i ogólnomiejskie zostaną zweryfikowane do połowy maja. Zespół Opiniujący (załącznik poniżej) zaopiniuje zadania pozytywnie lub negatywnie. Każda negatywna opnia będzie dokładnie uzasadniona. Wykaz zgłoszonych zadań wraz z opinią zostanie upubliczniony do połowy maja i wtedy będzie wiadomo, które zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji z Zakanala, Śródmieścia, Piasków, Manhattanu, Wieprzyc, Staszica, Górczyn, Osiedla Słonecznego i Dolinek zostały pozytywnie zweryfikowane, co jest koniecznym warunkiem w przypadku decyzji o realizacji bez głosowania. Głosowanie na zadania ogólnomiejskie i rejonowe (Zawarcie) zaplanowano od  29 maja  do 12 czerwca br. 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji  
 

Załączniki

 • 22-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Pomysły ogólnomiejskie zgłoszone

Podczas ostatniego spotkania dyskusyjnego, w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018, mieszkańcy zgłosili pomysły do kategorii ogólnomiejskiej.
W spotkaniu, 21 marca w Przystani Sportów Wodnych przy ul. Fabrycznej, uczestniczyło 39 osób, które nie tylko zgłosiły swoje pomysły, ale także podczas dyskusji połączyły niektóre z nich, by zwiększyć ich szanse podczas głosowania powszechnego  na przełomie maja i czerwca oraz przyznały dodatkowe punkty. Zgłoszone pomysły:       
 1. Połączony projekt (twardy): budowa integracyjnego placu zabaw dostosowanego dla dzieci niepełnosprawnych (tereny za Filharmonią); udoskonalenie infrastruktury rowerowej na terenie miasta (wiaty rowerowe, stojaki, oznakowanie, obniżenie krawężników, itp.), montaż kontenera socjalno-higienicznego dla osób bezdomnych: zakup czterech smoczych łodzi – 80 punktów, 
 2. Połączony projekt (miękki) – zawody ekstremalne w skateparku oraz zawody smoczych łodzi – 80 punktów,  
 3. Automatyczny szalet miejski na bulwarze wschodnim – 80 punktów,
 4. Doposażenie terenów miasta w ławeczki oraz wymiana starych,
 5. Budowa ścieżki spacerowej od bulwaru wschodniego do Mostu Lubuskiego,
 6. Basen kąpielowy w nurcie rzeki Warty przy lewym brzegu, naprzeciwko bulwaru wschodniego. 
 7. Cmentarz komunalny (kanalizacja burzowa, zieleń, organizacja transportu),
 8. Zagospodarowanie pustostanów, 
 9. Parking na potrzeby tymczasowego dworca PKP przy ul. Teatralnej,
 10. Maskowanie śmietników na podwórzach i przed posesjami,
 11.  Rewitalizacja parków miejskich,
 12.  Modernizacja rzeki Kłodawki (spływy kajakowe, zarybienie, budowa restauracji).
Rozmawiano także o pomyśle uruchomienia tzw. roweru miejskiego oraz na temat  psiej infrastruktury, czyli wybiegów, toalet i specjalnych automatów.
Pomysły do kategorii ogólnomiejskiej jeszcze można zgłaszać do 24 marca br.  drogą tradycyjną tzn. składając formularz wraz z listą poparcia z 20 podpisami w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłając skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl.
Zgłoszone przez mieszkańców wnioski, zarówno do kategorii ogólnomiejskiej oraz rejonowej obecnie są weryfikowane przez Zespół Opiniujący. Wykaz zaopiniowanych zadań zostanie ogłoszony do połowy maja.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji   
 
 • 20-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Czas na ogólnomiejskie pomysły

Jeśli masz pomysł dotyczący potrzeb mieszkańców całego miasta lub co najmniej dwóch rejonów, przyjdź  na spotkanie 21 marca i zgłoś go do Budżetu Obywatelskiego 2018.
W najbliższy wtorek, tj. 21 marca o godz. 17.00 w Przystani Sportów Wodnych, ul. Fabryczna 3 odbędzie się spotkanie dyskusyjne mieszkańców dotyczące kategorii ogólnomiejskiej.  Przypominamy pod pojęciem zadania ogólnomiejskiego rozumie się zadanie dotyczące potrzeb mieszkańców więcej niż jednego rejonu Gorzowa Wlkp. lub takie, którego miejsce realizacji nie jest przypisane do jednego rejonu Gorzowa Wlkp. Na kategorię ogólnomiejską  przeznaczonych jest 1.146.000 zł,  z czego na tzw. twarde (inwestycje, remonty)  – 1.031.400 zł, a na zadania miękkie (wydarzenia o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym) – 114.600 zł. Zgłoszone podczas spotkania pomysły zostaną poddane pod powszechną dyskusję i uczestnicy ułożą z nich listę priorytetów, z których pierwsze trzy otrzymają dodatkowe 80 punktów. Pozytywnie zaopiniowane zostaną poddane pod powszechne głosowanie na przełomie maja i czerwca. W ubiegłym roku w ramach kategorii ogólnomiejskiej mieszkańcy wybrali rozbudowę skateparku w parku Kopernika oraz aktywne warsztaty kulturalne.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji    
 • 17-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Porozumienie na Dolinkach

Za nami ostatnie spotkanie rejonowe w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Mieszkańcy Dolinek też postawili na dialog i udało im się dojść do kompromisu przy wyborze zadań do realizacji.
Mieszkańcy Dolinek, 16 marca, rozmawiali o kilku inwestycjach, które ich zdaniem powinny być wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Dyskusja nie trwała zbyt długo i mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku powinny być zrealizowane dwa pomysły:
 1. przebudowa ul. Okólnej na odcinku około 200 m,
 2.  remont chodnika przy ul. Zamenhofa.
Mieszkańcy wyznaczyli też dwie inwestycje rezerwowe. Przypominamy, że zrealizowane mogą zostać tylko te pomysły, które zostaną pozytywnie zweryfikowane. Aby to nastąpiło zadanie musi być m.in.: ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców, jednoroczne, zlokalizowane na nieruchomości miejskiej, nie przekroczyć kwoty maksymalnej przeznaczonej na rejon tj. 343.800 zł i nie stać w sprzeczności z miejskimi planami.
Inwestycje rezerwowe to:
 1. modernizacja ulicy Parkowej,
 2. oświetlenie solarne przy ul. Ptasiej.
Rozmawiano także o pomysłach, które zostaną zweryfikowane i oszacowane, tak by mieszkańcy do rozmowy na ich temat mogli powrócić w przyszłym roku:
 1. strefa rekreacji w parku Czechówek,
 2. remont chodnika przy ul. Walczaka od przystanku autobusowego przy ul. Nowej.
 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
    
 
 • 15-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Słoneczne wybrało inwestycje

Mieszkańcy Osiedla Słonecznego wybrali inwestycje, które ich zdaniem powinny być zrealizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i zrezygnowali z powszechnego głosowania.
W spotkaniu, 14 marca w Centrum Charytatywnym im. Jana Pawła II, uczestniczyło 45 osób. Mieszkańcy od początku dążyli do porozumienia i rezygnacji z głosowania. Rozmawiali o realizacji kilkunastu inwestycji, ale ostatecznie, jednogłośnie zdecydowali, że w przyszłym roku powinny być wykonane:
 1. wielopokoleniowa strefa wypoczynkowa pomiędzy blokami przy ul. Słonecznej 96, 90-86, 91-95, 94.
 2. remont nawierzchni drogi osiedlowej przy Placu Słonecznym 15-17, 23 a-c, 22 a-e, 21 a-g oraz budowa miejsc parkingowych,
 3. remont schodów przy ul. Gwiaździstej 16-18  wraz z chodnikiem.
 4. Budowa chodnika od Al. 11-go Listopada 130 do ul. Słonecznej 91-96.
Ponadto zgłoszono wniosek, który ma być wyszacowany przez urzędników, a o jego realizacji mieszkańcy będą rozmawiali w przyszłym roku:
 1. budowa strefy rekreacji przy ul. Gwiaździstej na działce 1720/2.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji     
 • 10-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Górczyn wybrał obywatelskie pomysły

Mieszkańcy Górczyna postawili na realizację niewielkich inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018 i zrezygnowali z głosowania.
Dyskusja była gorąca i dotyczyła głównie kryteriów wyboru zadań do realizacji w przyszły roku. Mieszkańcy od początku byli nastawieni na kompromis i rezygnację z głosowania powszechnego. Ostatecznie wybrali realizację małych inwestycji dotyczących budowy miejsc parkingowych, remontów chodników oraz zagospodarowania zieleni:     
 1. budowa zatoki parkingowej  w pobliżu ul. Wróblewskiego  23 i 25,
 2. budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino,
 3. budowa parkingów wzdłuż ul. Szwoleżerów 1 a,b – 7a,b,c,
 4. remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3,
 5. remont chodnika przy ul. Szwoleżerów 15,
 6. remont chodnika przy ul. Czereśniowej,
 7. zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a ul. Wyszyńskiego,
 8. budowa chodnika przy ul. Niepodległości.
Ponadto urzędnicy zweryfikują wnioski, o których realizacji będą rozmawiać w przyszłym roku:
 1. remont ul. Kościuszki,
 2. remont ul. Bohaterów Lenino wraz z chodnikami.
Przypominamy, że zadania wybrane przez mieszkańców do realizacji muszą przejść pozytywnie weryfikację, a ich wspólny koszt szacunkowy nie może przekroczyć kwoty przeznaczonej na rejon tj. 343.800 zł.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 08-03-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Staszica wybrało inwestycje

Mieszkańcy Staszica wybrali pomysły do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.
 Prawie pięćdziesiąt osób spotkało się w Klubie u Szefa,  7 marca, by rozmawiać o potrzebach i rozwoju Staszica. Dyskusja była gorąca, ale udało się osiągnąć kompromis i mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że rezygnują z głosowania i do realizacji w przyszłym roku zgłosili dziewięć inwestycji. W przypadku niektórych pomysłów został znacznie ograniczony ich zakres, tak by mogły być one zrealizowane:  
 1. odgruzowanie,  niwelacja terenu i obsianie trawą skweru przy ul. Dunikowskiego  
 2. remont chodnika przy ul. Lelewela na długości 50 m
 3. utwardzenie placu na potrzeby parkowania przy ul. Staszica 1a,b,c,d, 3 a,b,c,d
 4. remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie
 5. budowa chodnika wzdłuż ul. Londyńskiej na odcinku 100 m
 6. wykonanie ciągu pieszo-jezdnego do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97
 7. remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66,
 8. remont chodnika  przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d
 9. utwardzenie nawierzchni przy ul. Malczewskiego na potrzeby parkowania.
Ponadto zgłoszono pomysły, które zostaną zweryfikowane przez urzędników i w przyszłym roku mieszkańcy będą rozmawiali o ich realizacji:
 1. Budowa parkingu przy ul. Kruczkowskiego oraz umocnienie skarpy.
 2. Remont nawierzchni wraz z przebudową zatok parkingowych przy ul. Matejki 60-64 i Fredry 1.     
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
1 2 3