Logo: Gorzów

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00

Logo: BIP
...
WOŚP
Strategia 2030
ChodźMY
Organizacja pracy UM Gorzowa
ZIT
Twoja przeglądarka nie może wyświetlić obiektu - pogoda

Informacje

Narzędzia i usługiKalendarz imprez

Budżet obywatelski 2018

 • 23-11-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych do Budżetu Obywatelskiego 2018

Załączniki

 • 14-11-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Raport z ewaluacji Budżetu Obywatelskiego 2018

Załączniki

 • 11-10-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Wypełnij ankietę

Zachęcamy do wypełnienia ankiety i wyrażenia opinii na temat ostatniej edycji budżetu obywatelskiego.    
 
To już ostatni etap oceny procedury Budżetu Obywatelskiego 2018. Za nami spotkania urzędników, przedstawicieli środowiska oświatowego oraz mieszkańców. Omówiono na nich wiele istotnych propozycji zmian. Dotyczą one wprowadzenia mechanizmów, które zagwarantują skuteczną realizację pomysłów mieszkańców, pomimo przejściowych kłopotów panujących na rynku usług remontowo-budowlanych.  
 
Zależy nam, aby do propozycji zmian, przedyskutowanych podczas spotkań, odniosło się jak najwięcej osób. Chcielibyśmy, by gorzowski  budżet obywatelski stale się rozwijał i zmieniał zgodnie z  wolą mieszkańców, a wybrane zadania, niezależnie od warunków na rynku, były realizowane zgodnie z oczekiwaniami pomysłodawców.
 
Zapraszamy więc, od 11 do 22 października br., do  wypełnienia ankiety. Zajmie to tylko chwilę, a będzie ważnym głosem w dyskusji o zasadach budżetu obywatelskiego.
Wersję elektroniczną ankiety odnajdziemy http://www.dialog.gorzow.pl/ankiety/index.php/936979
Przygotowaliśmy też papierowe ankiety, które można wypełnić przy urnie  zlokalizowanej  w sali obsługi klienta  Urzędu Miasta Gorzowa przy ul. Sikorskiego 3-4. 
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 

Załączniki

 • 04-10-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Odświeżamy budżet obywatelski

Rozmowa z mieszkańcami na temat oceny tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego  dotyczyła głównie wprowadzania mechanizmów, które zagwarantują skuteczną realizację obywatelskich pomysłów, w związku z coraz bardziej wymagającym rynkiem wykonawców.
 
Ustalono, że przeprowadzenie tzw. czynności przygotowawczych, polegające na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii, możliwe będzie  w roku poprzedzającym rok realizacji zadania inwestycyjnego lub remontowego. To pozwoli na bezpieczne wydłużenie całego procesu inwestycyjnego, tak by możliwe było powtórzenie procedury przetargowej, w momencie, gdy nie zgłosił się żaden wykonawca lub są zaproponowane zbyt wysokie ceny.
 
W związku z tym, że w  ramach tegorocznej edycji mieszkańcy w stu procentach rozdysponowali kwotę 5.730.000 zł na 47 pomysłów, ustalono, że powinna być wydzielona rezerwa, z której będą pokrywane ewentualne, niewysokie, różnice poprzetargowe. W związku z tym podział całej puli pieniędzy na budżet obywatelski, wyglądałby w następujący sposób: 10 proc. na kategorię ogólnomiejską (zmiana z 20 proc. na 10 proc.), 60 proc. na kategorię rejonową (bez zmian), 20 proc. na kategorię oświatową (bez zmian), 10 proc. rezerwa. W przypadku, gdy rezerwa nie zostanie wykorzystana w całości, wtedy  pieniądze te zasiliłby kolejną edycję. 
 
W celu ograniczenia kosztów na prace przygotowawcze i dokumentację, zaproponowano by  zadania można było łączyć tylko w przypadku tej samej lokalizacji, bezpośredniego sąsiedztwa lub wspólnej funkcjonalności.
 
Zaproponowano też pewne modyfikacje dotyczące przebiegu samej procedury. Zgłaszanie zadań miałoby charakter indywidualny i mieszkańcy składaliby formularze ze swoimi pomysłami do Urzędu Miasta. Następnie wszystkie pomysły zostałby zweryfikowane przez urzędników, a lista zadań zaopiniowanych pozytywnie lub negatywnie upubliczniona. Potem odbyłby się cykl spotkań dyskusyjnych, na których mieszkańcy rozmawialiby o wyszacowanych projektach i decydowali o wyborze zadań bez głosowania lub podczas głosowania.
 
Rozmawiano także o wprowadzeniu kwoty minimalnej  w przypadku zadań rejonowych oraz czy projekty miękkie w kategorii ogólnomiejskiej powinny na równi konkurować z pozostałymi. Uczestnicy spotkania zwrócili, również uwagę, że część środków z budżetu obywatelskiego powinna być przeznaczona na informowanie mieszkańców oraz promocję budżetu obywatelskiego.
 
Spotkanie z mieszkańcami, które odbyło się 3 października br. w magistracie,  było  ostatnim, w ramach tegorocznej ewaluacji.  Wcześniej odbyły się spotkania Zespołu Opiniującego oraz przedstawicieli środowiska oświatowego. Poruszane podczas spotkań obszary znajdą odzwierciedlenie w ankiecie, do wypełnienia której zapraszamy wszystkich!  Ankieta będzie dostępna od 11  do 22 października br. w wersji elektronicznej na oficjalnym portalu miejskim www.gorzow.pl oraz w formie papierowej  przy urnie  zlokalizowanej  w sali obsługi klienta  Urzędu Miasta Gorzowa przy ul. Sikorskiego 3-4.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji
 • 28-06-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Wyniki - Budżet Obywatelski 2018

Znamy już ostateczną listę pomysłów mieszkańców, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018. Będzie ich aż 47!
 
Ta rekordowa liczba to głównie efekt porozumienia zawartego przez mieszkańców podczas spotkań dyskusyjnych w rejonach  i decyzja o wyborze 36 inwestycji  do realizacji bez głosowania. Do tego należy doliczyć 8 inwestycji oświatowych - też wybranych w drodze porozumienia oraz 3 podczas głosowania mieszkańców.
 
W głosowaniu, które trwało od 29 maja do 12 czerwca br., wzięło udział 6.364 mieszkańców. W sposób tradycyjny, tj. przy użyciu kart papierowych  zagłosowały 5.232 osoby, a z elektronicznego głosowania skorzystały 1.132. Prawidłowe głosy oddały 5.374 osoby, a błędne 990. Najczęściej popełniane błędy to: oddanie więcej niż jednego głosu na jednej karcie, oddanie dwóch lub więcej kart, błędne dane mieszkańców, brak podpisu, zbyt niski wiek tj. poniżej 13 lat. 
 
W kategorii ogólnomiejskiej zwyciężył połączony pomysł pn. Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta, który zdobył 707 ważnych głosów.  W związku z wydzieloną pulą pieniędzy na projekt miękki, w ramach tej kategorii zrealizowane także będą  -   Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (440 głosów). Natomiast na  Zawarciu zwyciężyła -  Przebudowa ulicy Tkackiej, na którą oddano 3.944 głosów.
 
Szczegółowe wyniki głosowania (liczba głosów ważnych):
Kategoria ogólnomiejska:
OG1. Wykonanie prac renowacyjno-organizacyjnych na cmentarzu komunalnym – 61 (głosów),
OG2. Wymiana zniszczonych, starych ławeczek oraz doposażenie w nowe na terenie całego miasta – 133,
OG3. Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej – 707,
OG4. Ekorewitalizacja Parku Słowiańskiego – 122,
OG5. Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki) – 440,
OG6. Festiwal Światła przy Schodach Donikąd (projekt miękki) – 84,
OG7. Dzień Amerykański – Festyn z Grizzlies (projekt miękki) – 20.
Kategoria rejonowa:
R1. Zagospodarowanie podwórza przy ul. Waryńskiego 17-27 – 17 (głosów)
R2. Przekształcenie istniejącego chodnika przy ul. Fabrycznej w asfaltową drogę pieszo-rowerową – 196,
R3. Przebudowa ulicy Tkackiej – 3.944,
R4. Zagospodarowanie wybranych terenów na Zamościu (skwery w rejonie ul. Przemysłowej i Woskowej, Towarowej 6a i budowa chodnika przy ul. Wawrzyniaka 68) – 173.
 
Zadania przewidziane do realizacji w przyszłym roku w ramach kwoty 5.730.000 zł (3.438.000 zł na zadania rejonowe i po 1.146.000 zł na zadania ogólnomiejskie i oświatowe):
 
Kategoria ogólnomiejska:
1.Integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych (okolice Filharmonii) oraz poprawa infrastruktury rowerowej na terenie miasta. Wnioskodawcy: Iwona Kotwicka, Roman Kuźbiński, Wojciech Pięta.
Koszt: 1.031.400 zł
Opis zadania: integracyjny plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych podzielony na 4 strefy: strefa aktywna, strefa muzyczna oraz integracji sensorycznej, strefa relaksu i wyciszenia, strefa rekreacji i wypoczynku. Poprawa infrastruktury rowerowej ma na celu uzupełnienie infrastruktury rowerowej w istniejących drogach rowerowych w różnych częściach miasta oraz budowę drogi rowerowej przy ul. Fabrycznej.
 2. Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika oraz zawody smoczych łodzi na Warcie (projekt miękki). Wnioskodawcy: Wojciech Pięta, Arkadiusz Krajewski.
 Koszt: 114.600 zł
Opis zadania: organizacja dwóch eventów o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Zawody ekstremalne w skateparku, w Parku Kopernika  mają na celu propagowanie zdrowego trybu życia oraz przybliżenie tak widowiskowej, jednak nieznanej naszym mieszkańcom dyscypliny sportu powszechnego jaką jest Street Skatting (ekstremalna jazda na rolkach, deskorolce, MTB czy BMX). W kolejnym etapie zadanie dotyczy zorganizowania wyścigu smoczych łodzi mieszkańców miasta, uczniów, studentów, urzędników, pracowników służb mundurowych itp.
 
Kategoria rejonowa:
Zawarcie:
3. Przebudowa ulicy Tkackiej. Wnioskodawcy: Katarzyna Rodzoch, Magdalena Bęzel.
Koszt: 343.149,00 zł
Opis zadania: wykonanie przyłącza wód opadowych na ul. Tkackiej wraz  z wykonaniem  nawierzchni bitumicznej na odcinku 250 m (od Wału Poprzecznego  w kierunku ul. Jutowej). Założenie: szerokość drogi 5,5m; nawierzchnia bitumiczna na całym odcinku drogi, tj. 250 m; kanalizacja deszczowa na odcinku 150 m.
Zakanale:
4. Zagospodarowanie podwórek przy ul. Zbąszyńskiej, Krótkiej i Kobylogórskiej oraz terenu przy ul. Strażackiej. Wnioskodawcy: Grażyna Borowicz,  Teresa Tomczak, Angelika Zacierka, Artur Szostak. Kwota: 343.800 zł.
Opis zadania: podwórze przy ul. Kobylogórskiej, Krótkiej i Zbąszyńskiej: zagospodarowanie terenu zielonego, zniwelowanie, obsadzenie żywopłotem, naprawa ścieżek, obsianie trawą, ławeczki, stół do szachów lub ping-ponga; ul. Strażacka: montaż słupków do gry w siatkówkę, 3 stoliki i ławki do gry w szachy i chińczyka plus trzy ławki do siedzenia.
Śródmieście:
5.Utwardzenie  części podwórka w kwartale: 30 Stycznia, Armii Polskiej, Krzywoustego. Wnioskodawca: Ewa Gomta. Kwota: 78.179,42 zł.
Opis zadania: utwardzenie placu wraz z miejscami parkingowymi, wykonanie chodników, miejsca odpoczynku dla mieszkańców, nasadzenia roślin ozdobnych.
6.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wyszyńskiego 20-26. Wnioskodawca: Irena Wesołowska. Kwota: 77.696,95 zł.
Op zadania: budowa placu zabaw wraz z miejscem odpoczynku, trawnik z nasadzeniami.
7.Zagospodarowanie podwórka przy ul. Chrobrego 37,38, Strzeleckiej 12-16, Starej 2, Pocztowej 3-11. Wnioskodawca: Beata Derymacka. Kwota: 83.912,99 zł.
Opis zadania: utwardzenie części terenu (kostka brukowa betonowa).
8.Rewitalizacja podwórka przy ul. Borowskiego 21. Wnioskodawca: Krzysztof Hładki. Kwota: 81.008,00 zł.
Opis zadania: wykonanie parkingu, nawierzchni jezdnej, zagospodarowanie zieleni.
9.Lifting podwórka przy ul. 30 Stycznia 2A, ul. Dąbrowskiego 7a i 7. Wnioskodawca: Sylwia Bronka. Kwota: 22.065,00 zł.
Opis zadania: wykonanie miejsca odpoczynku, mini placu zabaw, zagospodarowanie zieleni.
Piaski:
10.Oświetlenie ul. Bazaltowej. Wnioskodawca: Hilary Błonka. Kwota: 165.500,00 zł.
Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Bazaltowej - 20 lamp.
11.Trakt spacerowo-rekreacyjny przy ul. Dowbora-Muśnickiego, Cegielskiego, Błotnej. Wnioskodawca: Maciej Ziółkowski. Kwota: 178.000,00 zł.
Opis zadania: zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Cegielskiego poprzez utworzenie traktu spacerowo-rekreacyjnego wyposażonego w  urządzenia zabawowe i rekreacyjne wraz z miejscami wypoczynku (ławki parkowe), budowa siłowni plenerowej i placu zabaw na terenie przyległym do ul. Dowbora-Muśnickiego wraz z jego zagospodarowaniem (ławki, kosze na śmieci, ścieżki żwirowe, zieleń).
Manhattan:
12.Budowa parkingu przy Placu Jana Pawła II. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski. Kwota: 76.500,00 zł.
Opis zadania: budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem.
13.Remont chodników przy ul. Hubala. Wnioskodawca: Andrzej Boruch. Kwota: 186.136,27 zł.
Opis zadania: przebudowa chodnika po obu stronach ul. Hubala.
14.Budowa oświetlenia w rejonie Placu Jana Pawła II. Wnioskodawca: Grzegorz Kozłowski. Kwota: 77.000,00 zł.
Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Plac Jana Pawła II na odcinku od ul. Maczka do ul. KEN - 9 lamp.
Wieprzyce:
15.Oświetlenie ul. Zwiadowców i Minerów. Wnioskodawca: Anna Sulikowska. Kwota: 160.000,00 zł.
Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego ul. Zwiadowców i Minerów - 18 lamp.
16.Oświetlenie części ul. Warzywnej. Wnioskodawcy: Małgorzata  Dudny, Iwona Renicka. Kwota: 19.000,00 zł.
Opis zadania: wybudowanie oświetlenia elektrycznego części ul. Warzywnej - 2 lampy.
17.Oświetlenie ul. Witnickiej. Wnioskodawca: Paweł Podoski. Kwota:  93.000,00 zł.
Opis zadania:  wybudowanie oświetlenia elektrycznego  ul. Witnickiej - 11 lamp.
18.Oświetlenie części ul. Komandosów. Wnioskodawca:  Wanda Oleszkiewicz. Kwota: 71.800,00 zł.
Opis zadania: wybudowanie oświetlenia części ul. Komandosów (ze względu na wąski pas drogowy  wynikający z własności prywatnej) - 8 lamp.
Staszica:
19.Remont chodnika przy ul. Lelewela. Wnioskodawca: Danuta  Lisiecka. Kwota: 40.000,00 zł.
Opis zadania: wykonanie przebudowy chodnika od przejścia dla pieszych na ul. Marcinkowskiego do wjazdu Przedszkola Miejskiego nr 10 przy ul. Lelewela.  Powierzchnia przebudowanego chodnika około 190 m2.
20.Remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie. Wnioskodawca: Andrzej Jakubaszek. Kwota: 22.300,00 zł.
Opis zadania: remont schodów przy ul. Sportowej 1-3 i ich oświetlenie.
21.Budowa chodnika wzdłuż odcinka ul. Londyńskiej. Wnioskodawca: Grzegorz Masewicz. Kwota: 49.600,00 zł.
Opis zadania:  budowa chodnika na długości 150 m w pasie drogowym ul. Londyńskiej.
22.Budowa chodnika do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97. Wnioskodawca:  Jolanta Sopińska. Kwota: 30.000,00 zł.
Opis zadania: budowa 52 metrów bieżących  chodnika od ul. Marcinkowskiego do budynku przy ul. Marcinkowskiego 97.
23.Utwardzenie placu na potrzeby parkowania  przy ul. Staszica 1 a,b,c,d i 3 a,b,c,d. Wnioskodawcy: Elżbieta Bytniewska, Edward Mikołajko. Kwota: 66.157,71 zł.
Opis zadania: utwardzenie placu przy ul. Staszica 1 i 3 kostką betonową pod miejsca parkingowe - ok 20 miejsc.
24.Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 62-66 i utwardzenie placu manewrowego. Wnioskodawca: Bronisława  Pawłowska. Kwota: 55.000,00 zł.
Opis zadania: wykonanie chodnika przed budynkiem o długości 60 metrów  bieżących oraz wykonanie parkingu/placu postojowego na części działki pomiędzy budynkami mieszkalnymi.
25.Remont chodnika przy al. Konstytucji 3 Maja 10 a,b,c,d. Wnioskodawca: Elżbieta Szymczyk. Kwota: 35.362,00 zł.
Opis zadania: Wykonanie chodnika przed budynkiem.
26.Budowa miejsc postojowych przy ul. Malczewskiego. Wnioskodawca: Paweł Witkowiak. Kwota: 45.000,00 zł.
Opis zadania: Budowa miejsc postojowych  do parkowania równoległego przy ul. Malczewskiego wzdłuż ogrodzenia szkoły.
 
Górczyn:
27.Zagospodarowanie terenu zielonego na skarpie między ul. Wróblewskiego a Wyszyńskiego. Wnioskodawca: Hanna Kaup. Kwota: 80.000,00 zł.
Opis zadania: modernizacja części ścieżek parkowych, ustawienie ławek parkowych, ustawienie koszy na śmieci,  remont groty oraz murów oporowych, pielęgnacja drzew i krzewów, usunięcie samosiewów,  oczyszczenie terenu,  montaż budek dla ptaków.
28.Remont odcinka chodnika przy ul. Czereśniowej. Wnioskodawca: Marzanna Bukowska. Kwota: 35.400,00 zł.
Opis zadania: remont odcinka chodnika na długości 50 m  od skrzyżowania z ul. Kościuszki 1a-d do zjazdu do budynku ul. Czereśniowa 9a-d.
29.Przebudowa chodnika przy ul. Szwoleżerów 15.  Wnioskodawca: Piotr Bocheński. Kwota: 28.000,00 zł.
Opis zadania: przebudowa chodnika na długości 50 m od ul. Wróblewskiego.
30.Remont chodnika przy ul. Bohaterów Lenino 1-3. Wnioskodawca: Monika Wyperowicz. Kwota:  53.000,00 zł.
Opis zadania: remont chodnika na długości 110 m wzdłuż budynku nr 1-3.
31.Budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów 1a,b - 7 a,b,c. Wnioskodawca: Sławomir Kuciński.  Kwota: 52.000,00 zł.
Opis zadania: budowa zatok postojowych przy ul. Szwoleżerów na wysokości budynku  nr 1a,b - 7 a,b,c.
32.Budowa miejsc parkingowych przy ul. Bohaterów Lenino. Wnioskodawca: Monika Wyperowicz. Kwota: 40.329,86 zł.
Opis zadania: budowa parkingu na 12-14 miejsc.
33.Budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem przy ul. Wróblewskiego. Wnioskodawca: Krzysztof Kropiński.  Kwota: 50.000 zł.
Opis zadania: budowa miejsc parkingowych wraz z chodnikiem.
Osiedle Słoneczne:
34.Budowa chodnika od Al. 11 Listopada przy bloku 130 do ul. Słonecznej. Wnioskodawca: Zofia Jaensch. Kwota: 13.251,62 zł.
Opis zadania: budowa chodnika pomiędzy budynkiem przy ul. Al. 11 Listopada 130, a blokiem przy ul. Słonecznej 95- 91.
35.Remont schodów od przychodni przy ul. Gwiaździstej oraz chodnika prowadzącego od schodów do wieżowca. Wnioskodawca: Małgorzata Blatkiewicz. Kwota: 64.900,00 zł.
Opis zadania: remont schodów wraz chodnikiem pomiędzy przychodnią lekarską a budynkiem nr 18.
36.Remont drogi na Placu Słonecznym wraz z budową miejsc parkingowych. Wnioskodawca: Krzysztof Kaczanowski. Kwota: 157.123,00 zł.
Opis zadania: remont ul. Plac Słoneczny wraz z budową dwóch nowych miejsc parkingowych.
37.Wielopokoleniowa strefa rekreacji przy ul. Słonecznej 94, 96, 86-90, 91-95. Wnioskodawca: Henryka Nowicka.  Kwota: 107.514,00 zł.
Opis zadania: zagospodarowanie dawnego boiska na strefę wypoczynku i wielopokoleniowych spotkań poprzez postawienie ławeczek, zestawów dla dzieci oraz przyrządów do ćwiczeń fitness.
Dolinki:
38.Remont odcinka ul. Okólnej. Wnioskodawca: Piotr Matczak. Kwota: 197.066,81 zł.
Opis zadania: Wykonanie remontu drogi na długości 200 m bez chodników.
39.Remont chodnika przy ul. Zamenhofa. Wnioskodawca: Mikołaj Krzykliwy. Kwota: 145.901,37 zł.
Opis zadania: Wykonanie remontu chodników po obu stronach jezdni na ul. Zamenhofa.
 
Kategoria oświatowa
40.Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie Gimnazjum nr 7 przy ul. Estkowskiego 3. Wnioskodawca: Maria Zawadzka. Kwota: 475.000 zł.
Opis zadania: remont i modernizacja istniejącego boiska wraz ze zmianą podbudowy, nawierzchni, odwodnieniem i wyposażeniem.
41.Budowa wielofunkcyjnego boiska na terenie  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 27 przy ul. Śląskiej 42. Wnioskodawca : Radosław Pawelczyk.  Kwota: 350.000 zł.
Opis zadania: budowa wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem, zakupem i montażem urządzeń sportowych.
42.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 12 przy ul. Śląskiej 20. Wnioskodawca:  Beata Korban.  Kwota: 50.000 zł.
Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.
43.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących przy ul. Czereśniowej 4 e. Wnioskodawcy: Izabela Myślińska, Jarosław Antonowicz. Kwota: 40.000 zł.
Opis zadania: montaż urządzeń siłowni  oraz ławek i koszy na śmieci.
44.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 przy ul. Dunikowskiego 5. Wnioskodawca: Marek Piechowiak. Kwota: 40.000 zł.
Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.
45.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie  Gimnazjum nr 9 przy ul. Zamenhofa 2 a. Wnioskodawca:  Katarzyna Gromiec.  Kwota: 50.000 zł.
Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.
46.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Zespołu Szkół nr 6 przy ul. Gwiaździstej 14. Wnioskodawca:  Bogumiła Hałas.  Kwota: 50.000 zł.
Opis zadania: montaż urządzeń siłowni oraz ławek i koszy na śmieci.
47.Modernizacja placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 6 przy ul. Drzymały 18. Wnioskodawca: Ewa Bandkowska.  Kwota: 91.000 zł.
Opis zadania: nowa nawierzchnia, zakup sprzętu zabawowego oraz sprawnościowego, stworzenie strefy relaksacyjnej.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji

Załączniki

 • 26-05-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Głosujemy!

Już od poniedziałku tj. 29 maja rusza głosowanie i będzie trwało do 12 czerwca do godz. 14.00.
 
Zapraszamy do głosowania wszystkich gorzowian, którzy mają 13 lat i powyżej. Jeden głos oddajemy na zadanie ogólnomiejskie, a także na zadanie w rejonie Zawarcie (osobne karty do głosowania).
 
Szczególnie zachęcamy do głosowania  internetowego na stronie www.gorzow.wybiera.pl
 
Swój głos oddać będzie można także w sposób tradycyjny, czyli przez wypełnienie papierowej karty i wrzucenia jej do urny. Punkty z urnami odnajdziemy w:
- Urzędzie Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol),
- Urzędzie Miasta, ul. Myśliborska 34 (parter),
- Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny),
- Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta),
- Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie).
 
Dodatkowo zostanie uruchomiona mobilna urna:
- 2 czerwca w godz. 8.00-11.00 na Miejskim Targowisku przy ul. Targowej,
- 7 czerwca 2017 r. w godz. 11.00-14.00, przy ul. Hawelańskiej (obok Studni Czarownic), 
 - 10 czerwca 2017 r. w godz. 18.00-23.00  w Domu Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5 w ramach Przystanku Obywatelskiego podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego.
 
Karty do głosowania będą dostępne przy urnach oraz poniżej. Zapraszamy także do zapoznania się z opisami zadań.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji 
 

Załączniki

 • 22-05-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Budżet Obywatelski 2018 na mapach

Zapraszamy do zapoznania się z dwiema mapami przygotowanymi przez Wydział Geodezji i Katastru. Na jednej z nich odnajdziecie   wszystkie pomysły zgłoszone przez mieszkańców do Budżetu Obywatelskiego 2018. Natomiast na drugiej znajdują się projekty wybrane do realizacji w drodze porozumienia podczas spotkań dyskusyjnych. Z możliwości rezygnacji z głosowania skorzystali mieszkańcy: Zakanala, Śródmieścia, Piasków, Manhattanu, Wieprzyc, Staszica, Górczyna, Osiedla Słonecznego i Dolinek. W drodze dialogu wybrane zostały także zadania oświatowe.
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji    

Załączniki

 • 15-05-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Budżet Obywatelski 2018 na finiszu

Już wiemy, że 44 pomysły mieszkańców zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Ta rekordowa liczba jeszcze wzrośnie, bo przed nami głosowanie i wybór zadań z kategorii ogólnomiejskiej oraz z Zawarcia.
W ostatnich pięciu edycjach budżetu obywatelskiego zrealizowano 53 pomysły mieszkańców (w tym 14 jest realizowanych w bieżącym roku). Szósta edycja tj. Budżet Obywatelski 2018 podwoi tę liczbę. Już wiemy, że 44 inwestycje z 149 zgłoszonych zostaną zrealizowane w przyszłym roku. To efekt porozumienia, które zawarli mieszkańcy większości rejonów podczas spotkań dyskusyjnych wybierając zadania do realizacji bez głosowania. Prawie wszystkie zadania wybrane do realizacji przez mieszkańców zostały pozytywnie zaopiniowane, a suma ich kosztów nie przekracza maksymalnej kwoty przeznaczonej na poszczególne rejony. I tak: na Zakanalu zostanie zrealizowany 1 połączony projekt, w Śródmieściu – 5, na Piaskach – 2, Manhattanie – 3, Wieprzycach – 4, Staszica – 8, Górczynie – 7, Osiedlu Słonecznym – 4 i Dolinkach – 2. W przypadku inwestycji dotyczących budowy oświetlenia ulicznego, po szczegółowej analizie inwestycyjnej, uwzględniając zgłaszane przez mieszkańców potrzeby, zapadła decyzja o realizacji oświetlenia elektrycznego w zamian za oświetlenie solarne, w miejscu, gdzie będzie to możliwe. Skorzystano z zapisu regulaminu pozwalającego, w uzasadnionych przypadkach, na wydłużenie realizacji do 30 czerwca następnego roku.
Ponadto do realizacji przeznaczonych jest 8 zadań oświatowych. W ten sposób, w drodze dialogu, mieszkańcy rozdysponowali większość z kwoty 5.730.000 zł przeznaczonej na Budżet Obywatelski 2018. Do podziału, w drodze głosowania powszechnego, pozostała kwota przeznaczona na kategorię ogólnomiejską tj. 1.031.400 zł na zadania twarde i  114.600 na zadania miękkie. W drodze głosowania zdecydujemy także, która z inwestycji zostanie zrealizowana na Zawarciu.
Głosowanie rusza 29 maja i będzie trwało do 12 czerwca do godz. 14.00. Jeden głos na zadanie ogólnomiejskie, a także na zadanie w rejonie Zawarcie (osobne karty do głosowania) będą mogli oddać gorzowianie, którzy mają 13 lat i powyżej. Punkty z urnami odnajdziemy w siedzibach Urzędu Miasta przy ul. Sikorskiego 3-4 (główny hol), ul. Myśliborskiej 34 (parter), a także w Nova Park, ul. Przemysłowa 2 (parter, pasaż główny), Askanie, Al. Konstytucji 3 Maja 102 (parter, przy Punkcie Obsługi Klienta) oraz Kupcu Gorzowskim, ul. Witosa 50 (w holu głównym, przy fontannie). Karty do głosowania będą dostępne przy urnach, a także na stronie internetowe www.gorzow.pl w zakładce Dialog Społeczny. Dodatkowo 10 czerwca w godz. 18.00-23.00 zostanie uruchomiony  mobilny punkt z urną w Domu Historii Miasta, ul. Sikorskiego 5 w ramach Przystanku Obywatelskiego podczas Nocnego Szlaku Kulturalnego. Zachęcamy także do głosowania internetowego na  stronie www.gorzow.wybiera.pl
 
 
Wykaz wszystkich zgłoszonych zadań wraz z opinią oraz informacją o realizacji lub głosowaniu znajduje się poniżej.
 
Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji   
 

Załączniki

 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Indywidualny formularz zgłoszeniowy

Wypełniony prawidłowo formularz wraz z listą poparcia należy złożyć od 13 lutego do 24 marca br. w kancelarii Urzędu Miasta, ul. Sikorskiego 3-4 lub przesyłać skan wniosku na adres e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl Więcej szczegółów o Budżecie Obywatelskim 2018 poniżej w artykule "Przyjdź i zdecyduj bez głosowania".

Załączniki

 • 24-01-2017
 • Autor: Anna Zaleska
 • drukuj

Formularz na spotkania dyskusyjne

Z wypełnionym formularzem przychodzimy na spotkanie dyskusyjne lub wypełniamy go podczas spotkania. Pamiętajmy, że zgłaszając swój pomysł podczas spotkania nie musimy już wypełniać listy poparcia z 20 podpisami gorzowian. Do tego nasz pomysł może zdobyć dodatkowe punkty lub gwarancję realizacji - szczegóły poniżej w artykule. 
Jeśli nie możemy uczestniczyć w spotkaniu rejonowym powinniśmy skontaktować się z urzędnikami (tel. 95 7355 591 lub e-mail: budzetobywatelski@um.gorzow.pl), by przedstawili nasz pomysł podczas spotkania. Aby było to możliwe musimy przesłać im skan wypełnionego prawidłowo formularza. Tym bardziej, że może okazać się, iż właśnie z naszego rejonu pomysły nie będą poddawane pod głosowanie.

Załączniki